Benutzer:Paniolo/ Spielweise

Aus Wikibooks

Beitragszähler: Paniolo

   Paniolo        Werkstatt        Spielwiese      


Choucoune[Bearbeiten]

1st Verse C.......F.......G7......C....... C.......F.......G7......|.......C.......|.......


1. Strophe
[C]Dèyè yon gwo [F]touf pengwen
Lòt [G7]jou mwen kon-[C]tre Choukoun
[C]Li souri lè [F]li wè mwen
Mwen [G7]di: [!]"Syèl, a-[!]la bèl [!]moun!"
Mwen di: "Syèl, ala bèl moun!"
Li di: "Ou trouve sa chè?"
Chorus (2x)
Chorus (einfacher)
| C | C | G7 | C || (2x)
| F | C | G7 | C || (2x)
Chorus (komplexer)
| C (- C°) | C | Dm7 G7 | C || (2x)
| F | C | G7 | C || (2x)
Verse
| C | F | G7 | C || C | F | G7 | - | C | - ||

Chorus C.....C°C.......Dm7.G7..C....... C.....C°C.......Dm7.G7..C....... F.......C.......G7......C....... F.......C.......G7......C.......

1st Verse C.......F.......G7......C....... C.......F.......G7......|.......C.......|.......

[C]Ti []zwe-[C]zo nan [Dm7]bwa ki [G]t' ape kou[C]te = [C]Yel-[]low [C]Bird up [Dm7]high in [G]Banana [C]tree
[C]Ti []zwe-[C]zo nan [Dm7]bwa ki [G]t' ape kou[C]te = [C]Yel-[]low [C]Bird up [Dm7]high in [G]Banana [C]tree
[1]Kon mwen [2]sonje sa, [3]Mwen gen-[4]yen lapenn
[1]Ka de-[2]pi jou-sa, [1]De pye [1]mwen nan chenn


2. Strophe
Choukoun se yon marabou
Je` li klere kou chande`l
Li genyen tete debou
A si Choukoun te fide`l (x2)
Nou rete koze lontan
Jis zwezo nan bwa te pare`t kontan (x2)
Pito bliye sa
Se two` gran lapenn
Ka depi jou-sa
De pye mwen nan chenn
3. Strophe
Ti-dan Choukoun blan kou le`t
Bouch-li koule` kayamit
Li pa gwo fanm, li gwose`t
Fanm konsa ple` mwen touswit (x2)
Tan pase pa tan jodi!
Zwezo te tande tout sa li te di (x2)
Si ou sonje sa
Yo dwe nan lapenn
Ka depi jou-sa
De pye mwen na chenn

4. N' ale lakay manman-li Yon granmoun ki byen one`t Sito li we` mwen li di: "A mwen kontan sila-a ne`t" (x2) Nou bwe` chokola nwa

Eske tout sa fini, ti-zwezo nan bwa (x2)
Pito bliye sa
Se two gran lapenn
Ka depi jou-sa
De pye-mwen nan chenn

5. Yon ti blan vini rive Ti bab wouj, be`l figi wo`z Mont sou kote, be`l chive Male`-mwen, li ki lakÚz (x2) Li trouve Choukoun joli

Li pale Fwanse, Choukoun renmen li (x2)
Pito bliye sa
Se two gran lapenn
Choukoun kite mwen
De pye-mwen nan chen

Dèyè yon gwo touf pengwen Lòt jou mwen kontre Choucoune Li souri lè li wè mwen Mwen di: "Syèl, ala bèl moun!" (bis) =2x Li di: "Ou trouve sa chè?"

Ti zwezo nan bwa ki ta pe koute (bis) =2x Kon mwen sonje sa Mwen genyen lapenn Ka depi jou sa De pye mwen nan chenn Kon mwen sonje sa Mwen genyen lapenn De pye mwen nan chenn

Choucoune se yon marabou Je li klere kou chandèl Li genyen tete debou A si Choucoune te fidèl (bis) =2x Nou rete koze lontan

Jis zwezo nan bwa te parèt kontan (bis) =2x

Pito bliye sa Se twò gran lapenn Ka depi jou sa De pye mwen nan chenn Pito bliye sa Se twò gran lapenn De pye mwen nan chenn

Ti dan Choucoune blan kou lèt Bouch li koulè kayamit Li pa gwo fanm, li gwosèt Fanm konsa plè mwen touswit (bis) Tan pase pa tan jodi!

Zwezo te tande tout sa li te di (bis) =2x

Si yo sonje sa Yo dwe nan lapenn Ka depi jou sa De pye mwen nan chenn Si yo sonje sa Yo dwe nan lapenn De pye mwen nan chenn

Nale lakay manman li Yon granmoun ki byen onèt Sito li wè mwen li di: "A mwen kontan sila nèt" (bis) =2x Nou bwè chokola nwa

Eske tout sa fini, ti zwezo nan bwa (bis) =2x

Pito bliye sa Se two gran lapenn Ka depi jou sa De pye mwen nan chenn Pito bliye sa Se two gran lapenn De pye mwen nan chenn

Yon ti blan vini rive Ti bab wouj, bèl figi wòz Mont sou kote, bèl chive Malè mwen, li ki lakòz (bis) =2x Li trouve Choucoune joli

Li pale Franse, Choucoune renmen li (bis) =2x

Pito bliye sa Se two gran lapenn Choucoune kite mwen De pye mwen nan chenn Pito bliye sa Se two gran lapenn De pye mwen nan chenn

Anmerkung
Es ist sicher nicht ganz einfach den kreolischen Text zu singen, aber der englische Text zu Yellow Birds ist Copyright-geschützt und kann hier leider nicht wiedergegeben werden. Er sollte jedoch anderenorts problemlos zu beschaffen sein.


Akkordschema[Bearbeiten]

Chorus (einfacher)
| C | C | G7 | C || (2x)
| F | C | G7 | C || (2x)
Chorus (komplexer)
| C (- C°) | C | Dm7 G7 | C || (2x)
| F | C | G7 | C || (2x)
Verse
| C | F | G7 | C || C | F | G7 | - | C | - ||

Weblinks[Bearbeiten]

Arbeits-Links[Bearbeiten]

  1. Haiti-Archiv: #891: A review of the Choucoune material from Gage Averill (webster.edu)
  2. The Story Of Choucoune (annpale.com)
  3. Choucoune (haitiforever.com)
  4. Michel Mauléart-Monton (www.rootsweb.ancestry.com)
  5. Choucoune (www.volcreole.com)
  6. Choucoune (www.hauteurs.fr)