Benutzer:Thirunavukkarasye-Raveendran/Ungarisch - kurze Sätze Grundwortschatz 9

Aus Wikibooks

ez által[Bearbeiten]

ez által - dadurch; durch dieses
1. Személyes tapasztalat ez által – Durch diese persönliche Erfahrung.
1a A személyes tapasztalat ez által sokkal jobban megértette az élet nehézségeit. - Durch diese persönliche Erfahrung verstand er die Schwierigkeiten des Lebens viel besser.
2. Tanulmány ez által – Durch diese Studie.
2a A kutatás új dimenziókat nyitott meg a tanulmány ez által. - Die Forschung eröffnete neue Dimensionen durch diese Studie.
3. Ez az eszköz ez által – Durch dieses Werkzeug.
3a Az építkezés sokkal gyorsabban haladt az új eszköz ez által. - Der Bau schritt viel schneller voran durch dieses Werkzeug.
4. Ez a megközelítés ez által – Durch diesen Ansatz.
4a A probléma megoldása egyszerűbbé vált ezen a megközelítés ez által. - Die Lösung des Problems wurde durch diesen Ansatz vereinfacht.
5. A technológia ez által – Durch diese Technologie.
5a A kommunikáció hatékonysága jelentősen javult a technológia ez által. - Die Effizienz der Kommunikation verbesserte sich erheblich durch diese Technologie.
6. Ez a stratégia ez által – Durch diese Strategie.
6a A vállalat piaci helyzete erősödött ezen stratégia ez által. - Die Marktposition des Unternehmens wurde durch diese Strategie gestärkt.
Niveau A1
1. Ez által sok új barátot szereztem. - Durch dies habe ich viele neue Freunde gewonnen.
2. A könyv olvasása ez által vált érdekesebbé. - Das Lesen des Buches wurde dadurch interessanter.
3. Ez által jobban megértettem a magyar kultúrát. - Dadurch verstand ich die ungarische Kultur besser.
4. Ez által a gyerekek gyorsabban tanulnak. - Dadurch lernen die Kinder schneller.
5. A recept szerinti főzés ez által könnyebb. - Das Kochen nach Rezept ist dadurch leichter.
6. Ez által kevesebb időt töltök a számítógép előtt. - Dadurch verbringe ich weniger Zeit vor dem Computer.
7. A tájékozódás ez által egyszerűbb a városban. - Die Orientierung ist dadurch einfacher in der Stadt.
8. Ez által érzem magam biztonságban. - Dadurch fühle ich mich sicher.
9. Az egészséges étkezés ez által vált fontossá. - Die gesunde Ernährung wurde dadurch wichtig.
10. Ez által a levegő tisztább a városban. - Dadurch ist die Luft sauberer in der Stadt.
11. A munkám ez által hatékonyabb. - Meine Arbeit ist dadurch effizienter.
12. Ez által a napom jobban indul. - Dadurch beginnt mein Tag besser.
13. A kommunikáció ez által könnyebbé vált. - Die Kommunikation wurde dadurch leichter.
14. Ez által kevésbé érzem magam fáradtnak. - Dadurch fühle ich mich weniger müde.
15. A tanulás ez által szórakoztatóbb. - Das Lernen ist dadurch unterhaltsamer.
16. Ez által több időm marad magamra. - Dadurch bleibt mir mehr Zeit für mich.
17. A utazás ez által kényelmesebb. - Das Reisen ist dadurch bequemer.
18. Ez által erősebbnek érzem magam. - Dadurch fühle ich mich stärker.
19. A beszélgetés ez által érdekesebbé vált. - Das Gespräch wurde dadurch interessanter.
20. Ez által jobban odafigyelek az egészségemre. - Dadurch achte ich besser auf meine Gesundheit.
21. A zenehallgatás ez által élvezetesebb. - Das Musikhören ist dadurch angenehmer.
22. Ez által a reggelek szebbek. - Dadurch sind die Morgen schöner.
23. Az olvasás ez által gyorsabbá vált. - Das Lesen wurde dadurch schneller.
24. Ez által a kertem szebb lett. - Dadurch wurde mein Garten schöner.
25. A sportolás ez által szórakoztatóbbá vált. - Das Sporttreiben wurde dadurch unterhaltsamer.
26. Ez által jobban értem a világot. - Dadurch verstehe ich die Welt besser.
27. A házimunka ez által könnyebb. - Die Hausarbeit ist dadurch leichter.
28. Ez által boldogabb vagyok. - Dadurch bin ich glücklicher.
29. A séta ez által kellemesebb. - Der Spaziergang ist dadurch angenehmer.
30. Ez által többet mosolygok. - Dadurch lächle ich mehr.
Niveau A2
1. Sok új szót tanultam meg, ez által. - Ich habe viele neue Wörter gelernt, dadurch.
2. A várost jobban megismerhettem, ez által. - Ich konnte die Stadt besser kennenlernen, dadurch.
3. A kapcsolatom javult a családommal, ez által. - Meine Beziehung zu meiner Familie hat sich verbessert, dadurch.
4. Több időt töltöttem a szabadban, ez által. - Ich verbrachte mehr Zeit im Freien, dadurch.
5. Jobb lett a hangulatom, ez által. - Meine Stimmung wurde besser, dadurch.
6. Megértettem a magyar történelmet, ez által. - Ich verstand die ungarische Geschichte, dadurch.
7. A munkám során hatékonyabb lettem, ez által. - Bei meiner Arbeit wurde ich effizienter, dadurch.
8. A barátaimmal többet találkoztam, ez által. - Ich traf mich öfter mit meinen Freunden, dadurch.
9. A koncentrációm javult, ez által. - Meine Konzentration hat sich verbessert, dadurch.
10. A magyar nyelvtudásom fejlődött, ez által. - Mein Ungarisch hat sich verbessert, dadurch.
11. A környezettudatosságom nőtt, ez által. - Mein Umweltbewusstsein hat zugenommen, dadurch.
12. Jobban megértettem az embereket, ez által. - Ich verstand die Menschen besser, dadurch.
13. Az életminőségem javult, ez által. - Meine Lebensqualität hat sich verbessert, dadurch.
14. Az időmenedzsmentem hatékonyabbá vált, ez által. - Mein Zeitmanagement wurde effizienter, dadurch.
15. Többet olvastam könyveket, ez által. - Ich las mehr Bücher, dadurch.
16. A stresszszintem csökkent, ez által. - Mein Stresslevel hat abgenommen, dadurch.
17. A testi egészségem javult, ez által. - Meine körperliche Gesundheit hat sich verbessert, dadurch.
18. Jobban értékeltem a kultúrális különbségeket, ez által. - Ich schätzte kulturelle Unterschiede mehr, dadurch.
19. A táplálkozásom egészségesebbé vált, ez által. - Meine Ernährung wurde gesünder, dadurch.
20. Az önbizalmam nőtt, ez által. - Mein Selbstvertrauen ist gewachsen, dadurch.
21. A kreativitásom fejlődött, ez által. - Meine Kreativität hat sich entwickelt, dadurch.
22. A problémamegoldó képességem javult, ez által. - Meine Problemlösungsfähigkeit hat sich verbessert, dadurch.
23. Többet utaztam Magyarországon, ez által. - Ich reiste mehr in Ungarn, dadurch.
24. A családi kapcsolataim megerősödtek, ez által. - Meine familiären Beziehungen wurden stärker, dadurch.
25. A zenéhez való hozzáállásom megváltozott, ez által. - Meine Einstellung zur Musik hat sich geändert, dadurch.
26. Több kulturális eseményen vettem részt, ez által. - Ich nahm an mehr kulturellen Veranstaltungen teil, dadurch.
27. A közérzetem javult, ez által. - Mein Wohlbefinden hat sich verbessert, dadurch.
28. Az éjszakai alvásom jobb lett, ez által. - Mein Nachtschlaf wurde besser, dadurch.
29. A pénzügyeim jobban kezelhetővé váltak, ez által. - Meine Finanzen wurden handhabbarer, dadurch.
30. A hobbijaim iránti érdeklődésem megnőtt, ez által. - Mein Interesse an meinen Hobbys ist gestiegen, dadurch.


Niveau B1
1. A rendszeres testmozgásnak köszönhetően a fizikai állapotom jelentősen javult, ez által. - Dank regelmäßiger körperlicher Betätigung hat sich mein physischer Zustand deutlich verbessert, dadurch.
2. Az új munkahelyemen sok kihívással kellett szembenéznem, ez által fejlődött a problémamegoldó készségem. - An meinem neuen Arbeitsplatz musste ich vielen Herausforderungen begegnen, dadurch hat sich meine Problemlösungsfähigkeit entwickelt.
3. A nyelvtanulási folyamat során rengeteg új szóval és kifejezéssel találkoztam, ez által bővült a szókincsem. - Während des Sprachlernprozesses bin ich auf viele neue Wörter und Ausdrücke gestoßen, dadurch hat sich mein Wortschatz erweitert.
4. Az önreflexió gyakorlatok rendszeres végzése, ez által jobban megismertem magam. - Durch die regelmäßige Durchführung von Selbstreflexionsübungen habe ich mich besser kennengelernt, dadurch.
5. Az egészséges táplálkozásra való áttérés komoly változást hozott az életemben, ez által javult az általános közérzetem. - Der Wechsel zu einer gesunden Ernährung hat eine ernsthafte Veränderung in meinem Leben gebracht, dadurch hat sich mein allgemeines Wohlbefinden verbessert.
6. A meditáció és a mindfulness gyakorlatok rendszeres végzése, ez által csökkent a stresszszintem. - Durch die regelmäßige Ausübung von Meditation und Achtsamkeitsübungen hat sich mein Stresslevel verringert, dadurch.
7. Az új hobbi kipróbálása kreatív energiákat szabadított fel bennem, ez által. - Das Ausprobieren eines neuen Hobbys hat kreative Energien in mir freigesetzt, dadurch.
8. A különböző kultúrák megismerése szélesítette a látókörömet, ez által. - Das Kennenlernen verschiedener Kulturen hat meinen Horizont erweitert, dadurch.
9. A külföldi utazás során sok új élménnyel gazdagodtam, ez által nőtt a világlátásom. - Während der Auslandsreise habe ich viele neue Erfahrungen gesammelt, dadurch hat sich meine Weltsicht erweitert.
10. A jóga gyakorlása javította a testtartásomat és a rugalmasságomat, ez által. - Die Praxis des Yoga hat meine Körperhaltung und Flexibilität verbessert, dadurch.
11. A zenei képzésem során fejlesztettem a hallásom, ez által finomabbá vált a zenei ízlésem. - Während meiner musikalischen Ausbildung habe ich mein Gehör entwickelt, dadurch ist mein musikalischer Geschmack feiner geworden.
12. A csapatmunka során sokat tanultam másoktól, ez által javultak a kommunikációs készségeim. - Durch die Teamarbeit habe ich viel von anderen gelernt, dadurch haben sich meine Kommunikationsfähigkeiten verbessert.
13. Az önkéntes munka során sok új emberrel ismerkedtem meg, ez által bővült a társasági köröm. - Während meiner Freiwilligenarbeit habe ich viele neue Leute kennengelernt, dadurch hat sich mein sozialer Kreis erweitert.
14. A külföldön eltöltött idő alatt megtanultam önállóan élni, ez által nőtt az önállóságom. - Während meiner Zeit im Ausland lernte ich, unabhängig zu leben, dadurch ist meine Selbstständigkeit gewachsen.
15. A sikeres projektmenedzsment tapasztalataim, ez által magabiztosabb lettem a szakmai területemen. - Durch meine Erfahrungen im erfolgreichen Projektmanagement bin ich in meinem Fachgebiet selbstbewusster geworden, dadurch.
16. A kritikus gondolkodás fejlesztése, ez által élesebbé vált a problémaérzékelésem. - Durch die Entwicklung des kritischen Denkens ist mein Problembewusstsein schärfer geworden, dadurch.
17. A hosszú távú célok kitűzése és azok elérése, ez által megtanultam a kitartást. - Durch das Setzen und Erreichen langfristiger Ziele habe ich Ausdauer gelernt, dadurch.
18. A pozitív visszajelzések a munkahelyemen, ez által növekedett az önértékelésem. - Durch positive Rückmeldungen an meinem Arbeitsplatz hat sich mein Selbstwertgefühl erhöht, dadurch.
19. Az idegennyelv-tanulási folyamat során sok kudarcot éltem meg, ez által megtanultam a kitartást. - Während des Fremdsprachenlernprozesses habe ich viele Misserfolge erlebt, dadurch habe ich Ausdauer gelernt.
20. A digitális eszközök használatának megtanulása, ez által hatékonyabbá vált a munkám. - Durch das Erlernen der Nutzung digitaler Geräte ist meine Arbeit effizienter geworden, dadurch.
21. A rendszeres olvasásnak köszönhetően, ez által javult a megértési és elemzési képességem. - Dank regelmäßigem Lesen hat sich meine Verständnis- und Analysefähigkeit verbessert, dadurch.
22. A társadalmi kérdések iránti érdeklődésem, ez által szélesítettem a tudásomat ezekről a témákról. - Durch mein Interesse an gesellschaftlichen Fragen habe ich mein Wissen über diese Themen erweitert, dadurch.
23. Az új technológiák alkalmazása, ez által nőtt a versenyképességem a munkaerőpiacon. - Durch die Anwendung neuer Technologien ist meine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt gestiegen, dadurch.
24. A stresszkezelési technikák elsajátítása, ez által kevésbé vagyok kitéve a munkahelyi stressznek. - Durch das Erlernen von Stressbewältigungstechniken bin ich weniger arbeitsbedingtem Stress ausgesetzt, dadurch.
25. A táplálkozási szokásaim megváltoztatása, ez által csökkent a testtömegem. - Durch das Ändern meiner Essgewohnheiten hat sich mein Körpergewicht verringert, dadurch.
26. A környezettudatos életmódra való áttérés, ez által csökkent az ökológiai lábnyomom. - Durch den Wechsel zu einem umweltbewussten Lebensstil hat sich mein ökologischer Fußabdruck verringert, dadurch.
27. Az időbeosztásom javítása, ez által több szabadidőm marad a hobbiimra. - Durch die Verbesserung meiner Zeitplanung bleibt mir mehr Freizeit für meine Hobbys, dadurch.
28. A könyvklubba való csatlakozás, ez által sok új embert ismertem meg. - Durch den Beitritt zum Buchclub habe ich viele neue Leute kennengelernt, dadurch.
29. A napi rutinom megtervezése, ez által hatékonyabban használom az időmet. - Durch das Planen meiner täglichen Routine verwende ich meine Zeit effizienter, dadurch.
30. A pénzügyi tervezés megtanulása, ez által jobban kezelem a kiadásaimat. - Durch das Erlernen der finanziellen Planung manage ich meine Ausgaben besser, dadurch.
azért - deshalb; aus diesem Grund
1. Azért jöttem, hogy segítsek. - Ich bin gekommen, um zu helfen.
2. Azért nem mentem el a buliba, mert fáradt voltam. - Ich bin nicht zur Party gegangen, weil ich müde war.
3. Azért, hogy jobban megértsd, elmagyarázom még egyszer. - Damit du es besser verstehst, erkläre ich es noch einmal.
4. Nem csak azért csinálom, mert kell, hanem mert szeretem. - Ich mache es nicht nur, weil ich muss, sondern weil ich es liebe.
5. Azért szóltam hozzá, mert érdekelt a téma. - Ich habe mich deshalb geäußert, weil mich das Thema interessiert hat.
6. Azért van ez így, mert senki sem figyelt oda a részletekre. - Das ist so, weil niemand auf die Details geachtet hat.
Niveau A1
1. Azért jöttem, hogy tanuljak. - Ich bin gekommen, um zu lernen.
2. Azért szeretem a könyveket, mert sokat tanulhatok belőlük. - Ich mag Bücher, weil ich viel von ihnen lernen kann.
3. Azért megyek korán aludni, hogy kipihent legyek. - Ich gehe früh schlafen, damit ich ausgeruht bin.
4. Azért eszem gyümölcsöt, mert egészséges. - Ich esse Obst, weil es gesund ist.
5. Azért dolgozom sokat, hogy pénzt keressek. - Ich arbeite viel, um Geld zu verdienen.
6. Azért utazom, hogy új helyeket lássak. - Ich reise, um neue Orte zu sehen.
7. Azért hallgatok zenét, hogy ellazuljak. - Ich höre Musik, um mich zu entspannen.
8. Azért tanulok ungarisch, hogy beszéljek veled. - Ich lerne Ungarisch, um mit dir zu sprechen.
9. Azért sétálok a parkban, hogy friss levegőt szívjak. - Ich gehe im Park spazieren, um frische Luft zu schnappen.
10. Azért olvasok naponta, hogy fejlesszem a szókincsemet. - Ich lese täglich, um meinen Wortschatz zu verbessern.
11. Azért főzök otthon, mert olcsóbb. - Ich koche zu Hause, weil es billiger ist.
12. Azért vásárolok a piacon, hogy friss zöldségeket kapjak. - Ich kaufe auf dem Markt, um frisches Gemüse zu bekommen.
13. Azért tanulok minden nap, hogy jobb jegyeket szerezzek. - Ich lerne jeden Tag, um bessere Noten zu bekommen.
14. Azért járok futni, hogy erős legyen a testem. - Ich gehe joggen, damit mein Körper stark bleibt.
15. Azért írok naplót, hogy emlékezzek a dolgokra. - Ich schreibe ein Tagebuch, um mich an Dinge zu erinnern.
16. Azért iszom sok vizet, hogy hidratált maradjak. - Ich trinke viel Wasser, um hydratisiert zu bleiben.
17. Azért tanulok gitározni, hogy zenélhessek. - Ich lerne Gitarre zu spielen, damit ich Musik machen kann.
18. Azért kelünk korán, hogy ne késsünk el. - Wir stehen früh auf, damit wir nicht zu spät kommen.
19. Azért takarítok, hogy tiszta legyen a ház. - Ich putze, damit das Haus sauber ist.
20. Azért megyek a könyvtárba, hogy tanuljak. - Ich gehe in die Bibliothek, um zu lernen.
21. Azért vásárolok új ruhákat, hogy jól nézzek ki. - Ich kaufe neue Kleider, um gut auszusehen.
22. Azért készítek listát, hogy ne felejtsek el semmit. - Ich mache eine Liste, damit ich nichts vergesse.
23. Azért hordok sapkát, hogy ne fázzon a fejem. - Ich trage eine Mütze, damit mein Kopf nicht kalt wird.
24. Azért nézek filmet esténként, hogy kikapcsolódjak. - Ich schaue abends Filme, um mich zu entspannen.
25. Azért járok nyelvtanfolyamra, hogy jobban megtanuljak ungarisch. - Ich besuche einen Sprachkurs, um besser Ungarisch zu lernen.
26. Azért eszem reggelit, hogy energiát kapjak a napra. - Ich esse Frühstück, um Energie für den Tag zu bekommen.
27. Azért hordok órát, hogy tudjam az időt. - Ich trage eine Uhr, um die Zeit zu wissen.
28. Azért írok levelet, hogy kapcsolatot tartjak a barátaimmal. - Ich schreibe Briefe, um in Kontakt mit meinen Freunden zu bleiben.
29. Azért tanulok online, hogy rugalmas legyen az időbeosztásom. - Ich lerne online, damit mein Zeitplan flexibel ist.
30. Azért választottam ezt a szakot, hogy kövessem az álmaimat. - Ich habe dieses Fach gewählt, um meinen Träumen zu folgen.


Niveau A2
1. Azért kezdtem el futni, mert jobban akartam érezni magam. - Ich habe angefangen zu laufen, weil ich mich besser fühlen wollte.
2. Azért tanulok új nyelveket, hogy könnyebben utazhassak. - Ich lerne neue Sprachen, damit ich leichter reisen kann.
3. Azért dolgozom túlórákat, hogy fedezni tudjam a költségeimet. - Ich arbeite Überstunden, um meine Kosten decken zu können.
4. Azért választottam ezt a karriert, mert szenvedélyem a téma. - Ich habe diese Karriere gewählt, weil das Thema meine Leidenschaft ist.
5. Azért hívom fel őket, hogy megbeszéljük a részleteket. - Ich rufe sie an, um die Details zu besprechen.
6. Azért járok ki a természetbe, hogy feltöltődjek. - Ich gehe in die Natur, um mich aufzuladen.
7. Azért olvasok kritikákat, hogy jobban dönthessek. - Ich lese Kritiken, um besser entscheiden zu können.
8. Azért kérdezem meg a tanárt, hogy tisztában legyek a témával. - Ich frage den Lehrer, um über das Thema im Klaren zu sein.
9. Azért utazom vonattal, mert környezetbarátabb. - Ich reise mit dem Zug, weil es umweltfreundlicher ist.
10. Azért rendezünk találkozókat, hogy megvitassuk a projekteket. - Wir organisieren Treffen, um die Projekte zu diskutieren.
11. Azért veszek bioélelmiszereket, hogy egészségesebben étkezzem. - Ich kaufe Bio-Lebensmittel, um gesünder zu essen.
12. Azért nézem meg előre az időjárás-jelentést, hogy felkészüljek. - Ich schaue mir im Voraus den Wetterbericht an, um vorbereitet zu sein.
13. Azért írok listát, hogy ne hagyjak ki semmit a bevásárláskor. - Ich schreibe eine Liste, damit ich beim Einkaufen nichts auslasse.
14. Azért járok edzőterembe, hogy erősebb legyek. - Ich gehe ins Fitnessstudio, um stärker zu werden.
15. Azért tanulok hegedülni, mert lenyűgöz a hangja. - Ich lerne Violine zu spielen, weil mich ihr Klang fasziniert.
16. Azért készülök alaposan a vizsgákra, hogy jó eredményeket érjek el. - Ich bereite mich gründlich auf die Prüfungen vor, um gute Ergebnisse zu erzielen.
17. Azért vásárolok használt könyveket, mert olcsóbbak. - Ich kaufe gebrauchte Bücher, weil sie billiger sind.
18. Azért hozok magammal vizet, hogy hidratált maradjak. - Ich bringe Wasser mit, um hydratisiert zu bleiben.
19. Azért választottam ezt a lakást, mert közel van a munkahelyemhez. - Ich habe diese Wohnung gewählt, weil sie in der Nähe meiner Arbeitsstelle ist.
20. Azért tanulok meg főzni, hogy egészségesebb ételeket készítsek. - Ich lerne zu kochen, um gesündere Mahlzeiten zuzubereiten.
21. Azért kezdem a napot egy pohár vízzel, hogy serkentsem az anyagcserémet. - Ich beginne den Tag mit einem Glas Wasser, um meinen Stoffwechsel anzuregen.
22. Azért hallgatok podcastokat, hogy hasznos információkat szerezzek. - Ich höre Podcasts, um nützliche Informationen zu erhalten.
23. Azért készítek előre terveket, hogy ne kerüljek szorult helyzetbe. - Ich mache im Voraus Pläne, damit ich nicht in eine schwierige Lage gerate.
24. Azért tanulok számítógép-programozást, hogy jobb munkalehetőségeim legyenek. - Ich lerne Computerprogrammierung, um bessere Arbeitsmöglichkeiten zu haben.
25. Azért írok leveleket régi barátaimnak, hogy fenntartsuk a kapcsolatot. - Ich schreibe Briefe an alte Freunde, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.
26. Azért gyűjtök bélyegeket, mert érdekel a történetük. - Ich sammle Briefmarken, weil mich ihre Geschichte interessiert.
27. Azért menekülök ki a városból a hétvégéken, hogy megújuljak. - Ich fliehe am Wochenende aus der Stadt, um mich zu erneuern.
28. Azért hallgatom a tanácsokat, hogy javíthassam a teljesítményemet. - Ich höre auf Ratschläge, um meine Leistung zu verbessern.
29. Azért választom a csendes órákat a könyvtárban, hogy koncentrálni tudjak. - Ich wähle die stillen Stunden in der Bibliothek, um mich konzentrieren zu können.
30. Azért veszek részt önkéntes programokban, hogy segítsek másokon. - Ich nehme an Freiwilligenprogrammen teil, um anderen zu helfen.
Niveau B1
1. Azért tanulok meg új dolgokat, hogy kibővítsem a látókörömet. - Ich lerne neue Dinge, um meinen Horizont zu erweitern.
2. Azért kezdtem el jogát gyakorolni, hogy javítsam a testtartásomat. - Ich habe angefangen, Yoga zu üben, um meine Körperhaltung zu verbessern.
3. Azért foglalkozom kertészkedéssel, mert segít levezetni a stresszt. - Ich beschäftige mich mit Gartenarbeit, weil es hilft, Stress abzubauen.
4. Azért utazom sokat, hogy jobban megértsem a különböző kultúrákat. - Ich reise viel, um die verschiedenen Kulturen besser zu verstehen.
5. Azért választottam ezt a pályát, mert mindig is érdekelt a téma. - Ich habe diesen Beruf gewählt, weil mich das Thema schon immer interessiert hat.
6. Azért dolgozom önkéntes alapon, hogy hozzájáruljak a közösségemhez. - Ich arbeite freiwillig, um zu meiner Gemeinschaft beizutragen.
7. Azért hagyom abba a dohányzást, hogy javítsam az egészségi állapotomat. - Ich höre mit dem Rauchen auf, um meine Gesundheit zu verbessern.
8. Azért tanulok külföldön, hogy szélesítssem a perspektíváimat. - Ich studiere im Ausland, um meine Perspektiven zu erweitern.
9. Azért olvasok történelmi könyveket, hogy jobban megértsem a múltat. - Ich lese historische Bücher, um die Vergangenheit besser zu verstehen.
10. Azért kezdtem el meditálni, hogy jobban kezeljem a szorongásomat. - Ich habe angefangen zu meditieren, um meine Angst besser zu managen.
11. Azért választok étrendet tudatosan, hogy fenntartsam az egészségemet. - Ich wähle meine Ernährung bewusst, um meine Gesundheit zu erhalten.
12. Azért tanulok zongorázni, hogy kifejezzem magam zenén keresztül. - Ich lerne Klavier spielen, um mich durch Musik auszudrücken.
13. Azért menekülök el hétvégenként a városból, hogy új energiákat gyűjtsek. - Ich entfliehe am Wochenende der Stadt, um neue Energie zu sammeln.
14. Azért veszek részt nyelvcserélő találkozókon, hogy gyakoroljam a nyelvtudásomat. - Ich nehme an Sprachaustauschtreffen teil, um meine Sprachkenntnisse zu üben.
15. Azért írok blogot, hogy megosszam a tapasztalataimat másokkal. - Ich schreibe einen Blog, um meine Erfahrungen mit anderen zu teilen.
16. Azért választom a távoktatást, hogy jobban be tudjam osztani az időmet. - Ich wähle Fernunterricht, um meine Zeit besser einteilen zu können.
17. Azért hagyom abba a cukor fogyasztását, hogy javítsam az életminőségemet. - Ich verzichte auf Zucker, um meine Lebensqualität zu verbessern.
18. Azért veszek részt különböző művészeti workshopokon, hogy kibővítsem a kreativitásomat. - Ich nehme an verschiedenen künstlerischen Workshops teil, um meine Kreativität zu erweitern.
19. Azért tanulok táncolni, hogy jobban érezzem magam a bőrömben. - Ich lerne zu tanzen, um mich in meiner Haut wohler zu fühlen.
20. Azért választottam ezt a lakást, mert csodálatos a kilátás. - Ich habe diese Wohnung gewählt, weil die Aussicht wunderbar ist.
21. Azért olvasom ezt a könyvet, hogy megérthessem a pszichológia alapjait. - Ich lese dieses Buch, um die Grundlagen der Psychologie zu verstehen.
22. Azért kezdtem el a kerékpározást, hogy csökkentsem az ökológiai lábnyomomat. - Ich habe angefangen zu radeln, um meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
23. Azért veszek részt társadalmi projektekben, hogy változást hozzak létre. - Ich beteilige mich an sozialen Projekten, um Veränderungen herbeizuführen.
24. Azért tanulok programozni, hogy jobban megértsem a digitális világot. - Ich lerne zu programmieren, um die digitale Welt besser zu verstehen.
25. Azért járok rendszeresen orvoshoz, hogy nyomon kövessem az egészségemet. - Ich gehe regelmäßig zum Arzt, um meine Gesundheit zu überwachen.
26. Azért készítem el saját ruháimat, hogy egyedi stílust alakíthassak ki. - Ich stelle meine eigenen Kleider her, um einen einzigartigen Stil zu entwickeln.
27. Azért tanulok meg fotózni, hogy jobban dokumentáljam az életemet. - Ich lerne zu fotografieren, um mein Leben besser zu dokumentieren.
28. Azért veszek részt önkéntes munkákban, hogy fejlesszem a szakmai készségeimet. - Ich beteilige mich an Freiwilligenarbeiten, um meine beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln.
29. Azért utazom egyedül, hogy jobban megismerjem magam. - Ich reise alleine, um mich besser kennenzulernen.
30. Azért hallgatom meg mások véleményét, hogy kiegyensúlyozottabb döntéseket hozhassak. - Ich höre mir die Meinungen anderer an, um ausgewogenere Entscheidungen zu treffen.
Niveau B2
1. Azért kezdtem el a pszichológiát tanulni, hogy jobban megérthessem az emberi viselkedést. - Ich habe angefangen Psychologie zu studieren, um menschliches Verhalten besser zu verstehen.
2. Azért választottam a fenntarthatóságot kutató pályát, mert hiszek a környezetvédelem fontosságában. - Ich habe den Forschungsbereich der Nachhaltigkeit gewählt, weil ich an die Wichtigkeit des Umweltschutzes glaube.
3. Azért dolgozom távolról, hogy több időt tölthessek a családommal. - Ich arbeite aus der Ferne, um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können.
4. Azért részesítem előnyben a helyi termékeket, hogy támogassam a közösségi gazdaságot. - Ich bevorzuge lokale Produkte, um die Gemeinschaftswirtschaft zu unterstützen.
5. Azért kezdtem el komposztálni, hogy csökkentsem a háztartási hulladék mennyiségét. - Ich habe angefangen zu kompostieren, um die Menge an Haushaltsabfällen zu reduzieren.
6. Azért tanulok meg úszni, mert tudom, hogy ez egy életmentő készség. - Ich lerne schwimmen, weil ich weiß, dass dies eine lebensrettende Fähigkeit ist.
7. Azért írok verseket, hogy kifejezzem a belső érzéseimet. - Ich schreibe Gedichte, um meine inneren Gefühle auszudrücken.
8. Azért kezdtem el önkénteskedni, hogy aktívabb szerepet vállaljak a társadalomban. - Ich habe angefangen, freiwillig zu arbeiten, um eine aktivere Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen.
9. Azért tanulok kritikusan gondolkodni, hogy ne dőljek be a hamis információknak. - Ich lerne kritisch zu denken, damit ich nicht auf falsche Informationen hereinfallen.
10. Azért választottam a táplálkozástudományt, hogy segíthessek az embereknek egészségesebben élni. - Ich habe die Ernährungswissenschaft gewählt, um Menschen zu helfen, gesünder zu leben.
11. Azért utazom gyakran, hogy kiszélesítsem a világról alkotott képemet. - Ich reise oft, um mein Bild von der Welt zu erweitern.
12. Azért kezdtem el zenei oktatást, hogy fejlesszem az érzelmi intelligenciámat. - Ich habe mit der musikalischen Bildung begonnen, um meine emotionale Intelligenz zu entwickeln.
13. Azért tanulok idegen nyelveket, hogy könnyebben tudjak kapcsolódni más kultúrákhoz. - Ich lerne Fremdsprachen, um leichter eine Verbindung zu anderen Kulturen herstellen zu können.
14. Azért dolgozom civil szervezetekkel, hogy hozzájáruljak a társadalmi változásokhoz. - Ich arbeite mit NGOs, um zu sozialen Veränderungen beizutragen.
15. Azért kezdtem el blogolni, hogy megosszam a tudásomat és inspirációt nyújtsak másoknak. - Ich habe angefangen zu bloggen, um mein Wissen zu teilen und andere zu inspirieren.
16. Azért választottam az alternatív energiákat, hogy csökkentsem a környezeti lábnyomomat. - Ich habe mich für alternative Energien entschieden, um meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
17. Azért vezetek naplót, hogy jobban megérthessem a saját gondolataimat és érzéseimet. - Ich führe ein Tagebuch, um meine eigenen Gedanken und Gefühle besser zu verstehen.
18. Azért tanulok online kurzusokat, hogy folyamatosan fejlesszem magam. - Ich lerne Online-Kurse, um mich ständig weiterzuentwickeln.
19. Azért váltottam vegetáriánusra, hogy csökkentsem az állati termékek fogyasztásának környezeti hatásait. - Ich bin Vegetarier geworden, um die Umweltauswirkungen des Konsums tierischer Produkte zu reduzieren.
20. Azért hallgatok különböző zenei stílusokat, hogy bővítsem az ízlésvilágomat. - Ich höre verschiedene Musikstile, um meinen Geschmack zu erweitern.
21. Azért dolgozom külföldön, hogy új szakmai kihívásokkal szembesüljek. - Ich arbeite im Ausland, um neuen beruflichen Herausforderungen zu begegnen.
22. Azért választottam a társadalmi tudományokat, hogy jobban megértsem a világ működését. - Ich habe die Sozialwissenschaften gewählt, um besser zu verstehen, wie die Welt funktioniert.
23. Azért kezdtem el futni maratonokat, hogy teszteljem a határaimat és kitartásomat. - Ich habe angefangen, Marathons zu laufen, um meine Grenzen und Ausdauer zu testen.
24. Azért tanulok meg új technológiákat, hogy naprakész maradjak a változó világban. - Ich lerne neue Technologien, um im sich wandelnden Weltszenario aktuell zu bleiben.
25. Azért választottam az ökoturizmust, hogy támogassam a fenntartható utazást. - Ich habe den Ökotourismus gewählt, um nachhaltiges Reisen zu unterstützen.
26. Azért kezdtem el saját vállalkozást, hogy megvalósíthassam az álmaimat és szabadságot teremtsek magamnak. - Ich habe mein eigenes Geschäft gestartet, um meine Träume zu verwirklichen und Freiheit für mich selbst zu schaffen.
27. Azért tanulok meg új készségeket, hogy alkalmazkodóbb legyek a munkaerőpiacon. - Ich lerne neue Fähigkeiten, um auf dem Arbeitsmarkt anpassungsfähiger zu sein.
28. Azért dolgozom környezetvédelmi projekteken, hogy hozzájáruljak a bolygónk jövőjének megőrzéséhez. - Ich arbeite an Umweltschutzprojekten, um zur Erhaltung der Zukunft unseres Planeten beizutragen.
29. Azért utazom kevésbé ismert helyekre, hogy felfedezzem a világ rejtett szépségeit. - Ich reise zu weniger bekannten Orten, um die verborgenen Schönheiten der Welt zu entdecken.
30. Azért hallgatom figyelmesen másokat, hogy jobban megérthessem nézőpontjaikat és építhessünk egy inkluzívabb társadalmat. - Ich höre anderen aufmerksam zu, um ihre Perspektiven besser zu verstehen und eine inklusivere Gesellschaft aufzubauen.


mert[Bearbeiten]

mert - weil; denn
Niveau A1
1. Én fáradt vagyok, mert sokat dolgoztam. - Ich bin müde, weil ich viel gearbeitet habe.
2. Nem megyünk ki, mert esik az eső. - Wir gehen nicht raus, weil es regnet.
3. Szeretem a macskákat, mert aranyosak. - Ich mag Katzen, weil sie süß sind.
4. Korán kelünk, mert utazunk. - Wir stehen früh auf, weil wir verreisen.
5. Nem eszem sokat, mert nem vagyok éhes. - Ich esse nicht viel, weil ich nicht hungrig bin.
6. Olvasok, mert szeretek tanulni. - Ich lese, weil ich gerne lerne.
7. A gyerekek zajosak, mert boldogok. - Die Kinder sind laut, weil sie glücklich sind.
8. Nem hallom a zenét, mert túl halk. - Ich höre die Musik nicht, weil sie zu leise ist.
9. Sétálunk a parkban, mert szép az idő. - Wir spazieren im Park, weil das Wetter schön ist.
10. Nem nézem a tévét, mert unalmas. - Ich schaue nicht fern, weil es langweilig ist.
11. Otthon maradok, mert beteg vagyok. - Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin.
12. Szeretem a telet, mert szeretek síelni. - Ich mag den Winter, weil ich gerne Ski fahre.
13. Kora van, mert még sötét van kint. - Es ist früh, weil es draußen noch dunkel ist.
14. Nem megyek a buliba, mert fáradt vagyok. - Ich gehe nicht zur Party, weil ich müde bin.
15. Szeretem a könyveket, mert sok új dolgot tanulok belőlük. - Ich mag Bücher, weil ich viele neue Dinge aus ihnen lerne.
16. Nem játszom számítógépes játékokkal, mert időpocsékolásnak tartom. - Ich spiele keine Computerspiele, weil ich sie für Zeitverschwendung halte.
17. Szeretem a kávét, mert segít ébren maradni. - Ich mag Kaffee, weil er hilft, wach zu bleiben.
18. Nem utazom repülővel, mert félek a magasságtól. - Ich reise nicht mit dem Flugzeug, weil ich Höhenangst habe.
19. Szeretek sütőtököt enni, mert finom és egészséges. - Ich esse gerne Kürbis, weil er lecker und gesund ist.
20. Nem megyek úszni, mert hideg a víz. - Ich gehe nicht schwimmen, weil das Wasser kalt ist.
21. Korán fekszem le, mert reggel korán kelek. - Ich gehe früh ins Bett, weil ich am Morgen früh aufstehe.
22. Szeretem a zenét hallgatni, mert jó hangulatot teremt. - Ich höre gerne Musik, weil sie eine gute Stimmung schafft.
23. Nem fogyasztok alkoholt, mert egészségesen akarok élni. - Ich konsumiere keinen Alkohol, weil ich gesund leben möchte.
24. Szeretek futni, mert friss levegőn lehetek. - Ich laufe gerne, weil ich an der frischen Luft sein kann.
25. Nem megyek ma dolgozni, mert szabadságon vagyok. - Ich gehe heute nicht zur Arbeit, weil ich im Urlaub bin.
26. Szeretem a tavaszt, mert minden virágba borul. - Ich mag den Frühling, weil alles in Blüte steht.
27. Nem iszom kávét este, mert nem tudok aludni tőle. - Ich trinke abends keinen Kaffee, weil ich davon nicht schlafen kann.
28. Szeretek sétálni, mert jó az egészségemnek. - Ich gehe gerne spazieren, weil es gut für meine Gesundheit ist.
29. Nem használok liftet, mert jobb a lépcsőzés. - Ich benutze keinen Aufzug, weil Treppensteigen besser ist.
30. Szeretem a csokoládét, mert boldoggá tesz. - Ich liebe Schokolade, weil sie mich glücklich macht.


Niveau A2
1. Szeretek korán kelni, mert csendes és nyugodt a reggel. - Ich stehe gerne früh auf, weil der Morgen still und ruhig ist.
2. Nem szeretek későn érkezni, mert udvariatlannak tartom. - Ich mag es nicht, spät zu kommen, weil ich es für unhöflich halte.
3. Gyakran sétálok a természetben, mert inspirálóan hat rám. - Ich gehe oft in der Natur spazieren, weil sie mich inspiriert.
4. Nem használom gyakran a mobiltelefonomat esténként, mert zavarja az alvásomat. - Ich benutze mein Handy abends nicht oft, weil es meinen Schlaf stört.
5. Szeretek új nyelveket tanulni, mert kinyitja a világot számomra. - Ich lerne gerne neue Sprachen, weil sie mir die Welt öffnen.
6. Nem iszok sok kávét, mert feszültté tesz. - Ich trinke nicht viel Kaffee, weil er mich nervös macht.
7. Gyakran megyek moziba, mert szeretem a filmek hangulatát. - Ich gehe oft ins Kino, weil ich die Atmosphäre der Filme mag.
8. Nem követek minden divatirányzatot, mert fontosabb számomra az egyéniség. - Ich folge nicht jedem Modetrend, weil Individualität für mich wichtiger ist.
9. Szeretem a hosszú beszélgetéseket barátokkal, mert közelebb hoz minket egymáshoz. - Ich mag lange Gespräche mit Freunden, weil sie uns einander näher bringen.
10. Nem dohányzom, mert törődöm az egészségemmel. - Ich rauche nicht, weil ich mich um meine Gesundheit kümmere.
11. Szeretek a konyhában kísérletezni, mert új ízeket fedezhetek fel. - Ich experimentiere gerne in der Küche, weil ich neue Geschmacksrichtungen entdecken kann.
12. Nem nézek horrorfilmeket, mert nem szeretem a félelmet. - Ich schaue keine Horrorfilme, weil ich Angst nicht mag.
13. Gyakran olvasok regényeket, mert elszállíthatnak egy másik világba. - Ich lese oft Romane, weil sie mich in eine andere Welt entführen können.
14. Nem töltök sok időt a közösségi médiában, mert értékesebbnek tartom az élő kapcsolatokat. - Ich verbringe nicht viel Zeit in den sozialen Medien, weil ich lebendige Beziehungen für wertvoller halte.
15. Szeretem a hideg időt, mert frissnek érzem magam tőle. - Ich mag kaltes Wetter, weil ich mich dadurch frisch fühle.
16. Nem utazom gyakran nagyvárosokba, mert jobban szeretem a csendes, nyugodt helyeket. - Ich reise nicht oft in Großstädte, weil ich ruhige, friedliche Orte bevorzuge.
17. Szeretek zenét hallgatni munka közben, mert segít koncentrálni. - Ich höre gerne Musik während der Arbeit, weil sie mir hilft, mich zu konzentrieren.
18. Nem maradok sokáig fent éjszaka, mert fontos számomra a pihentető alvás. - Ich bleibe nachts nicht lange auf, weil erholsamer Schlaf mir wichtig ist.
19. Szeretem a tengerpartot, mert a víz nyugtat. - Ich mag den Strand, weil das Wasser beruhigt.
20. Nem fogyasztok sok cukrot, mert figyelek az egészségemre. - Ich konsumiere nicht viel Zucker, weil ich auf meine Gesundheit achte.


Niveau B1
1. Nem vásárolok sok ruhát, mert tudatosan próbálok élni. - Ich kaufe nicht viele Kleider, weil ich versuche, bewusst zu leben.
2. Szeretem a régi épületeket, mert történelmi értékük van. - Ich mag alte Gebäude, weil sie einen historischen Wert haben.
3. Gyakran választok helyi termékeket, mert támogatni szeretném a helyi gazdaságot. - Ich wähle oft lokale Produkte, weil ich die lokale Wirtschaft unterstützen möchte.
4. Nem használok egyszer használatos műanyagokat, mert aggaszt a környezetszennyezés. - Ich verwende keine Einwegkunststoffe, weil ich mir Sorgen über die Umweltverschmutzung mache.
5. Szeretek reggel futni, mert energiával tölt fel a nap többi részére. - Ich laufe gerne am Morgen, weil es mich mit Energie für den Rest des Tages auflädt.
6. Nem követem az összes hírt, mert néha túlterhelőnek érzem. - Ich verfolge nicht alle Nachrichten, weil ich sie manchmal als überwältigend empfinde.
7. Szeretem a klasszikus zenét hallgatni, mert nyugalmat ad a lelkemnek. - Ich höre gerne klassische Musik, weil sie meiner Seele Ruhe gibt.
8. Nem eszem gyorséttermi ételeket, mert egészségtelennek tartom őket. - Ich esse keine Fast-Food-Gerichte, weil ich sie für ungesund halte.
9. Gyakran választom a kerékpárt az autó helyett, mert környezetbarátabb. - Ich wähle oft das Fahrrad statt des Autos, weil es umweltfreundlicher ist.
10. Nem töltök sok időt a telefonomon, mert fontosabb a valós életben való részvétel. - Ich verbringe nicht viel Zeit an meinem Telefon, weil die Teilnahme am echten Leben wichtiger ist.
11. Szeretem a társasjátékokat, mert jó lehetőség a családdal és barátokkal való interakcióra. - Ich mag Brettspiele, weil sie eine gute Gelegenheit zur Interaktion mit Familie und Freunden sind.
12. Nem igyekszem mindig tökéletes lenni, mert a hibák tanítanak a legtöbbet. - Ich versuche nicht immer perfekt zu sein, weil Fehler am meisten lehren.
13. Szeretem a sötét csokoládét, mert egészségesebb, mint a tejcsokoládé. - Ich mag dunkle Schokolade, weil sie gesünder ist als Milchschokolade.
14. Nem költök sok pénzt felesleges dolgokra, mert inkább takarékoskodom a jövőre. - Ich gebe nicht viel Geld für unnötige Dinge aus, weil ich lieber für die Zukunft spare.
15. Szeretek meditálni, mert segít a stressz kezelésében. - Ich meditiere gerne, weil es bei der Stressbewältigung hilft.
16. Nem nézek tévét lefekvés előtt, mert zavarja az alvásminőségemet. - Ich schaue vor dem Schlafengehen kein Fernsehen, weil es meine Schlafqualität stört.
17. Szeretek időt tölteni a természetben, mert újra összekapcsolódik vele a lelkem. - Ich verbringe gerne Zeit in der Natur, weil meine Seele dadurch wieder eine Verbindung findet.
18. Nem követek minden trendet, mert inkább hű maradok a saját stílusomhoz. - Ich folge nicht jedem Trend, weil ich lieber meinem eigenen Stil treu bleibe.
19. Szeretem a hideg időt, mert lehetőséget ad a különböző téli sportok kipróbálására. - Ich mag kaltes Wetter, weil es die Möglichkeit bietet, verschiedene Wintersportarten auszuprobieren.
20. Nem iszom sok alkoholt, mert szeretem tisztán tartani az elmémet. - Ich trinke nicht viel Alkohol, weil ich meinen Geist klar halten möchte.
21. Szeretek főzni, mert így ellenőrizhetem, hogy mi kerül az ételembe. - Ich koche gerne, weil ich so kontrollieren kann, was in mein Essen kommt.
22. Nem adok fel könnyen, mert hiszek a kitartás erejében. - Ich gebe nicht leicht auf, weil ich an die Kraft der Ausdauer glaube.
23. Szeretem a fotózást, mert megörökíthetem vele a pillanatok szépségét. - Ich mag Fotografie, weil ich damit die Schönheit der Momente festhalten kann.
24. Nem szoktam későn ébredni, mert szeretem kihasználni a napot. - Ich pflege nicht spät aufzuwachen, weil ich den Tag ausnutzen möchte.
25. Szeretem az esős napokat, mert tökéletes idő a könyvolvasásra. - Ich mag regnerische Tage, weil sie die perfekte Zeit zum Lesen sind.
26. Nem költözöm gyakran, mert értékelem a stabilitást és a kényelmet. - Ich ziehe nicht oft um, weil ich Stabilität und Komfort schätze.
27. Szeretek új helyeket felfedezni, mert bővíti a látókörömet. - Ich entdecke gerne neue Orte, weil es meinen Horizont erweitert.
28. Nem vagyok mindig a középpontban, mert néha jobban szeretek megfigyelő lenni. - Ich stehe nicht immer im Mittelpunkt, weil ich manchmal lieber ein Beobachter bin.
29. Szeretem az őszt, mert a természet változását figyelhetem meg. - Ich liebe den Herbst, weil ich die Veränderungen in der Natur beobachten kann.
30. Nem pazarlok időt negativitásra, mert inkább a pozitív dolgokra összpontosítok. - Ich verschwende keine Zeit auf Negativität, weil ich mich lieber auf die positiven Dinge konzentriere.


Niveau B2
1. Nem veszek részt a politikai vitákban, mert gyakran csak felesleges ellentéteket szülnek. - Ich nehme nicht an politischen Debatten teil, weil sie oft nur unnötige Gegensätze erzeugen.
2. Szeretem az irodalmi esteket, mert lehetőséget adnak mélyebb értelmezések megosztására. - Ich mag literarische Abende, weil sie die Möglichkeit bieten, tiefere Interpretationen zu teilen.
3. Gyakran váltok munkahelyet, mert hiszem, hogy a változás segít személyes növekedésemben. - Ich wechsle oft den Arbeitsplatz, weil ich glaube, dass Veränderung bei meiner persönlichen Entwicklung hilft.
4. Nem követem vakon a hírességek életét, mert fontosabbak számomra a valódi életbeli példaképek. - Ich folge nicht blind dem Leben der Berühmtheiten, weil echte Lebensvorbilder für mich wichtiger sind.
5. Szeretem az önálló utazást, mert nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosít. - Ich mag individuelles Reisen, weil es mehr Freiheit und Flexibilität bietet.
6. Nem függök a közösségi médiától, mert tudatosan próbálok jelen lenni a valós életben. - Ich bin nicht von sozialen Medien abhängig, weil ich versuche, bewusst im wirklichen Leben präsent zu sein.
7. Szeretek önkéntes munkát végezni, mert értékes társadalmi hozzájárulásnak érzem. - Ich mache gerne Freiwilligenarbeit, weil ich sie als wertvollen gesellschaftlichen Beitrag empfinde.
8. Nem veszem készpénznek az információkat az internetről, mert tudom, hogy a források ellenőrizhetősége kritikus. - Ich nehme Informationen aus dem Internet nicht als bare Münze, weil ich weiß, dass die Überprüfbarkeit der Quellen kritisch ist.
9. Szeretem a kihívásokat, mert segítenek kilépni a komfortzónámból. - Ich mag Herausforderungen, weil sie helfen, aus meiner Komfortzone herauszukommen.
10. Nem hagyom figyelmen kívül a környezetvédelmi kérdéseket, mert tisztában vagyok a jövő generációkra gyakorolt hatásokkal. - Ich ignoriere Umweltfragen nicht, weil ich mir der Auswirkungen auf künftige Generationen bewusst bin.
11. Szeretek a csillagos ég alatt sétálni, mert emlékeztet az univerzum végtelenségére. - Ich spaziere gerne unter dem Sternenhimmel, weil er mich an die Unendlichkeit des Universums erinnert.
12. Nem ragaszkodom mereven az elképzeléseimhez, mert nyitott vagyok az új ötletekre és perspektívákra. - Ich halte nicht starr an meinen Vorstellungen fest, weil ich offen für neue Ideen und Perspektiven bin.
13. Szeretem a zenés színházat, mert egyedülálló módon ötvözi a zenét, a táncot és a színjátszást. - Ich mag Musiktheater, weil es Musik, Tanz und Schauspiel auf einzigartige Weise kombiniert.
14. Nem követem a tömeget, mert fontosabb számomra az egyéni vélemény kialakítása. - Ich folge nicht der Masse, weil es für mich wichtiger ist, eine eigene Meinung zu entwickeln.
15. Szeretem a történelmi regényeket olvasni, mert bepillantást nyújtanak a múlt kultúráiba és társadalmi struktúráiba. - Ich lese gerne historische Romane, weil sie Einblicke in die Kulturen und sozialen Strukturen der Vergangenheit bieten.
16. Nem zárkózom el az új technológiáktól, mert értem, hogy az innováció előremozdíthatja a társadalmat. - Ich verschließe mich nicht neuen Technologien, weil ich verstehe, dass Innovation die Gesellschaft voranbringen kann.
17. Szeretek táncolni, mert kifejezési forma, amely lehetővé teszi az érzelmek szabad áramlását. - Ich tanze gerne, weil es eine Ausdrucksform ist, die den freien Fluss von Emotionen ermöglicht.
18. Nem fogadom el kritikátlanul az információkat, mert fontos a kritikus gondolkodás és az önálló vélemény kialakítása. - Ich akzeptiere Informationen nicht unkritisch, weil kritisches Denken und die Bildung einer eigenen Meinung wichtig sind.
19. Szeretem a kertészkedést, mert közvetlen kapcsolatot teremt a természettel és a földdel. - Ich liebe Gartenarbeit, weil sie eine direkte Verbindung zur Natur und zur Erde schafft.
20. Nem hagyom, hogy a félelmeim irányítsanak, mert tudom, hogy a fejlődés gyakran a komfortzónán kívül történik. - Ich lasse nicht zu, dass meine Ängste mich kontrollieren, weil ich weiß, dass Entwicklung oft außerhalb der Komfortzone stattfindet.
21. Szeretek nyelveket tanulni, mert az új nyelvtudás új világokat és kultúrákat nyit meg előttem. - Ich lerne gerne Sprachen, weil neue Sprachkenntnisse neue Welten und Kulturen für mich öffnen.
22. Nem maradok passzív a társadalmi problémák szemlélőjeként, mert hiszem, hogy minden egyénnek van felelőssége a közösség felé. - Ich bleibe nicht passiv als Beobachter gesellschaftlicher Probleme, weil ich glaube, dass jeder Einzelne eine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft hat.
23. Szeretem az éjszakát, mert a csend és nyugalom segít kreatív gondolkodásban. - Ich liebe die Nacht, weil die Stille und Ruhe kreatives Denken fördern.
24. Nem követem az összes trendet, mert fontosabb számomra, hogy hű maradjak a saját értékeimhez és elveimhez. - Ich folge nicht allen Trends, weil es für mich wichtiger ist, meinen eigenen Werten und Prinzipien treu zu bleiben.
25. Szeretek blogokat írni, mert lehetőségem van megosztani a tapasztalataimat és gondolataimat egy szélesebb közönséggel. - Ich schreibe gerne Blogs, weil ich die Möglichkeit habe, meine Erfahrungen und Gedanken mit einem breiteren Publikum zu teilen.
26. Nem élek túl az eszközeimen, mert a pénzügyi stabilitás hosszú távon nagyobb biztonságot ad. - Ich lebe nicht über meine Verhältnisse, weil finanzielle Stabilität auf lange Sicht mehr Sicherheit bietet.
27. Szeretem a filmeket, mert különböző perspektívákból mutatják be az életet és emberi tapasztalatokat. - Ich mag Filme, weil sie das Leben und menschliche Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven zeigen.
28. Nem adom fel a céljaimat, mert tudom, hogy a kitartás és a kemény munka végül meghozza a gyümölcsét. - Ich gebe meine Ziele nicht auf, weil ich weiß, dass Ausdauer und harte Arbeit letztendlich Früchte tragen.
29. Szeretek elmerülni egy jó könyvben, mert elszállít egy másik világba és kikapcsolja a mindennapi gondokat. - Ich tauche gerne in ein gutes Buch ein, weil es mich in eine andere Welt trägt und den Alltagssorgen entfliehen lässt.
30. Nem hagyom, hogy a társadalmi elvárások teljesen formáljanak, mert fontos, hogy megőrizzem a saját egyediségemet. - Ich lasse nicht zu, dass gesellschaftliche Erwartungen mich vollständig formen, weil es wichtig ist, meine eigene Individualität zu bewahren.

ázert ... mert[Bearbeiten]

ázert ... mert
Niveau A1
1. Én eszem a levest, mert finom, és azért, mert egészséges. - Ich esse die Suppe, weil sie lecker ist, und weil sie gesund ist.
2. Ő megy az iskolába, mert tanulni akar, és azért, mert a barátai is ott vannak. - Er geht zur Schule, weil er lernen möchte, und weil seine Freunde auch dort sind.
3. Mi megnézzük a filmet, mert érdekesnek tűnik, és azért, mert szeretjük a színészt. - Wir schauen den Film, weil er interessant aussieht, und weil wir den Schauspieler mögen.
4. A macska alszik, mert fáradt, és azért, mert csendes a szoba. - Die Katze schläft, weil sie müde ist, und weil das Zimmer ruhig ist.
5. Azért megyek korán aludni, mert holnap korán kell kelni. - Ich gehe früh schlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss.
6. Ők sétálnak a parkban, mert szép az idő, és azért, mert szeretnek együtt lenni. - Sie spazieren im Park, weil das Wetter schön ist, und weil sie gerne zusammen sind.
7. Azért tanulok magyarul, mert Magyarországra utazom, és mert szeretném megérteni a kultúrát. - Ich lerne Ungarisch, weil ich nach Ungarn reise, und weil ich die Kultur verstehen möchte.
8. Megveszem ezt a könyvet, mert érdekesnek látszik, és azért, mert szeretek olvasni. - Ich kaufe dieses Buch, weil es interessant aussieht, und weil ich gerne lese.
9. Azért futok reggelente, mert szeretek egészséges lenni, és mert szeretem a friss levegőt. - Ich laufe morgens, weil ich gerne gesund bin, und weil ich die frische Luft mag.
10. Ők azért dolgoznak együtt, mert hatékonyabbak így, és mert jól kijönnek egymással. - Sie arbeiten zusammen, weil sie so effizienter sind, und weil sie gut miteinander auskommen.
11. Azért készítek salátát, mert könnyű és egészséges, és mert szeretem a zöldségeket. - Ich mache einen Salat, weil er leicht und gesund ist, und weil ich Gemüse mag.
12. Azért hallgatok zenét, mert lazít, és mert szeretem a ritmust. - Ich höre Musik, weil sie entspannt, und weil ich den Rhythmus mag.
13. Azért megyünk a tengerhez, mert szeretünk úszni, és mert a napfény jó a bőrnek. - Wir fahren ans Meer, weil wir gerne schwimmen, und weil das Sonnenlicht gut für die Haut ist.
14. Azért választottam ezt a szakmát, mert érdekel a téma, és mert jól fizet. - Ich habe diesen Beruf gewählt, weil mich das Thema interessiert, und weil er gut bezahlt.
15. Azért készülök alaposan a vizsgára, mert szeretnék jól teljesíteni, és mert fontos a jövőm szempontjából. - Ich bereite mich gründlich auf die Prüfung vor, weil ich gut abschneiden möchte, und weil es für meine Zukunft wichtig ist.
16. Azért járok futni a parkban, mert közel van a lakásomhoz, és mert szeretek a természetben lenni. - Ich gehe im Park laufen, weil er in der Nähe meiner Wohnung ist, und weil ich gerne in der Natur bin.
Niveau A2

1. Azért tanulok magyarul, mert érdekel a nyelv, és azért, mert hasznosnak találom. - Ich lerne Ungarisch, weil mich die Sprache interessiert und weil ich sie nützlich finde.

2. Azért főzök otthon, mert egészségesebb, mint a kinti étkezés, és mert szeretek kísérletezni a receptekkel. - Ich koche zu Hause, weil es gesünder ist als Essen zu gehen, und weil ich gerne mit Rezepten experimentiere.
3. Azért utazom sokat, mert szeretem felfedezni az új helyeket, és mert a különböző kultúrák megismerése izgalmas. - Ich reise viel, weil ich es liebe, neue Orte zu entdecken, und weil das Kennenlernen verschiedener Kulturen spannend ist.
4. Azért olvasok regényeket, mert élvezem a történeteket, és mert a olvasás fejleszti a szókincsemet. - Ich lese Romane, weil ich die Geschichten genieße, und weil das Lesen meinen Wortschatz erweitert.
5. Azért dolgozom későig, mert befejezni akarom a projektet, és mert a határidő szorít. - Ich arbeite spät, weil ich das Projekt abschließen möchte, und weil die Frist drängt.
6. Azért megyünk biciklizni, mert jó az idő, és mert szeretünk a szabadban lenni. - Wir gehen Rad fahren, weil das Wetter gut ist, und weil wir gerne draußen sind.
7. Azért tanulok gitározni, mert imádom a zenét, és mert szeretnék saját dalokat írni. - Ich lerne Gitarre spielen, weil ich Musik liebe, und weil ich eigene Lieder schreiben möchte.
8. Azért kezdtem el jogát gyakorolni, mert segít a stressz levezetésében, és mert javítja a testtartásomat. - Ich habe angefangen, Yoga zu praktizieren, weil es beim Stressabbau hilft und weil es meine Haltung verbessert.
9. Azért választottam ezt az egyetemet, mert jó hírneve van, és mert a szak, amit tanulok, nagyon érdekes. - Ich habe diese Universität gewählt, weil sie einen guten Ruf hat, und weil das Fach, das ich studiere, sehr interessant ist.
10. Azért iszom sok vizet, mert fontos az hidratálás, és mert jobban érzem magam tőle. - Ich trinke viel Wasser, weil Hydratation wichtig ist, und weil ich mich dadurch besser fühle.
11. Azért kelünk korán, mert szeretünk a nap első óráit élvezni, és mert produktívabbak vagyunk a délelőtt folyamán. - Wir stehen früh auf, weil wir die ersten Stunden des Tages genießen möchten, und weil wir am Vormittag produktiver sind.
12. Azért járok a könyvtárba, mert nyugodt környezetben szeretek tanulni, és mert széles körű forrásokhoz szeretnék hozzáférni. - Ich gehe in die Bibliothek, weil ich in einer ruhigen Umgebung lernen möchte, und weil ich Zugang zu einer breiten Auswahl an Quellen haben möchte.
13. Azért kezdtem el futni, mert javítani akartam az állóképességemen, és mert a szabadban való edzés frissít. - Ich habe angefangen zu laufen, weil ich meine Ausdauer verbessern wollte, und weil das Training im Freien erfrischend ist.
14. Azért választottam ezt a karriert, mert inspirál másokat segíteni, és mert érdekel a pszichológia. - Ich habe diese Karriere gewählt, weil es mich inspiriert, anderen zu helfen, und weil ich mich für Psychologie interessiere.
15. Azért rendezünk családi összejöveteleket, mert fontos nekünk a közösség érzése, és mert szeretjük megosztani egymással az élményeinket. - Wir organisieren Familientreffen, weil uns das Gefühl der Gemeinschaft wichtig ist, und weil wir gerne unsere Erlebnisse miteinander teilen.
16. Azért tanulok programozni, mert a jövőbeni karrieremben hasznos lesz, és mert szeretem a kihívásokat. - Ich lerne zu programmieren, weil es in meiner zukünftigen Karriere nützlich sein wird, und weil ich Herausforderungen mag.
17. Azért hordok szemüveget, mert jobban látok vele, és mert védi a szemeimet a képernyő fényétől. - Ich trage eine Brille, weil ich damit besser sehen kann, und weil sie meine Augen vor dem Licht des Bildschirms schützt.
18. Azért választottam ezt a lakást, mert közel van a munkahelyemhez, és mert barátságos a környék. - Ich habe diese Wohnung gewählt, weil sie in der Nähe meiner Arbeitsstelle ist, und weil die Nachbarschaft freundlich ist.
19. Azért tanulok spanyolul, mert szeretném felfedezni Spanyolországot, és mert a nyelv gyönyörű. - Ich lerne Spanisch, weil ich Spanien entdecken möchte, und weil die Sprache schön ist.
20. Azért szervezünk baráti találkozókat, mert fontos számunkra a barátság ápolása, és mert jól érezzük magunkat együtt. - Wir organisieren Treffen mit Freunden, weil uns die Pflege der Freundschaft wichtig ist, und weil wir uns gut zusammen fühlen.


Niveau B1
1. Azért megyek korán aludni, mert holnap korán kell keljek. - Ich gehe früh schlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss.
2. Azért tanulok magyarul, mert Magyarországon fogok élni. - Ich lerne Ungarisch, weil ich in Ungarn leben werde.
3. Azért nem jöttem el a buliba, mert beteg voltam. - Ich bin nicht zur Party gekommen, weil ich krank war.
4. Azért vásároltam új cipőt, mert a régi már elszakadt. - Ich habe neue Schuhe gekauft, weil die alten schon kaputt waren.
5. Azért vagyok boldog, mert sikerült a vizsgám. - Ich bin glücklich, weil ich meine Prüfung bestanden habe.
6. Azért eszem sok zöldséget, mert egészséges akarok lenni. - Ich esse viele Gemüse, weil ich gesund sein möchte.
7. Azért utazom sokat, mert szeretem felfedezni a világot. - Ich reise viel, weil ich es liebe, die Welt zu entdecken.
8. Azért dolgozom sokat, mert felelősséget érzek a családom iránt. - Ich arbeite viel, weil ich eine Verantwortung für meine Familie fühle.
9. Azért kezdtem el futni, mert fitten akarok maradni. - Ich habe mit dem Laufen begonnen, weil ich fit bleiben möchte.
10. Azért hoztam esernyőt, mert esni fog. - Ich habe einen Regenschirm mitgebracht, weil es regnen wird.
11. Azért hallgatom ezt a zenét, mert nyugodt leszek tőle. - Ich höre diese Musik, weil ich davon ruhig werde.
12. Azért tanulok esténként, mert napközben dolgozom. - Ich lerne abends, weil ich tagsüber arbeite.
13. Azért szeretek olvasni, mert sok új dolgot tanulok belőle. - Ich liebe es zu lesen, weil ich daraus viele neue Dinge lerne.
14. Azért kértem segítséget, mert nem tudtam megoldani a problémát egyedül. - Ich habe um Hilfe gebeten, weil ich das Problem nicht allein lösen konnte.
15. Azért mentünk a hegyekbe, mert szeretjük a természetet. - Wir sind in die Berge gefahren, weil wir die Natur lieben.
16. Azért iszom sok vizet, mert fontos az hidratálás. - Ich trinke viel Wasser, weil die Hydratation wichtig ist.
17. Azért készítek listát, mert így nem felejtek el semmit. - Ich mache eine Liste, weil ich so nichts vergesse.
18. Azért szeretek sütőtökből főzni, mert finom és egészséges. - Ich koche gerne mit Kürbis, weil es lecker und gesund ist.
19. Azért kell korán kelni, mert hosszú út áll előttünk. - Wir müssen früh aufstehen, weil eine lange Reise vor uns liegt.
20. Azért nem nézek tévét, mert inkább könyveket olvasok. - Ich schaue kein Fernsehen, weil ich lieber Bücher lese.
21. Azért jogáztam ma reggel, mert jól indítja a napot. - Ich habe heute Morgen Yoga gemacht, weil es den Tag gut startet.
22. Azért választottam ezt a szakmát, mert mindig is érdekelt a téma. - Ich habe diesen Beruf gewählt, weil mich das Thema schon immer interessiert hat.
23. Azért hordok sapkát, mert hideg van kint. - Ich trage eine Mütze, weil es draußen kalt ist.
24. Azért utazunk vonattal, mert környezetbarátabb, mint az autózás. - Wir reisen mit dem Zug, weil es umweltfreundlicher als Autofahren ist.
25. Azért kezdtem el meditálni, mert segít lecsendesíteni az elmémet. - Ich habe mit der Meditation begonnen, weil sie hilft, meinen Geist zu beruhigen.
26. Azért tanulok programozni, mert jövőbeli karrierem szempontjából fontos. - Ich lerne zu programmieren, weil es für meine zukünftige Karriere wichtig ist.
27. Azért szeretek korán kelni, mert több időm marad a napra. - Ich liebe es, früh aufzustehen, weil ich mehr Zeit für den Tag habe.
28. Azért hívtalak fel, mert beszélni akartam veled. - Ich habe dich angerufen, weil ich mit dir sprechen wollte.
29. Azért választottam ezt az egyetemet, mert jó hírneve van. - Ich habe diese Universität gewählt, weil sie einen guten Ruf hat.
30. Azért tanulok gitározni, mert mindig is szerettem volna megtanulni. - Ich lerne Gitarre zu spielen, weil ich es immer lernen wollte.


Niveau B2
1. Azért kezdtem el a pszichológiát tanulni, mert érdekel az emberi elme működése. - Ich habe angefangen Psychologie zu studieren, weil mich die Funktionsweise des menschlichen Geistes interessiert.
2. Azért választottam a távoli munkát, mert így több időt tölthetek a családommal. - Ich habe mich für die Fernarbeit entschieden, weil ich so mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann.
3. Azért nem eszem húst, mert aggódom az állatok jólétéért. - Ich esse kein Fleisch, weil ich mir Sorgen um das Wohlergehen der Tiere mache.
4. Azért utazom gyakran, mert új kultúrákat szeretnék megismerni. - Ich reise oft, weil ich neue Kulturen kennenlernen möchte.
5. Azért dolgozom önkéntesként, mert hozzá akarok járulni a társadalom javításához. - Ich arbeite als Freiwilliger, weil ich zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen möchte.
6. Azért kezdtem el a zongorázást, mert a zene mindig is fontos része volt az életemnek. - Ich habe angefangen Klavier zu spielen, weil Musik schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens war.
7. Azért választottam a környezettudományt, mert fontosnak tartom a bolygónk védelmét. - Ich habe Umweltwissenschaft gewählt, weil ich den Schutz unseres Planeten für wichtig halte.
8. Azért futok maratonokat, mert szeretem tesztelni a határaimat. - Ich laufe Marathons, weil ich gerne meine Grenzen teste.
9. Azért tanulok több nyelvet, mert szeretnék sokféle emberrel kommunikálni. - Ich lerne mehrere Sprachen, weil ich mit vielen verschiedenen Menschen kommunizieren möchte.
10. Azért kezdtem el blogolni, mert szeretném megosztani a gondolataimat másokkal. - Ich habe angefangen zu bloggen, weil ich meine Gedanken mit anderen teilen möchte.
11. Azért váltottam karriert, mert nem éreztem már kihívást az előző munkámban. - Ich habe die Karriere gewechselt, weil ich in meiner vorherigen Arbeit keine Herausforderungen mehr gespürt habe.
12. Azért meditálok minden nap, mert segít fenntartani a mentális egyensúlyomat. - Ich meditiere jeden Tag, weil es hilft, mein mentales Gleichgewicht zu erhalten.
13. Azért költöztem külföldre, mert új életet akartam kezdeni. - Ich bin ins Ausland gezogen, weil ich ein neues Leben beginnen wollte.
14. Azért tanulok hegedülni, mert mindig is csodáltam a hangját. - Ich lerne Geige zu spielen, weil ich ihren Klang schon immer bewundert habe.
15. Azért kezdtem el fotózni, mert szeretném megörökíteni a pillanatokat. - Ich habe angefangen zu fotografieren, weil ich die Momente festhalten möchte.
16. Azért olvasok történelmi könyveket, mert szeretném jobban megérteni a múltat. - Ich lese historische Bücher, weil ich die Vergangenheit besser verstehen möchte.
17. Azért választottam a táplálkozástudományt, mert érdekel, hogy az ételek hogyan hatnak a testünkre. - Ich habe Ernährungswissenschaft gewählt, weil mich interessiert, wie Lebensmittel unseren Körper beeinflussen.
18. Azért kezdtem el kerékpározni, mert környezetbarát módon szeretnék közlekedni. - Ich habe angefangen zu radeln, weil ich mich umweltfreundlich fortbewegen möchte.
19. Azért tanulok spanyolul, mert szeretnék egy évig Spanyolországban élni. - Ich lerne Spanisch, weil ich ein Jahr lang in Spanien leben möchte.
20. Azért kezdtem el a növénytermesztést, mert saját zöldségeket akarok termeszteni. - Ich habe mit dem Anbau von Pflanzen begonnen, weil ich meine eigenen Gemüse anbauen möchte.
21. Azért járok táncórákra, mert jobban szeretnék megismerkedni a testemmel. - Ich gehe zu Tanzstunden, weil ich meinen Körper besser kennenlernen möchte.
22. Azért dolgozom késő estig, mert szeretném gyorsan befejezni a projektet. - Ich arbeite bis spät in die Nacht, weil ich das Projekt schnell abschließen möchte.
23. Azért kezdtem el úszni, mert a vízben érzem magam a legjobban. - Ich habe angefangen zu schwimmen, weil ich mich im Wasser am besten fühle.
24. Azért tanulok írást, mert szeretném kifejezni magam művészet formájában. - Ich lerne zu schreiben, weil ich mich in Form von Kunst ausdrücken möchte.
25. Azért kezdtem el a kertészkedést, mert nyugalomra lelek benne. - Ich habe mit dem Gärtnern begonnen, weil ich darin Frieden finde.
26. Azért utazom egyedül, mert szeretném megismerni magam jobban. - Ich reise allein, weil ich mich besser kennenlernen möchte.
27. Azért kezdtem el horgolni, mert kreatív módon szeretnék kikapcsolódni. - Ich habe angefangen zu häkeln, weil ich mich auf kreative Weise entspannen möchte.
28. Azért választottam az ökológiai gazdálkodást, mert fenntartható módon akarok élni. - Ich habe mich für die ökologische Landwirtschaft entschieden, weil ich auf nachhaltige Weise leben möchte.
29. Azért tanulok jogot, mert érdekelnek a társadalmi igazságosság kérdései. - Ich studiere Jura, weil mich Fragen der sozialen Gerechtigkeit interessieren.
30. Azért kezdtem el a hegyi túrázást, mert szeretem a kihívásokat és a természet szépségét. - Ich habe mit dem Bergwandern begonnen, weil ich Herausforderungen und die Schönheit der Natur liebe.

tehát[Bearbeiten]

tehát - also, somit, folglich
Niveau A1
1. Éhes vagyok, tehát eszem. - Ich bin hungrig, also esse ich.
2. Fáradt vagyok, tehát alszom. - Ich bin müde, also schlafe ich.
3. Meleg van, tehát iszom. - Es ist warm, also trinke ich.
4. Esik az eső, tehát otthon maradok. - Es regnet, also bleibe ich zu Hause.
5. Süt a nap, tehát sétálni megyek. - Die Sonne scheint, also gehe ich spazieren.
6. Nem értem a feladatot, tehát segítséget kérek. - Ich verstehe die Aufgabe nicht, also bitte ich um Hilfe.
7. Késésben vagyok, tehát sietek. - Ich bin spät dran, also beeile ich mich.
8. A bolt zárva van, tehát máshol vásárolok. - Der Laden ist geschlossen, also kaufe ich woanders ein.
9. Jó az idő, tehát a parkba megyek. - Das Wetter ist gut, also gehe ich in den Park.
10. Rosszul vagyok, tehát orvoshoz megyek. - Mir ist schlecht, also gehe ich zum Arzt.
11. Unatkozom, tehát könyvet olvasok. - Ich langweile mich, also lese ich ein Buch.
12. Hideg van, tehát kabátot húzok. - Es ist kalt, also ziehe ich einen Mantel an.
13. A leves forró, tehát hagyom hűlni. - Die Suppe ist heiß, also lasse ich sie abkühlen.
14. Zene szól, tehát táncolok. - Musik spielt, also tanze ich.
15. A macska éhes, tehát enni adok neki. - Die Katze ist hungrig, also gebe ich ihr etwas zu essen.
16. Sok a munka, tehát korán kelek. - Es gibt viel zu tun, also stehe ich früh auf.
17. A film unalmas, tehát elalszom. - Der Film ist langweilig, also schlafe ich ein.
18. A könyv érdekes, tehát tovább olvasom. - Das Buch ist interessant, also lese ich weiter.
19. A barátom szomorú, tehát vigasztalom. - Mein Freund ist traurig, also tröste ich ihn.
20. Megvannak a jegyek, tehát moziba megyünk. - Wir haben die Tickets, also gehen wir ins Kino.
21. A szoba sötét, tehát felkapcsolom a lámpát. - Das Zimmer ist dunkel, also schalte ich das Licht ein.
22. A telefon lemerült, tehát töltöm. - Das Telefon ist entladen, also lade ich es auf.
23. Nincs elég hely, tehát rendet rakok. - Es gibt nicht genug Platz, also räume ich auf.
24. A virágok szomjasak, tehát öntözöm őket. - Die Blumen sind durstig, also gieße ich sie.
25. A kutya koszos, tehát megfürdetem. - Der Hund ist schmutzig, also bade ich ihn.
26. A tévé túl hangos, tehát lehalkítom. - Der Fernseher ist zu laut, also drehe ich ihn leiser.
27. Ma szabadnapom van, tehát pihenek. - Heute ist mein freier Tag, also ruhe ich mich aus.
28. A szüleim jönnek, tehát takarítok. - Meine Eltern kommen, also putze ich.
29. A cipőm tiszta, tehát felveszem. - Meine Schuhe sind sauber, also ziehe ich sie an.
30. Sok a hó, tehát hólapátolok. - Es gibt viel Schnee, also schaufele ich Schnee.


Niveau A2
1. Az új munkám távol van, tehát buszra szállok. - Meine neue Arbeit ist weit entfernt, also nehme ich den Bus.
2. Sokat tanultam ma, tehát most szünetet tartok. - Ich habe heute viel gelernt, also mache ich jetzt eine Pause.
3. A szomszéd zajos, tehát füldugót használok. - Der Nachbar ist laut, also verwende ich Ohrstöpsel.
4. A gyerek beteg, tehát otthon marad az iskolából. - Das Kind ist krank, also bleibt es von der Schule zu Hause.
5. Ma van a születésnapom, tehát bulit rendezek. - Heute ist mein Geburtstag, also veranstalte ich eine Party.
6. A projekt határideje közeleg, tehát éjszakázom. - Die Deadline für das Projekt nähert sich, also arbeite ich die ganze Nacht durch.
7. Nem szeretem a hideget, tehát meleg országba utazom. - Ich mag die Kälte nicht, also reise ich in ein warmes Land.
8. A könyvtár zárva van, tehát interneten keresek információt. - Die Bibliothek ist geschlossen, also suche ich Informationen im Internet.
9. A barátom megbízható, tehát neki adom a kulcsot. - Mein Freund ist zuverlässig, also gebe ich ihm den Schlüssel.
10. A vizsgám jól ment, tehát boldog vagyok. - Meine Prüfung lief gut, also bin ich glücklich.
11. Elvesztettem a jegyemet, tehát újat kell vennem. - Ich habe mein Ticket verloren, also muss ich ein neues kaufen.
12. A film későn kezdődik, tehát előtte vacsorázunk. - Der Film beginnt spät, also essen wir vorher zu Abend.
13. A számítógépem lassú, tehát újat veszek. - Mein Computer ist langsam, also kaufe ich einen neuen.
14. A barátaim már megérkeztek, tehát siessünk. - Meine Freunde sind schon angekommen, also lass uns beeilen.
15. Az ételek elfogytak, tehát még rendelünk. - Das Essen ist alle, also bestellen wir noch.
16. Ma nem dolgozom, tehát kirándulni megyek. - Heute arbeite ich nicht, also gehe ich wandern.
17. A lámpa nem működik, tehát kicserélem. - Die Lampe funktioniert nicht, also tausche ich sie aus.
18. A koncert elképesztő volt, tehát még jegyet veszek a következőre. - Das Konzert war unglaublich, also kaufe ich ein Ticket für das nächste.
19. A szobámban túl sok a könyv, tehát polcot szerelünk fel. - In meinem Zimmer gibt es zu viele Bücher, also montieren wir ein Regal.
20. Nem találom a szemüvegemet, tehát újat kell keresnem. - Ich finde meine Brille nicht, also muss ich eine neue suchen.
21. Az edzőm tanácsot adott, tehát megfogadom. - Mein Trainer hat mir einen Rat gegeben, also befolge ich ihn.
22. Nem hallom jól a zenét, tehát feljebb tekerem a hangerőt. - Ich höre die Musik nicht gut, also drehe ich die Lautstärke hoch.
23. Az utca nagyon sötét, tehát zseblámpát viszek. - Die Straße ist sehr dunkel, also nehme ich eine Taschenlampe mit.
24. A kertem tele van gyommal, tehát gyomlálom. - Mein Garten ist voller Unkraut, also jäte ich ihn.
25. Elfogyott a kávé, tehát újat veszek. - Der Kaffee ist alle, also kaufe ich neuen.
26. A könyvem érdekes, tehát ajánlom a barátaimnak. - Mein Buch ist interessant, also empfehle ich es meinen Freunden.
27. Az autóm szervizben van, tehát busszal megyek dolgozni. - Mein Auto ist in der Werkstatt, also fahre ich mit dem Bus zur Arbeit.
28. A szállásunk messze van a strandtól, tehát bérelünk bicikliket. - Unsere Unterkunft ist weit vom Strand entfernt, also mieten wir Fahrräder.
29. A gyerekek későn fekszenek le, tehát fáradtak reggel. - Die Kinder gehen spät ins Bett, also sind sie morgens müde.
30. Az időjárás változékony, tehát mindig viszek esernyőt. - Das Wetter ist wechselhaft, also nehme ich immer einen Regenschirm mit.


Niveau B1
1. Mivel az időjárás meleg, tehát könnyű ruhát hordok. - Da das Wetter warm ist, trage ich leichte Kleidung.
2. Az előadásom jól sikerült, tehát megkönnyebbültem. - Meine Präsentation war erfolgreich, also bin ich erleichtert.
3. Már minden jegyet eladtak, tehát máshol kell keresnünk. - Alle Tickets sind schon verkauft, also müssen wir anderswo suchen.
4. A városközpontban nincs parkoló, tehát tömegközlekedést használok. - Im Stadtzentrum gibt es keinen Parkplatz, also benutze ich öffentliche Verkehrsmittel.
5. A projekt határnapja közeledik, tehát extra órákat dolgozom. - Die Deadline für das Projekt rückt näher, also arbeite ich Überstunden.
6. A diétám miatt nem ehetek cukrot, tehát alternatív édességeket keresek. - Wegen meiner Diät darf ich keinen Zucker essen, also suche ich nach alternativen Süßigkeiten.
7. A könyv, amit olvasok, nagyon inspiráló, tehát jegyzeteket készítek belőle. - Das Buch, das ich lese, ist sehr inspirierend, also mache ich Notizen dazu.
8. A barátom nem érti a problémát, tehát részletesen elmagyarázom neki. - Mein Freund versteht das Problem nicht, also erkläre ich es ihm detailliert.
9. Az új szabályok szerint cselekednünk kell, tehát módosítanunk kell a terveinket. - Wir müssen nach den neuen Regeln handeln, also müssen wir unsere Pläne ändern.
10. A gyerekek későn kerültek ágyba, tehát reggel nehezen keltek fel. - Die Kinder gingen spät zu Bett, also fiel es ihnen schwer, am Morgen aufzustehen.
11. Sokat sportoltam ma, tehát izomlázam van. - Ich habe heute viel Sport getrieben, also habe ich Muskelkater.
12. Az üzleti tárgyalás jól ment, tehát optimista vagyok a szerződés aláírását illetően. - Das Geschäftstreffen verlief gut, also bin ich optimistisch bezüglich der Unterzeichnung des Vertrags.
13. Az internet lassú volt, tehát később küldtem el a jelentést. - Das Internet war langsam, also habe ich den Bericht später gesendet.
14. Megértettem a leckét, tehát készen állok a vizsgára. - Ich habe die Lektion verstanden, also bin ich bereit für die Prüfung.
15. Az autómban elfogyott a benzin, tehát gyalog kellett hazamennem. - In meinem Auto war das Benzin alle, also musste ich zu Fuß nach Hause gehen.
16. A számítógépem vírust kapott, tehát szakembert hívtam. - Mein Computer hat einen Virus bekommen, also rief ich einen Fachmann.
17. Túl sokat költöttem ebben a hónapban, tehát most spórolnom kell. - Ich habe diesen Monat zu viel ausgegeben, also muss ich jetzt sparen.
18. A tévében nem volt érdekes műsor, tehát inkább olvastam egy könyvet. - Im Fernsehen gab es keine interessanten Programme, also las ich lieber ein Buch.
19. A könyvtári kölcsönzési időm lejárt, tehát vissza kell vinnem a könyveket. - Die Ausleihzeit in der Bibliothek ist abgelaufen, also muss ich die Bücher zurückbringen.
20. A szobatársam korán kel, tehát csendben kell lennem reggelente. - Mein Mitbewohner steht früh auf, also muss ich morgens leise sein.
21. A mobiltelefonom lemerült, tehát nem tudtam hívni senkit. - Mein Handy war leer, also konnte ich niemanden anrufen.
22. A társaságban senki sem beszélt angolul, tehát gyakorolhattam a magyaromat. - Niemand in der Gruppe sprach Englisch, also konnte ich mein Ungarisch üben.
23. A gyümölcsök gyorsan romlanak a hőségben, tehát a hűtőbe tettem őket. - Die Früchte verderben schnell in der Hitze, also habe ich sie in den Kühlschrank gelegt.
24. Nem ismertem az utat, tehát térképet kellett használnom. - Ich kannte den Weg nicht, also musste ich eine Karte benutzen.
25. A konferencián sok új információt kaptam, tehát összefoglalót írok a kollégáimnak. - Ich habe auf der Konferenz viele neue Informationen erhalten, also schreibe ich eine Zusammenfassung für meine Kollegen.
26. A lakásban nincs elég fény, tehát további lámpákat vásárolok. - In der Wohnung gibt es nicht genug Licht, also kaufe ich zusätzliche Lampen.
27. A pályázati határidő közelít, tehát éjszaka is dolgozom rajta. - Die Frist für die Bewerbung nähert sich, also arbeite ich auch nachts daran.
28. Az erdőben eltévedtem, tehát a mobiltelefonom GPS-ét használtam. - Ich habe mich im Wald verirrt, also benutzte ich das GPS meines Handys.
29. A fesztiválra sok ember volt kíváncsi, tehát korán mentünk, hogy jó helyet kapjunk. - Viele Menschen waren am Festival interessiert, also gingen wir früh, um einen guten Platz zu bekommen.
30. A vállalat növekszik, tehát új munkatársakat kell felvennünk. - Das Unternehmen wächst, also müssen wir neue Mitarbeiter einstellen.


Niveau B2
1. Az új kollégám nagyon kreatív, tehát sok új ötlettel járul hozzá a projekthez. - Mein neuer Kollege ist sehr kreativ, also trägt er viele neue Ideen zum Projekt bei.
2. A városi tanács új rendeletet hozott, tehát változtatnunk kell a szokásainkon. - Der Stadtrat hat eine neue Verordnung erlassen, also müssen wir unsere Gewohnheiten ändern.
3. Az utóbbi időben sokat változtak a piaci körülmények, tehát új stratégiát kell kidolgoznunk. - In letzter Zeit haben sich die Marktbedingungen stark verändert, also müssen wir eine neue Strategie entwickeln.
4. A nyelvtanfolyamom hamarosan véget ér, tehát gyakorolnom kell, hogy ne felejtsem el a tanultakat. - Mein Sprachkurs endet bald, also muss ich üben, um das Gelernte nicht zu vergessen.
5. Az ügyfelek igényei változnak, tehát alkalmazkodnunk kell hozzájuk. - Die Bedürfnisse der Kunden ändern sich, also müssen wir uns an sie anpassen.
6. A globális felmelegedés súlyos probléma, tehát mindenki számára fontos, hogy környezettudatosan éljen. - Die globale Erwärmung ist ein ernstes Problem, also ist es für jeden wichtig, umweltbewusst zu leben.
7. Az egészségem érdekében kevesebb cukrot kell fogyasztanom, tehát alternatív édesítőszereket keresek. - Um meiner Gesundheit willen muss ich weniger Zucker konsumieren, also suche ich nach alternativen Süßungsmitteln.
8. A technológia gyorsan fejlődik, tehát folyamatosan frissítenünk kell a tudásunkat, hogy lépést tartsunk vele. - Die Technologie entwickelt sich schnell, also müssen wir unser Wissen ständig aktualisieren, um Schritt zu halten.
9. A jövőbeni karrierlehetőségeim érdekében több nyelvet kell tanulnom, tehát beiratkozom egy nyelviskolába. - Um meine zukünftigen Karrieremöglichkeiten zu verbessern, muss ich mehrere Sprachen lernen, also melde ich mich in einer Sprachschule an.
10. A munkahelyi stressz negatívan befolyásol, tehát módszereket kell találnom a kezelésére. - Arbeitsstress beeinflusst mich negativ, also muss ich Methoden finden, um damit umzugehen.
11. Az olvasás javítja a szókincset, tehát rendszeresen olvasok idegen nyelvű könyveket. - Lesen verbessert den Wortschatz, also lese ich regelmäßig Bücher in Fremdsprachen.
12. A csapattársaim támaszkodnak rám, tehát felelősségteljesen kell cselekednem. - Meine Teamkollegen verlassen sich auf mich, also muss ich verantwortungsvoll handeln.
13. A múzeumok díjtalan napokat kínálnak, tehát ez egy jó lehetőség arra, hogy felfedezzük a kultúrát. - Die Museen bieten kostenlose Tage an, also ist das eine gute Gelegenheit, die Kultur zu entdecken.
14. A lakásom nem elég napfényes, tehát további világítást kell installálnom. - Meine Wohnung ist nicht sonnig genug, also muss ich zusätzliche Beleuchtung installieren.
15. Az egészséges táplálkozás fontos a jó közérzet szempontjából, tehát odafigyelek az étrendemre. - Gesunde Ernährung ist wichtig für das Wohlbefinden, also achte ich auf meine Ernährung.
16. A jelenlegi munkahelyem nem kínál fejlődési lehetőséget, tehát új állást keresek. - Mein aktueller Arbeitsplatz bietet keine Entwicklungsmöglichkeiten, also suche ich einen neuen Job.
17. A nemzetközi hírek fontosak a világ megértéséhez, tehát naponta olvasok hírportálokat. - Internationale Nachrichten sind wichtig, um die Welt zu verstehen, also lese ich täglich Nachrichtenportale.
18. Az életmódváltás nehéz lehet, tehát támogatást keresek csoportokban vagy online fórumokon. - Eine Lebensstiländerung kann schwierig sein, also suche ich Unterstützung in Gruppen oder Online-Foren.
19. A hatékony kommunikáció kulcs a sikeres kapcsolatokhoz, tehát fejlesztem a kommunikációs készségeimet. - Effektive Kommunikation ist der Schlüssel zu erfolgreichen Beziehungen, also verbessere ich meine Kommunikationsfähigkeiten.
20. Az önálló tanulás fejleszti a problémamegoldó képességeket, tehát különböző tanulási technikákat alkalmazok. - Selbstgesteuertes Lernen entwickelt Problemlösungsfähigkeiten, also wende ich verschiedene Lernmethoden an.
21. A környezettudatosság egyre fontosabbá válik, tehát fenntartható termékeket vásárolok. - Umweltbewusstsein wird immer wichtiger, also kaufe ich nachhaltige Produkte.
22. Az utazás bővíti a látókört, tehát terveket készítek különböző országokba való utazásra. - Reisen erweitert den Horizont, also mache ich Pläne für Reisen in verschiedene Länder.
23. A stressz kezelése létfontosságú a mentális egészség szempontjából, tehát rendszeresen gyakorlok relaxációs technikákat. - Die Bewältigung von Stress ist entscheidend für die mentale Gesundheit, also übe ich regelmäßig Entspannungstechniken.
24. A kritikus gondolkodás segít a tények megkülönböztetésében, tehát gyakorlom az információk elemzését. - Kritisches Denken hilft, Fakten zu unterscheiden, also übe ich die Analyse von Informationen.
25. A nyelvtudás növeli az esélyeimet a munkaerőpiacon, tehát további nyelveket tanulok. - Sprachkenntnisse erhöhen meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, also lerne ich weitere Sprachen.
26. Az időjárás befolyásolja a hangulatot, tehát alkalmazkodnom kell a változó körülményekhez. - Das Wetter beeinflusst die Stimmung, also muss ich mich an die wechselnden Bedingungen anpassen.
27. A hosszú távú célok motiválóak lehetnek, tehát konkrét terveket készítek a jövőmre nézve. - Langfristige Ziele können motivierend sein, also mache ich konkrete Pläne für meine Zukunft.
28. A kultúrák közötti különbségek megértése elősegíti a globális együttműködést, tehát tanulmányozom a különböző kultúrákat. - Das Verständnis von kulturellen Unterschieden fördert die globale Zusammenarbeit, also studiere ich verschiedene Kulturen.
29. A zene pozitív hatással van az agyra, tehát rendszeresen hallgatok különböző zenei stílusokat. - Musik hat eine positive Wirkung auf das Gehirn, also höre ich regelmäßig verschiedene Musikstile.
30. Az aktív pihenés javítja a fizikai és mentális állapotot, tehát változatos tevékenységeket tervezek a szabadidőmben. - Aktive Erholung verbessert den physischen und mentalen Zustand, also plane ich vielfältige Aktivitäten in meiner Freizeit.

inkabb[Bearbeiten]

inkabb - eher, mehr, lieber, vielmehr, besser
Niveau A1
1. Inkább kávét iszom, mint teát. - Ich trinke lieber Kaffee als Tee.
2. Inkább sétáljunk, mint buszra várjunk. - Wir sollten lieber spazieren gehen, als auf den Bus zu warten.
3. Inkább olvasok, mint tévét nézek. - Ich lese lieber, als dass ich fernsehe.
4. Inkább a parkba megyünk. - Wir gehen lieber in den Park.
5. Inkább korán kelj fel! - Steh lieber früh auf!
6. Inkább hallgass zenét! - Höre lieber Musik!
7. Inkább otthon maradok ma este. - Ich bleibe heute Abend lieber zu Hause.
8. Inkább a kéket választom. - Ich wähle lieber das Blaue.
9. Inkább kevesebb cukrot használj! - Verwende lieber weniger Zucker!
10. Inkább gyalog menjünk! - Lass uns lieber zu Fuß gehen!
11. Inkább ne mondd azt! - Sag das lieber nicht!
12. Inkább a barátaimmal töltöm az időt. - Ich verbringe die Zeit lieber mit meinen Freunden.
13. Inkább kérj segítséget! - Bitte lieber um Hilfe!
14. Inkább a hétvége legyen szabad! - Das Wochenende sollte lieber frei sein!
15. Inkább a reggeli órákban dolgozom. - Ich arbeite lieber in den Morgenstunden.
16. Inkább teát hozzál, ne vizet! - Bring lieber Tee, kein Wasser!
17. Inkább a várost nézzük meg. - Wir sollten uns lieber die Stadt ansehen.
18. Inkább maradj csendben! - Bleib lieber still!
19. Inkább egy könyvet adok neked. - Ich gebe dir lieber ein Buch.
20. Inkább a gyümölcsöt választom. - Ich wähle lieber die Frucht.
21. Inkább írj egy levelet! - Schreibe lieber einen Brief!
22. Inkább menj korábban aludni! - Geh lieber früher schlafen!
23. Inkább a tanulást választom. - Ich wähle lieber das Lernen.
24. Inkább ne menjünk oda. - Lass uns lieber nicht dorthin gehen.
25. Inkább a nyugalmat keresem. - Ich suche lieber die Ruhe.
26. Inkább keress egy másik útvonalat! - Suche lieber eine andere Route!
27. Inkább készíts salátát! - Mach lieber einen Salat!
28. Inkább maradok itt. - Ich bleibe lieber hier.
29. Inkább a tiszteletet gyakorold! - Übe lieber Respekt!
30. Inkább beszéljünk más témáról! - Lass uns lieber über ein anderes Thema sprechen!


Niveau A2
1. Inkább egy hosszú sétát teszek, mint hogy egész nap a szobámban maradjak. - Ich mache lieber einen langen Spaziergang, als den ganzen Tag in meinem Zimmer zu bleiben.
2. Inkább egy könnyű vacsorát főzök, mint hogy késő este nehéz ételeket egyek. - Ich koche lieber ein leichtes Abendessen, als spät in der Nacht schwere Speisen zu essen.
3. Inkább a vidéki életet részesítem előnyben a városi nyüzsgéssel szemben. - Ich bevorzuge das Landleben gegenüber dem Trubel der Stadt.
4. Inkább a reggeli futást választom a késő esti edzés helyett. - Ich wähle lieber das Morgenlaufen statt des spätabendlichen Trainings.
5. Inkább a nyilvános könyvtárban tanulok, mint otthon, ahol könnyen elterelődik a figyelmem. - Ich lerne lieber in der öffentlichen Bibliothek als zu Hause, wo ich leicht abgelenkt werde.
6. Inkább a régi filmeket nézem meg újra, mint hogy az újabbakat kövessem. - Ich sehe mir lieber alte Filme noch einmal an, als den neueren zu folgen.
7. Inkább a helyi piacról vásárolok, mint a nagy áruházakból. - Ich kaufe lieber auf dem lokalen Markt als in großen Kaufhäusern.
8. Inkább a természetes fényben dolgozom, mint mesterséges világítás mellett. - Ich arbeite lieber im natürlichen Licht als unter künstlicher Beleuchtung.
9. Inkább a régi barátaimmal találkozom, mint hogy újakat keressek. - Ich treffe mich lieber mit alten Freunden, als neue zu suchen.
10. Inkább a klasszikus zenét hallgatom, mint a modern slágereket. - Ich höre lieber klassische Musik als moderne Hits.
11. Inkább a parkban piknikezem, mint étteremben ebédelek. - Ich picknicke lieber im Park, als in einem Restaurant zu essen.
12. Inkább a gyerekeimet tanítom vezetni, mint hogy ők autósiskolába járjanak. - Ich bringe lieber meinen Kindern das Fahren bei, als dass sie in eine Fahrschule gehen.
13. Inkább a saját hibáimból tanulok, mint hogy másokét kritizáljam. - Ich lerne lieber aus meinen eigenen Fehlern, als die von anderen zu kritisieren.
14. Inkább korai madár vagyok, mint éjjeli bagoly. - Ich bin lieber ein Frühaufsteher als eine Nachteule.
15. Inkább a múlt hónapban történt eseményeket beszéljük meg, mint a jövőbeli terveket. - Wir sprechen lieber über Ereignisse, die letzten Monat passiert sind, als über zukünftige Pläne.
16. Inkább a saját kertemben termesztek zöldségeket, mint hogy a boltban vásároljam őket. - Ich ziehe es vor, Gemüse in meinem eigenen Garten anzubauen, statt es im Laden zu kaufen.
17. Inkább a meleg teát részesítem előnyben a hideg üdítőkkel szemben. - Ich bevorzuge warmen Tee gegenüber kalten Softdrinks.
18. Inkább az otthoni edzést választom a drága fitneszterem helyett. - Ich wähle lieber das Training zu Hause als das teure Fitnessstudio.
19. Inkább a csendes estéket töltöm könyvekkel, mint hogy bulizni menjek. - Ich verbringe lieber ruhige Abende mit Büchern, als auszugehen.
20. Inkább a hosszú távú céljaimra koncentrálok, mint hogy azonnali eredményeket kersek. - Ich konzentriere mich lieber auf meine langfristigen Ziele, als sofortige Ergebnisse zu suchen.
21. Inkább a helyi kultúrákat tanulmányozom, mint hogy egzotikus helyekre utazzak. - Ich studiere lieber lokale Kulturen, als an exotische Orte zu reisen.
22. Inkább a saját tapasztalataimra hagyatkozom, mint hogy mások véleményét kövessem. - Ich verlasse mich lieber auf meine eigenen Erfahrungen, als den Meinungen anderer zu folgen.
23. Inkább a konfliktusokat megelőzöm, mint hogy megoldjam őket. - Ich vermeide lieber Konflikte, als sie zu lösen.
24. Inkább a kényelmes cipőt választom a divatos megjelenés helyett. - Ich wähle lieber bequeme Schuhe statt eines modischen Aussehens.
25. Inkább a hosszú sétákat választom az intenzív edzések helyett. - Ich wähle lieber lange Spaziergänge statt intensiver Trainingseinheiten.
26. Inkább a saját véleményemet fejezem ki, mint hogy másokkal egyetértek. - Ich drücke lieber meine eigene Meinung aus, als mit anderen übereinzustimmen.
27. Inkább a helyi könyvtárban töltöm az időmet, mint otthon a televízió előtt. - Ich verbringe meine Zeit lieber in der lokalen Bibliothek als zu Hause vor dem Fernseher.
28. Inkább a múzeumokat látogatom, mint a bevásárlóközpontokat. - Ich besuche lieber Museen als Einkaufszentren.
29. Inkább a családommal töltöm az ünnepeket, mint hogy utazgassak. - Ich verbringe die Feiertage lieber mit meiner Familie, als zu reisen.
30. Inkább a saját projektjeimen dolgozom, mint hogy tévéműsorokat nézzek. - Ich arbeite lieber an meinen eigenen Projekten, als Fernsehsendungen anzusehen.


Niveau B1
1. Inkább a társas kapcsolatokat fejlesztem, mint hogy online időt töltsök. - Ich entwickle lieber soziale Beziehungen, als Zeit online zu verbringen.
2. Inkább a kritikus gondolkodást gyakorlom, mint hogy elfogadjam az első információt, amit hallok. - Ich übe lieber kritisches Denken, als die erste Information zu akzeptieren, die ich höre.
3. Inkább a környezettudatos életmódot választom, mint hogy figyelmen kívül hagyjam a fenntarthatóságot. - Ich wähle lieber einen umweltbewussten Lebensstil, als Nachhaltigkeit zu ignorieren.
4. Inkább az érzelmi intelligenciát fejlesztem, mint hogy a konfliktusokban elhagyatkozzam. - Ich entwickle lieber emotionale Intelligenz, als in Konflikten zu verzagen.
5. Inkább a helyi közösségem támogatom, mint hogy nagy multinacionális cégekhez forduljak. - Ich unterstütze lieber meine lokale Gemeinschaft, als mich an große multinationale Unternehmen zu wenden.
6. Inkább a nyelvtanulásra összpontosítok, mint hogy több időt töltsök szórakozással. - Ich konzentriere mich lieber auf das Sprachenlernen, als mehr Zeit mit Unterhaltung zu verbringen.
7. Inkább a közös megoldásokat keresem, mint hogy csak a saját érdekeimet nézzem. - Ich suche lieber nach gemeinsamen Lösungen, als nur auf meine eigenen Interessen zu achten.
8. Inkább az önszabályozásra törekszem, mint hogy hagyjam, hogy az érzéseim irányítsanak. - Ich strebe eher nach Selbstregulierung, als zuzulassen, dass meine Gefühle mich kontrollieren.
9. Inkább a hosszú távú célokat tűzöm ki, mint hogy csak a jelenlegi kényelmemre összpontosítsak. - Ich setze lieber langfristige Ziele, als nur auf meinen aktuellen Komfort zu fokussieren.
10. Inkább a mélyebb témákat tárgyalom, mint hogy felületes beszélgetéseket folytassak. - Ich diskutiere lieber tiefgründigere Themen, als oberflächliche Gespräche zu führen.
11. Inkább a változásokhoz alkalmazkodom, mint hogy azon panaszkodjak. - Ich passe mich lieber an Veränderungen an, als darüber zu klagen.
12. Inkább az egészséges stresszkezelést gyakorlom, mint hogy a nyomás alatt összeomoljak. - Ich übe lieber gesundes Stressmanagement, als unter Druck zusammenzubrechen.
13. Inkább a tudatos vásárlást választom, mint hogy feleslegesen pazaroljak. - Ich wähle lieber bewusstes Einkaufen, als unnötig zu verschwenden.
14. Inkább a saját hibáimból tanulok, mint hogy másokat hibáztassak. - Ich lerne lieber aus meinen eigenen Fehlern, als andere zu beschuldigen.
15. Inkább az élet apró örömeit értékelem, mint hogy a nagy sikerekre várjak. - Ich schätze lieber die kleinen Freuden des Lebens, als auf große Erfolge zu warten.
16. Inkább a pénzügyi tudatosságot fejlesztem, mint hogy adósságba merüljek. - Ich entwickle lieber finanzielles Bewusstsein, als in Schulden zu geraten.
17. Inkább a személyes növekedést helyezem előtérbe, mint hogy a társadalmi elvárásoknak megfeleljek. - Ich stelle lieber persönliches Wachstum in den Vordergrund, als sozialen Erwartungen zu entsprechen.

18. Inkább a belső béke elérésére törekszem, mint hogy külső elismerést kersek. - Ich strebe eher nach innerem Frieden, als nach äußerer Anerkennung zu suchen.

19. Inkább a változatos táplálkozást részesítem előnyben, mint hogy monoton étrendet kövessek. - Ich bevorzuge eine abwechslungsreiche Ernährung, anstatt einer monotonen Diät zu folgen.
20. Inkább a hiteles önkifejezésre törekszem, mint hogy másoknak megfeleljek. - Ich strebe nach authentischer Selbstausdruck, statt anderen zu gefallen.
21. Inkább az életmódváltást választom, mint hogy a régi szokásaimhoz ragaszkodjak. - Ich wähle eher eine Lebensstiländerung, als an meinen alten Gewohnheiten festzuhalten.
22. Inkább a környezetem megóvására törekszem, mint hogy kárt okozzak benne. - Ich strebe danach, meine Umgebung zu schützen, statt ihr Schaden zuzufügen.
23. Inkább a saját útjaimat járom, mint hogy mások által kijelölt utakon haladjak. - Ich gehe lieber meine eigenen Wege, als den von anderen vorgegebenen Pfaden zu folgen.
24. Inkább a lelki egészséget helyezem előtérbe, mint hogy a fizikai megjelenésre összpontosítsak. - Ich stelle die geistige Gesundheit in den Vordergrund, anstatt mich auf das physische Erscheinungsbild zu konzentrieren.
25. Inkább a konstruktív visszajelzést keresem, mint hogy a dicséretre várjak. - Ich suche konstruktives Feedback, statt auf Lob zu warten.
26. Inkább a természetben töltöm az időmet, mint hogy a digitális eszközök előtt üljek. - Ich verbringe meine Zeit lieber in der Natur, als vor digitalen Geräten zu sitzen.
27. Inkább a személyes fejlődésre összpontosítok, mint hogy a materiális javakat gyűjtsem. - Ich konzentriere mich lieber auf persönliche Entwicklung, als materielle Güter anzuhäufen.
28. Inkább a tartalmas kapcsolatokat ápolom, mint hogy felületes ismeretségeket keressek. - Ich pflege lieber bedeutungsvolle Beziehungen, als oberflächliche Bekanntschaften zu suchen.
29. Inkább a kihívásokat fogadom el, mint hogy a kényelmes utat válasszam. - Ich akzeptiere lieber Herausforderungen, als den bequemen Weg zu wählen.
30. Inkább a belső motivációra támaszkodom, mint hogy külső ösztönzőkre várjak. - Ich verlasse mich lieber auf innere Motivation, als auf äußere Anreize zu warten.


Niveau B2
1. Inkább a komplex problémákat elemezem, mint hogy egyszerűsített megoldásokat keressek. - Ich analysiere lieber komplexe Probleme, als nach vereinfachten Lösungen zu suchen.
2. Inkább a hosszú távú befektetéseket részesítem előnyben, mint a gyors spekulatív nyereségeket. - Ich bevorzuge langfristige Investitionen gegenüber schnellen spekulativen Gewinnen.
3. Inkább a mélyreható kutatást végzem, mint hogy felületes információkra támaszkodjak. - Ich führe lieber gründliche Forschungen durch, als mich auf oberflächliche Informationen zu stützen.
4. Inkább a társadalmi igazságosságot támogatom, mint hogy elfogadjam a status quót. - Ich unterstütze lieber soziale Gerechtigkeit, als den Status quo zu akzeptieren.
5. Inkább a kritikai gondolkodás fejlesztésére összpontosítok, mint hogy dogmák szerint éljek. - Ich konzentriere mich lieber auf die Entwicklung kritischen Denkens, als nach Dogmen zu leben.
6. Inkább a konstruktív konfliktuskezelést részesítem előnyben, mint az elkerülési stratégiákat. - Ich bevorzuge konstruktives Konfliktmanagement gegenüber Vermeidungsstrategien.
7. Inkább a fenntartható fejlődési modelleket tanulmányozom, mint hogy a pillanatnyi megoldásokat kövessem. - Ich studiere lieber nachhaltige Entwicklungsmodelle, als momentanen Lösungen zu folgen.
8. Inkább a személyes értékeim szerint élek, mint hogy a társadalmi nyomásnak engedjek. - Ich lebe lieber nach meinen persönlichen Werten, als dem sozialen Druck nachzugeben.
9. Inkább a globális perspektívákat veszem figyelembe, mint hogy lokális nézőpontokra korlátozódjak. - Ich berücksichtige lieber globale Perspektiven, als mich auf lokale Ansichten zu beschränken.
10. Inkább a belső meggyőződéseimnek megfelelő döntéseket hozok, mint hogy mások elvárásainak eleget tegyek. - Ich treffe lieber Entscheidungen, die meinen inneren Überzeugungen entsprechen, als die Erwartungen anderer zu erfüllen.
11. Inkább a kulturális különbségeket ünneplem, mint hogy azokat akadályoknak tekintsem. - Ich feiere lieber kulturelle Unterschiede, als sie als Hindernisse zu betrachten.
12. Inkább a stratégiai tervezést választom, mint hogy az ad-hoc döntéseket preferáljam. - Ich wähle lieber strategische Planung, als ad-hoc Entscheidungen zu bevorzugen.
13. Inkább a mentális erősséget fejlesztem, mint hogy az emocionális gyengeségeknek engedjek. - Ich entwickle lieber mentale Stärke, als emotionalen Schwächen nachzugeben.
14. Inkább a párbeszédet keresem, mint hogy konfrontációt választok. - Ich suche lieber den Dialog, als Konfrontation zu wählen.
15. Inkább az önreflexiót gyakorlom, mint hogy mások véleményét túlértékeljem. - Ich übe lieber Selbstreflexion, als die Meinungen anderer zu überbewerten.
16. Inkább a pragmatikus megközelítést választom, mint hogy ideális megoldásokra várjak. - Ich wähle lieber einen pragmatischen Ansatz, als auf ideale Lösungen zu warten.
17. Inkább a környezeti változásokhoz alkalmazkodom, mint hogy a múltban ragadjak. - Ich passe mich lieber an Umweltveränderungen an, als in der Vergangenheit festzustecken.
18. Inkább a jövőorientált projekteket támogatom, mint hogy a jelenlegi eredményekre koncentráljak. - Ich unterstütze lieber zukunftsorientierte Projekte, als mich auf aktuelle Ergebnisse zu konzentrieren.
19. Inkább az interdiszciplináris megközelítéseket részesítem előnyben, mint hogy egyetlen szakterületre korlátozódjak. - Ich bevorzuge interdisziplinäre Ansätze, als mich auf ein einziges Fachgebiet zu beschränken.
20. Inkább a társadalmi változásokat előidéző tevékenységeket választom, mint hogy passzív maradjak. - Ich wähle lieber Aktivitäten, die sozialen Wandel bewirken, als passiv zu bleiben.
21. Inkább a hosszú távú kapcsolatok építésére összpontosítok, mint hogy azonnali gratifikációkat kersek. - Ich konzentriere mich lieber auf den Aufbau langfristiger Beziehungen, als sofortige Befriedigung zu suchen.
22. Inkább a szisztematikus problémamegoldást alkalmazom, mint hogy csak a felületi tüneteket kezeljem. - Ich wende lieber systematische Problemlösungsstrategien an, als nur oberflächliche Symptome zu behandeln.
23. Inkább az etikus döntéseket hozom, mint hogy csak a saját előnyömre törekedjek. - Ich treffe lieber ethische Entscheidungen, als nur nach meinem eigenen Vorteil zu streben.
24. Inkább a kreatív kihívásokat keresem, mint hogy a megszokott útvonalakat kövessem. - Ich suche lieber kreative Herausforderungen, als den gewohnten Wegen zu folgen.
25. Inkább a tudományos alapú megközelítéseket támogatom, mint hogy az anekdotikus bizonyítékokra támaszkodjak. - Ich unterstütze lieber wissenschaftsbasierte Ansätze, als mich auf anekdotische Beweise zu verlassen.
26. Inkább a közösségi felelősségvállalást gyakorlom, mint hogy az individualizmusra összpontosítsak. - Ich übe lieber gesellschaftliche Verantwortung aus, als mich auf Individualismus zu konzentrieren.
27. Inkább a többnyelvű kommunikációt fejlesztem, mint hogy egy nyelvre korlátozódjak. - Ich entwickle lieber mehrsprachige Kommunikation, als mich auf eine Sprache zu beschränken.
28. Inkább az élet minőségének javítására törekszem, mint hogy a mennyiségi növekedésre összpontosítsak. - Ich strebe eher nach Verbesserung der Lebensqualität, als mich auf quantitatives Wachstum zu konzentrieren.
29. Inkább a kollektív bölcsességet részesítem előnyben, mint hogy csak saját ismereteimre hagyatkozzak. - Ich bevorzuge kollektive Weisheit, anstatt mich nur auf mein eigenes Wissen zu verlassen.
30. Inkább a tartós változásokat előidéző stratégiákat követem, mint hogy az ideiglenes megoldásokkal elégedjek meg. - Ich folge lieber Strategien, die dauerhafte Veränderungen bewirken, als mich mit temporären Lösungen zufriedenzugeben.

nem csak[Bearbeiten]

nem csak - nicht nur
Niveau A1
1. Nem csak te vagy itt. - Nicht nur du bist hier.
2. A könyv nem csak régi, hanem érdekes is. - Das Buch ist nicht nur alt, sondern auch interessant.
3. Nem csak az étel fontos, hanem az ital is. - Nicht nur das Essen ist wichtig, sondern auch das Getränk.
4. Nem csak egy macska van a házban. - Es gibt nicht nur eine Katze im Haus.
5. Nem csak én érkeztem későn. - Nicht nur ich bin spät gekommen.
6. A film nem csak szomorú, hanem vicces is. - Der Film ist nicht nur traurig, sondern auch lustig.
7. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretik a fagyit. - Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen mögen das Eis.
8. Nem csak ma, hanem holnap is esni fog. - Es wird nicht nur heute, sondern auch morgen regnen.
9. Nem csak a tanulás fontos, hanem a szórakozás is. - Nicht nur das Lernen ist wichtig, sondern auch die Unterhaltung.
10. Nem csak egy könyvet olvastam el, hanem hármat. - Ich habe nicht nur ein Buch gelesen, sondern drei.
11. Nem csak a kert szép, hanem a ház is. - Nicht nur der Garten ist schön, sondern auch das Haus.
12. Nem csak a barátom jön el, hanem a testvére is. - Nicht nur mein Freund kommt, sondern auch sein Bruder.
13. A zene nem csak hangos, hanem szép is. - Die Musik ist nicht nur laut, sondern auch schön.
14. Nem csak a kutyák szeretik a csontot, hanem a macskák is. - Nicht nur Hunde mögen Knochen, sondern auch Katzen.
15. Nem csak a nap süt, hanem meleg is van. - Es scheint nicht nur die Sonne, sondern es ist auch warm.
16. Nem csak egy filmet nézünk meg, hanem kettőt. - Wir schauen nicht nur einen Film an, sondern zwei.
17. Nem csak én mondom ezt, hanem mások is. - Nicht nur ich sage das, sondern auch andere.
18. Nem csak a tenger mély, hanem a tó is. - Nicht nur das Meer ist tief, sondern auch der See.
19. Nem csak a gyümölcs finom, hanem a zöldség is. - Nicht nur das Obst ist lecker, sondern auch das Gemüse.
20. Nem csak a járművek gyorsak, hanem a biciklik is. - Nicht nur die Fahrzeuge sind schnell, sondern auch die Fahrräder.
21. Nem csak a festmény szép, hanem a szobor is. - Nicht nur das Gemälde ist schön, sondern auch die Statue.
22. Nem csak a városban van élet, hanem a faluban is. - Nicht nur in der Stadt gibt es Leben, sondern auch im Dorf.
23. Nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is vannak jogai. - Nicht nur Erwachsene haben Rechte, sondern auch Kinder.
24. Nem csak az angol fontos, hanem a matematika is. - Nicht nur Englisch ist wichtig, sondern auch Mathematik.
25. Nem csak a játékokat szeretem, hanem a könyveket is. - Ich mag nicht nur Spiele, sondern auch Bücher.
26. Nem csak a víz hideg, hanem a levegő is. - Nicht nur das Wasser ist kalt, sondern auch die Luft.
27. Nem csak a virágokat kell öntözni, hanem a fákat is. - Man muss nicht nur die Blumen gießen, sondern auch die Bäume.
28. Nem csak az orvosok segítenek az embereken, hanem a nővérek is. - Nicht nur Ärzte helfen den Menschen, sondern auch die Krankenschwestern.
29. Nem csak a fővárosban vannak szép helyek, hanem a vidéken is. - Nicht nur in der Hauptstadt gibt es schöne Orte, sondern auch auf dem Land.
30. Nem csak a szülők felelősek a gyerekekért, hanem a tanárok is. - Nicht nur die Eltern sind verantwortlich für die Kinder, sondern auch die Lehrer.


Niveau A2
1. Nem csak a történelem érdekes, hanem a kultúra is. - Nicht nur die Geschichte ist interessant, sondern auch die Kultur.
2. A park nem csak gyönyörű, hanem nyugodt is. - Der Park ist nicht nur schön, sondern auch ruhig.
3. Nem csak a főételeket, hanem a desszerteket is meg kell kóstolnunk. - Wir müssen nicht nur die Hauptgerichte, sondern auch die Desserts probieren.
4. Nem csak a szülőknek van szükségük pihenésre, hanem a gyerekeknek is. - Nicht nur die Eltern brauchen Erholung, sondern auch die Kinder.
5. Nem csak a kávé finom, hanem a tea is. - Nicht nur der Kaffee ist lecker, sondern auch der Tee.
6. Nem csak az üzletekben, hanem a piacokon is lehet jó dolgokat találni. - Man kann nicht nur in Geschäften, sondern auch auf Märkten gute Sachen finden.
7. Nem csak a városiak, hanem a vidékiek is élvezhetik a fesztivált. - Nicht nur Städter, sondern auch Landbewohner können das Festival genießen.
8. Nem csak a munka fontos, hanem a szabadidő is. - Nicht nur die Arbeit ist wichtig, sondern auch die Freizeit.
9. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tanulniuk kell. - Nicht nur Kinder müssen lernen, sondern auch Erwachsene.
10. Nem csak a lakás szép, hanem jól is felszerelt. - Die Wohnung ist nicht nur schön, sondern auch gut ausgestattet.
11. Nem csak a zenét hallgatjuk, hanem az előadót is látjuk. - Wir hören nicht nur die Musik, sondern sehen auch den Künstler.
12. Nem csak a szövegeket kell olvasni, hanem érteni is kell őket. - Man muss nicht nur die Texte lesen, sondern sie auch verstehen.
13. Nem csak az időjárás változik gyorsan, hanem a divat is. - Nicht nur das Wetter ändert sich schnell, sondern auch die Mode.
14. Nem csak az autók okoznak szennyezést, hanem a gyárak is. - Nicht nur Autos verursachen Verschmutzung, sondern auch Fabriken.
15. Nem csak a fizikai, hanem a mentális egészség is fontos. - Nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gesundheit ist wichtig.
16. Nem csak a múzeumokban, hanem a galériákban is találhatunk művészeti alkotásokat. - Man kann nicht nur in Museen, sondern auch in Galerien Kunstwerke finden.
17. Nem csak a híreket kell figyelemmel kísérni, hanem a háttértörténeteket is. - Man sollte nicht nur die Nachrichten verfolgen, sondern auch die Hintergrundgeschichten.
18. Nem csak a könyvtárakban, hanem az interneten is rengeteg információt találhatunk. - Wir können nicht nur in Bibliotheken, sondern auch im Internet viele Informationen finden.
19. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretik a meséket. - Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene lieben Märchen.
20. Nem csak a napsütés teszi széppé a napot, hanem a jó társaság is. - Nicht nur die Sonne macht den Tag schön, sondern auch die gute Gesellschaft.
21. Nem csak az országok között, hanem a városok között is vannak különbségek. - Es gibt nicht nur Unterschiede zwischen Ländern, sondern auch zwischen Städten.
22. Nem csak a tanár beszél, hanem a diákok is hozzájárulnak a beszélgetéshez. - Nicht nur der Lehrer spricht, sondern die Schüler tragen auch zum Gespräch bei.
23. Nem csak a klasszikus zene lehet gyönyörű, hanem a modern is. - Nicht nur klassische Musik kann schön sein, sondern auch die moderne.
24. Nem csak a fizikai erő számít, hanem az intelligencia is. - Nicht nur die körperliche Kraft zählt, sondern auch die Intelligenz.
25. Nem csak a nyáron, hanem télen is érdemes kirándulni. - Es lohnt sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter zu wandern.
26. Nem csak a gyümölcsök, hanem a zöldségek is tartalmaznak vitaminokat. - Nicht nur Früchte, sondern auch Gemüse enthalten Vitamine.
27. Nem csak a képek, hanem a szobrok is kifejezhetik az érzelmeket. - Nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen können Gefühle ausdrücken.
28. Nem csak a szülőknek kell példát mutatniuk, hanem a tanároknak is. - Nicht nur Eltern sollten ein Vorbild sein, sondern auch Lehrer.
29. Nem csak a sportolók, hanem a szurkolók is fontos részei a játéknak. - Nicht nur die Sportler, sondern auch die Fans sind ein wichtiger Teil des Spiels.
30. Nem csak az eredmények számítanak, hanem az is, hogy hogyan érjük el őket. - Nicht nur die Ergebnisse zählen, sondern auch, wie wir sie erreichen.


Niveau B1
1. Nem csak az olvasás fejleszti a szókincset, hanem az írás is. - Nicht nur das Lesen entwickelt den Wortschatz, sondern auch das Schreiben.
2. Nem csak a helyi hagyományokat kell megőrizni, hanem a nemzetközi kultúrákat is értékelni. - Man sollte nicht nur die lokalen Traditionen bewahren, sondern auch die internationalen Kulturen schätzen.
3. Nem csak a személyes találkozók fontosak, hanem az online kapcsolattartás is. - Nicht nur persönliche Treffen sind wichtig, sondern auch die Online-Kommunikation.
4. Nem csak a múlt eseményeiből tanulunk, hanem a jelen kihívásaiból is. - Wir lernen nicht nur aus den Ereignissen der Vergangenheit, sondern auch aus den Herausforderungen der Gegenwart.
5. Nem csak a sikereket kell ünnepelni, hanem a kudarcokból is tanulni. - Man sollte nicht nur die Erfolge feiern, sondern auch aus den Misserfolgen lernen.
6. Nem csak a természetes erőforrásokat kell védeni, hanem a környezeti tudatosságot is növelni. - Wir müssen nicht nur die natürlichen Ressourcen schützen, sondern auch das Umweltbewusstsein erhöhen.
7. Nem csak az egyéni, hanem a közösségi felelősségvállalás is kulcsfontosságú. - Nicht nur individuelle, sondern auch gemeinschaftliche Verantwortung ist von entscheidender Bedeutung.
8. Nem csak az eredményeket kell figyelembe venni, hanem a folyamatot is értékelni. - Man sollte nicht nur die Ergebnisse berücksichtigen, sondern auch den Prozess bewerten.
9. Nem csak a nyelvtudás, hanem a kulturális érzékenység is fontos a nemzetközi kapcsolatokban. - Nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch kulturelle Sensibilität sind wichtig in internationalen Beziehungen.
10. Nem csak a hagyományos oktatási módszerekre kell támaszkodni, hanem az innovatív technológiákat is bevonni. - Man sollte sich nicht nur auf traditionelle Lehrmethoden verlassen, sondern auch innovative Technologien einbeziehen.
11. Nem csak a gazdasági, hanem a társadalmi egyenlőség is fontos a fenntartható fejlődéshez. - Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Gleichheit ist wichtig für nachhaltige Entwicklung.
12. Nem csak a konfliktusokat kell kezelni, hanem a megelőzésükre is törekedni. - Man muss nicht nur Konflikte managen, sondern auch deren Prävention anstreben.
13. Nem csak a tudományos ismeretek, hanem a kritikus gondolkodás is esszenciális. - Nicht nur wissenschaftliche Kenntnisse, sondern auch kritisches Denken sind essentiell.
14. Nem csak a fizikai, hanem az online térben is óvni kell a magánéletet. - Man muss die Privatsphäre nicht nur im physischen, sondern auch im Online-Raum schützen.
15. Nem csak a nemzeti, hanem a globális problémákra is figyelmet kell fordítani. - Man sollte nicht nur auf nationale, sondern auch auf globale Probleme achten.
16. Nem csak a munkaerőpiac igényeit kell figyelembe venni, hanem a személyes érdeklődést is. - Man sollte nicht nur die Anforderungen des Arbeitsmarktes berücksichtigen, sondern auch persönliche Interessen.
17. Nem csak a fizikai egészséget kell karban tartani, hanem a mentális jólétet is. - Man muss nicht nur die körperliche Gesundheit pflegen, sondern auch das mentale Wohlbefinden.
18. Nem csak a kormányzatnak, hanem minden egyénnek is van szerepe a társadalmi változásokban. - Nicht nur die Regierung, sondern jeder Einzelne hat eine Rolle bei gesellschaftlichen Veränderungen.
19. Nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb közösségekben is van lehetőség a fejlődésre. - Es gibt nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Gemeinschaften Möglichkeiten zur Entwicklung.
20. Nem csak a tanárok, hanem a diákok is hozzájárulhatnak az oktatás minőségéhez. - Nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler können zur Qualität der Bildung beitragen.
21. Nem csak az egyéni teljesítmény, hanem a csapatmunka is számít. - Nicht nur die individuelle Leistung, sondern auch Teamarbeit zählt.
22. Nem csak a terv megalkotása fontos, hanem annak végrehajtása is. - Nicht nur das Erstellen eines Plans ist wichtig, sondern auch dessen Umsetzung.
23. Nem csak a nyelvi, hanem a kulturális akadályokat is le kell küzdeni a kommunikációban. - Man muss nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Barrieren in der Kommunikation überwinden.
24. Nem csak a szakmai, hanem az általános műveltség is fontos a karrierépítésben. - Nicht nur Fachwissen, sondern auch Allgemeinbildung ist wichtig für die Karriereentwicklung.
25. Nem csak a belső motiváció, hanem a külső ösztönzők is fontosak a tanulásban. - Nicht nur innere Motivation, sondern auch äußere Anreize sind wichtig beim Lernen.
26. Nem csak a fizikai aktivitás, hanem a mentális stimuláció is fontos az egészség megőrzésében. - Nicht nur körperliche Aktivität, sondern auch geistige Anregung ist wichtig für die Gesundheitserhaltung.
27. Nem csak a termékek minősége, hanem az ügyfélszolgálat is lényeges a vásárlói elégedettséghez. - Nicht nur die Qualität der Produkte, sondern auch der Kundenservice ist wesentlich für die Kundenzufriedenheit.
28. Nem csak a jelenlegi, hanem a jövőbeli generációk igényeit is figyelembe kell venni a tervezésben. - Man sollte nicht nur die Bedürfnisse der aktuellen, sondern auch der zukünftigen Generationen bei der Planung berücksichtigen.
29. Nem csak a győzelem, hanem a részvétel is számít a sportban. - Nicht nur der Sieg, sondern auch die Teilnahme zählt im Sport.
30. Nem csak a hírek tartalma, hanem azok forrása is fontos a hitelesség szempontjából. - Nicht nur der Inhalt der Nachrichten, sondern auch deren Quelle ist wichtig für die Glaubwürdigkeit.


Niveau B2
1. Nem csak a saját perspektívánkból kell megvizsgálnunk a problémákat, hanem más nézőpontokból is. - Wir müssen Probleme nicht nur aus unserer eigenen Perspektive betrachten, sondern auch aus anderen Blickwinkeln.
2. Nem csak a szóbeli kommunikáció fontos, hanem a nonverbális jelek értelmezése is. - Nicht nur die verbale Kommunikation ist wichtig, sondern auch die Interpretation nonverbaler Signale.
3. Nem csak az egyéni teljesítményeket kell értékelni, hanem a kollektív eredményeket is. - Nicht nur individuelle Leistungen sollten bewertet werden, sondern auch kollektive Ergebnisse.
4. Nem csak a hosszú távú célokra kell összpontosítanunk, hanem a rövid távú feladatokra is. - Wir sollten uns nicht nur auf langfristige Ziele konzentrieren, sondern auch auf kurzfristige Aufgaben.
5. Nem csak a szakmai fejlődésre kell törekedni, hanem az emberi kapcsolatok ápolására is. - Man sollte nicht nur nach beruflicher Entwicklung streben, sondern auch menschliche Beziehungen pflegen.
6. Nem csak a globális trendeket kell figyelemmel kísérni, hanem a helyi viszonyokat is megérteni. - Man sollte nicht nur globale Trends beobachten, sondern auch lokale Verhältnisse verstehen.
7. Nem csak a tudás megszerzése a cél, hanem annak alkalmazása is. - Nicht nur die Aneignung von Wissen ist das Ziel, sondern auch dessen Anwendung.
8. Nem csak a problémák megoldására kell törekedni, hanem azok megelőzésére is. - Man sollte nicht nur nach Lösungen für Probleme suchen, sondern auch deren Prävention anstreben.
9. Nem csak a pénzügyi siker számít, hanem a társadalmi hozzájárulás is. - Nicht nur finanzieller Erfolg zählt, sondern auch der Beitrag zur Gesellschaft.
10. Nem csak a történelmi eseményeket kell tanulmányozni, hanem azok hatását a jelenre is. - Man sollte nicht nur historische Ereignisse studieren, sondern auch deren Auswirkungen auf die Gegenwart.
11. Nem csak a művészeti alkotások esztétikai értékelése fontos, hanem azok kulturális jelentősége is. - Nicht nur die ästhetische Bewertung von Kunstwerken ist wichtig, sondern auch deren kulturelle Bedeutung.
12. Nem csak a célok megfogalmazása szükséges, hanem azok eléréséhez szükséges lépések is. - Nicht nur die Formulierung von Zielen ist notwendig, sondern auch die Schritte zu deren Erreichung.
13. Nem csak a technológiai fejlődés előnyeit kell kihasználni, hanem az etikai kérdéseket is figyelembe venni. - Man sollte nicht nur die Vorteile des technologischen Fortschritts nutzen, sondern auch ethische Fragen berücksichtigen.
14. Nem csak az ötletek generálása fontos, hanem azok kritikai értékelése is. - Nicht nur die Generierung von Ideen ist wichtig, sondern auch deren kritische Bewertung.
15. Nem csak a meggyőződésünknek kell hangot adni, hanem nyitottnak kell lenni mások véleményére is. - Man sollte nicht nur seine eigene Überzeugung ausdrücken, sondern auch offen für die Meinungen anderer sein.
16. Nem csak a környezetvédelmi szabályokat kell betartani, hanem aktívan hozzájárulni a fenntarthatósághoz is. - Man sollte nicht nur Umweltschutzregeln befolgen, sondern auch aktiv zur Nachhaltigkeit beitragen.
17. Nem csak a kritika könnyű, hanem a konstruktív visszajelzés nyújtása is. - Nicht nur Kritik ist leicht, sondern auch das Geben konstruktiven Feedbacks.
18. Nem csak a saját kultúránkat kell megismerni, hanem más kultúrák értékeit is tiszteletben tartani. - Wir müssen nicht nur unsere eigene Kultur kennenlernen, sondern auch die Werte anderer Kulturen respektieren.
19. Nem csak az eredmények mutatják a sikerességet, hanem a tanulási folyamat is. - Nicht nur die Ergebnisse zeigen den Erfolg, sondern auch der Lernprozess.
20. Nem csak a kényelmet kell szem előtt tartani, hanem az energiatakarékosságot is. - Man sollte nicht nur den Komfort im Auge behalten, sondern auch die Energieeffizienz.
21. Nem csak a nyelvi akadályokat kell leküzdeni, hanem a kulturális különbségeket is megérteni. - Man muss nicht nur sprachliche Barrieren überwinden, sondern auch kulturelle Unterschiede verstehen.
22. Nem csak a saját fejlődésünkért vagyunk felelősek, hanem mások támogatásáért is. - Wir sind nicht nur für unsere eigene Entwicklung verantwortlich, sondern auch für die Unterstützung anderer.
23. Nem csak a jelenlegi tendenciákat kell követni, hanem a jövőbeli lehetőségekre is fel kell készülni. - Man sollte nicht nur aktuellen Trends folgen, sondern sich auch auf zukünftige Möglichkeiten vorbereiten.
24. Nem csak a fizikai erőfeszítés számít, hanem az elméleti tudás is. - Nicht nur physische Anstrengung zählt, sondern auch theoretisches Wissen.
25. Nem csak a saját érdekeinket kell figyelembe venni, hanem az etikai normákat is. - Wir sollten nicht nur unsere eigenen Interessen berücksichtigen, sondern auch ethische Normen.
26. Nem csak a termékek minőségére kell összpontosítani, hanem a fogyasztói igényekre is. - Man sollte sich nicht nur auf die Qualität der Produkte konzentrieren, sondern auch auf die Bedürfnisse der Verbraucher.
27. Nem csak a jól ismert útvonalakat kell követni, hanem új lehetőségeket is fel kell fedezni. - Man sollte nicht nur gut bekannte Wege verfolgen, sondern auch neue Möglichkeiten entdecken.
28. Nem csak a szakértők véleménye számít, hanem a közösség visszajelzései is. - Nicht nur die Meinung von Experten zählt, sondern auch das Feedback der Gemeinschaft.
29. Nem csak a hagyományokra kell támaszkodni, hanem az innovációra is nyitottnak kell lenni. - Man sollte sich nicht nur auf Traditionen stützen, sondern auch offen für Innovation sein.
30. Nem csak a saját karrierünket kell előmozdítani, hanem mások fejlődését is támogatni. - Wir sollten nicht nur unsere eigene Karriere vorantreiben, sondern auch die Entwicklung anderer unterstützen.

még[Bearbeiten]

még - noch; außerdem
Niveau A1
1. Még egy kávét kérek. - Ich bitte um noch einen Kaffee.
2. Még nem értem. - Ich verstehe noch nicht.
3. Még mindig esik az eső. - Es regnet immer noch.
4. Még nem láttam ezt a filmet. - Ich habe diesen Film noch nicht gesehen.
5. Még sosem voltam Párizsban. - Ich war noch nie in Paris.
6. Még holnap is itt leszek. - Ich werde auch morgen noch hier sein.
7. Még nem döntöttem el. - Ich habe mich noch nicht entschieden.
8. Még öt percet kérek. - Ich bitte um noch fünf Minuten.
9. Még mindig tanulok. - Ich lerne immer noch.
10. Még nem tudom. - Ich weiß es noch nicht.
11. Még több gyümölcsöt kellene enni. - Man sollte noch mehr Obst essen.
12. Még nem hallottam erről. - Ich habe davon noch nicht gehört.
13. Még nem jött meg a barátom. - Mein Freund ist noch nicht gekommen.
14. Még nem vacsoráztam. - Ich habe noch nicht zu Abend gegessen.
15. Még mindig fáradt vagyok. - Ich bin immer noch müde.
16. Még egy kört? - Noch eine Runde?
17. Még mindig szeretem. - Ich liebe es immer noch.
18. Még nem próbáltam ki. - Ich habe es noch nicht ausprobiert.
19. Még nem érkezett meg a levél. - Der Brief ist noch nicht angekommen.
20. Még mindig dolgozom rajta. - Ich arbeite immer noch daran.
21. Még nem olvastam el. - Ich habe es noch nicht gelesen.
22. Még mindig hiszek benne. - Ich glaube immer noch daran.
23. Még nem beszéltem vele. - Ich habe noch nicht mit ihm/ihr gesprochen.
24. Még mindig várunk. - Wir warten immer noch.
25. Még sosem próbáltam meg. - Ich habe es noch nie versucht.
26. Még mindig a legjobbat reméljük. - Wir hoffen immer noch auf das Beste.
27. Még sok a teendő. - Es gibt noch viel zu tun.
28. Még mindig nem érted? - Verstehst du es immer noch nicht?
29. Még nem késő. - Es ist noch nicht zu spät.
30. Még mindig éhes vagyok. - Ich bin immer noch hungrig.


Niveau A2
1. Még mindig sok a tanulnivaló. - Es gibt noch viel zu lernen.
2. Még mindig jobban szeretem a teát. - Ich bevorzuge immer noch Tee.
3. Még nem találkoztunk személyesen. - Wir haben uns noch nicht persönlich getroffen.
4. Még mindig jobban érdekel a zene, mint a sport. - Musik interessiert mich immer noch mehr als Sport.
5. Még mindig nem kaptam választ. - Ich habe immer noch keine Antwort erhalten.
6. Még nem döntöttem el, hogy maradjak-e vagy menjek. - Ich habe noch nicht entschieden, ob ich bleiben oder gehen soll.
7. Még mindig hiszek a jóban. - Ich glaube immer noch an das Gute.
8. Még mindig nem értem a matematikát. - Ich verstehe Mathematik immer noch nicht.
9. Még mindig nem tudom, mit válasszak. - Ich weiß immer noch nicht, was ich wählen soll.
10. Még mindig nem találtam meg a kulcsot. - Ich habe den Schlüssel immer noch nicht gefunden.
11. Még több időre van szükségem a döntéshez. - Ich brauche noch mehr Zeit, um zu entscheiden.
12. Még mindig nem láttam a legújabb filmet. - Ich habe den neuesten Film noch nicht gesehen.
13. Még mindig vannak kérdéseim. - Ich habe immer noch Fragen.
14. Még több információt szeretnék kapni. - Ich möchte noch mehr Informationen erhalten.
15. Még nem próbáltam ki a sushi-t. - Ich habe Sushi noch nicht probiert.
16. Még nem ismerem a várost jól. - Ich kenne die Stadt noch nicht gut.
17. Még mindig van remény. - Es gibt immer noch Hoffnung.
18. Még nem határoztam el a szakmám. - Ich habe meinen Beruf noch nicht gewählt.
19. Még mindig tanulom a szabályokat. - Ich lerne immer noch die Regeln.
20. Még nem látogattam meg azt a múzeumot. - Ich habe jenes Museum noch nicht besucht.
21. Még mindig nem értettem meg a magyarázatot. - Ich habe die Erklärung immer noch nicht verstanden.
22. Még nem tudom, hogy fogok dönteni. - Ich weiß noch nicht, wie ich entscheiden werde.
23. Még több gyakorlásra van szükségem. - Ich brauche noch mehr Übung.
24. Még mindig szeretném meglátogatni Japánt. - Ich möchte immer noch Japan besuchen.
25. Még nem olvastam el a könyvet, de szeretném. - Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich möchte es.
26. Még mindig érzem a múlt hétvégi fáradtságot. - Ich fühle immer noch die Müdigkeit vom letzten Wochenende.
27. Még mindig nem találtam meg a tökéletes ajándékot. - Ich habe das perfekte Geschenk noch nicht gefunden.
28. Még mindig nem értettem meg a leckét teljesen. - Ich habe die Lektion immer noch nicht vollständig verstanden.
29. Még több tapasztalatra van szükségem ebben a munkában. - Ich brauche noch mehr Erfahrung in dieser Arbeit.
30. Még nem tudom, hogy mit hoz a jövő. - Ich weiß noch nicht, was die Zukunft bringt.


Niveau B1
1. Még mindig keresem az élet célját. - Ich suche immer noch nach dem Sinn des Lebens.
2. Még nem találkoztam az új szomszédommal. - Ich habe meinen neuen Nachbarn noch nicht getroffen.
3. Még mindig gondolkodom az ajánlaton. - Ich denke immer noch über das Angebot nach.
4. Még nem érzem magam teljesen kényelmesen az új munkahelyemen. - Ich fühle mich in meinem neuen Job noch nicht völlig wohl.
5. Még több erőfeszítést kell tennem a nyelvtanulásban. - Ich muss mich noch mehr anstrengen, um die Sprache zu lernen.
6. Még mindig nem értem, miért döntöttél így. - Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich so entschieden hast.
7. Még nem olvastam el az összes kötelező olvasmányt. - Ich habe noch nicht alle Pflichtlektüren gelesen.
8. Még mindig nem találtam meg a tökéletes receptet. - Ich habe das perfekte Rezept noch nicht gefunden.
9. Még mindig próbálom megtalálni a helyem a világban. - Ich versuche immer noch, meinen Platz in der Welt zu finden.
10. Még sokat kell tanulnom a kultúráról. - Ich muss noch viel über die Kultur lernen.
11. Még mindig érzem a múlt éjszakai buli hatásait. - Ich spüre immer noch die Auswirkungen der Party letzte Nacht.
12. Még nem döntöttem el, hogy visszatérjek-e a régi munkahelyemre. - Ich habe noch nicht entschieden, ob ich zu meiner alten Arbeitsstelle zurückkehren soll.
13. Még mindig próbálom megérteni a helyi szokásokat. - Ich versuche immer noch, die lokalen Bräuche zu verstehen.
14. Még nem találtam meg a megfelelő egyensúlyt a munka és a magánélet között. - Ich habe noch nicht die richtige Balance zwischen Arbeit und Privatleben gefunden.
15. Még mindig nem tudom, hogyan kezeljem ezt a helyzetet. - Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Situation handhaben soll.
16. Még mindig próbálom fejleszteni a kommunikációs készségeimet. - Ich versuche immer noch, meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern.
17. Még több időre van szükségem, hogy feldolgozzam ezt az információt. - Ich brauche noch mehr Zeit, um diese Information zu verarbeiten.
18. Még mindig nem találkoztunk a megbeszélt helyen. - Wir haben uns noch nicht am vereinbarten Ort getroffen.
19. Még mindig van mit tanulnom az élettől. - Ich habe immer noch etwas vom Leben zu lernen.
20. Még nem készültem el a projekttel. - Ich bin mit dem Projekt noch nicht fertig.
21. Még mindig értékelem a régi barátságokat. - Ich schätze immer noch alte Freundschaften.
22. Még mindig nem értem a verseny szabályait. - Ich verstehe die Regeln des Wettbewerbs immer noch nicht.
23. Még sok munka vár ránk. - Es wartet noch viel Arbeit auf uns.
24. Még mindig próbálom megtalálni a legjobb utat előre. - Ich versuche immer noch, den besten Weg nach vorne zu finden.
25. Még mindig képes vagyok tanulni és fejlődni. - Ich bin immer noch fähig zu lernen und mich zu entwickeln.
26. Még nem láttam az összes helyi látnivalót. - Ich habe noch nicht alle lokalen Sehenswürdigkeiten gesehen.
27. Még mindig vannak dolgok, amelyek meglepnek. - Es gibt immer noch Dinge, die mich überraschen.
28. Még nem éreztem magam ennyire inspiráltnak. - Ich habe mich noch nie so inspiriert gefühlt.
29. Még mindig próbálom kideríteni, mi a szenvedélyem. - Ich versuche immer noch herauszufinden, was meine Leidenschaft ist.
30. Még mindig vannak céljaim, amelyeket el szeretnék érni. - Ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen möchte.


Niveau B2
1. Még mindig próbálom feloldani a konfliktusokat a csapaton belül. - Ich versuche immer noch, die Konflikte innerhalb des Teams zu lösen.
2. Még mindig nehezen alkalmazkodom az új időzónához. - Ich tue mich immer noch schwer, mich an die neue Zeitzone anzupassen.
3. Még nem találtam meg a tökéletes egyensúlyt az ambícióim és a valóság között. - Ich habe noch nicht die perfekte Balance zwischen meinen Ambitionen und der Realität gefunden.
4. Még mindig vannak olyan kulturális különbségek, amelyeket nehéz megérteni. - Es gibt immer noch kulturelle Unterschiede, die schwer zu verstehen sind.
5. Még több kutatást kell végeznem, mielőtt döntést hozok. - Ich muss noch mehr Forschung betreiben, bevor ich eine Entscheidung treffe.
6. Még mindig nem sikerült teljes mértékben integrálódnom a helyi közösségbe. - Es ist mir immer noch nicht gelungen, mich vollständig in die lokale Gemeinschaft zu integrieren.
7. Még mindig vannak napok, amikor kételkedem a képességeimben. - Es gibt immer noch Tage, an denen ich an meinen Fähigkeiten zweifle.
8. Még mindig próbálom megtalálni a megfelelő egyensúlyt a kritikus gondolkodás és az elfogadás között. - Ich versuche immer noch, die richtige Balance zwischen kritischem Denken und Akzeptanz zu finden.
9. Még nem értettem meg teljesen, hogyan működik ez a technológia. - Ich habe noch nicht vollständig verstanden, wie diese Technologie funktioniert.
10. Még mindig küzdök az idegen nyelvek elsajátításával. - Ich kämpfe immer noch damit, Fremdsprachen zu erlernen.
11. Még mindig vannak olyan részletek, amelyek tisztázatlanok a projekten belül. - Es gibt immer noch Details, die innerhalb des Projekts unklar sind.
12. Még mindig próbálom értékelni a különböző perspektívákat ebben a vitában. - Ich versuche immer noch, die verschiedenen Perspektiven in dieser Debatte zu bewerten.
13. Még nem találkoztam olyan problémával, amit ne tudtam volna megoldani. - Ich bin noch auf kein Problem gestoßen, das ich nicht lösen konnte.
14. Még mindig próbálom megtalálni a helyes módot a stressz kezelésére. - Ich versuche immer noch, den richtigen Weg zu finden, um mit Stress umzugehen.
15. Még mindig vannak olyan tanulási módszerek, amelyeket ki kell próbálnom. - Es gibt immer noch Lernmethoden, die ich ausprobieren muss.
16. Még mindig érzem, hogy van hely a fejlődésre a kommunikációs készségeim terén. - Ich fühle immer noch, dass es Raum für Verbesserungen in meinen Kommunikationsfähigkeiten gibt.
17. Még mindig próbálom felfedezni az összes lehetőséget a karrieremben. - Ich versuche immer noch, alle Möglichkeiten in meiner Karriere zu erkunden.
18. Még mindig nem értem, hogyan befolyásolják egymást a globális gazdasági tényezők. - Ich verstehe immer noch nicht, wie sich die globalen wirtschaftlichen Faktoren gegenseitig beeinflussen.
19. Még mindig megpróbálom megtalálni a motivációm forrását. - Ich versuche immer noch, die Quelle meiner Motivation zu finden.
20. Még mindig vannak olyan helyzetek, amikor nehezen tartom meg a hidegvéremet. - Es gibt immer noch Situationen, in denen es mir schwerfällt, die Ruhe zu bewahren.
21. Még mindig próbálom megérteni a globális politikai változásokat. - Ich versuche immer noch, die globalen politischen Veränderungen zu verstehen.
22. Még mindig keresem a legjobb módszert a személyes fejlődésre. - Ich suche immer noch nach der besten Methode für die persönliche Entwicklung.
23. Még mindig próbálom kiértékelni a különböző karrierutakat. - Ich versuche immer noch, die verschiedenen Karrierewege zu bewerten.
24. Még mindig próbálom megtalálni a helyemet ebben a változó világban. - Ich versuche immer noch, meinen Platz in dieser sich wandelnden Welt zu finden.
25. Még mindig próbálom megérteni a különböző kulturális nézőpontokat. - Ich versuche immer noch, die verschiedenen kulturellen Ansichten zu verstehen.
26. Még mindig nem sikerült teljesen leküzdenem a nyelvi akadályokat. - Es ist mir noch nicht gelungen, die sprachlichen Barrieren vollständig zu überwinden.
27. Még mindig próbálom felismerni a saját előítéleteimet. - Ich versuche immer noch, meine eigenen Vorurteile zu erkennen.
28. Még mindig vannak olyan kihívások, amelyekkel szembe kell néznem. - Es gibt immer noch Herausforderungen, denen ich mich stellen muss.
29. Még mindig próbálom megtalálni az egyensúlyt a hagyományok és az innováció között. - Ich versuche immer noch, die Balance zwischen Tradition und Innovation zu finden.
30. Még mindig próbálom megtalálni a legjobb utat a személyes és szakmai élet egyensúlyának megteremtéséhez. - Ich versuche immer noch, den besten Weg zu finden, um ein Gleichgewicht zwischen meinem persönlichen und beruflichen Leben herzustellen.

még nem[Bearbeiten]

még nem - noch nicht
Niveau A1
1. Még nem beszélek jól magyarul. - Ich spreche noch nicht gut Ungarisch.
2. Még nem ettem ma. - Ich habe heute noch nicht gegessen.
3. Még nem olvastam ezt a könyvet. - Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen.
4. Még nem döntöttem el. - Ich habe mich noch nicht entschieden.
5. Még nem látogattam meg Bécset. - Ich habe Wien noch nicht besucht.
6. Még nem ismerem a várost. - Ich kenne die Stadt noch nicht.
7. Még nem hallottam erről. - Ich habe davon noch nicht gehört.
8. Még nem vásároltam meg az ajándékot. - Ich habe das Geschenk noch nicht gekauft.
9. Még nem találkoztunk. - Wir haben uns noch nicht getroffen.
10. Még nem tudom, mikor jövök. - Ich weiß noch nicht, wann ich komme.
11. Még nem készült el a leves. - Die Suppe ist noch nicht fertig.
12. Még nem láttam ezt a filmet. - Ich habe diesen Film noch nicht gesehen.
13. Még nem próbáltam ki ezt az ételt. - Ich habe dieses Essen noch nicht probiert.
14. Még nem beszéltem az orvosommal. - Ich habe noch nicht mit meinem Arzt gesprochen.
15. Még nem értem meg a leckét. - Ich habe die Lektion noch nicht verstanden.
16. Még nem voltam itt. - Ich war noch nicht hier.
17. Még nem foglaltam le a szállást. - Ich habe die Unterkunft noch nicht gebucht.
18. Még nem kaptam meg a levelet. - Ich habe den Brief noch nicht erhalten.
19. Még nem hívtak vissza. - Sie haben mich noch nicht zurückgerufen.
20. Még nem választottam. - Ich habe noch nicht gewählt.
21. Még nem tudom a választ. - Ich kenne die Antwort noch nicht.
22. Még nem láttam az eredményeket. - Ich habe die Ergebnisse noch nicht gesehen.
23. Még nem mentem el a boltba. - Ich bin noch nicht zum Laden gegangen.
24. Még nem készítettem el a házi feladatot. - Ich habe die Hausaufgaben noch nicht gemacht.
25. Még nem beszéltünk erről. - Wir haben noch nicht darüber gesprochen.
26. Még nem érzem jól magam. - Ich fühle mich noch nicht wohl.
27. Még nem találkoztam vele. - Ich habe ihn/sie noch nicht getroffen.
28. Még nem tudom, melyiket válasszam. - Ich weiß noch nicht, welche ich wählen soll.
29. Még nem értettem meg a szabályokat. - Ich habe die Regeln noch nicht verstanden.
30. Még nem voltam a tengerparton. - Ich war noch nicht am Strand.


Niveau A2
1. Még nem fejeztem be a könyvet, amit olvasok. - Ich habe das Buch, das ich lese, noch nicht beendet.
2. Még nem döntöttem el, hogy hol szeretnék nyaralni. - Ich habe noch nicht entschieden, wo ich gerne Urlaub machen würde.
3. Még nem találkoztam az új szomszédommal. - Ich habe meinen neuen Nachbarn noch nicht getroffen.
4. Még nem próbáltam ki a helyi specialitást. - Ich habe die lokale Spezialität noch nicht ausprobiert.
5. Még nem láttam a legújabb kiállítást a múzeumban. - Ich habe die neueste Ausstellung im Museum noch nicht gesehen.
6. Még nem értettem meg teljesen az új szabályokat. - Ich habe die neuen Regeln noch nicht vollständig verstanden.
7. Még nem találtam meg a tökéletes ajándékot. - Ich habe das perfekte Geschenk noch nicht gefunden.
8. Még nem beszélgettem a főnökömmel a projektről. - Ich habe noch nicht mit meinem Chef über das Projekt gesprochen.
9. Még nem válaszoltam az összes e-mailre. - Ich habe noch nicht auf alle E-Mails geantwortet.
10. Még nem olvastam el a szerződés minden részletét. - Ich habe noch nicht jedes Detail des Vertrags gelesen.
11. Még nem határoztam meg a következő utazásom dátumát. - Ich habe das Datum meiner nächsten Reise noch nicht festgelegt.
12. Még nem vizsgáltam meg alaposan a jelentést. - Ich habe den Bericht noch nicht gründlich geprüft.
13. Még nem ismertem fel az összes hibát a szövegben. - Ich habe noch nicht alle Fehler im Text erkannt.
14. Még nem kóstoltam meg a barátom által készített süteményt. - Ich habe den von meinem Freund gemachten Kuchen noch nicht probiert.
15. Még nem találkoztam az új csapattagokkal. - Ich habe die neuen Teammitglieder noch nicht getroffen.
16. Még nem javítottam ki a hibákat a jelentésben. - Ich habe die Fehler im Bericht noch nicht korrigiert.
17. Még nem néztem meg az előrejelzést a holnapi időjárásról. - Ich habe die Vorhersage für das morgige Wetter noch nicht angesehen.
18. Még nem döntöttem el, melyik festményt vásároljam meg. - Ich habe noch nicht entschieden, welches Gemälde ich kaufen soll.
19. Még nem értesítettem mindenkit a változásokról. - Ich habe noch nicht alle über die Änderungen informiert.
20. Még nem készültem fel teljesen a holnapi találkozóra. - Ich habe mich noch nicht vollständig auf das Treffen morgen vorbereitet.
21. Még nem találtam meg a megfelelő szavakat, hogy kifejezzem magam. - Ich habe noch nicht die richtigen Worte gefunden, um mich auszudrücken.
22. Még nem tettem meg a szükséges lépéseket a projekt befejezéséhez. - Ich habe noch nicht die notwendigen Schritte unternommen, um das Projekt abzuschließen.
23. Még nem olvastam el a legújabb frissítéseket az alkalmazásban. - Ich habe die neuesten Updates in der App noch nicht gelesen.
24. Még nem készítettem el a prezentációt a következő ülésre. - Ich habe die Präsentation für das nächste Meeting noch nicht erstellt.
25. Még nem határoztam el, hogy melyik kurzust vegyem fel. - Ich habe noch nicht entschieden, welchen Kurs ich belegen soll.
26. Még nem javasoltam alternatívát a tervezett stratégiára. - Ich habe noch keine Alternative zur geplanten Strategie vorgeschlagen.
27. Még nem ismerem a város minden részét. - Ich kenne noch nicht alle Teile der Stadt.
28. Még nem találtam ki, hogyan oldjam meg ezt a problémát. - Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich dieses Problem lösen soll.
29. Még nem kezdtem el tanulmányozni az új témát. - Ich habe noch nicht begonnen, das neue Thema zu studieren.
30. Még nem értékeltem ki az adatokat a legutóbbi kísérletből. - Ich habe die Daten aus dem letzten Experiment noch nicht ausgewertet.


Niveau B1
1. Még nem találkoztam senkivel, aki ennyire jól beszélne több nyelven. - Ich habe noch niemanden getroffen, der so gut mehrere Sprachen spricht.
2. Még nem kaptam meg a visszajelzést a múlt heti előadásomról. - Ich habe noch kein Feedback zu meinem Vortrag von letzter Woche erhalten.
3. Még nem értettem meg teljesen, hogyan működik ez a rendszer. - Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie dieses System funktioniert.
4. Még nem tudtam megoldani a problémát, de dolgozom rajta. - Ich habe das Problem noch nicht gelöst, aber ich arbeite daran.
5. Még nem érzem magam kényelmesen, amikor ebben a nyelven beszélek. - Ich fühle mich noch nicht wohl, wenn ich in dieser Sprache spreche.
6. Még nem döntöttem el, hogy melyik egyetemre jelentkezzem. - Ich habe noch nicht entschieden, an welche Universität ich mich bewerben soll.
7. Még nem láttam az új kiállítást, de tervezem, hogy elmegyek. - Ich habe die neue Ausstellung noch nicht gesehen, aber ich plane, hinzugehen.
8. Még nem olvastam el a jelentést, de ma este megteszem. - Ich habe den Bericht noch nicht gelesen, aber ich werde es heute Abend tun.
9. Még nem találkoztam a csapat minden tagjával. - Ich habe noch nicht alle Mitglieder des Teams getroffen.
10. Még nem értettem meg a könyv összes üzenetét. - Ich habe noch nicht alle Botschaften des Buches verstanden.
11. Még nem tudom, hogy fogadja majd a hírt a családom. - Ich weiß noch nicht, wie meine Familie die Nachricht aufnehmen wird.
12. Még nem készültünk fel teljesen a versenyre. - Wir sind noch nicht vollständig auf den Wettbewerb vorbereitet.
13. Még nem láttam a dokumentumfilm minden részét. - Ich habe noch nicht alle Teile der Dokumentation gesehen.
14. Még nem érkezett meg az összes vendég. - Noch nicht alle Gäste sind angekommen.
15. Még nem találtam meg a tökéletes megoldást a problémára. - Ich habe noch nicht die perfekte Lösung für das Problem gefunden.
16. Még nem érzem, hogy teljesen felkészült lennék a közelgő vizsgára. - Ich fühle mich noch nicht vollständig auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet.
17. Még nem kaptam meg a csomagot, amit küldtél. - Ich habe das Paket, das du geschickt hast, noch nicht erhalten.
18. Még nem sikerült javítanom a kapcsolatomat a kollégámmal. - Es ist mir noch nicht gelungen, meine Beziehung zu meinem Kollegen zu verbessern.
19. Még nem döntöttem el, hogy melyik ajánlatot fogadjam el. - Ich habe noch nicht entschieden, welches Angebot ich annehmen soll.
20. Még nem éreztem ilyen erősen valami iránt. - Ich habe noch nie so stark etwas empfunden.
21. Még nem beszéltem a problémáról senkivel, de el kell mondanom valakinek. - Ich habe noch mit niemandem über das Problem gesprochen, aber ich muss es jemandem erzählen.
22. Még nem tudtam eldönteni, hogy melyik pályázatot nyújtsam be. - Ich konnte noch nicht entscheiden, welchen Antrag ich stellen soll.
23. Még nem vettem észre jelentős javulást, de nem adom fel. - Ich habe noch keine signifikante Verbesserung bemerkt, aber ich gebe nicht auf.
24. Még nem értékeltem ki teljesen a helyzetet. - Ich habe die Situation noch nicht vollständig bewertet.
25. Még nem hoztam meg a végső döntést a terveimről. - Ich habe die endgültige Entscheidung über meine Pläne noch nicht getroffen.
26. Még nem találkoztam olyan kihívással, amit ne tudnék leküzdeni. - Ich bin noch keiner Herausforderung begegnet, die ich nicht bewältigen könnte.
27. Még nem érzem, hogy teljesen felkészült lennék a következő lépésre. - Ich fühle mich noch nicht vollständig auf den nächsten Schritt vorbereitet.
28. Még nem találtam meg a legjobb módot, hogy kifejezzem a hálámat. - Ich habe noch nicht den besten Weg gefunden, meine Dankbarkeit auszudrücken.
29. Még nem értettem meg, miért történtek a dolgok úgy, ahogy. - Ich habe noch nicht verstanden, warum die Dinge so geschehen sind, wie sie es getan haben.
30. Még nem készítettem el a listát azokról a dolgokról, amiket meg kell vásárolnom. - Ich habe die Liste der Dinge, die ich kaufen muss, noch nicht erstellt.


Niveau B2
1. Még nem foglalkoztam részletesen ezzel a témával, de érdekel. - Ich habe mich noch nicht detailliert mit diesem Thema befasst, aber es interessiert mich.
2. Még nem értettem meg teljes mértékben a jelenség mögötti okokat. - Ich habe die Gründe hinter dem Phänomen noch nicht vollständig verstanden.
3. Még nem sikerült megteremtenem a tökéletes egyensúlyt a munka és a szabadidő között. - Es ist mir noch nicht gelungen, die perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit herzustellen.
4. Még nem találkoztam olyan helyzettel, ami ennyire kihívást jelentett volna számomra. - Ich bin noch keiner Situation begegnet, die eine solche Herausforderung für mich dargestellt hätte.
5. Még nem döntöttem el, hogy ez a változás hosszú távon előnyös lesz-e számomra. - Ich habe noch nicht entschieden, ob diese Veränderung langfristig vorteilhaft für mich sein wird.
6. Még nem éreztem ennyire erős kötődést egy kultúrához sem. - Ich habe mich noch nie so stark mit einer Kultur verbunden gefühlt.
7. Még nem találkoztam olyan problémával, amit ne tudnék valahogy megoldani. - Ich bin noch auf kein Problem gestoßen, das ich nicht irgendwie lösen könnte.
8. Még nem ismertem fel a teljes potenciált, amit ez a lehetőség kínál. - Ich habe das volle Potenzial, das diese Gelegenheit bietet, noch nicht erkannt.
9. Még nem álltam szemben ekkora felelősséggel a munkámban. - Ich habe in meiner Arbeit noch nie einer so großen Verantwortung gegenübergestanden.
10. Még nem találkoztam olyan argumentummal, ami meggyőzött volna az ellenkezőjéről. - Ich bin noch auf kein Argument gestoßen, das mich vom Gegenteil überzeugt hätte.
11. Még nem sikerült teljes mértékben kiaknáznom ezt a technológiát. - Es ist mir noch nicht gelungen, diese Technologie vollständig auszuschöpfen.
12. Még nem érzem, hogy teljesen felkészült volnék erre a változásra. - Ich fühle mich noch nicht vollständig auf diese Veränderung vorbereitet.
13. Még nem határoztam meg pontosan, milyen irányt szeretnék a karrieremben követni. - Ich habe noch nicht genau bestimmt, welche Richtung ich in meiner Karriere einschlagen möchte.
14. Még nem értettem meg a környezeti változások teljes körű hatásait. - Ich habe die umfassenden Auswirkungen der Umweltveränderungen noch nicht verstanden.
15. Még nem találkoztam olyan kulturális különbségekkel, amelyek nehezen áthidalhatóak lennének. - Ich bin noch auf keine kulturellen Unterschiede gestoßen, die schwer zu überbrücken wären.
16. Még nem érzem magam teljesen otthonosan ebben az új szerepben. - Ich fühle mich in dieser neuen Rolle noch nicht vollkommen zu Hause.
17. Még nem sikerült megtalálnom a megfelelő módszert a stressz kezelésére. - Es ist mir noch nicht gelungen, die richtige Methode zur Stressbewältigung zu finden.
18. Még nem értettem meg teljesen, hogyan befolyásolják a globális trendek a helyi piacokat. - Ich habe noch nicht vollständig verstanden, wie globale Trends lokale Märkte beeinflussen.
19. Még nem láttam ezt a problémát minden szemszögből. - Ich habe dieses Problem noch nicht aus allen Perspektiven betrachtet.
20. Még nem értékeltem ki a teljes körű következményeket, amelyek e döntésből adódhatnak. - Ich habe die umfassenden Konsequenzen, die sich aus dieser Entscheidung ergeben könnten, noch nicht bewertet.
21. Még nem sikerült elérnem a kitűzött célokat, de továbbra is kitartó vagyok. - Es ist mir noch nicht gelungen, die gesetzten Ziele zu erreichen, aber ich bleibe beharrlich.
22. Még nem tudtam teljes mértékben kihasználni a hálózatomat. - Ich konnte mein Netzwerk noch nicht vollständig nutzen.
23. Még nem ismertem fel az összes lehetséges kimenetelt a jelenlegi helyzetben. - Ich habe noch nicht alle möglichen Ergebnisse in der aktuellen Situation erkannt.
24. Még nem találkoztam olyan kihívással, ami valóban tesztelte volna a képességeimet. - Ich bin noch keiner Herausforderung begegnet, die meine Fähigkeiten wirklich auf die Probe gestellt hätte.
25. Még nem értettem meg teljes mértékben, hogy a különböző kultúrák hogyan kommunikálnak. - Ich habe noch nicht vollständig verstanden, wie verschiedene Kulturen kommunizieren.
26. Még nem határoztam el, hogy melyik szakmai útvonalat válasszam. - Ich habe noch nicht entschieden, welchen beruflichen Weg ich wählen soll.
27. Még nem sikerült átlátnom az új szabályozás minden aspektusát. - Es ist mir noch nicht gelungen, alle Aspekte der neuen Regulierung zu durchschauen.
28. Még nem éreztem ennyire erősen a szükségességét a változásnak. - Ich habe noch nie so stark die Notwendigkeit einer Veränderung gefühlt.
29. Még nem találkoztam olyan mentorral, aki valóban inspirált volna. - Ich habe noch keinen Mentor getroffen, der mich wirklich inspiriert hätte.
30. Még nem értettem meg a teljes spektrumát annak, hogyan befolyásolják a technológiai fejlődések a mindennapi életünket. - Ich habe noch nicht das gesamte Spektrum verstanden, wie technologische Entwicklungen unser tägliches Leben beeinflussen.

pedig[Bearbeiten]

pedig - obwohl, jedoch, und zwar, und
Niveau A1
1. Az idő esős, a park pedig szép. - Das Wetter ist regnerisch, der Park ist jedoch schön.
2. Szeretem a teát, a kávét pedig nem. - Ich mag Tee, Kaffee mag ich jedoch nicht.
3. Ő otthon marad, én pedig dolgozom. - Er bleibt zu Hause, und ich arbeite.
4. A macska alszik, a kutya pedig játszik. - Die Katze schläft, der Hund spielt jedoch.
5. A könyv érdekes, a film pedig unalmas. - Das Buch ist interessant, der Film ist jedoch langweilig.
6. Ő már evett, én pedig még nem. - Er hat schon gegessen, ich jedoch noch nicht.
7. A vonat késik, a busz pedig pontos. - Der Zug ist verspätet, der Bus ist jedoch pünktlich.
8. Szeretek olvasni, írni pedig még inkább. - Ich lese gerne, noch lieber schreibe ich jedoch.
9. A nap süt, a szél pedig fúj. - Die Sonne scheint, der Wind weht jedoch.
10. Az ég kék, a fű pedig zöld. - Der Himmel ist blau, das Gras ist jedoch grün.
11. Ő magas, én pedig alacsony vagyok. - Er ist groß, ich bin jedoch klein.
12. A víz hideg, a tea pedig forró. - Das Wasser ist kalt, der Tee ist jedoch heiß.
13. Az autó gyors, a bicikli pedig lassú. - Das Auto ist schnell, das Fahrrad ist jedoch langsam.
14. A gyerekek vidámak, a tanár pedig szigorú. - Die Kinder sind fröhlich, der Lehrer ist jedoch streng.
15. A film hosszú, a mese pedig rövid. - Der Film ist lang, das Märchen ist jedoch kurz.
16. A zene hangos, a beszéd pedig halk. - Die Musik ist laut, die Rede ist jedoch leise.
17. Az étel meleg, az ital pedig hideg. - Das Essen ist warm, das Getränk ist jedoch kalt.
18. A könyvtár csendes, a piac pedig zajos. - Die Bibliothek ist ruhig, der Markt ist jedoch laut.
19. Az éjszaka sötét, a nappal pedig világos. - Die Nacht ist dunkel, der Tag ist jedoch hell.
20. A testvérem fiatal, én pedig idősebb vagyok. - Mein Geschwister ist jung, ich bin jedoch älter.
21. A tél hideg, a nyár pedig meleg. - Der Winter ist kalt, der Sommer ist jedoch warm.
22. A tó mély, a patak pedig sekély. - Der See ist tief, der Bach ist jedoch seicht.
23. A fal fehér, a szőnyeg pedig piros. - Die Wand ist weiß, der Teppich ist jedoch rot.
24. Az ajtó zárva van, az ablak pedig nyitva. - Die Tür ist geschlossen, das Fenster ist jedoch offen.
25. A lecke könnyű, a vizsga pedig nehéz. - Die Lektion ist leicht, die Prüfung ist jedoch schwer.
26. Az óra késik, a találkozó pedig kezdődik. - Die Uhr geht nach, das Treffen beginnt jedoch.
27. A könyv új, a ceruza pedig régi. - Das Buch ist neu, der Bleistift ist jedoch alt.
28. A madár repül, a hal pedig úszik. - Der Vogel fliegt, der Fisch schwimmt jedoch.
29. A napsütés meleg, a szél pedig hűvös. - Die Sonnenstrahlen sind warm, der Wind ist jedoch kühl.
30. A gyümölcs édes, a zöldség pedig keserű. - Die Frucht ist süß, das Gemüse ist jedoch bitter.


Niveau A2
1. Az irodában dolgozom, a gyárban pedig a barátom dolgozik. - Ich arbeite im Büro, und mein Freund arbeitet in der Fabrik.
2. A hétvége csodálatos volt, a hétfő pedig fárasztó. - Das Wochenende war wunderbar, der Montag war jedoch anstrengend.
3. A tanulás fontos, a pihenés pedig nélkülözhetetlen. - Das Lernen ist wichtig, die Erholung ist jedoch unerlässlich.
4. A városban sok a zaj, a vidék pedig csendes. - In der Stadt gibt es viel Lärm, das Land ist jedoch ruhig.
5. A koncert izgalmas volt, a színházi előadás pedig lenyűgöző. - Das Konzert war aufregend, die Theateraufführung war jedoch beeindruckend.
6. A gyerekek a kertben játszanak, a szülők pedig a teraszon beszélgetnek. - Die Kinder spielen im Garten, die Eltern unterhalten sich jedoch auf der Terrasse.
7. A reggeli gyorsan elkészült, az ebéd pedig hosszú időt vett igénybe. - Das Frühstück war schnell fertig, das Mittagessen hat jedoch lange gedauert.
8. A múzeum ingyenes volt, a kiállításra pedig belépőt kellett venni. - Der Eintritt ins Museum war frei, für die Ausstellung musste man jedoch Eintritt zahlen.
9. Az eső eláztatta a kertet, a növények pedig mégis jól nőnek. - Der Regen hat den Garten durchnässt, die Pflanzen wachsen jedoch gut.
10. Az autóban van rádió, a hajóban pedig televízió. - Im Auto gibt es ein Radio, im Schiff gibt es jedoch einen Fernseher.
11. Az utazás izgalmas, a bőröndök bepakolása pedig fárasztó. - Die Reise ist spannend, das Packen der Koffer ist jedoch anstrengend.
12. A kávé erős, a tea pedig gyengébb. - Der Kaffee ist stark, der Tee ist jedoch schwächer.
13. Az ételek ízletesek voltak, a desszert pedig különösen jó. - Die Speisen waren lecker, das Dessert war jedoch besonders gut.
14. Az óra ketyeg, a szív pedig dobog. - Die Uhr tickt, das Herz schlägt jedoch.
15. A könyvtáros segítőkész, a rendszer pedig bonyolult. - Der Bibliothekar ist hilfsbereit, das System ist jedoch kompliziert.
16. Az út hosszú és rögös, a cél pedig megéri. - Der Weg ist lang und steinig, das Ziel lohnt sich jedoch.
17. A virágok illatosak, a gyomnövények pedig zavaróak. - Die Blumen sind duftend, die Unkräuter sind jedoch störend.
18. A tanár türelmes, a diákok pedig zajosak. - Der Lehrer ist geduldig, die Schüler sind jedoch laut.
19. Az ebédhez salátát ettem, a vacsorához pedig levest. - Zum Mittagessen habe ich Salat gegessen, zum Abendessen jedoch Suppe.
20. A gyümölcslevek frissítőek, az alkoholos italok pedig bódítóak. - Die Fruchtsäfte sind erfrischend, die alkoholischen Getränke sind jedoch berauschend.
21. A gyerek szobája tiszta, a nappali pedig rendetlen. - Das Zimmer des Kindes ist sauber, das Wohnzimmer ist jedoch unordentlich.
22. A fák lombjai zöldülnek, a virágok pedig kibontakoznak. - Die Blätter der Bäume werden grün, die Blumen entfalten sich jedoch.
23. A számítógép modern, a szoftver pedig elavult. - Der Computer ist modern, die Software ist jedoch veraltet.
24. A fűtés melegít, a légkondicionáló pedig hűt. - Die Heizung wärmt, die Klimaanlage kühlt jedoch.
25. A filmek szórakoztatóak, a dokumentumfilmek pedig tanulságosak. - Die Filme sind unterhaltsam, die Dokumentarfilme sind jedoch lehrreich.
26. A főétel hús volt, a köret pedig zöldségekből állt. - Das Hauptgericht war Fleisch, die Beilage bestand jedoch aus Gemüse.
27. Az olvasás hasznos, a túl sok tévézés pedig ártalmas. - Das Lesen ist nützlich, zu viel Fernsehen ist jedoch schädlich.
28. A gyerekek szeretik a cukrot, a fogorvos pedig óva int tőle. - Die Kinder mögen Zucker, der Zahnarzt warnt jedoch davor.
29. A szünetben pihentünk, az órák között pedig dolgoztunk. - In der Pause haben wir uns ausgeruht, zwischen den Stunden haben wir jedoch gearbeitet.
30. A hőmérséklet emelkedik, a hűvös esték pedig megmaradnak. - Die Temperatur steigt, die kühlen Abende bleiben jedoch.


Niveau B1
1. Sokan a városi életet részesítik előnyben, a vidéki életnek pedig megvannak a maga előnyei. - Viele bevorzugen das Stadtleben, das Landleben hat jedoch seine eigenen Vorteile.
2. A téli hidegben a legtöbben bent maradnak, a gyerekek pedig kihasználják a havat. - Im Winterkälte bleiben die meisten drinnen, die Kinder nutzen jedoch den Schnee aus.
3. A múltat nem lehet megváltoztatni, a jövő pedig még a mi kezünkben van. - Die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft liegt jedoch noch in unseren Händen.
4. Sok ember fél a változástól, a fejlődés pedig gyakran változással jár. - Viele Menschen fürchten sich vor Veränderung, Fortschritt geht jedoch oft mit Veränderung einher.
5. A nyelvtanulás kezdetben nehéz, a kitartás pedig meghozza gyümölcsét. - Das Erlernen einer Sprache ist anfangs schwierig, Ausdauer trägt jedoch Früchte.
6. A munka sok időt és energiát igényel, a sikerélmény pedig pótolhatatlan. - Die Arbeit erfordert viel Zeit und Energie, das Erfolgserlebnis ist jedoch unersetzlich.
7. A városokban sok a lehetőség, a természet közelsége pedig hiányzik. - In Städten gibt es viele Möglichkeiten, die Nähe zur Natur fehlt jedoch.
8. A barátok gyakran támogatnak minket, a család pedig mindig ott van számunkra. - Freunde unterstützen uns oft, die Familie ist jedoch immer für uns da.
9. A diákok gyakran panaszkodnak a házi feladatokra, ezek azonban fontosak a tanulásban. - Schüler beschweren sich oft über Hausaufgaben, diese sind jedoch wichtig für das Lernen.
10. Az internet tele van információval, a megbízhatóságuk pedig gyakran kérdéses. - Das Internet ist voller Informationen, deren Zuverlässigkeit ist jedoch oft fragwürdig.
11. A sportolás fitté tesz, a pihenés időszaka pedig alapvető a regenerálódáshoz. - Sport treibt fit, die Ruhephase ist jedoch grundlegend für die Regeneration.
12. A modern technológia sok előnnyel jár, az adatvédelem pedig egyre nagyobb kihívást jelent. - Die moderne Technologie bietet viele Vorteile, der Datenschutz stellt jedoch eine immer größere Herausforderung dar.
13. Az utazás szélesíti a látókörünket, a környezeti hatása pedig nem elhanyagolható. - Reisen erweitert unseren Horizont, die Umweltauswirkungen sind jedoch nicht zu vernachlässigen.
14. A zene segíthet a relaxációban, a túl hangos zene pedig árthat a hallásnak. - Musik kann bei der Entspannung helfen, zu laute Musik kann jedoch dem Gehör schaden.
15. A közösségi média összeköt minket barátainkkal, a túlzott használata pedig elszigetelhet. - Soziale Medien verbinden uns mit unseren Freunden, ihre übermäßige Nutzung kann jedoch isolieren.
16. A kritika segíthet fejlődni, a negativitás pedig csökkentheti az önbizalmat. - Kritik kann helfen, sich zu entwickeln, Negativität kann jedoch das Selbstvertrauen senken.
17. A reggeli edzés energiával tölt fel, a késő esti sportolás pedig zavarhatja az alvást. - Morgendliches Training füllt mit Energie, spätes Abendtraining kann jedoch den Schlaf stören.
18. A filmek és sorozatok szórakoztatóak, a valóságtól való elszakadásuk pedig problémás lehet. - Filme und Serien sind unterhaltsam, ihre Entfernung von der Realität kann jedoch problematisch sein.
19. A gyorséttermek kényelmes megoldást kínálnak, az egészségtelen étkezés pedig hosszú távon káros. - Schnellrestaurants bieten eine bequeme Lösung, ungesundes Essen kann jedoch langfristig schädlich sein.
20. A személyes találkozók mélyebb kapcsolatot építenek, az online kommunikáció pedig gyorsabb és hatékonyabb. - Persönliche Treffen bauen eine tiefere Verbindung auf, Online-Kommunikation ist jedoch schneller und effizienter.
21. A globális felmelegedés súlyos probléma, az egyéni cselekvések pedig változást hozhatnak. - Die globale Erwärmung ist ein ernstes Problem, individuelle Handlungen können jedoch Veränderungen bewirken.
22. A könyvek tájékoztatnak és szórakoztatnak minket, a digitális formátumok elterjedése pedig megváltoztatta az olvasási szokásainkat. - Bücher informieren und unterhalten uns, die Verbreitung digitaler Formate hat jedoch unsere Lesegewohnheiten verändert.
23. A jóga segít a stresszlevezetésben, a megfelelő gyakorlás hiánya pedig csökkentheti hatékonyságát. - Yoga hilft beim Stressabbau, das Fehlen angemessener Praxis kann jedoch seine Wirksamkeit verringern.
24. Az oktatás kulcsfontosságú a fejlődéshez, a tanulási lehetőségek hozzáférhetősége pedig változó. - Bildung ist entscheidend für die Entwicklung, die Zugänglichkeit von Lernmöglichkeiten variiert jedoch.
25. A vállalati felelősségvállalás fontos a fenntarthatóság szempontjából, a profitmaximalizálás pedig gyakran ellentétben áll ezzel. - Unternehmensverantwortung ist wichtig für die Nachhaltigkeit, die Maximierung des Profits steht jedoch oft im Widerspruch dazu.
26. A közlekedési eszközök megkönnyítik az utazást, a városi forgalom pedig növelheti a stressz szintjét. - Verkehrsmittel erleichtern das Reisen, städtischer Verkehr kann jedoch den Stresslevel erhöhen.
27. Az állatok gondozása felelősséggel jár, a háziállatok jelenléte pedig örömet okozhat. - Die Pflege von Tieren bringt Verantwortung mit sich, die Anwesenheit von Haustieren kann jedoch Freude bereiten.
28. Az egészséges életmód javítja az életminőséget, a rossz szokások megváltoztatása pedig kihívást jelenthet. - Ein gesunder Lebensstil verbessert die Lebensqualität, das Ändern schlechter Gewohnheiten kann jedoch eine Herausforderung darstellen.
29. A tudományos felfedezések előreviszik a társadalmat, a kutatási finanszírozás hiánya pedig akadályozhatja a fejlődést. - Wissenschaftliche Entdeckungen bringen die Gesellschaft voran, der Mangel an Forschungsfinanzierung kann jedoch die Entwicklung behindern.
30. Az önkéntesség segít másokon, a személyes időbeosztásunkra gyakorolt hatása pedig megfontolandó. - Ehrenamtliche Arbeit hilft anderen, die Auswirkung auf unseren persönlichen Zeitplan ist jedoch zu bedenken.


Niveau B2
1. Az egészséges táplálkozás kulcsfontosságú a jó közérzethez, a változatos étrend kialakítása pedig összetett folyamat. - Eine gesunde Ernährung ist entscheidend für das Wohlbefinden, die Gestaltung einer abwechslungsreichen Diät ist jedoch ein komplexer Prozess.
2. Az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető, a gyakorlati megvalósításuk pedig gyakran kihívásokkal teli. - Die Achtung der Menschenrechte ist grundlegend, ihre praktische Umsetzung ist jedoch oft mit Herausforderungen verbunden.
3. A fenntarthatóság napjaink egyik legnagyobb kihívása, a megoldások implementálása pedig lassú. - Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, die Implementierung von Lösungen ist jedoch langsam.
4. Az idegennyelvi kompetencia növeli a munkaerőpiaci esélyeket, a nyelvtanulás folyamata pedig időigényes. - Fremdsprachenkompetenz erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, der Prozess des Sprachenlernens ist jedoch zeitaufwendig.
5. A digitális korszak előnyei vitathatatlanok, az online térben való navigálás pedig kritikus gondolkodást igényel. - Die Vorteile des digitalen Zeitalters sind unbestreitbar, die Navigation im Online-Raum erfordert jedoch kritisches Denken.
6. A globális gazdaság előnyei számosak, az egyenlőtlenségek csökkentése pedig komoly kihívás. - Die Vorteile der globalen Wirtschaft sind zahlreich, die Verringerung von Ungleichheiten ist jedoch eine ernsthafte Herausforderung.
7. Az önszabályozás a siker kulcsa lehet, az önkontroll fenntartása pedig nem mindig egyszerű. - Selbstregulierung kann der Schlüssel zum Erfolg sein, die Aufrechterhaltung der Selbstkontrolle ist jedoch nicht immer einfach.
8. A kulturális sokszínűség gazdagítja a társadalmat, a különböző kultúrák közötti kommunikáció pedig néha nehézkes. - Kulturelle Vielfalt bereichert die Gesellschaft, die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen ist jedoch manchmal schwierig.
9. A klímaváltozás elleni küzdelem mindenki felelőssége, a kollektív cselekvés szervezése pedig összetett feladat. - Der Kampf gegen den Klimawandel ist die Verantwortung aller, die Organisation kollektiven Handelns ist jedoch eine komplexe Aufgabe.
10. A pszichológiai jólét elengedhetetlen a boldog élethez, az érzelmi egyensúly elérése pedig hosszú távú folyamat. - Psychologisches Wohlbefinden ist unerlässlich für ein glückliches Leben, das Erreichen emotionaler Balance ist jedoch ein langfristiger Prozess.
11. A technológiai fejlődés megállíthatatlan, az etikai kérdések kezelése pedig egyre fontosabbá válik. - Der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam, die Behandlung ethischer Fragen wird jedoch immer wichtiger.
12. Az oktatási rendszerek fejlesztése folyamatos feladat, a tanulói szükségletekhez való alkalmazkodás pedig kihívást jelent. - Die Entwicklung von Bildungssystemen ist eine kontinuierliche Aufgabe, die Anpassung an die Bedürfnisse der Lernenden stellt jedoch eine Herausforderung dar.
13. Az urbanizáció előnyei és hátrányai egyaránt jelen vannak, a városi tervezés pedig kulcsfontosságú a fenntartható fejlődéshez. - Die Vor- und Nachteile der Urbanisierung sind gleichermaßen vorhanden, die Stadtplanung ist jedoch entscheidend für die nachhaltige Entwicklung.
14. A társadalmi aktivizmus elősegítheti a változást, a mozgalmak fenntartása pedig energiát és elkötelezettséget igényel. - Sozialer Aktivismus kann Wandel fördern, die Aufrechterhaltung von Bewegungen erfordert jedoch Energie und Engagement.
15. A vállalkozói szellem ösztönzi az innovációt, a vállalkozások fenntartása pedig kihívásokkal teli. - Unternehmergeist fördert Innovation, das Aufrechterhalten von Unternehmen ist jedoch mit Herausforderungen verbunden.
16. A tudományos kutatás hozzájárul a társadalom előrehaladásához, a kutatási eredmények alkalmazása pedig változó hatékonyságú. - Wissenschaftliche Forschung trägt zum Fortschritt der Gesellschaft bei, die Anwendung von Forschungsergebnissen ist jedoch unterschiedlich effektiv.
17. Az interkulturális érzékenység elősegítheti a globális megértést, a különböző kultúrák közötti előítéletek leküzdése pedig időbe telik. - Interkulturelle Sensibilität kann das globale Verständnis fördern, das Überwinden von Vorurteilen zwischen verschiedenen Kulturen dauert jedoch Zeit.
18. A művészetek kifejezik az emberi érzéseket és gondolatokat, a művészeti értékelés pedig szubjektív folyamat. - Die Künste drücken menschliche Gefühle und Gedanken aus, die Wertschätzung von Kunst ist jedoch ein subjektiver Prozess.
19. A könyvtárak hozzáférést biztosítanak az információhoz, a digitális források használatának elsajátítása pedig elengedhetetlen a mai világban. - Bibliotheken bieten Zugang zu Informationen, das Erlernen der Nutzung digitaler Ressourcen ist jedoch unerlässlich in der heutigen Welt.
20. A táplálkozási szokások befolyásolják az egészséget, az étrendi változtatások bevezetése pedig kihívást jelenthet. - Essgewohnheiten beeinflussen die Gesundheit, die Einführung von Ernährungsumstellungen kann jedoch eine Herausforderung darstellen.
21. A politikai rendszerek formálják a társadalmat, a politikai változások elfogadása pedig lassú folyamat. - Politische Systeme formen die Gesellschaft, die Akzeptanz politischer Veränderungen ist jedoch ein langsamer Prozess.
22. A mentális egészség megőrzése fontos a mindennapi életben, az életmód változtatások bevezetése pedig támogathatja ezt. - Die Erhaltung der psychischen Gesundheit ist im Alltagsleben wichtig, die Einführung von Lebensstilveränderungen kann dies unterstützen.
23. A hosszú távú tervezés segíthet a célok elérésében, az előrejelzések pontosítása pedig folyamatosan szükséges. - Langfristige Planung kann helfen, Ziele zu erreichen, die Präzisierung von Prognosen ist jedoch kontinuierlich erforderlich.
24. A közösségi hálózatok átalakították a kommunikációt, a digitális etikett megtartása pedig új kihívásokat jelent. - Soziale Netzwerke haben die Kommunikation verändert, die Aufrechterhaltung digitaler Etikette stellt jedoch neue Herausforderungen dar.
25. A nyilvános beszéd fejlesztheti a kommunikációs készségeket, a nyilvánosság előtti szorongás kezelése pedig esszenciális. - Öffentliches Sprechen kann Kommunikationsfähigkeiten verbessern, das Management von Angst vor der Öffentlichkeit ist jedoch wesentlich.
26. A városfejlesztés javíthatja az életminőséget, a lakossági igények figyelembe vétele pedig elengedhetetlen. - Stadtentwicklung kann die Lebensqualität verbessern, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung ist jedoch unerlässlich.
27. A környezettudatos életmód előnyei számosak, a fenntartható gyakorlatok mindennapi életbe való integrálása pedig kihívást jelent. - Die Vorteile eines umweltbewussten Lebensstils sind zahlreich, die Integration nachhaltiger Praktiken in den Alltag stellt jedoch eine Herausforderung dar.
28. Az oktatás hozzájárul a társadalmi mobilitáshoz, az egyenlő hozzáférés biztosítása pedig alapvető. - Bildung trägt zur sozialen Mobilität bei, die Gewährleistung gleicher Zugangsmöglichkeiten ist jedoch grundlegend.
29. A konfliktusok kezelése elengedhetetlen a hatékony csapatmunkához, a megoldáskeresés folyamata pedig idő- és energiabefektetést igényel. - Konfliktmanagement ist wesentlich für effektive Teamarbeit, der Prozess der Lösungssuche erfordert jedoch Zeit- und Energieinvestition.
30. A nemzetközi kapcsolatok bővítése elősegítheti a kulturális cserét, a különböző normák és értékek tiszteletben tartása pedig alapvető. - Die Erweiterung internationaler Beziehungen kann den kulturellen Austausch fördern, die Respektierung verschiedener Normen und Werte ist jedoch grundlegend.

mindenki[Bearbeiten]

mindenki - jederman; jeder
Niveau A1
1. Mindenki szereti a nyarat. - Jeder mag den Sommer.
2. Mindenki meghallgatta a tanárt. - Jeder hörte dem Lehrer zu.
3. Mindenki elment a buliba. - Jeder ging zur Party.
4. Mindenki kap egy ajándékot. - Jeder bekommt ein Geschenk.
5. Mindenki boldog a hírre. - Jeder ist glücklich über die Nachricht.
6. Mindenki látta a filmet. - Jeder hat den Film gesehen.
7. Mindenki segített a takarításban. - Jeder half beim Aufräumen.
8. Mindenki megértette a leckét. - Jeder verstand die Lektion.
9. Mindenki készen áll a versenyre. - Jeder ist bereit für den Wettbewerb.
10. Mindenki hallgat, amikor a zene szól. - Jeder hört zu, wenn die Musik spielt.
11. Mindenki tiszteletben tartja a szabályokat. - Jeder respektiert die Regeln.
12. Mindenki megosztotta a saját történetét. - Jeder teilte seine eigene Geschichte.
13. Mindenki várakozik a buszmegállóban. - Jeder wartet an der Bushaltestelle.
14. Mindenki boldog új évet kíván. - Jeder wünscht ein frohes neues Jahr.
15. Mindenki meglepetést szeret. - Jeder mag Überraschungen.
16. Mindenki éhes a hosszú nap után. - Jeder ist hungrig nach dem langen Tag.
17. Mindenki kíváncsi a titokra. - Jeder ist neugierig auf das Geheimnis.
18. Mindenki örül a jó időnek. - Jeder freut sich über das gute Wetter.
19. Mindenki megkönnyebbült a vizsga után. - Jeder ist erleichtert nach der Prüfung.
20. Mindenki részt vesz a gyűlésen. - Jeder nimmt an der Versammlung teil.
21. Mindenki énekel a koncerten. - Jeder singt beim Konzert.
22. Mindenki megtalálja a helyét. - Jeder findet seinen Platz.
23. Mindenki figyel a tanárra. - Jeder achtet auf den Lehrer.
24. Mindenki szereti a játékot. - Jeder mag das Spiel.
25. Mindenki kap egy esélyt. - Jeder bekommt eine Chance.
26. Mindenki megosztja a véleményét. - Jeder teilt seine Meinung.
27. Mindenki elolvassa a könyvet. - Jeder liest das Buch.
28. Mindenki izgatott a kirándulás miatt. - Jeder ist aufgeregt wegen des Ausflugs.
29. Mindenki elismeri a hőst. - Jeder erkennt den Helden an.
30. Mindenki befejezi a munkát időben. - Jeder beendet die Arbeit rechtzeitig.


Niveau A2
1. Mindenki megpróbálta megoldani a rejtvényt. - Jeder versuchte, das Rätsel zu lösen.
2. Mindenki türelmetlenül várta az eredményeket. - Jeder wartete ungeduldig auf die Ergebnisse.
3. Mindenki felkészült a következő projektre. - Jeder bereitete sich auf das nächste Projekt vor.
4. Mindenki döntést hozott a saját életéről. - Jeder traf eine Entscheidung über sein eigenes Leben.
5. Mindenki észrevette a változást a környéken. - Jeder bemerkte die Veränderung in der Nachbarschaft.
6. Mindenki részt vett az ünnepségen. - Jeder nahm an der Feier teil.
7. Mindenki megosztotta a legjobb emlékeit. - Jeder teilte seine besten Erinnerungen.
8. Mindenki elmondta a véleményét a filmről. - Jeder äußerte seine Meinung über den Film.
9. Mindenki csalódott volt a végén. - Jeder war am Ende enttäuscht.
10. Mindenki elkerülte a veszélyes helyzeteket. - Jeder vermied gefährliche Situationen.
11. Mindenki hozzájárult a közös célhoz. - Jeder trug zum gemeinsamen Ziel bei.
12. Mindenki megpróbálta felvidítani a barátját. - Jeder versuchte, seinen Freund aufzumuntern.
13. Mindenki érdeklődött az új tanfolyam iránt. - Jeder interessierte sich für den neuen Kurs.
14. Mindenki megküzdött a nehézségekkel. - Jeder kämpfte mit den Schwierigkeiten.
15. Mindenki megosztotta az ételt a pikniken. - Jeder teilte das Essen beim Picknick.
16. Mindenki figyelmes volt a másik igényeire. - Jeder war aufmerksam auf die Bedürfnisse der anderen.
17. Mindenki elismerést kapott a munkájáért. - Jeder erhielt Anerkennung für seine Arbeit.
18. Mindenki beszámolt a tapasztalatairól. - Jeder berichtete von seinen Erfahrungen.
19. Mindenki tisztelettel bánt a környezetével. - Jeder behandelte seine Umgebung mit Respekt.
20. Mindenki megpróbálta javítani a hibáit. - Jeder versuchte, seine Fehler zu verbessern.
21. Mindenki örömmel vette a jó híreket. - Jeder freute sich über die guten Nachrichten.
22. Mindenki aggódott a jövő miatt. - Jeder sorgte sich um die Zukunft.
23. Mindenki megtanulta a leckét az eseményekből. - Jeder lernte die Lektion aus den Ereignissen.
24. Mindenki értékelte a nyugodt pillanatokat. - Jeder schätzte die ruhigen Momente.
25. Mindenki megpróbálta megérteni a másik nézőpontját. - Jeder versuchte, den Standpunkt des anderen zu verstehen.
26. Mindenki kompromisszumot keresett a vitában. - Jeder suchte einen Kompromiss in der Debatte.
27. Mindenki megjegyezte a tanulságokat. - Jeder merkte sich die Lehren.
28. Mindenki kihasználta a lehetőségeket. - Jeder nutzte die Gelegenheiten.
29. Mindenki elkötelezte magát a változás mellett. - Jeder verpflichtete sich zum Wandel.
30. Mindenki figyelt a részletekre a projektben. - Jeder achtete auf die Details im Projekt.


Niveau B1
1. Mindenki megkönnyebbült, amikor meghallotta a jó hírt. - Jeder war erleichtert, als er die gute Nachricht hörte.
2. Mindenki hozzá akart járulni a közösségi projekt sikeréhez. - Jeder wollte zum Erfolg des Gemeinschaftsprojekts beitragen.
3. Mindenki saját perspektívából láttatta a problémát. - Jeder stellte das Problem aus seiner eigenen Perspektive dar.
4. Mindenki különböző megoldásokat javasolt a kérdésre. - Jeder schlug verschiedene Lösungen für das Problem vor.
5. Mindenki érezte a feszültséget a levegőben. - Jeder spürte die Spannung in der Luft.
6. Mindenki megpróbált nyugodt maradni a krízishelyzetben. - Jeder versuchte, in der Krisensituation ruhig zu bleiben.
7. Mindenki figyelembe vette a másik érzéseit. - Jeder berücksichtigte die Gefühle des anderen.
8. Mindenki megosztotta a tapasztalatait a csoporttal. - Jeder teilte seine Erfahrungen mit der Gruppe.
9. Mindenki elismerte, hogy változásra van szükség. - Jeder erkannte an, dass Veränderung notwendig ist.
10. Mindenki kész volt tanulni az új kihívásokból. - Jeder war bereit, aus den neuen Herausforderungen zu lernen.
11. Mindenki megpróbált hozzájárulni a megoldáshoz. - Jeder versuchte, zur Lösung beizutragen.
12. Mindenki tisztában volt a saját felelősségével. - Jeder war sich seiner eigenen Verantwortung bewusst.
13. Mindenki elkötelezett volt a közös cél elérésében. - Jeder war dem gemeinsamen Ziel verpflichtet.
14. Mindenki értékelte a konstruktív kritikát. - Jeder schätzte die konstruktive Kritik.
15. Mindenki észrevette a kis változásokat is. - Jeder bemerkte auch die kleinen Veränderungen.
16. Mindenki hajlandó volt kompromisszumot kötni. - Jeder war bereit, einen Kompromiss einzugehen.
17. Mindenki próbálta megőrizni a jó hangulatot. - Jeder versuchte, die gute Stimmung zu bewahren.
18. Mindenki számára fontos volt az őszinteség. - Für jeden war Ehrlichkeit wichtig.
19. Mindenki türelemmel várta a változásokat. - Jeder wartete geduldig auf die Veränderungen.
20. Mindenki készen állt az új kezdetre. - Jeder war bereit für einen neuen Anfang.
21. Mindenki megpróbálta megérteni a kulturális különbségeket. - Jeder versuchte, die kulturellen Unterschiede zu verstehen.
22. Mindenki felelősséget vállalt a saját tetteiért. - Jeder übernahm Verantwortung für seine eigenen Taten.
23. Mindenki örült, amikor a projekt sikeresen befejeződött. - Jeder freute sich, als das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde.
24. Mindenki elismeréseket kapott a hozzájárulásáért. - Jeder erhielt Anerkennung für seinen Beitrag.
25. Mindenki próbálta felismerni a másik erősségeit. - Jeder versuchte, die Stärken des anderen zu erkennen.
26. Mindenki megpróbált a másik oldalról is megközelíteni a helyzetet. - Jeder versuchte, die Situation auch von der anderen Seite zu betrachten.
27. Mindenki elismerte, hogy a hibákból tanulni lehet. - Jeder erkannte an, dass man aus Fehlern lernen kann.
28. Mindenki kész volt újraértékelni a saját álláspontját. - Jeder war bereit, seinen eigenen Standpunkt neu zu bewerten.
29. Mindenki megértette, hogy az együttműködés kulcsfontosságú. - Jeder verstand, dass Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung ist.
30. Mindenki hozzájárulása elengedhetetlen volt a sikerhez. - Der Beitrag jedes Einzelnen war für den Erfolg unerlässlich.


Niveau B2
1. Mindenki egyetértett abban, hogy a változások lassan, de biztosan beindulnak. - Alle stimmten darin überein, dass die Veränderungen langsam, aber sicher beginnen.
2. Mindenki elismeri, hogy a környezettudatosság növelése elengedhetetlen. - Jeder erkennt an, dass die Steigerung des Umweltbewusstseins unerlässlich ist.
3. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú. - Es wurde für jeden offensichtlich, dass Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist.
4. Mindenki megértette, hogy a kompromisszumok nem mindig jelentenek vereséget. - Jeder verstand, dass Kompromisse nicht immer eine Niederlage bedeuten.
5. Mindenki tudatában van annak, hogy az idő kezelése fontos készség. - Jeder ist sich bewusst, dass Zeitmanagement eine wichtige Fähigkeit ist.
6. Mindenki megtapasztalta, hogy a változás fájdalmas lehet, de szükséges. - Jeder hat erfahren, dass Veränderung schmerzhaft sein kann, aber notwendig ist.
7. Mindenki tisztában van azzal, hogy az előítéletek leküzdése hosszú távú folyamat. - Jeder ist sich darüber im Klaren, dass die Überwindung von Vorurteilen ein langfristiger Prozess ist.
8. Mindenki felismerte, hogy az önszabályozás elengedhetetlen a sikerhez. - Jeder erkannte, dass Selbstregulierung für den Erfolg unerlässlich ist.
9. Mindenki számára világossá vált, hogy a személyes fejlődés soha nem áll meg. - Es wurde für jeden klar, dass persönliche Entwicklung niemals aufhört.
10. Mindenki elfogadja, hogy a kudarcokból tanulni kell. - Jeder akzeptiert, dass man aus Fehlern lernen muss.
11. Mindenki érzi a globális problémák súlyát és komplexitását. - Jeder fühlt das Gewicht und die Komplexität globaler Probleme.
12. Mindenki tudja, hogy az egészséges életmód fenntartása kihívásokkal teli. - Jeder weiß, dass die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils herausfordernd ist.
13. Mindenki számára egyértelművé vált, hogy a változást magunktól kell kezdenünk. - Es wurde für jeden deutlich, dass wir den Wandel bei uns selbst beginnen müssen.
14. Mindenki megérti, hogy a kritikus gondolkodás elengedhetetlen a tájékozott döntéshozatalhoz. - Jeder versteht, dass kritisches Denken unerlässlich für informierte Entscheidungen ist.
15. Mindenki elismeri, hogy a kulturális sokszínűség gazdagítja a társadalmat. - Jeder erkennt an, dass kulturelle Vielfalt die Gesellschaft bereichert.
16. Mindenki tudja, hogy az önbizalom építése időt és türelmet igényel. - Jeder weiß, dass der Aufbau von Selbstvertrauen Zeit und Geduld erfordert.
17. Mindenki számára világossá vált, hogy az életmódváltás több mint csak diéta. - Es wurde für jeden klar, dass die Änderung des Lebensstils mehr als nur Diät ist.
18. Mindenki értékeli a nyelvtanulás által nyújtott új perspektívákat. - Jeder schätzt die neuen Perspektiven, die das Sprachenlernen bietet.
19. Mindenki megértette, hogy az empátia erősíti a közösségi kapcsolatokat. - Jeder verstand, dass Empathie die Gemeinschaftsbeziehungen stärkt.
20. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a jövő generációinak érdekében cselekednünk kell. - Es ist für jeden offensichtlich, dass wir im Interesse zukünftiger Generationen handeln müssen.
21. Mindenki elfogadja, hogy az élet egy állandó tanulási folyamat. - Jeder akzeptiert, dass das Leben ein ständiger Lernprozess ist.
22. Mindenki számára világossá vált, hogy a pénzügyi tudatosság kulcsfontosságú. - Es wurde für jeden klar, dass finanzielles Bewusstsein von entscheidender Bedeutung ist.
23. Mindenki tudja, hogy az egészséges kapcsolatok építése és fenntartása elengedhetetlen. - Jeder weiß, dass der Aufbau und die Pflege gesunder Beziehungen unerlässlich sind.
24. Mindenki megértette, hogy a változások elfogadása része az életnek. - Jeder verstand, dass die Akzeptanz von Veränderungen Teil des Lebens ist.
25. Mindenki számára egyértelmű, hogy a fenntarthatóság nem csak egy divatszó. - Es ist für jeden klar, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Modewort ist.
26. Mindenki tudja, hogy a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. - Jeder weiß, dass die mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie die physische.
27. Mindenki érzi, hogy a közösségi szolgálat fontos része a társadalmi felelősségvállalásnak. - Jeder fühlt, dass gemeinnütziger Dienst ein wichtiger Teil der sozialen Verantwortung ist.
28. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az önkifejezés számos formát ölthet. - Es ist für jeden offensichtlich, dass Selbstausdruck viele Formen annehmen kann.
29. Mindenki elismeri, hogy a folyamatos fejlődés elengedhetetlen az élet minden területén. - Jeder erkennt an, dass kontinuierliche Entwicklung in allen Lebensbereichen unerlässlich ist.
30. Mindenki tudja, hogy a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelem közös feladat. - Jeder weiß, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit eine gemeinsame Aufgabe ist.