Zum Inhalt springen

Katalanisch: Plural

Aus Wikibooks

< Katalanisch

El plural[Bearbeiten]

Der Plural

Erklärung

explicació

Beispiel

exemple

Im Allgemeinen wird der Plural gebildet, indem ein -s angehängt wird

Generalment, el plural es forma afegint al singular una -s

un home -> uns homes

un port -> uns ports

Wörter, die mit (unbetontem) -a enden, formen die Pluralform mit -es

Els acabats en -a àtona canvien aquesta -a en -es

una filla -> unes filles

una dona -> unes dones

una cosina -> unes cosines

Wörter, die mit enden, formen die Pluralform mit -ans

Mots, que acaben amb , formen el plural amb -ans

humà -> humans

germà -> germans

Wörter, die mit oder enden, formen die Pluralform mit -ens

Mots, que acaben amb o , formen el plural amb -ens

cinquè -> cinquens
Wörter, die mit enden, formen die Pluralform mit -ins

Mots, que acaben amb , formen el plural amb -ins

camí -> camins

cosí -> cosins

Wörter, die mit oder enden, formen die Pluralform mit -ons

Mots, que acaben amb o , formen el plural amb -ons

camió -> camions
Wörter, die mit enden, formen die Pluralform mit -uns

Mots, que acaben amb , formen el plural amb -uns

oportú -> oportuns
Wörter, die mit enden, formen die Pluralform mit -ços

Mots, que acaben amb , formen el plural amb -ços

dolç -> dolços

braç -> braços

Wörter, die mit -x enden, formen die Pluralform mit -xos

Mots, que acaben amb -x, formen el plural amb -xos

(Bemerkung: Es gibt nur sehr wenige Wörter die auf -x enden,

die meisten enden auf -ix)

Wörter, die mit -s enden, formen die Pluralform mit -ssos

Mots, que acaben amb -s, formen el plural amb -ssos

gos -> gossos
Wörter, die mit -ix enden, formen die Pluralform mit -ixos

Mots, que acaben amb -ix, formen el plural amb -ixos

baix -> baixos
Wörter, die mit -tx enden, formen die Pluralform mit -txos

Mots, que acaben amb -tx, formen el plural amb -txos

esquitx -> esquitxos
Wörter, die mit -ig enden, formen die Pluralform mit -itjos oder mit dem Anhängen eines -s

Els acabats en -ig poden formar el plural de dues maneres: afegint -s o -itjos al singular.

desig -> desigs oder desitjos
Wörter, die mit -aig enden, formen die Pluralform mit -ajos

Mots, que acaben amb -aig, formen el plural amb -ajos

assaig -> assajos
Die Wörter, die auf -sc, -st oder -xt enden, können den

Plural auf zwei Arten bilden: mit -s oder -os an die Singularform angehängt.

Els acabats en -sc, -st i -xt poden formar el plural de dues maneres: afegint -s o -os al singular.

disc -> discs oder discos

gust -> gusts oder gustos

text -> texts oder textos

Einige Wörter, die auf -s enden, sind unveränderlich

Alguns substantius acabats en -s són invariables.

el dilluns -> els dilluns

el lapis -> els llapis

Excepcions i trets[Bearbeiten]

Ausnahmen und Besonderheiten

Erklärung (orthografische Veränderung)

explicació (canvi ortogràfic)

Beispiel

exemple

-ca -> -ques vaca -> vaques
-qua -> -qües Pasqua -> Pasqües
-gua -> -gües aigua -> aigües
-tja -> -tges platja -> platges
-ça -> -ces caça -> caces