Liederbuch/ Amapola

Aus Wikibooks
Zur Navigation springen Zur Suche springen

< Liederbuch

Amapola (spanischer Text)[Bearbeiten]

Ama- A pola, lindisima amapola,
Será siempre, mi alma, tuya E7 sola.
Yo te   quiero, amada niña mia,
Iqual que ama, la flor la luz, del A día.
Amapola,   lindisima amapola,
No seas F#7 tan, ingrate y áma- Bm me.
Amapola, ama- D pola Dm
Cómo puedes tú vi- A vir Ab7 tan G7 so- F#7 la.
Yo te quiero, amada niña mía.
Igual que ama la flor la luz del día.
Amapola, lindísima amapola,
No seas tan ingrate y ámame.
Amapola, amapola
Cómo puedes tú vivir tan sola.
A///  A///  A///  A///
A///  A///  E7/// E7(STOP)
E7/// E7/// E7/// E7///
E7/// E7/// A///  A(STOP)
A///  A///  A///  A///
F#/// F#/// Bm/// Bm(STOP)
D///  Dm/// A///  A///
E7/// E7/// A///  A///


Bb/// Bb/// Bb/// Bb/// Bb/// Bb/// F7/// F7(STOP) F7/// F7/// F7/// F7/// F7/// F7/// Bb/// Bb(STOP) Bb/// Bb/// Bb/// Bb/// G/// G/// Cm/// Cm(STOP) Eb/// Ebm/// Bb/// Bb/// F7/// F7/// B/// B/// F7/// F7/// Bb/// Bb/// F7/// F7/// B/// B/// B