Zum Inhalt springen

Polnisch/ Grammatik/ Adjektiv/ Komparation

Aus Wikibooks

Komparation von Adjektiven[Bearbeiten]

Die Adjektive im Komparativ und Superlativ werden genau so wie im Positiv dekliniert, wobei sie durch die neue Endung –szy bzw. -ejszy auf einen harten Konsonanten auslauten.

Positiv
(stopień równy)
Komparativ
(stopień wyższy)
Superlativ
(stopień najwyższy)
Bedeutung Bemerkung
regelmäßige Komparation
-szy naj- -szy wird an den Stamm der Adjektive angehängt, die auf einen Konsonanten oder -rd bzw. -st auslauten
cichy cichszy najcichszy leise
-ejszy naj- -ejszy Ausnahme bei einem Stamm mit mehr als einem Konsonanten (aber nicht bei -rd und -st)
chłodny chłodniejszy najchłodniejszy kühl
spokojny spokojniejszy najspokojniejszy ruhig
beschreibende Komparation
bardziej najbardziej sehr Komparation durch das Adverb bardzo
unregelmäßige Komparation
duży / wielki większy największy groß
mały mniejszy najmniejszy klein
dobry lepszy najlepszy gut
zły gorszy najgorszy schlecht
lekki ejszy najejszy leicht