Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Weihnachten und Silvester

Aus Wikibooks
Vánoční stromeček

Užitečné věty (Nützliche Sätze)[Bearbeiten]

Tschechisch Deutsch
Na Štědrý večer jíme čočku s natvrdo uvařenými vejci. An Heiligabend essen wir Linsen mit hartgekochten Eiern.
Jedno pořekadlo tvrdí, čím více čočky člověk sní, tím bohatší bude v příštím roce. Ein Sprichwort besagt, je mehr Linsen man isst, desto reicher wird man im nächsten Jahr.
Každopádně by ale člověk neměl mít na talíři více čočky, než dokáže sníst. Allerdings sollte man keinesfalls mehr Linsen auf dem Teller haben, als man essen kann.
Buď zdobíme stromeček po obědě, nebo jsme to udělali už předchozí den. Entweder schmücken wir dann nach dem Mittagessen den Weihnachtsbaum oder wir haben dies schon am Tag zuvor getan.
Zdobení vánočního stromečku se skládá z barevných skleněných ozdob, třásní, světelných řetězů, bonbonů a vánoční hvězdy. Der Baumschmuck besteht aus bunten Glaskugeln, Lametta, Lichterketten, Bonbons und einem Weihnachtsstern.
Během zdobení se díváme na vánoční pohádky v televizi. Während des Schmückens sehen wir uns im Fernsehen Weihnachtsmärchen an.
Po zdobení se už začíná s přípravou večeře. Nach dem Schmücken beginnen wir schon mit der Vorbereitung des Abendessens.
V Česku se tradičně jí kapr s bramborovým salátem. In Tschechien isst man traditionell Karpfen mit Kartoffelsalat.
Případně se může jíst také řízek s bramborovým salátem. Ersatzweise kann es aber auch Schnitzel mit Kartoffelsalat geben.
Také zde existuje jedna pověra: Člověk by měl do dalších Vánoc nosit šupinu z kapra v peněžence, aby měl po celý rok dost peněz. Es gibt auch hier einen Aberglauben: Man soll eine Karpfenschuppe bis zum nächsten Weihnachten in der Geldbörse tragen, um reich zu werden.
Pověr s vánoční tematikou existuje v Česku hodně, zato návštěva kostela není tak rozšířená. Aberglauben gibt es viel an Weihnachten, dafür ist es in Tschechien kaum verbreitet, Kirchen zu besuchen.
Po společné večeři zazvoní Ježíšek a rozdělujeme si a otevíráme dárky. Nach dem gemeinsamen Abendessen klingelt das Christkind und wir verteilen und öffnen Geschenke.
Následně sedíme spolu, společně se každý rok díváme na "Tři oříšky pro Popelku" a hrajeme společenské hry. Anschließend sitzen wir zusammen, schauen jedes Jahr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und spielen Gesellschaftsspiele.
Na 1. svátek vánoční navštěvujeme příbuzné, kde se koná velká rodinná sešlost. Am 1. Weihnachtstag besuchen wir Verwandte und es gibt dort große Familientreffen.
Opět máme slavnostní oběd a rozdáváme si dárky. Es gibt dann wieder festliches Mittagessen und man tauscht Geschenke aus.
Důležitější je ale to společné setkání a rozhovory se vzdálenými příbuznými, které po celý rok běžně nepotkáváme. Wichtiger ist aber das Zusammensein und der Austausch zwischen entfernten Verwandten, den wir dann pflegen.
Na 2. svátek vánoční buď navštěvujeme další příbuzné, nebo jsme jimi navštíveni my. Am 2. Weihnachtstag besuchen wir dann entweder weitere Verwandte oder wir werden von ihnen besucht.
Mezi Vánocemi a Silvestrem rodiče pracují, zatímco děti mají vánoční prázdniny. Zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten die Eltern, während Kinder noch frei haben.
Na Silvestr připravujeme malý ohňostroj. Für Silvester bereiten wir ein kleines Feuerwerk vor.
V malých vesnicích se sejde celá obec ke společnému místnímu ohňostroji, ve velkých městech se konají oficiální a velké ohňostroje. In kleinen Dörfern versammelt sich die ganze Dorfgemeinschaft für ein gemeinsames Feuerwerk, in großen Städten gibt es offizielle und große Feuerwerke.
Na Silvestra má každá rodina jinou večeři, v našem případě je to kuřecí maso s hranolkami. Am Silvesterabend gibt es je nach Familie anderes Essen, in unserem Fall Hühnerfleisch mit Pommes.
Krátce před půlnocí se všichni sejdeme, abychom si společně přiťukli. Kurz vor Mitternacht versammeln wir uns, um dann gemeinsam anzustoßen.
Po ohňostroji jdeme spát a nový rok začíná. Nach dem Feuerwerk gehen wir schlafen und das neue Jahr beginnt.
6. ledna odzdobujeme stromeček a následně jej ekologicky zlikvidujeme. Am 6. Januar entfernen wir dann den Schmuck vom Weihnachtsbaum und entsorgen den Baum.

Dialogy (Dialoge)[Bearbeiten]

Tschechisch Deutsch
A: Dobrý den, hledám nějaký dárek pro moji manželku. A: Guten Tag, ich suche nach einem Geschenk für meine Ehefrau.
B: Dobrý den. Copak přesně by to mělo být? B: Guten Tag. Was suchen Sie denn genau?
A: Nejsem si jistý. Mohl/a byste mi něco doporučit? A: Ich bin mir da nicht sicher. Können Sie mir etwas empfehlen?
B: Máme například v akci tento šperk, nebo si přejete něco výjimečného? B: Wir haben beispielsweise Schmuck im Angebot oder suchen Sie etwas Außergewöhnliches?
A: Ano, upřednostňuji něco výjimečného. Moje žena má určitě hodně šperků. A: Ja, ich bevorzuge etwas Außergewöhnliches. Meine Frau hat sicher genug Schmuck.
B: Tak pojďte, prosím, do našeho jiného oddělení. B: Dann kommen Sie bitte mit in unsere andere Abteilung.
B: Tak, zde bychom měli nějaké cestovní nabídky pro manželské páry. Hlavně zájezdy do Chorvatska a na Slovensko. B: So, hier hätten wir einmal ein paar Reiseangebote für Ehepaare. Hauptsächlich Reisen nach Kroatien und in die Slowakei.
A: Chorvatsko? Ne, a Slovensko také asi ne. Moje žena je Slovenka. Máte také nějaké zájezdy do jiných zemí? A: Kroatien? Nein, auch wohl nicht Slowakei. Meine Ehefrau ist Slowakin. Haben Sie auch etwas in anderen Ländern?
B: Hmm, ano, určitě. Zde bychom měli jednu idylickou dovolenou do Švédska nebo jednoduše do Maďarska. B: Hmm, ja, sicher. Wir haben hier eine idyllische Reise nach Schweden oder einfach nach Ungarn.
A: V pořádku. Ještě si to rozmyslím a zítra přijdu znovu. Každopádně hledám ještě nějaký dárek pro mého syna. Je mu šest let. A: In Ordnung. Ich werde mir das einmal überlegen und morgen wiederkommen. Allerdings suche ich auch nach einem Geschenk für meinen Sohn. Er ist sechs Jahre alt.
B: Pro něj tady také samozřejmě něco máme. Má Váš syn rád techniku? B: Da haben wir natürlich auch etwas. Mag Ihr Sohn Technik?
A: Samozřejmě. A: Natürlich.
B: Ale nemělo by to být něco k počítači, že? B: Aber es soll nichts für den Computer sein?
A: Ne, to určitě ne. Nechci své dítě nechávat bez dozoru na internetu. A: Nein, keinesfalls. Ich möchte mein Kind noch nicht unbeaufsichtigt ins Internet lassen.
B: Tomu rozumím. Sám/sama také mám syna. Dobře, máme tady několik experimentálních her pro děti. Pojďte za mnou, ukážu Vám je. B: Das verstehe ich. Ich habe selbst einen Sohn. Nun, wir haben da ein paar Experimentierkästen für Kinder. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.
A: Ano, tato se mi líbí. A: Ja, dieser gefällt mir.
B: Tato hra stojí 3000 korun. Měl/a bych Vám ji hned zabalit jako dárek? B: Der kostet 3000 Kronen. Soll ich den Kasten gleich als Geschenk verpacken?
A: Ano, prosím. Kolik to bude stát dohromady? A: Gerne. Wie viel kostet das dann insgesamt?
B: 3090 korun. B: 3090 Kronen.
A: Prosím pěkně. Kvůli té nabídce pro mou ženu přijdu zítra znovu. A: Bitte sehr. Wegen dem Angebot für meine Ehefrau werde ich morgen wiederkommen.
B: Velmi děkujeme, zde je Váš účet. Těšíme se na viděnou zítra. B: Vielen Dank, hier ist Ihr Zahlungsbeleg. Bis morgen.
A: Na shledanou. A: Auf Wiedersehen.

Cvičení (Übungen)[Bearbeiten]

Vyberte slova, která k ostatním nepatří!
ozdoba - stromeček - vejce - dárek - kapr - Ježíšek - vánočka - zlaté prasátko
sníh - pomlázka - vločka - sáňky - prskavka - Betlém - zvoneček - adventní věnec
cukroví - koledy - svíčka - sněhulák - kostel - jmelí - hvězda - kraslice
ohňostroj - párty - šampaňské - plavky - PF - půlnoc - předsevzetí - koktejl
anděl - advent - jesličky - perníčky - zima - opalovací krém - třpytky - krb
Seřaďte následující věty podle chronologické souslednosti!
Na Silvestra na nás čeká ohňostroj, nebo si jej připravíme sami.
Také na 2. svátek vánoční potkáváme příbuzné a užíváme si klidu a pohody.
V novém roce pak musíme odzdobit stromeček a ekologicky ho zlikvidovat.
Štědrý večer je slaven 24. prosince. Rodina sedí pohromadě, vyměňuje si dárky a užívá atmosféru.
Před Vánoci se kupuje vánoční strom, případně jej dostaneme od známých.
Na 1. svátek vánoční se setkáváme s příbuznými, které během roku jen zřídka vidíme.
Mezi Vánoci a Novým rokem se musí běžně chodit do práce, pokud zrovna nemáte dovolenou.
Přečtěte si následující věty a doplňte chybějící slova ve správném tvaru!
Za tři _____ (den) jsou Vánoce a my jsme dnes _____ (koupit) velký vánoční strom.
Ten strom se tak akorát vešel do našeho _____ (malý) auta. Můj bratr sedí na zadním sedadle vedle toho _____ (strom).
Doma mezitím _____ (náš) matka připravila ozdoby na _____ (stromeček).
Barevné koule, _____ (figurka), třpytky a velká hvězda už leží na jídelním stole.
Společně zdobíme vánoční _____ (strom), zatímco v rádiu zpívají koledy.
Stromeček voní vánočně a moje matka _____ (jíst) doma vyrobené vánoční cukroví.
Pozdě večer je stromeček ozdobený a my _____ (čekát) na příchod _____ (Ježíšek).

Řešení (Lösungen)[Bearbeiten]

Řešení ke cvičení číslo 1
vejce
pomlázka
kraslice
plavky
opalovací krém
Řešení ke cvičení číslo 2
Před Vánoci se kupuje vánoční strom, případně jej dostaneme od známých. (1)
Štědrý večer je slaven 24. prosince. Rodina sedí pohromadě, vyměňuje si dárky a užívá atmosféru. (2)
Na 1. svátek vánoční se setkáváme s příbuznými, které během roku jen zřídka vidíme. (3)
Také na 2. svátek vánoční potkáváme příbuzné a užíváme si klidu a pohody. (4)
Mezi Vánoci a Novým rokem se musí běžně chodit do práce, pokud zrovna nemáte dovolenou. (5)
Na Silvestra na nás čeká ohňostroj, nebo si jej připravíme sami. (6)
V novém roce pak musíme odzdobit stromeček a ekologicky ho zlikvidovat. (7)
Řešení ke cvičení číslo 3
Za tři dny jsou Vánoce a my jsme dnes koupili velký vánoční strom.
Ten strom se tak akorát vešel do našeho malého auta. Můj bratr sedí na zadním sedadle vedle toho stromu.
Doma mezitím naše matka připravila ozdoby na stromeček.
Barevné koule, figurky, třpytky a velká hvězda už leží na jídelním stole.
Společně zdobíme vánoční stromeček, zatímco v rádiu zpívají koledy.
Stromeček voní vánočně a moje matka doma vyrobené vánoční cukroví.
Pozdě večer je stromeček ozdobený a my čekáme na příchod Ježíška.