Zum Inhalt springen

Ungarisch: Themengebiete: Arbeitswelt und Kollegen

Aus Wikibooks

Beispielsätze[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch
Ich habe mit dem Chef über das Projekt gesprochen. Beszéltem a főnökkel a projektröl.
Ich arbeite an meinem neuen Artikel. Az új cikkenem dolgozom.
Hast du alles erledigt? Sikerült mindent elintézni?
Die Firma hat das Angebot abgelehnt. A cég elutasította az ajánlatot.
Der Verkäufer schreibt die Rechnung. Az eladó megírja a számlát.
Das Finanzamt stellt eine Rechnung über die Kosten. A gazdasági hivatal kiszámlázza a költségeket.
Hast du das Bestellformular ausgefüllt? Kitöltötted a megrendelőlapot?
Können Sie Verantwortung ertragen? Bírja a felelősséget?
Warum sollten wir Sie anstellen? Miért Önt alkalmazzuk?
Was für Pläne haben Sie für die Zukunft? Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Was ist Ihre Schwäche? Mi a leggyengébb oldala?
Nach fünf Jahren wurde ich Gruppenleiter. Öt év alatt lettem csoportvezető.
Ich kann gut in der Gruppe arbeiten. Jól tudok csapatban dolgozni.

Vokabeln[Bearbeiten]

Substantive[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Abteilung osztály (-ok, -t, -a)
Angebot ajánlat (-ok, -ot, -a)
Angebot kínálat (-ok, -ot, -a)
Angestellte/Arbeitnehmer alkalmazott (-ak, -at, -ja)
Arbeit munka (´-k, ´-t, ´-ja)
Arbeit bieten állást kínál
Arbeit suchen állást keres
Arbeitgeber munkaadó (-k, -t, -ja)
Arbeitnehmer munkavállaló (-k, -t, -ja)
Arbeitsanzeige álláshirdetés (-ek, -t, -e)
Arbeitsinterview állásinterjú (-k, -t, -ja)
Arbeitskraft munkaerő (-k, -t, -ereje)
Arbeitsmarkt munkaerőpiac (-ok, -ot, -a)
Arbeitsstelle állás (-ok, -t, -a)
Arbeitsvertrag munkaszerződés (-ek, -t, -e)
Arbeitszeit munkaidő (-k, -t, -ideje)
Aufgabe feladat (-ok, -ot, -a)
Bedarf/Nachfrage kereslet (-ek, -et, -e)
Beruf foglalkozás (-ok, -t, -a)
Beruf szakma (´-k, ´-t, ´-ja)
Besprechung megbeszélés (-ek, -t, -e)
Bewerber pálázó (-k, -t, -ja)
Bewerbung pálázat (-ok, -ot, -a)
Beziehung/Kontakt kapcsolat (-ok, -ot, -a)
Bonus/Prämie jutalom (jutalmak, jutalmat, jutalma)
Brief levél (levelek, levelet, levele)
Chef főnök (-ök, -öt, -e)
Direktor igazgató (-k, -t, -ja)
Experte szakértő (-k, -t, -e)
Fabrik gyár (-ak, -at, -a)
Ferien/Urlaub szabadság (-ok, -ot, -a)
Firma cég (-ek, -et, -e)
Firma vállalat (-ok, -ot, -a)
Fähigkeit képesség (-ek, -et, -e)
Führung vezetés (-ek, -t, -e)
Gehalt fizetés (-ek, -t, -e)
Gelegenheit leheőség (-ek, -et, -e)
Geschäft üzlet (-ek, -et, -e)
Gewerkschaft szakszervezet (-ek, -et, -e)
Herausforderung kihívás (-ok, -t, -a)
Karriere karrier (-ek, -t, -je)
Kollege kolléga (´-k, ´-t, ´-ja)
Konzept koncepció (-k, -t, -ja)
Lebenslauf önéletrajz (-ok, -ot, -a)
Lohn bér (-ek, -t, -e)
Markt piac (-ok, -ot, -a)
Meeting étekezlet (-ek, -et, -e)
Organisation szervezet (-ek, -et, -e)
Plan terv (-ek, -et, -e)
Position/Stelle beosztás (-ok, -t, -a)
Projekt projekt (-ek, -et, -je)
Ruhetag szabadnap (-ok, -ot, -ja)
Schicht műszak (-ok, -ot, -a)
Spezialist szakember (-ek, -t, -e)
Sprachprüfung nyelvvizsga (´-k, ´-t, ´-ja)
Teilzeitjob félállás (-ok, -t, -a)
Training tréning (-ek, -et, -je)
Unternehmen vállalkozás (-ok, -t, -a)
Vertrag szerződés (-ek, -t, -e)
Vollzeitjob teljes állás (-ok, -t, -a)
Werbung/Reklame reklám (-ok, -ot, -a)
Wettbewerb verseny (-ek, -t, -e)
höchste Ausbildungsstufe végzettség (-ek, -et, -e)
Überstunden túlóra (´-k, ´-t, ´-ja)
Übung/Praktikum gyakorlat (-ok, -ot, -a)

Adjektive[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
arbeitslos munkanélküli
ausgebildet képzett (-bb)
erfahren tapasztalt (-abb)
geeignet alkalmas (-abb)
geübt gyakorlott (-abb)
qualifiziert szakképzett (-ebb)
selbstständig önálló (-bb)
studiert diplomás
unerfahren tapasztalatlan (-abb)
ungeeignet alkalmatlan
unqualifiziert szakképzetlen
unverlässlich megbízhatatlan (-abb)
verlässlich megbízható (-bb)

Verben[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
Briefe wechseln levelezik (levelezett, levelezz)
anrufen telefonál (-t, -j)
arbeiten dolgozik (dolgozott, dolgozz)
ausfüllen kitölt (-ött, kitölts)
backen süt (-ött, süss)
bedienen kiszolgál (-t, -j)
beenden végez (-végzett, -végezz)
besprechen megbeszél (-t, -j)
bestellen megrendel (-t, -j)
bezahlen kifizet (-ett, kifizess)
bringen hoz (-ott, hozz)
eine Präsentation halten prezentációt tart (-ott, tarts)
entscheiden dönt (-ött, dönts)
erledigen elintéz (-ett, elintézz)
fahren/leiten vezet (-ett, vezess)
leiten irányít (-ott, irányíts)
lösen megold (-ott, -j)
nachdenken gondolkozik (gondolkozott, gondolkodott)
planen szervez (-ett, szervezz)
planen tervez (-ett, tervezz)
reden/sprechen beszél (-t, -j)
reparieren megjavít (-ott, megjavíts)
schicken elküld (-ött, -j)
schreiben ír/megír (-t, -j)
sich aneignen szerez (szerzett, szerezz)
sich beschäftigen foglalkozik (foglalkozott, foglalkozz)
sich vorstellen bemutatkozik (bemutatkozott, bemutatkozz)
unterschreiben aláír (-t, -j)
verkaufen árul (-t, -j)
vorbereiten előkészít (-ett, előkészíts)
wechseln kicserél (-t, -j)
zählen számol (-t, -j)
überprüfen ellenőriz (ellenőrzött, ellenőrizz)