Zum Inhalt springen

Ungarisch: Themengebiete: Hobbys und Freunde

Aus Wikibooks

Beispielsätze[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch
Ich kann ihm/ihr alles erzählen. Elmesélhetek neki mindent.
Mit einem wahren Freund lacht man viel und kann gut plaudern. Az igaz baráttal jókat lehet nevetni és beszélgetni.
Ich vertraue meinen Freunden. Megbízom a barátaimban.
Ich habe meinen besten Freund verloren. A legjobb barátomat veszítettem el.
Ich werde dir nie verzeichen! Sohasem bocsátok meg neked!
Ich verstehe dein Problem. Megértem a problémádat.
Warum weinst du? Miért sírsz?
Sammeln ist ein teures Hobby. A gyűjtés költséges hobbi.
Ich bin ein kreativer Mensch. Kreatív ember vagyok.
Ich habe viele gute Ideen. Sok jó ötletem van.

Vokabeln[Bearbeiten]

Substantive[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Anerkennung elismerés (-ek, -t, -e)
Antipathie ellenszenv (-et, -e)
Bekannte ismerős (-ök, -t, -e)
Beziehung kapcsolat (-ok, -ot, -a)
Brettspiel társasjáték (-ok, -ot, -a)
Buch könyv (-ek, -et, -e)
Diskussion vita (´-k, ´-t, ´-ja)
Feind ellenség (-ek, -et, -e)
Flirt flört (-ök, -öt, -je)
Freund barát (-ok, -ot, -ja)
Freundin barátnő (-k, -t, -je)
Freundschaft barátság (-ok, -ot, -a)
Geduld türelem (türelmet, türelme)
Gefallen szívesség (-ek, -et, -e)
Gekränktheit sértődés (-t, -e)
Gleichgültigkeit közöny (-t, -e)
Gruppe csoport (-ok, -ot, -ja)
Hass utálat (-ot, -a)
Internet internet (-et, -e)
Klassenkamerad osztálytárs (-ak, -at, -a)
Kollege kolléga (´-k, ´-t, ´-ja)
Konflikt konfliktus (-ok, -t, -a)
Liebe szerelem (szerelmek, szerelmet, szerelme)
Liebesbeziehung párkapcsolat (-ok, -ot, -a)
Loyalität lojalitás (-t, -a)
Meinung vélemény (-ek, -t, -e)
Missverständnis félreértés (-ek, -t, -e)
Mitgefühl együttérzés (-t, -e)
Mitleid sajnálat (-ot, -a)
Nachbar szomszéd (-ok, -ot, -ja)
Neid irigység (-et, -e)
Partner partner (-ek, -t, -e)
Rache bosszú (-t, -ja)
Respekt tisztelet (-et, -e)
Schach sakk (-okk, -ot, -ja)
Sehnsucht vágy (-ak, -at, -a)
Solidarität szolidaritás (-t, -a)
Spielkarten kártya (´-k, ´-t, ´-ja)
Streit veszekedés (-ek, -t, -e)
Sympathie szimpátia (´-t, ´-ja)
Verantwortung felelősség (-et, -e)
Verständnis megértés (-t, -e)
Vertrauen bizalom (bizalmat, bizalma)
Wut harag (-ot, -ja)
Zusammenarbeit együttműködés (-ek, -t, -e)

Adjektive[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
ehrlich őszinte (´-bb)
ernst komoly (-abb)
freundschaftlich baráti (-bb)
geschickt ügyes (-ebb)
interessant érdekes (-ebb)
kreativ kreatív (-abb)
liebevoll szeretetteljes (-ebb)
originell eredeti (-bb)
romantisch romantikus (-abb)
ungeschickt ügyetlen (-ebb)
vertraut bizalmas (-abb)

Verben[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
Karten spielen kártyázik (kártyázott, kártyázz)
Schach spielen sakkozik (sakkozott, sakkozz)
am Computer spielen számítógépezik (számítógépezett, számítógépezz)
anrufen felhív (-ott, -j)
besprechen megbeszél (-t, -j)
diskutieren vitatkozik (vitatkozott, vitatkozz)
hassen utál (-t, -j)
kennen ismer (-t, -j)
lachen nevet (-ett, nevess)
lieben szeret (-ett, szeress)
mögen kedvel (-t, -j)
plaudern beszélget (-ett, beszélgess)
respektieren tisztel (-t, -j)
streiten veszekszik (veszekedett, veszekedj)
um etw. bitten kér (-t, -j)
verabschieden elbúcsúzik (elbúcsúzott, elbúcsúzz)
verstehen megért (-ett, megérts)
vertrauen bízik (bízott, bízz)
verzeihen megbocsát (-ott, megbocsáss)
weinen sír (-t, -j)
über alles lieben imád (-ott, -j)