Zum Inhalt springen

Ungarisch: Themengebiete: Personenbeschreibung

Aus Wikibooks

Beispielsätze[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Istv$an Horv$ath. Szeretnék bemutatkozni: Horváth István vagyok.
Ich würde Sie gerne meinem Kollegen vorstellen. Bemutatom a kollégámnak.
Ich würde dich gerne meiner Kollegin vorstellen. Bemutatlak a kollégámnak.
Wo wohnen Sie? Hol lakik?
Wo wohnst du? Hol laksz?
Was arbeiten Sie? Mivel foglalkozik?
Was arbeitest du? Mivel foglalkozol?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Mit csinál szabadidejében?
Was machst du in deiner Freizeit? Mit csinálsz szabadidődben?
An welcher Universität studieren Sie? Melyik egyetemen tanul?
An welcher Universität studierst du? Melyik egyetemen tanulsz?
Lass uns duzen, ja? Tegeződjünk, jó?
Mein Name ist Istv$an Horv$ath. Horváth Istvának hívnak.
Ich bin Istv$an Horv$ath. Horváth István vagyok.
Ich bin 1,80 Meter groß und wiege 80 Kilo. Egy méter nyolcvan centi magas vagyok és 80 kiló.
Ich habe schwarzes, kurzes Haar. Fekete, rövid hajam van.
Meine Augen sind braun. A szemem barna.
Ich bin 30 Jahre alt. 30 éves vagyok.
Ich finde ihn sehr nett. Nagyon kedvesnek találom.
Was denkst du vom neuen Informatiker? Mi a véleményed az új informatikusról?
Auf den ersten Blick ist sie sehr unsympathisch. Első látásra elég ellenszenves.
Ich habe gehört, sie sei sehr unzuverlässig. Azt hallottam, eléggé megbízhatatlan.

Vokabeln[Bearbeiten]

Substantive[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Alter életkor (-ok, -t, -a)
Arbeitsplatz munkahely (-ek, -et, -e)
Ausbildung iskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Beruf foglalkozás (-ok, -t, -a)
Geburtsdatum születési idő (-k, -t, ideje)
Geburtsort születési hely (-ek, -et, -e)
Geschlecht nem (-ek, -et, -e)
Handynummer mobiltelefonszám (-ok, -ot, -a)
Name név (nevek, nevet, neve)
Staatsbürgerschaft állampolgárság (-ok, -ot, -a)
Steuernummer adószám (-ok, -ot, -a)
Unterschrift aláírás (-ok, -t, -a)

Adjektive[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
alt idős (-ebb)
alt öreg (-ebb)
arrogant arrogáns (-abb)
attraktiv vonzó (-bb)
ausdauernd kitartó (-bb)
blass sápadt (-abb)
brutal durva (´-bb)
bärtig szakállas
böse gonosz (-abb)
charmant bájos (-abb)
dick kövér (-ebb)
dickbäuchig pocakos (-abb)
dumm buta (´-bb)
dünn vékony (-abb)
egoistisch önző (-bb)
ehrlich becsületes (-ebb)
ehrlich őszinte (´-bb)
eingebildet beképzelt (-ebb)
elegant elegáns (-abb)
ernst komoly (-abb)
familienorientiert családcentrikus (-abb)
faul lusta (´-bb)
fleißig szorgalmas (-abb)
frech szemtelen (-ebb)
freundlich barátságos (-abb)
geduldig türelmes (-ebb)
genau pontos (-abb)
glatzköpfig kopasz (-abb)
groß magas (-abb)
gut gelaunt jókedvű (-bb)
gutmütig jóindulatú (-bb)
heiter vidám (-abb)
hilfsbereit segítőkész (-ebb)
hässlich csúnya (´-bb)
höflich udvarias (-abb)
hübsch csinos (-abb)
intelligent intelligens (-ebb)
jung fiatal (-abb)
klein alacsony (-abb)
klug okos (-abb)
korrupt korrupt (-abb)
kreativ kreatív (-abb)
kräftig erős (-ebb)
mit Brille szemüveges
muskulös izmos (-abb)
mutig bátor (bátrabb)
nervös ideges (-ebb)
nett kedves (-ebb)
neugierig kíváncsi (-bb)
optimistisch optimista (´-bb)
pessimistisch pesszimista (´-bb)
ruhig nyugodt (-abb)
schlank karcsú (-bb)
schlecht gelaunt rosszkedvű (-bb)
schwach gyenge (´-bb)
schön szép (szebb)
selbstbewusst magabiztos (-abb)
selbstlos önzetlen (-ebb)
selbstständig önálló (-bb)
sommersprossig szeplős (-ebb)
sparsam takarékos (-abb)
sportlich sportos (-abb)
stolz büszke (´-bb)
streng szigorú (-bb)
sympathisch rokoszenves (-ebb)
süß aranyos (-abb)
tolerant toleráns (-abb)
traurig szomorú (-bb)
unfreundlich barátságtalan (-abb)
ungeduldig türelmetlen (-ebb)
unhöflich udvariatlan (-abb)
unrasiert borostás (-abb)
unruhig nyugtalan (-abb)
unsympathisch ellenszenves (-ebb)
unzufrieden elégedetlen (-ebb)
unzuverlässig megbízhatatlan (-abb)
witzig vicces (-ebb)
wütend dühös (-ebb)
zornig mérges (-ebb)
zufrieden elégedett (-ebb)
zuverlässig megbízható (-bb)
üppig telt (-ebb)

Verben[Bearbeiten]

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
abnehmen fogy (-ott, -j)
aussehen kinéz (-ett, kinézz)
färben fest (-ett, fess)
lächeln mosolyog (mosolygott, -j)
verhalten viselkedik (viselkedett, viselkedj)
wachsen nő (-tt, -j)
zunehmen hízik (hízott, hízz)
ändern változik (változott, változz)