Esperanto: Kapitel 35 – Übersetzung der Leseübung

Aus Wikibooks
Zur Navigation springen Zur Suche springen

La ĉinoj Die Chinesen
Antaŭ miloj da jaroj la ĉinoj estis la plej klera nacio en la mondo. Vor Tausenden von Jahren waren die Chinesen die gebildetste Nation der Welt.
Dum aliaj nacioj ankoraŭ ne konis metodojn por presi librojn, kaj ankoraŭ faris ilin skribe, la samtempaj ĉinoj jam estis forlasintaj tiun multekostan kaj tedan metodon. Während andere Nationen noch keine Buchdruckverfahren kannten und Bücher noch durch Abschrift herstellten, hatten gleichzeitig die Chinesen diese teure und langweilige Methode bereits hinter sich gelassen.
Ili jam estis presantaj la paĝojn de miloj da libroj. Sie hatten bereits die Seiten tausender Bücher bedruckt.
Aliaj nacioj tiam estis batalantaj kiel eble plej kruele, per sago kaj pafarko, kaj per lanco. Andere Nationen kämpften damals aufs grausamste mit Pfeil und Bogen und mit dem Speer.
Sed ili ankoraŭ ne havis pafilojn, ĉar pulvo estis tute nekonata al ili. Aber sie hatten noch keine Schusswaffen, weil ihnen Pulver völlig unbekannt war.
Tamen la ĉinoj jam bone konis metodojn por fari kaj por uzi pulvon, kaj faris tiajn amuzajn flavruĝajn fajrojn, kiajn ni ankoraŭ hodiaŭ aĉetas de ili, por uzi je festaj tagoj. Allerdings sind den Chinesen Verfahren zur Herstellung und Verwendung von Schießpulver bereits gut bekannt und sie machen solch unterhaltsames gelbrotes Feuer(werk), welches wir noch heute für die Verwendung an Festtagen von ihnen kaufen.
Sed la ĉinoj ne multe ŝatis la komercon, kaj ne deziris aĉeti aŭ lerni de aliaj nacioj. Aber die Chinesen sind dem Handel abgeneigt und wollten nicht von anderen Nationen kaufen oder lernen.
Ili ankoraŭ nun havas la samajn metodojn por presi librojn kaj por fari pulvon, kiajn ili havis antaŭ mil jaroj. Sie haben immer noch die gleichen Verfahren zum Drucken von Büchern und Herstellen von Schießpulver, die sie vor tausend Jahren hatten.
Ili malofte ŝanĝas siajn kutimojn. Sie ändern selten ihre Gewohnheiten.
Tial la aliaj nacioj, kiuj antaŭe ne estis tiel kleraj, antaŭeniras pli rapide ol la ĉinoj. Daher schreiten die anderen Nationen, die zuvor nicht so gebildet waren, schneller voran als die Chinesen.
La lando de la ĉinoj enhavas tiom da personoj, kiom tri aŭ kvar aliaj nacioj. Das Land der Chinesen hat so viele Einwohner wie drei oder vier andere Nationen.
Granda parto de tiu lando estas ankoraŭ nekonata al okcidentaj nacioj, kvankam plej multe da nia teo elvenas el la ĉina lando. Viel von diesem Land ist in westlichen Nationen noch unbekannt, aber der größte Teil unseres Tees kommt aus China.
Oni diras ke la parolata lingvo kaj la skribata lingvo de la ĉinoj estas du tre malsamaj aferoj. Man sagt, dass die gesprochene Sprache und die Schriftsprache der Chinesen zwei sehr verschiedene Angelegenheiten sind.
La lingvo estas almenaŭ treege malfacila, kaj post kiam oni estas longe studinta ĝin, oni tamen estas nur duone lerninta ĝin. Die Sprache ist zumindest sehr schwierig und nachdem man sie lange studiert hat, hat man sie doch nur halb gelernt.
Mi ĝojas tial ke la lingvoj studataj en la lernejoj de nia lando ne estas tiel malfacilaj kiel la ĉina lingvo. Deshalb freue ich mich, dass die in den Schulen unseres Landes gelehrten Sprachen nicht so schwierig sind wie die chinesische Sprache.
La latina kaj germana lingvoj estas sufiĉe malfacilaj, kvankam ili estas tre interesaj kaj ankaŭ konataj de la kleruloj en multaj landoj. Die lateinische und die deutsche Sprache sind sehr schwierig, aber sie sind sehr interessant und auch den Gelehrten in vielen Ländern bekannt.
La latina lingvo jam ne estas parolata lingvo. Die lateinische Sprache wird nichtmehr gesprochen.