Esperanto: Kapitel 36 – Übersetzung der Leseübung

Aus Wikibooks
Zur Navigation springen Zur Suche springen

 

Antikva respubliko Alte Republik
La plej antikva respubliko en Eŭropo kuŝas en la norda parto de la bela itala lando, inter la maro kaj la rivero, proksime de la montoj. Die älteste Republik in Europa liegt im nördlichen Teil des schönen Italiens, zwischen dem Meer und dem Fluss, in der Nähe der Berge.
Ĝia nomo estas San Marino, kaj ĝi estas respubliko de antaŭ mil kvarcent jaroj. Ihr Name ist San Marino und es ist seit tausendvierhundert Jahren eine Republik.
Kvankam la ĉirkaŭaj landoj kaj nacioj apartenis en antikva tempo al la tiamaj reĝoj, San Marino jam estis libera. Obwohl die umliegenden Länder und Nationen in der Antike den damaligen Königen gehörten, war San Marino bereits frei.
Ĝiaj aferoj estas ankoraŭ administrataj tiel, kiel la anoj volas, ne kiel unu aŭ alia reĝo aŭ tirano deziras. Ihre Angelegenheiten werden immernoch nach dem Willen der Mitglieder geregelt, nicht wie der eine oder andere König oder Tyrann es wünscht.
Dufoje en la jaro la anoj elektas personojn, kiuj administros la gravajn aferojn de la respubliko dum la sekvontaj ses monatoj. Zweimal im Jahr wählt das Mitglied Leute, die während der nächsten sechs Monate die bedeutenden Angelegenheiten der Republik verwalten werden.
Kvardek ses el tiuj personoj reprezentas la anojn, kaj unu alia estas reĝo tiun duonon da jaro. Sechsundvierzig dieser Menschen vertreten die Mitglieder und ein anderer ist König für dieses halbe Jahr.
Per tia metodo, la anoj estas bone reprezentataj, kaj la aferoj estas administrataj kiel eble plej saĝe. Mit einem solchen Verfahren werden die Mitglieder gut vertreten und die Angelegenheiten möglichst weise verwaltet.
La tuta respubliko enhavas nur dudek du kvadratajn mejlojn da tero. Die ganze Republik umfasst nur zweiundzwanzig Quadratmeilen an Land.
En la respubliko kaj la tiea urbo kiu havas la saman nomon, ne estas tiom da personoj kiom en multaj italaj urboj. In der Republik und der dortigen Stadt gleichen Namens sind nicht so viele Menschen wie in vielen italienischen Städten.
Tamen ĉi tiu respubliko estas pli granda ol multaj antikvaj grekaj respublikoj. Allerdings ist diese Republik größer als viele der antiken griechischen Republiken.
La grekaj respublikoj estis bonekonataj, kaj enhavis multe da kleruloj inter siaj anoj. Die griechischen Republiken waren wohlbekannt und hatten eine Menge von Gelehrten unter den Mitgliedern.
Sed en la nuna tempo la grekoj havas reĝon. Aber in der heutigen Zeit haben die Griechen einen König.
Oni ne trovas tre klerajn personojn en San Marino, tamen la laboristoj estas energiaj, kaj laboras kiel eble plej multe. Man findet keine sehr gebildeten Menschen in San Marino, aber die Arbeiter sind tüchtig und arbeiten so viel wie möglich.
La rikoltistoj plej ofte havas bonajn rikoltojn, kaj la plimulto da personoj estas treege kontenta kaj feliĉa. Die Erntearbeiter haben in der Regel gute Ernten und die meisten Menschen sind sehr zufrieden und glücklich.
Oni ne pensas pri komerco aŭ eksterlandaj aferoj kaj ne volas vojaĝi malproksimen de la bone amata hejmo. Man denkt nicht an Handel oder Außenpolitik und will nicht zu weit von der vielgeliebten Heimat reisen.
Oni preferas gaje amuzi sin ĉehejme, en la libertempo inter la rikoltoj, kaj la vivo tute ne ŝajnas malfacila aŭ teda. Man bevorzugt es sich in der Freizeit zwischen den Ernten fröhlich zu Hause zu amüsieren und das Leben scheint keinesfalls schwierig oder langweilig.