Zum Inhalt springen

Tschechisch: Grammatik zum Nachschlagen: Genus

Aus Wikibooks

Das grammatikalische Geschlecht (gramatický rod)

[Bearbeiten]

Wie im Deutschen können alle tschechischen Substantive einem der drei grammatischen Geschlechter zugeordnet werden: Maskulinum (männlich), Femininum (weiblich) oder Neutrum (sächlich). Das Geschlecht kann man in den meisten Fällen an den typischen Endungen erkennen. Grundsätzlich gilt auch:

-bei Bezeichnungen für Lebewesen ist das natürliche Geschlecht bestimmend
-fast alle Substantive, die auf -est, -ast, -ost, -yň, -aň, -ež enden, sind weiblich
-junge Lebewesen sind sächlich
Endung Hauptregel typische Beispiele andere Regeln typische Beispiele ohne Regel
Konsonant meistens männlich bod, den, druh, člen, dům, důvod, hlas, konec, krok, měsíc, smysl, obchod, pocit, návrh, počet, podnik, pohled, problém, prostor, rok, směr, soud, stupeň, úřad, úspěch, tisíc, výsledek, začátek, zákon, zájem, závěr, život
broskev F, garáž F, chuť F, kancelář F, kolej F, krev F, loď F, měď F, láhev F, mříž F, mrkev F, nádrž F, nemoc F, noc F, odpověď F, modř F, Paříž F, pec F, petržel F, pláž F, postel F, předpověď F, půlnoc F, rozkoš F, rtuť F, síť F, směs F, sůl F, tramvaj F, tvář F, věc F, zeď F
-est, -ast, -ost, -ně, -aň, -ež meistens weiblich bezpečnost, bolest, budoucnost, část, činnost, daň, jeskyně, kost, kuchyně, místnost, mládež, možnost, nezaměstnanost, oblast, píseň, protěž, radost, rychlost, skříň, soutěž, spokojenost, společnost, starost, třešeň, úroveň, velikost, veselost, věž, višeň, žízeň
-a weiblich banka, cena, cesta, doba, firma, forma, hlava, hodnota, idea, kniha, minuta, osoba, republika, rodina, síla, smlouva, strana, vláda, voda natürliches Geschlecht fotbalista M, kolega M, penzista M, předseda M, starosta M, strejda M, táta M, turista M, žurnalista M chleba M, téma N, drama N
-e, sehr oft weiblich akce, ambice, dálnice, infekce, duše, funkce, lavice, lekce, ložnice, lyže, mandle, menstruace, nemocnice, neděle, opice, plíce, péče, pohlednice, policie, práce, pšenice, říše, rýže, růže, snídaně, stanice, sukně, tabule, televize, ulice, vesnice, večeře, vůle, země natürliches Geschlecht důchodce M, soudce M software M, hardware M
-o sächlich kolo, místo, město, ministerstvo, miminko, procento, právo, pivo
sächlich jednání, období, prostředí, řešení, rozhodnutí natürliches Geschlecht paní F, pokladní M, F, účetní M, F
-e/ě nicht sehr oft sächlich dopoledne, jeviště, kafe, letiště, morče, moře, nástupiště, nebe, odpoledne, ovoce, parkoviště, pole, pracoviště, prase, příslovce, rajče, slunce, srdce, vejce, zvíře junge Lebewesen děvče, dítě, hříbě, jehně, kotě, kuře, štěně, tele
-um sächlich centrum, datum, muzeum

Anmerkung Einige Substantive haben im Singular und Plural verschiedene Geschlechter

dítě N — děti F, kníže M — knížata N

Einige Substantive haben zwei Geschlechter

rez M, F, bronz M, F, sršeň M, F, hřídel M, F, kejkle M, F
účetní, pracující, studující, pokladní

Einige Substantive haben Doppelformen

brambor M - brambora F, řádek M — řádka F