Tschechisch: Grammatik zum Nachschlagen: Lokativ (6.Fall)

Aus Wikibooks

Der Lokativ (lokál)[Bearbeiten]

Der 6. Fall (Lokativ ober Präpositiv) steht immer mit einem Verhältniswort.

Funktionen des Lokativs:
Bezeichnung eines Ortes mit den Verhältniswörtern v, na und po
Bezeichnung von Zeitverhältnissen mit den Verhältniswörtern v, o, po und při
Bezeichnung eines Objekts nach Verben mit den Verhältniswörtern o, po, v und na
in festen WendungenVerhältniswörter, nach denen der 6. Fall benutzt wird

na podlaze auf dem Tisch
na tabuli an der Pinnwand
na ambasádě auf dem Turm
na jaře im Herbst
na podzim im Sommer
jezdit na kole Reiten
pracovat na zahradě im Garten arbeiten
záleží mi na tom es liegt mir daran


o půlnoci um Mitternacht
o dovolené im Urlaub
být o hladu Hunger leiden
žít o samotě einsam leben


chodit po pokoji im Zimmer hin und her laufen
jít po mostě auf der Brücke laufen
po snidaně nach dem Frühstück
po je po dešti der Regen ist vorbei
být po otci nach dem Vater kommen
ptát se po kolegovi nach dem Kollegen fragen
po prvé, po druhé zum ersten Mal, zum zweiten Mal
po dvou je zwei


při sněhu a náledí bei Eis und Glätte
při jídle beim Essen
při praci bei der Arbeit


v autě im Auto
v zimě im Winter
v půl druhé v halb zwei
v dobré náladě gut gelaunt
v pestrých šatech im bunten Kleid
pokračovat v práci in der Arbeit fortfahren
zklamat se v sich täuschen in
libovat si v Geschmack finden an
spočívat v basieren auf
lišit se v sich unterscheiden in

Bildung des Lokativs, Standardsprache, E i n z a h l[Bearbeiten]

Geschlecht Hauptwort I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe Eigenschaftswort Fürwort Fürwort Geschlecht
Endung: Konsonant, -a, -o Endung: -e/-ě, , , , , -c, -j, -tel, -el, -ev Endung: -a, -st, -e/ě, , Fremdwort, Muster: kuře harte Endung Endung
männlich belebt
1. Fall
pán soudce, muž, měkkýš, prodavač, zubař, chodec, přítel kolega mladý moderní tvůj ten
1. Fall
6. Fall
pánovi, pánu soudci/soudcovi, muži/mužovi, měkkýši/měkkýšovi, prodavači/prodavačovi, zubaři/zubařovi, chodci/chodcovi, příteli/přítelovi kolegovi mladém moderním tvém tom
6. Fall
männlich belebt
männlich unbelebt
1. Fall
obchod guláš, klíč, haléř, konec, čaj
malý první tvůj ten
1. Fall
6. Fall
obchodě guláši, klíči, haléři, konci, čaji
malém prvním tvém tom
6. Fall
männlich unbelebt
weiblich
1. Fall
káva práce, tchyně, garáž, myš, modř, noc, kolej, postel, broskev radost, paní velká zahraniční tvoje ta
1. Fall
6. Fall
kávě práci, tchyni, garáži, myši, modři, noci, koleji, posteli, broskvi radosti, paní velké zahraniční tvojí/tvé té
6. Fall
weiblich
sächlich
1. Fall
auto moře, schodiště dítě, nádraží, muzeum, kuře modré severní tvoje to
1. Fall
6. Fall
autě moři, schodišti dítěti, nádraží, muzeu, kuřeti modrém severním tvém tom
6. Fall
sächlich

Bildung des Lokativs, Standardsprache, M e h r z a h l[Bearbeiten]

Geschlecht Hauptwort I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe Eigenschaftswort Fürwort Fürwort Geschlecht
Endung: Konsonant, -a, -o Endung: -e/-ě, , , , , -c, -j, -tel, -el, -ev Endung: -a, -st, -e/ě, , Fremdwort, Muster: kuře harte Endung Endung
männlich belebt
1. Fall
páni soudce, muži/mužové, měkkýši, prodavači, zubaři, chodci, přátelé kolegové mladé moderní tvoji/tí ti
1. Fall
6. Fall
pánech soudcích, mužích, měkkýších, prodavačích, zubařích, chodcích, přítelích kolezích mladých moderních tvých těch
6. Fall
männlich belebt
männlich unbelebt
1. Fall
obchody guláše, klíče, haléře, konce, čaje
malé první tvoje/tvé ty
1. Fall
6. Fall
obchodech guláších, klíčích, haléřích, koncích, čajích
malých prvních tvých těch
6. Fall
männlich unbelebt
weiblich
1. Fall
kávy práce, garáže, myši, modři/modře, noci, koleje, postele, broskve radosti, paní velké zahraniční tvoje/tvé ty
1. Fall
6. Fall
kávách prácích, garážích, myších, modřích, nocích, kolejích, postelích, broskvích radostech, paníích velkých zahraničních tvýc těch
6. Fall
weiblich
sächlich
1. Fall
auta moře, schodiště děti, nádraží, muzea, kuřata modrá severní tvoje/tvá ta
1. Fall
6. Fall
autech mořích, schodištích dětech, nádražích, muzeích, kuřatech modrých severních tvých těch
6. Fall
sächlich