Zum Inhalt springen

Tschechisch: Themenwörterbuch: Menschliche Eigenschaften

Aus Wikibooks
Lidské
vlastnosti
Menschliche
Eigenschaften
pokorný demütig, ehrerbietig
chytrý, inteligentní klug, intelligent
rozumný vernünftig
moudrý weise
nadaný, talentovaný begabt
aktivní aktiv
pilný fleißig
přátelský freundschaftlich
energický energisch
vytrvalý beharrlich
klidný ruhig
spolehlivý verlässlich
trpělivý geduldig
ctižádostivý ehrgeizig
přesný genau
odpovědný verantwortlich
ctižádostivý, ambiciózní ehrgeizig
poctivý ehrenhaft, redlich
sebevědomý selbstbewusst
upřímný aufrichtig
spravedlivý gerecht
radostný freudig, fröhlich
veselý lustig
důvěřivý vertrauensvoll, gutgläubig
pohotový schlagfertig
živý , čilý lebhaft, munter
společenský kontatfreudig
hysterický hysterisch
upovídaný redselig
lehkomyslný leichtsinnig
optimista Optimist
citlivý empfindlich
hodný brav
dobrý gut
laskavý liebenswürdig
štědrý spendierfreudig
zdvořilý höflich
slušný anständig
ochotný hilfsbereit, bereitwillig
obětavý opferwillig
statečný tapfer
odvážný mutig
společenský sozial
srdečný herzlich
zvědavý neugierig
skromný bescheiden
příjemný angenehm, ansprechend
šikovný geschickt
Lidksé
vlastnosti
Menschliche
Eigenschaften
arogantní arrogant
hloupý dumm
nerozumný unvernünftig
pošetilý töricht
nenadaný unbegabt
pasivní passiv
líný faul
nepřátelský feindlich
váhavý zögernd
nestálý unbeständig
nervózní nervös
nespolehlivý unverlässlich
netrpělivý ungeduldig
nemá ctižádost hat keinen Ehrgeiz
nepřesný ungenau
nezodpovědný unverantwortlich
bez chuti lustlos
podlý niederträchtig
nesebevědomý nicht selbstbewusst
falešný falsch
nespravedlivý ungerecht
vážný ernst
smutný traurig
skeptický skeptisch
klidný ruhig
mlčenlivý schweigsam, wortkarg
ostýchavý schüchtern
uzavřený verschlossen
tichý still
vyrovnaný ausgeglichen
pesimista Pessimist
necitelný gefühllos
drzý frech
zlý böse
hrubý grob
lakomý geizig
vulgární vulgär
neslušný unanständig
závistivý neidisch
zbabělý feige
bojácný furchtsam
bázlivý ängstlich
asociální asozial
chladný gefühlskalt, zurückhaltend
lhostejný gleichgültig
přepychový, luxusní prächtig, prunkvoll
nepříjemný, nelibý unangenehm, missmutig
nešikovný unbeholfen
žárlivý eifersüchtig