Esperanto: Kapitel 19 – Übersetzung der Leseübung

Aus Wikibooks
Zur Navigation springen Zur Suche springen

La aŭtuno kaj la vintro

La sezonoj de la jaro estas la vintro, la printempo, la somero, kaj la aŭtuno. La aŭtuno estas inter la somero kaj la vintro. Ĝiaj monatoj estas septembro, oktobro kaj novembro. En septembro oni povas kolekti maturajn fruktojn. Tiam ankaŭ oni rikoltas la flavan grenon de la kampoj. Dum ĉi tiu monato kaj dum oktobro la folioj sur la branĉoj komencas esti ruĝaj kaj flavaj, anstataŭ verdaj. La herbo velkas, kaj bruna tapiŝo ŝajnas kovri la teron. Baldaŭ la folioj falas al la tero, kaj en novembro la arboj estas tute nudaj.

Pli aŭ malpli frue neĝas. La glacio ofte kovras la akvon en la riveroj, kaj restas sur la stratoj kaj la vojoj. La mola blanka neĝo kovras la teron, kaj kuŝas sur la branĉoj de la arboj. Tiam, pro la fortaj ventoj, ĝi falas de la branĉoj al la tero. La birdoj frue lasas tian veteron, kaj flugas de ĉi tie al pli sudaj kampoj kaj arboj. Ili ne povas resti, pro la malvarmaj tagoj kaj noktoj. Ili malŝatas la neĝon kaj la glacion pli multe ol ni.

Ju pli multe neĝas; des pli malofte ni volas promeni. Ni preferas resti en la domo, anstataŭ ekster ĝi. Ju pli ni rigardas la nudajn branĉojn de la arboj, des pli malagrabla ŝajnas la vintro. Tamen la junaj infanoj tre ŝatas tian veteron, kaj ju pli neĝas, kaj ju pli forte la norda vento blovas, des malpli ili estas kontentaj en la domo. Ili volas kuri sur la neĝo, ĉirkaŭ la arboj kaj inter ili, kun siaj junaj amikoj. Ili povas bone amuzi sin per la neĝo. La monatoj de la vintro estas decembro, januaro kaj februaro. Ĝi estas la plej malvarma sezono.

Der Herbst und der Winter

Die Jahreszeiten sind der Winter, der Frühling, der Sommer und der Herbst. Der Herbst ist zwischen dem Sommer und dem Winter. Seine Monate sind der September, der Oktober und der November. Im September kann man reife Früchte pflücken. Dann erntet man auch das gelbe Getreide der Felder. Während dieses Monats und während des Oktobers fangen die Blätter an den Ästen an, rot und gelb anstatt grün zu sein. Das Gras welkt und ein brauner Teppich scheint die Erde zu bedecken. Bald fallen die Blätter zu Boden und im November sind die Bäume vollständig nackt.

Früher oder später schneit es. Das Eis überbedeckt oft das Wasser in den Flüssen und bleibt auf den Straßen und den Wegen. Der weiche weiße Schnee bedeckt die Erde und liegt auf den Ästen der Bäume. Wegen starker Winde fällt er dann von den Ästen zu Boden. Die Vögel (ver-)lassen so ein Wetter früh und fliegen von hier zu südlicheren Feldern und Bäumen. Sie können wegen der kalten Tage und Nächte nicht bleiben. Sie mögen den Schnee und das Eis noch viel weniger als wir.

Je mehr es schneit, desto seltener wollen wir spazieren gehen. Wir bevorzugen es, im Haus zu bleiben, anstatt draußen. Je mehr wir die nackten Äste der Bäume anschauen, desto unangenehmer scheint der Winter. Dennoch mögen die jungen Kinder solches Wetter sehr, und je mehr es schneit und je stärker der Nordwind bläst, desto weniger sind sie zufrieden im Haus. Sie wollen mit ihren jungen Freunden auf dem Schnee rennen, um die Bäume und zwischen ihnen. Sie können sich gut mit dem Schnee amüsieren. Die Monate des Winters sind der Dezember, der Januar und der Februar. Es ist die kälteste Jahreszeit.