Esperanto: Kapitel 23 – Übersetzung der Leseübung

Aus Wikibooks
Zur Navigation springen Zur Suche springen

En la butiko

Hodiaŭ matene mi iris kun la patrino al la plej granda butiko en nia vilaĝo. Tie ŝi aĉetis tiom da legomoj kaj fruktoj ke ni tute ne povis porti ilin. Tial juna knabo venis kun ni, kaj portis kelke da ili por ni. La patrino ne aĉetis tiel multe je vendredo, sed hodiaŭ estas sabato, kaj ŝi volis aĉeti legomojn por dimanĉo, ĉar dimanĉe oni ne povas iri en la butikojn. Tial sabate oni kutime aĉetas sufiĉe por la manĝoj de sabato kaj dimanĉo.

Meze de la butiko staras multe da bareloj. En ĉi tiuj oni trovas grandan nombron da freŝaj puraj legomoj. La patrino aĉetis tiel multe da asparago kaj novaj pizoj, kaj tiel grandan sakon da terpomoj, ke la tablo restis preskaŭ nuda. Mi vidis brasikon tie, sed tiun legomon mi malŝatas, kvankam oni diras ke ĝi estas tre bona legomo.

Antaŭ ol foriri de la butiko la patrino aĉetis kelke da ovoj, kaj rigardis la fruktojn en bareloj apud la pordo. Ili ŝajnis tiel bonaj ke ŝi aĉetis kelkajn maturajn pomojn kaj skatolon da fragoj. Dum oni donis al ŝi la fruktojn, mi aĉetis kelkajn funtojn da sukero. Tiam ni estis pretaj por foriri el la butiko.

Sur la vojo ni aŭdis tiel grandan bruon ke mi lasis la patrinon kaj kuris trans la straton. Mi trovis tie infanon,la filon de nia najbaro. Li faris la bruon, ĉar li falis de la arbo antaŭ sia domo, kaj tre laŭte ploris. Li diris al mi ke li havas multajn kontuzojn sur la kapo. Ĉar mi bone konas la infanon, mi demandis „Ĉu vi volas grandan ruĝan pomon? Mi havas tian pomon por vi.“ Li tuj kaptis la pomon, kaj mi foriris. Tiam la patrino kaj mi iris al la domo.

Im Laden

Heute Morgen ging ich mit meiner Mutter zum größten Laden in unserem Dorf. Dort kaufte sie so viel Gemüse und Früchte, dass wir sie überhaupt nicht tragen konnten. Deshalb kam ein junger Knabe mit uns und trug einige von ihnen für uns. Die Mutter kaufte nicht so viel am Freitag, aber heute ist Samstag und sie wollte Gemüse für Sonntag kaufen, weil man sonntags nicht in die Läden gehen kann. Darum kauft man samstags gewöhnlich [kutime] genug für die Mahlzeiten vom Samstag und Sonntag ein.

Mitten im Laden stehen viele Fässer. In diesen findet man eine große Anzahl frischer sauberer Gemüse. Meine Mutter kaufte so viel Spargeln und neue Pilze und einen so großen Sack Kartoffeln, dass der Tisch fast bloß zurückblieb. Ich sah einen Kohl dort, aber dieses Gemüse mag ich nicht, obwohl man sagt, dass es ein sehr gutes Gemüse ist.

Bevor wir den Laden verließen kaufte meine Mutter einige Eier und sah die Früchte in den Fässern neben der Tür. Sie schienen so gut, dass sie mehrere reife Äpfel und eine Schachtel Erdbeeren kaufte. Während man ihr die Früchte gab, kaufte ich mir mehrere Pfund Zucker. Dann waren wir bereit um aus dem Laden fortzugehen.

Auf dem Weg hörten wir einen so großen Lärm, dass ich meine Mutter ließ und über die Strasse lief. Ich fand dort ein Kind, der Sohn unseres Nachbarn. Er machte den Lärm, weil er vom Baum vor seinem Haus gefallen ist und sehr Laut weinte. Er sagte mir, dass er mehrere Prellungen auf dem Kopf habe. Weil ich Kinder gut kenne, fragte ich ihn: „Willst du einen großen roten Apfel? Ich habe jenen Apfel für dich.“ Er ergriff den Apfel sofort und ich ging fort. Danach gingen meine Mutter und ich zum Haus.