Zum Inhalt springen

Hebräisch/ Tabellen/ Namen in der Bibel

Aus Wikibooks


Namen in der Bibel[Bearbeiten]

אא bis אט AlefAlef bis AlefTet[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
אֲבִגָיִל ’ǎvîgājil Abigajil
אֲבַגְתָא ’ǎvagtā’ Abagta
אֲבִי ’ǎvî Abi
אֲבִי־עַלְבֹון ’ǎvî-‘alvôn Abialbon
אֲבִיאֵל ’ǎvî’el Abiël
אֲבִיאָסָף ’ǎvî’āsāf Abiasaf
אֲבִיגָיִל ’ǎvîgājil Abigal
אֲבִידָן ’ǎvîdān Abidan
אֲבִידָע ’ǎvîdā‘ Abida
אֲבִיָּה ’ǎvîjāh Abija
אֲבִיהוּא ’ǎvîhû’ Abihu
אֲבִיהוּד ’ǎvîhûd Abihud
אֲבִיחָיִל ’ǎvîḥājil Abihajil
אֲבִיטוּב ’ǎvîtûv Abitub
אֲבִיטָל ’ǎvîtāl Abital
אֲבִימָאֵל ’ǎvîmā’el Abimaël
אֲבִימֶלֶךְ ’ǎvîmælækh Abimelech
אֲבִינָדָב ’ǎvînādāv Abinadab
אֲבִינֹעַם ’ǎvîno‘am Abinoam
אֲבִינֵר ’ǎvîner Abner
אֲבִיעֶזֶר ’ǎvî‘æzær Abiëser
אֲבִירָם ’ǎvîrām Abiram
אֲבִישַׁג ’ǎvîšag Abischag
אֲבִישׁוּעַ ’ǎvîšûa‘ Abischua
אֲבִישׁוּר ’ǎvîšûr Abischur
אֲבִישַׁי ’ǎvîšaj Abischai
אֶבְיָתָר ’ævjātār Abjatar
אִבְצָן ’ivṣān Ibzan
אַבְרָהָם ’avrāhām Abraham
אַבְרָם ’avrām Abram
אַבְשָׁלֹום ’avšālôm Abschalom
אָגֵא ’āge’ Age
אֲגַג ’ǎgag Agag
אָגוּר ’āgûr Agur
אַדְבְּאֵל ’adbə’el Adbeel
אֱדֹום ’ädôm Edom
אֲדַלְיָא ’ǎdaljā’ Adalja
אָדָם ’ādām Adam
אַדְמָתָא ’admātā’ Admata
אֲדֹנִי־צֶדֶק ’ǎdonî-ṣædæq Adoni-Zedek
אֲדֹנִיָּה ’ǎdonîjāh Adonija
אֲדֹנִיקָם ’ǎdonîqām Adonikam
אֲדֹרָם ’ǎdorām Adoniram
אַדְרַמֶּלֶךְ ’adrammælækh Adram-Melech
אֵהוּד ’ehûd Ehud
אָהֳלִיבָמָה ’åhålîvāmāh Oholibama
אַהֲרֹן ’ahǎron Aaron
אֹובִיל ’ôvîl Obil
אוּזָל ’ûzāl Usal
אֱוִי ’äwî Ewi
אֱוִיל מְרֹדַךְ ’äwîl mərodakh Ewil-merodach
אֹומָר ’ômār Omar
אֹון ’ôn On
אֹונָם ’ônām Onam
אֹונָן ’ônān Onan
אֹופִר ’ôfir Ofir
אוּרִי ’ûrî Uri
אוּרִיאֵל ’ûrî’el Uriël
אוּרִיָּה ’ûrîjāh Urija
אֹורְנָה ’ôrnāh Arauna
אָזְנִי ’åznî Osni
אֲזַנְיָה ’ǎzanjāh Asanja
אַחְאָב ’aḥ’āv Ahab
אַחְבָּן ’aḥbān Achban
אֲחֹוחַ ’ǎḥôaḥ Ahoach
אֲחוּמַי ’ǎḥûmaj Ahumai
אָחָז ’āḥāz Ahas
אַחְזַי ’aḥzaj Achsai
אֲחַזְיָהוּ ’ǎḥazjāhû Ahasja
אֲחֻזָּם ’ǎḥuzzām Ahusam
אֲחֻזַּת ’ǎḥuzzat Ahusat
אֲחִטוּב ’ǎḥîtûv Ahitub
אֲחִי ’ǎḥî Ahi
אֵחִי ’eḥî Ehi
אֲחִיאָם ’ǎḥî’ām Ahiam
אֲחִיָּה ’ǎḥîjāh Ahija
אֲחִיהוּד ’ǎḥîhûd Ahihud
אַחְיֹו ’aḥjô Achjo
אֲחִילוּד ’ǎḥîlûd Ahilud
אֲחִימֹות ’ǎḥîmôt Ahimot
אֲחִימֶלֶךְ ’ǎḥîmælækh Ahimelech
אֲחִימַן ’ǎḥîman Ahiman
אֲחִימָעַץ ’ǎḥîmā‘aṣ Ahimaaz
אַחְיָן ’aḥjān Achjan
אֲחִינָדָב ’ǎḥînādāv Ahinadab
אֲחִינֹעַם ’ǎḥîno‘am Ahinoam
אֲחִיסָמָךְ ’ǎḥîsāmākh Ahisamach
אֲחִיעֶזֶר ’ǎḥî‘æzær Ahiëser
אֲחִיקָם ’ǎḥîqām Ahikam
אֲחִירָם ’ǎḥîrām Ahiram
אֲחִירַע ’ǎḥîra‘ Ahira
אֲחִישָׁחַר ’ǎḥîšāḥar Ahischahar
אֲחִישָׁר ’ǎḥîšār Ahischar
אֲחִיתֹפֶל ’ǎḥîtofæl Ahitofel
אַחְלָי ’aḥlāj Achlai
אֲחַסְבַּי ’ǎḥasbaj Ahasbai
אַחֵר ’aḥer Aher
אַחְרַח ’aḥraḥ Achrach
אֲחַרְחֵל ’ǎḥarḥel Aharhel
אֲחַשְׁוֵרֹושׁ ’ǎchašwerôš Xerxes
אֲחַשְׁוֵרֹושׁ ’ǎḥašwerôš Ahasveros
אֲחַשְׁתָּרִי ’ǎḥaštārî Ahaschtari
אָטֵר ’āter Ater

אי bis את AlefJod bis AlefTaw[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
אִי־כָבֹוד ’î khāvôd Ikabod
אַיָּה ’ajjāh Aja
אִיֹּוב ’îjôv Ijob
אִיזֶבֶל ’îzævæl Isebel
אֵילֹן ’êlon Elon
אִיעֶזֶר ’î‘æzær Iëser
אִישׁ־בֹּשֶׁת ’îš bošæt Ischbaal
אִיתָמָר ’îtāmār Itamar
אֵיתָן ’etān Etan
אָכִישׁ ’ākhîš Achisch
אֶלְדָּד ’ældād Eldad
אֶלְדָּעָה ’ældā‘āh Eldaga
אֵלָה ’elāh Ela
אַלֹּון ’allôn Allon
אֱלִיאָב ’älî’āb Eliab
אֱלִיאֵל ’älî’āel Eliel
אֱלִיאָתָה ’älî’ātāh Eliata
אֱלִידָד ’älîdād Elidad
אֶלְיָדָע ’æljādā‘ Eljada
אֵלִיָּהוּ ’elîjāhû Elija
אֱלִיהוּא ’älîhû’ Elihu
אֶלְיֹועֵינַי ’æljô‘ênaj Eljoënai
אֱלִימֶלֶךְ ’älîmælækh Elimelech
אֶלְיָסָף ’æljāsāf Eljasaf
אֱלִיעֶזֶר ’älî‘æzær Eliëser
אֱלִיעָם ’älî‘ām Eliam
אֱלִיפָז ’älîfāz Elifas
אֱלִיפֶלֶט ’älîfælæt Elifelet
אֱלִיצוּר ’älîṣûr Elizur
אֱלִיקָא ’älîqā’ Elika
אֶלְיָקִים ’æljāqîm Eljakim
אֱלִישֶׁבַע ’älîšæva‘ Elischeba
אֱלִישׁוּעַ ’älîšûa‘ Elischua
אֶלְיָשִׁיב ’æljāšîv Eljaschib
אֱלִישָׁמָע ’älîšāmā‘ Elischama
אֱלִישָׁע ’älîšā‘ Elischa
אֱלִישָׁפָט ’älîšāfāt Elischaphat
אַלְמֹודָד ’almôdād Almodad
אֶלְנָתָן ’ælnātān Elnatan
אֶלְעָזָר ’æl‘āzāh Eleasar
אֶלְעָשָׂה ’æl‘āśāh Elasa
אֶלְצָפָן ’ælṣāfān Elizafan
אֶלְקָנָה ’ælqānāh Elkana
אָמֹוץ ’āmôṣ Amoz
אָמִי ’āmî Ami
אָמֹן ’āmon Amon
אַמְנֹון ’amnôn Amnon
אַמְצִי ’amṣî Amzi
אֲמַצְיָה ’ǎmaṣjāh Amazja
אִמֵּר ’immer Immer
אֲמַרְיָה ’ǎmarjāh Amarja
אַמְרָפֶל ’amrāfæl Amrafel
אֲמִתַּי ’ǎmittaj Amittai
אֱנֹושׁ ’änôš Enosch
אֲנִיעָם ’ǎnî‘ām Aniam
אָסָא ’āsā’ Asa
אַסִּיר ’assîr Assir
אַסְנָה ’asnāh Asna
אָסְנַפַּר ’āsənappar Asenappar
אָסְנַת ’āsənat Asenat
אָסָף ’āsāf Asaf
אַסְפָּתָא ’aspātā’ Aspata
אֵסַר־חַדֹּן ’esar-ḥaddon Asarhaddon
אֶסְתֵּר ’æster Ester
אֵפֹד ’efod Efod
אֲפִיחַ ’ǎfîaḥ Afiach
אַפָּיִם ’appājim Appajim
אֶפְרָיִם ’æfrājim Efraim
אֶפְרָת ’æfrāt Efrata
אֶצְבֹּן ’æṣbon Ezbon
אָצֵל ’āṣel Azel
אֲצַלְיָהוּ ’ǎṣaljāhû Azalja
אֹצֶם ’oṣæm Ozem
אֵצֶר ’eṣær Ezer
אְרָא ’ərā’ Ara
אַרְאֵלִי ’arelî Areli
אַרְבַּע ’arba‘ Arba
אַרְגֹּב ’argov Argob
אָרְדְּ ’ārd Ard
אַרְדֹּון ’ardôn Ardon
אֲרִדַי ’ǎridaj Aridai
אֲרֹודִי ’ǎrôdî Arod
אָרַח ’āraḥ Arach
אֲרִיאֵל ’ǎrî’el Ariël
אֲרִידָתָא ’ǎrîdātā’ Aridata
אַרְיֵה ’arjeh Arje
אַרְיֹוךְ ’arjôkh Arjoch
אֲרִיסַי ’ǎrîsaj Arisai
אֲרָם ’ǎrām Aram
אַרְמֹנִי ’armonî Armoni
אֲרָן ’ǎrān Aran
אֹרֶן ’oræn Oren
אַרְנָן ’arnān Arnan
אַרְפַּכְשַׁד ’arpakhšad Arpachschad
אַרְצָא ’arṣā’ Arza
אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא ’artaḥšaśtā’ Artaxerxes
אַשְׁבֵּל ’ašbel Aschbel
אֶשְׁבָּן ’æšbān Eschban
אֶשְׁבָּעַל ’æšbā‘al Eschbaal
אַשּׁוּר ’aššûr Assur
אַשְׁחוּר ’ašḥûr Aschhur
אֲשִׁימָא ’ǎšîmā’ Aschima
אֶשְׁכֹּל ’æškol Eschkol
אַשְׁכֲּנַז ’aškǎnaz Aschkenas
אַשְׁפְּנַז ’ašpənaz Aschpenas
אָשֵׁר ’āšer Ascher
אֲשַׂרְאֵל ’ǎśar’el Asarel
אֲשַׂרְאֵלָה ’ǎśar’elāh Asarela
אֲשֵׁרֹות ’ǎšerôt Aschera
אַשְׂרִיאֵל ’aśrî’el Asriël
אֶתְבַּעַל ’ætbā‘al Etbaal
אִתַּי ’ittaj Ittai

ב Bet[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
בְּאֵרָה bə’erāh Beera
בְּאֵרִי bə’erî Beeri
בֵּבָי bevāj Bebai
בִּגְתָא bigtā’ Bigta
בִּגְתָן bigtān Bigtan
בְּדַד bədad Bedad
בְּדָן bədān Bedan
בֹּהַן bohan Bohan
בּוּז bûz Bus
בִּזְּתָא bizzətā’ Biseta
בְּכֹורַת bəkhôrat Bechorat
בֶּכֶר bækhær Becher
בֵּל bel Bel
בַּלְאֲדָן bal’ǎdān Baladan
בִּלְגַּי bilgaj Bilga
בִּלְדַּד bildad Bildad
בִּלְהָה bilhāh Bilha
בִּלְהָן bilhān Bilhan
בֵּלְטְשַׁאצַּר beltša’ṣṣar Beltschazzar
בָּלַע bāla‘ Bela
בִּלְעָם bil‘ām Bileam
בָּלָק bālāq Balak
בֵּלְשַׁאצַּר belša’ṣṣar Belschazzar
בִּלְשָׁן bilšān Bilschan
בֶּן־אֹונִי bæn ’ônî Ben-Oni
בֶּן־הֲדַד bæn hǎdad Ben-hadad
בֶּן־עַמִּי bæn ‘ammî Ben-Ammi
בָּנִי bānî Bani
בְּנָיָהוּ bənājāhû Benaja
בִּנְיָמִין binjāmîn Benjamin
בְּעֹור bə‘ôr Beor
בֹּעַז bo‘az Boas
בַּעַל ba‘al Baal
בַּעַל בְּרִית ba‘al bərît Baal-Berit
בַּעַל זְבוּב ba‘al zəvûv Beelzebul
בַּעַל חָנָן ba‘al ḥānān Baal-Hanan
בְּעַלְיָה bə‘aljāh Bealja
בַּעֲלִיס ba‘ǎlîs Baalis
בַּעֲנָה ba‘ǎnāh Baana
בַּעֲרָא ba‘ǎrā’ Baara
בַּעְשָׁא ba‘šā’ Bascha
בְּצַלְאֵל bəṣal’el Bezalel
בַּצְלוּת baṣlût Bazlut
בֶּצֶר bæṣær Bezer
בַּקְבּוּק baqbûq Bakbuk
בַּקְבֻּקְיָה baqbuqjāh Bakbukja
בֻּקִּי buqqî Bukki
בְּרָאיָה bərā’jāh Beraja
בָּרוּךְ bārūkh Baruch
בַּרְזִלַּי barzillaj Barsillai
בָּרִיחַ bārîaḥ Bariach
בְּרִיעָה bərî‘āh Beria
בַּרַכְאֵל barakh’el Barachel
בְּרָכָה bərākhāh Beracha
בֶּרֶכְיָהוּ bærækhjāhû Berechja
בֶּרַע bæra‘ Bera
בָּרָק bārāq Barak
בַּרְקֹוס barqôs Barkos
בִּרְשַׁע birša‘ Birscha
בָּשְׂמַת bāśmat Basemat
בַּת־שֶׁבַע bat šæva‘ Batseba
בְּתוּאֵל bətû’el Betuël

ג Gimel[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
גְּאוּאֵל gə’û’el Gëuël
גִּבְעָא giv‘ā’ Gibea
גִּבְעֹון giv‘ôn Gibeon
גֶּבֶר gævær Geber
גַּבְרִיאֵל gavrî’el Gabriel
גָּד gād Gad
גַּדִּי gaddî Gadi
גַּדִּיאֵל gadî’el Gadiël
גְּדַלְיָהוּ gədaljāhû Gedalja
גִּדְעֹון gid‘ôn Gideon
גִּדְעֹנִי gid‘onî Gidoni
גְּדֹר gədor Gedor
גֹּוג gôg Gog
גּוּנִי gûnî Guni
גֵּחֲזִי geḥǎzî Gehasi
גַּחַם gaḥam Gaham
גַּחַר gaḥar Gahar
גָּלְיָת gåljāt Goliat
גִּלְעָד gil‘ād Gilead
גָּמוּל gāmûl Gamul
גְּמַלִּי gəmallî Gemalli
גַּמְלִיאֵל gamlî’el Gamliël
גֹּמֶר gomær Gomer
גְּמַרְיָה gəmarjāh Gemarja
גַּעַל ga‘al Gaal
גַּעְתָּם ga‘tām Gatam
גֵּרָא gerā’ Gera
גֵּרְשֹׁון geršôn Gerschon
גֵּרְשֹׁם geršom Gerschom
גֶּשֶׁם gæšæm Geschem
גֶּתֶר gætær Geter

ד Dalet[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
דֹּאֵג do’eg Doëg
דְּבִיר dəvîr Debir
דִּבְלָיִם divlājim Diblajim
דְּבֹרָה dəvorāh Debora
דִּבְרִי divrî Dibri
דָּגֹון dāgôn Dagon
דְּדָן dədān Dedan
דָּוִד dāwid David
דֹּודֹו dôdô Dodo
דֹּודַי dôdaj Dodai
דּוּמָה dûmāh Duma
דִּינָה dînāh Dina
דִּישָׁן dîšān Dischan
דְּלָיָה dəlājāh Delaja
דְּלִילָה dəlîlāh Delila
דַּלְפֹון dalfôn Dalfon
דָּן dān Dan
דָּנִיֵּאל dānîje’l Daniel
דִּקְלָה diqlāh Dikla
דַּרְדַּע darda‘ Darda
דָּרְיָוֶשׁ dārjāwæš Darius
דִּשֹׁון dîšôn Dischon
דָּתָן dātān Datan

ה He[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
הֲדַדְעֶזֶר hǎdad‘æzær Hadad-Eser
הֲדֹורָם hǎdôrām Hadoram
הִדַּי hiddaj Hiddai
הֲדַסָּה hǎdassāh Hadassa
הֲדַר hǎdar Hadar
הֹודִיָּה hôdîjāh Hodija
הֹוהָם hôhām Hoham
הֹושֵׁעַ hôšea‘ Hoschea
הֵימָם hêmām Hemam
הֵימָן hêmān Heman
הִלֵּל hillel Hillel
הַמְּדָתָא hammədātā’ Hammedata
הָמָן hāmān Haman
הֹרָם horām Horam
הָרָן hārān Haran
הֲתָךְ hǎtākh Hatach

ו Waw[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
וַיְזָֽתָא wajəzāta’ Wajesata
וַנְיָה wanjāh Wanja
וַשְׁתִּי waštî Waschti
וָפְסִי wåfsî Wofsi

ז Sajin[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
זְאֵב sə’ev Seeb
זָבָד zāvād Sabad
זַבְדִּי zavdî Sabdi
זְבוּלוּן səvûlûn Sebulon
זֶבַח sævaḥ Sebach
זַבַּי zabbaj Sabbai
זְבֻל səvul Sebul
זַכּוּר zakkûr Sakkur
זִכְרִי zikhrî Sichri
זְכַרְיָה zəkharjāh Sacharja
זְכַרְיָהוּ zəkharjāhû Secharja
זִלְפָּה zilpāh Silpa
זִמְרִי zimrî Simri
זִמְרָן zimrān Simran
זַעֲוָן za‘ǎwān Saawan
זְרֻבָּבֶל zərubbāvæl Serubbabel
זֶרַח zæraḥ Serach
זֶרֶשׁ zæræš Seresch
זֵתַר zetar Setar

ח Chet[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
חֹבָב ḥovāv Hobab
חֲבַקּוּק ḥǎvaqqûq Habakuk
חֶבֶר ḥævær Heber
חֶבְרֹון ḥævrôn Hebron
חַגִּי ḥaggî Haggi
חַגַּי ḥaggaj Haggai
חַגִּית ḥaggît Haggit
חָגְלָה ḥåglāh Hogla
חֲדַד ḥǎdad Hadad
חַדְלָי ḥadlāj Hadlai
חַוָּה ḥawwāh Eva
חֲוִילָה ḥǎwîlāh Hawila
חוּל ḥûl Hul
חוּר ḥûr Hur
חוּשַׁי ḥûšaj Huschai
חֲזָאֵל ḥǎzā’el Hasaël
חֲזֹו ḥǎzô Haso
חֶזְיֹון ḥæzjôn Hesjon
חֵזִיר ḥezîr Hesir
חִזְקִיָּהוּ ḥizqîjāhû Hiskija
חַטּוּשׁ ḥattûš Hattusch
חֲטִיטָא ḥǎtîtā’ Hatita
חֲטִיפָא ḥǎtîfā’ Hatifa
חִיאֵל ḥî’el Hiël
חִירָה ḥîrāh Hira
חִירָם ḥîrām Hiram
חֲכַלְיָה ḥǎkhaljāh Hachalja
חֶלְאָה ḥæl’āh Hela
חֵלֶב ḥelæv Heled
חֻלְדָּה ḥuldāh Hulda
חֶלְדַּי ḥældaj Heldai
חֵלֹן ḥelon Helon
חֶלֶץ ḥælæṣ Helez
חֵלֶק ḥelæq Helek
חֶלְקָי ḥælqaj Helkai
חִלְקִיָּהוּ ḥilqîjāhû Hilkija
חָם ḥām Ham
חֶמְדָּן ḥæmdān Hemdan
חֲמוּטַל ḥǎmûtal Hamutal
חָמוּל ḥāmûl Hamul
חֲמֹור ḥǎmôr Hamor
חֵן ḥen Hen
חֵנָדָד ḥenādād Henadad
חַנָּה ḥannāh Hanna
חֲנֹוךְ ḥǎnôkh Henoch
חָנוּן ḥānûn Hanun
חַנִּיאֵל ḥannî’el Hanniël
חֲנַמְאֵל ḥǎnam’el Hanamel
חָנָן ḥānān Hanan
חֲנָנִי ḥǎnānî Hanani
חֲנַנְיָה ḥǎnanjāh Hananja
חֲסַדְיָה ḥǎdasjāh Hasadja
חֹסָה ḥosāh Hosa
חַסְרָה ḥasrāh Hasra
חֻפִּים ḥuppîm Huppim
חָפְנִי ḥåfnî Hofni
חֶפְצִי־בָהּ ḥæfṣî vāh Hefzi-Bah
חֵפֶר ḥefær Hefer
חָפְרַע ḥåfra‘ Hofra
חֶצְרֹו ḥæṣro Hezro
חֶצְרֹון ḥæṣrôn Hezron
חֲצַרְמָוֶת ḥǎṣarmāwæt Hazarmawet
חַרְבֹונָא ḥarvônā’ Harbona
חַרְהֲיָה ḥarhǎjāh Harhaja
חָרוּץ ḥārûṣ Haruz
חֹרִי ḥorî Hori
חָרִיף ḥārîf Harif
חָרִם ḥārim Harim
חַרְנֶפֶר ḥarnæfær Harnefer
חָרֵף ḥāref Haref
חֶרֶשׁ ḥæræš Heresch
חַרְשָׁא ḥaršā’ Harscha
חֲשֻׁבָה ḥǎšuvāh Haschuba
חֲשַׁבְיָה ḥǎšavjāh Haschub
חֲשַׁבְיָהוּ ḥǎšavjāhû Haschabja
חֲשׂוּפָא ḥǎśûfā’ Hasufa
חָשֻׁם ḥāšum Haschum
חֻשָׁם ḥušām Huscham
חֵת ḥet Het
חֲתַת ḥǎtat Hatat

ט Tet[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
טָֽבְאֵל tāvə’el Tabeel
טָֽבְאַל tāvə’al Tabeal
טֶבַח tævaḥ Tebach
טַבָּעֹות tabā‘ôt Tabbaot
טַבְרִמֹּן tavrimmon Tabrimmon
טֹוב אֲדֹונִיָּה tôv ’ǎdônîjāh Tob-Adonija
טֹובִיָּה tôvîjāh Tobija
טֶלֶם tælæm Telem
טַלְמֹן talmon Talmon

י Jod[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
יָאִיר jā’îr Jaïr
יֹאשִׁיָּהוּ jo’šîjāhû Joschija
יִבְחָר jivḥār Jibhar
יָבִין jāvîn Jabin
יָבָל jāvāl Jabal
יְבֶרֶכְיָהוּ jəværækhjāhû Jeberechja
יָבֵשׁ jāveš Jabesch
יִגְאָל jig’āl Jigal
יָגְלִי jåglî Jogli
יָדֹון jādôn Jadon
יַדּוּעַ jaddûa‘ Jaddua
יְדוּתוּן jədûtûn Jedutun
יְדִידְיָהּ jədîdjāh Jedidja
יִדְלָף jidlāf Jidlaf
יְדַעְיָה jəda‘jāh Jedaja
יָהְדָּי jāhdāj Jahdai
יֵהוּא jehû’ Jehu
יְהֹואָחָז jəhô’āḥāz Joahas
יְהוּדָה jəhûdāh Juda
יְהוּדִי jəhûdî Jehudi
יְהוּדִית jəhûdît Judit
יְהֹויָדָע jəhôjādā‘ Jojada
יְהוֹיָכִין jəhôjākhîn Jojachin
יְהֹויָקִים jəhôjāqîm Jojakim
יְהֹויָרִיב jəhôjārîb Jojarib
יְהֹונָתָן jəhônātān Jonatan
יְהֹועַדִּין jəhô‘adîn Joaddan
יְהֹוצָדָק jəhôṣādāq Jozadak
יְהֹורָם jəhôrām Joram
יְהֹושֶׁבַע jəhôšæva‘ Joscheba
יְהוֹשֻׁעַ jəhôšua‘ Josua
יְהֹושֻׁעַ jəhôšua‘ Jehoschua
יְהֹושֻׁעַ jəhôšua‘ Joschua
יְהוֹשָׁפָט jəhôšāfāt Joschafat
יוֹאָב jô’āv Joab
יֹואָח jô’āḥ Joach
יוֹאֵל jô’el Joël
יֹואָשׁ jô’āš Joasch
יֹובָב jôvāv Jobab
יוּבָל jûvāl Jubal
יֹוזָבָד jôzāvād Josabad
יֹוחָנָן jôḥānān Johanan
יוֹכֶבֶד jôkhævæd Jochebed
יָוָן jāwān Jawan
יֹונָדָב jônādāv Jonadab
יוֹנָה jônāh Jona
יוֹסֵף jôsef Josef
יֹועֵאלָה jô‘e’lāh Joëla
יֹועֶזֶר jô‘æzær Joëser
יֹוקִים jôqîm Jokim
יוּשַׁב חֶסֶד jûšav ḥæsæd Juschab-Hesed
יוֹתָם jôtām Jotam
יִזִּיָּה jizzîjāh Jisija
יִזְרְעֶאל jizrə‘æ’l Jesreel
יְחֶזְקֵאל jəḥæzqe’l Ezechiel
יְחִזְקִיָּהוּ jəḥizqîjāhû Jehiskija
יְחִיאֵל jəchî’el Jehiël
יַחְלְאֵל jachlə’el Jachleel
יַחְצְאֵל jachṣə’el Jachzeel
יַחַת jachat Jahat
יְטוּר jətûr Jetur
יָכִין jākhîn Jachin
יָלֹון jālôn Jalon
יְמוּאֵל jəmû’el Jemuël
יְמִימָה jəmîmāh Jemima
יָמִין jāmîn Jamin
יִמְלָה jimlāh Jimla
יִמְנָה jimnāh Jimna
יִסְכָּה jiskāh Jiska
יַעְבֵּץ ja‘beṣ Jabez
יְעוּאֵל jə‘û’el Jëuël
יְעוּשׁ jə‘ûš Jëusch
יָעֵל jā‘el Jaël
יַעְלָה ja‘lāh Jaala
יַעְלָם ja‘lām Jalam
יַעֲקֹב ja‘ǎqov Jakob
יַעֲקֹבָה ja‘ǎqovāh Jaakoba
יְעָרִים jəārîm Jearim
יַעֲשִׂיאֵל ja‘ǎśî’el Jaasiël
יָפִיעַ jāfîa‘ Jafia
יְפֻנֶּה jəfunnæh Jefunne
יָפֶת jāfæt Jafet
יִפְתָּח jiftāḥ Jiftach
יִצְהָר jiṣhār Jizhar
יִצְחָק jiṣḥāq Isaak
יֵצֶר jeṣær Jezer
יָקֶה jāqæh Jake
יָקְטָן jåqtān Joktan
יָקִים jāqîm Jakim
יָקְשָׁן jåqšān Jokschan
יְרֻבַּעַל jərubba‘al Jerubbaal
יָרָבְעָם jāråv‘ām Jerobeam
יְרֻבֶּשֶׁת jərubbæšæt Jerubbeschet
יֶרֶד jæræd Jered
יְרוּשָׁא jərûšā’ Jeruscha
יֶרַח jærach Jerach
יְרֹחָם jəroḥām Jeroham
יְרַחְמְאֵל jərachmə’el Jerachmeel
יָרִיב jārîv Jarib
יְרִימֹות jərîmôt Jerimot
יִרְמְיָהוּ jirməjāhû Jeremia
יֶשֶׁבְאָב jæšæv’āv Jeschebab
יִשְׁבָּק jišbāq Jischbak
יָשׁוּב jāšûv Jaschub
יִשְׁוָה jišwāh Jischwa
יִשְׁוִי jišwî Jischwi
יֵשׁוּעַ ješûa‘ Jeschua
יִשַׁי jišaj Isai
יִשְׁמָעֵאל jišmā‘e’l Ismael
יָשֵׁן jāšen Jaschen
יְשַׁעְיָהוּ jəśa‘jāhû Jesaja
יֵשֶׁר jæšær Jescher
יִשְׂרָאֵל jiśrā’el Israel
יְשֻׁרוּן jəšurûn Jeschurun
יֶתֶר jætær Jeter
יִתְרוֹ jitrô Jitro
יִתְרָן jitrān Jitran
יִתְרְעָם jitrə‘ām Jitream
יְתֵת jətet Jetet

כ Kaf[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
כְּדָרְלָעֹמֶר kədārlā‘omær Kedor-Laomer
כָּונַנְיָהוּ kå(w)nanjāhû Konanja
כֹּורֶשׁ kôræš Kyrus
כּוּשׁ kûš Kusch
כּוּשִׁי kûšî Kuschi
כָּזְבִּי kåzbî Kosbi
כִּיּ֣וּן kîjûn Kewan
כִּלְאָב kil’āb Kilab
כָּלֵב kālev Kaleb
כִּלְיוֹן kiljôn Kiljon
כְּמֹושׁ kəmôš Kemosch
כְּנָעַן kənā‘an Kanaan
כִּסְלֹון kislôn Kislon
כַּרְכַּס karkas Karkas
כַּרְמִי karmî Karmi
כְּרָן kərān Keran
כַּרְשְׁנָא karšənā’ Karschena
כֶּשֶׂד kæśæd Kesed

ל Lamed[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
לֹא עַמִּי lo’ ‘ammî Lo-Ammi
לֹא רֻחָמָה lo’ ruchāmāh Lo-Ruhama
לֵאָה le’āh Lea
לְאִיתִיאֵל lə’îtî’el Laïtiël
לָאֵל lā’el Laël
לָבָן lāvān Laban
לִבְנִי livnî Libni
לוּד lûd Lud
לֹוט lôt Lot
לֹוטָן lôtān Lotan
לֵוִי lewî Levi
לִּילִ֔ית lîlît Lilit
לַיִשׁ lajiš Lajisch
לְמוּאֵל ləmû’el Lemuël
לֶמֶךְ læmækh Lamech
לַפִּידֹות lappîdôt Lappidot

מ Mem[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
מַשׁ maš Masch
מַשָּׂא maśśā’ Massa
מֹשֶׁה mošæh Mose
מֶשֶׁךְ mæšækh Meschech
מְשֻׁלָּם məšullām Meschullam
מְשֶׁלֶמְיָה məšælæmjāh Meschelemja
מְשִׁלֵּמִית məšillemît Meschillemot
מְשֻׁלֶּמֶת məšullæmæt Meschullemet
מִשְׁמַנָּה mišmannāh Mischmanna
מִשְׁמָע mišmā‘ Mischma
מִשְׁעָם miš‘ām Mischam
מְתוּשָׁאֵל mətûšā’el Metuschaël
מְתוּשָׁלַח mətûšālaḥ Metuschelach
מַתִּתְיָה mattitjāh Mattitja

נ Nun[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
נַחְשֹׁון naḥšôn Nachschon
נְחֻשְׁתָּא nəḥuštā’ Nehuschta
נַחַת naḥat Nahat
נְכֹה nəkhoh Necho II.
נָכֹון nākhôn Nachon
נְמוּאֵל nəmû’el Nemuël
נִמְרֹד nimrod Nimrod
נִמְשִׁי nimšî Nimschi
נִסְרֹךְ nisrokh Nisroch
נֹעָה no‘āh Noa
נָעַם nā‘am Naam
נַעֲמָה na‘ǎmāh Naama
נָעֳמִי nå‘åmî Noomi
נַעֲמָן na‘ǎmān Naaman
נַעֲרָה na‘ǎrāh Naara
נַעֲרַי na‘ǎraj Naarai
נֶפֶג næfæg Nefeg
נָפִישׁ nāfîš Nafisch
נַפְתָּלִי naftālî Naftali
נְצִיחַ nəṣîaḥ Neziach
נֵר ner Ner
נֵרְגַל nergal Nergal
נֵרְגַל שַׂר־אֶצֶר nergal śar ’æṣær Nergal-Sarezer
נֵרִיָּה nerîjāh Nerija
נָתָן nātān Natan
נְתַנְאֵל nətan’el Netanel
נְתַנְיָה nətanjāh Netanja

ס Samech[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
סְבָא səvā’ Seba
סִבְּכַי sibbəkhaj Sibbechai
סַבְתָּה savtāh Sabta
סַבְתְּכָא savtəkhā’ Sabtecha
סֹוא sô’ So
סֹודִי sôdî Sodi
סוּסִי sûsî Susi
סִיחֹן sîḥon Sihon
סִיסְרָא sîsərā’ Sisera
סִכּוּת sikkût Sakkut
סַלּוּא sallû’ Sallu
סְנָאָה sənā’āh Senaa
סַנְבַלַּט sanvallat Sanballat
סַנְחֵרִיב sanḥerîv Sanherib
סַף saf Sippai
סַרְגֹון sargôn Sargon II.
סֶרֶד særæd Sered
סְתוּר sətûr Setur
סִתְרִי sitrî Sitri

ע Ayin[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
עֶבֶד ‘ævæd Ebed
עֹבֵד אֱדֹם ‘ôved ’ädom Obed-Edom
עֶבֶד־מֶלֶךְ ‘ævæd mælækh Ebed-Melech
עַבְדָּא ‘avdā’ Abda
עַבְדְּאֵל ‘avdə’el Abdeel
עַבְדֹּון ‘avdôn Abdon
עַבְדִּי ‘avdî Abdi
עֹבַדְיָהוּ ‘ovadjāhû Obadja
עֵבֶר ‘ævær Eber
עֶגְלָה ‘æglāh Egla
עֶגְלֹון ‘æglôn Eglon
עִדֹּא ‘iddo’ Iddo
עָדָה ‘ādāh Ada
עֲדִיאֵל ‘ǎdî’el Adiël
עֲדָיָה ‘ǎdājāh Adaja
עָדִין ‘ādîn Adin
עֲדִינָא ‘ǎdînā’ Adina
עַדְלָי ‘adlāj Adlai
עֵדֶן ‘edæn Eden
עַדְנָא ‘adnā’ Adna
עַדְנַח ‘adnaḥ Adnach
עֵדֶר ‘edær Eder
עַדְרִיאֵל ‘adrî’el Adriël
עֹובֵד ‘ôved Obed
עֹובָל ‘ôvāl Obal
עֹוג ‘ôg Og
עֹודֵד ‘ôded Oded
עֹופַי ‘ôfaj Efai
עוּץ ‘ûṣ Uz
עֻזָּא ‘uzzā’ Usa
עֲזָאזֵל ‘ǎzā’zel Asasel
עַזְבּוּק ‘azbûq Asbuk
עַזְגָּד ‘azgād Asgad
עֲזוּבָה ‘ǎzûvāh Asuba
עַזּוּר ‘azzûr Asur
עָזָז ‘āzāz Asas
עֲזַזְיָהוּ ‘ǎzazjāhû Asasja
עֻזִּי ‘uzzî Usi
עֻזִּיאֵל ‘uzzî’el Usiël
עֻזִיָּ֖ה ‘uzzîjāh Usija
עֲזִיזָא ‘ǎzîzā’ Asisa
עַזְמָוֶת ‘azmāwæt Asmawet
עַזָּן ‘azzān Asan
עֶזְרָה ‘æzrāh Esra
עֲזַרְיָהוּ ‘ǎzarjāhû Asarja
עַזְרִיקָם ‘azrîqām Asrikam
עֲטָרָה ‘ǎtārāh Atara
עֵיבָל ‘êvāl Ebal
עֵיטָם ‘êtām Etam
עִילַי ‘îlaj Ilai
עֵילָם ‘êlām Elam
עֵינָן ‘ênān Enan
עֵיפָה ‘êfāh Efa
עִירָא ‘îrā’ Ira
עִירָד ‘îrād Irad
עִירָם ‘îrām Iram
עַכְבֹּור ‘akhbôr Achbor
עָכָן ‘ākhān Achan
עַכְסָה ‘akhsāh Achsa
עָכְרָן ‘åkhrān Ochran
עַלְוָה ‘alwāh Alwa
עַלְוָן ‘alwān Alwan
עֵלִי ‘elî Eli
עָלָמֶת ‘ālāmæt Alemet
עָמֹוס ‘āmôs Amos
עָמֹוק ‘āmôq Amok
עַמִּי־נָדִיב ‘ammî nādîv Amminadib
עַמִּיאֵל ‘ammî’el Ammiël
עַמִּיהוּד ‘ammîhûd Ammihud
עַמִּיזָבָד ‘ammîzāvād Ammisabad
עַמִּינָדָב ‘ammînādāv Amminadab
עַמִּישַׁדָּי ‘ammîšaddāj Ammischaddai
עָמָל ‘āmāl Amal
עֲמָלֵק ‘ǎmāleq Amalek
עִמָּנוּ אֵל ‘immānû ’el Immanuel
עֲמַסְיָה ‘ǎmasjāh Amasja
עָמְרִי ‘åmrî Omri
עַמְרָם ‘amrām Amram
עֲמָשָׂא ‘ǎmāśā’ Amasa
עֲמָשַׂי ‘ǎmāśaj Amasai
עֲמַשְׁסַי ‘ǎmašsaj Amaschsai
עֲנָה ‘ǎnāh Ana
עָנוּב ‘ānûv Anub
עֻנִּי ‘unnî Unni
עֲנָיָה ‘ǎnājāh Anaja
עֲנַמֶּלֶךְ ‘ǎnammælækh Anammelech
עָנָן ‘ānān Anan
עֲנָנִי ‘ǎnānî Anani
עֲנָנְיָה ‘ǎnānjāh Ananeja
עֲנָק ‘ǎnāq Anak
עָנֵר ‘āner Aner
עֲנָת ‘ǎnāt Anat
עֲנָתֹות ‘ǎnātôt Anatot
עַנְתֹתִיָּה ‘antotîjāh Antotija
עֵפֶר ‘efær Efer
עָפְרָה ‘åfrāh Ofra
עֶפְרֹון ‘æfrôn Efron
עַקּוּב ‘aqqûv Akkub
עֲקָן ‘ǎqān Akan
עֵר ‘er Er
עֹרֵב ‘orev Oreb
עֲרָד ‘ǎrād Arad
עֵרִי ‘erî Eri
עָרְפָּה ‘årpāh Orpa
עֲשָׂהאֵל ‘ǎśāh’el Asaël
עֵשָׂו ‘eśāw Esau
עַשְׁוָת ‘ašwāt Aschwat
עֲשִׂיאֵל ‘ǎśî’el Asiël
עֲשָׂיָה ‘ǎśājāh Asaja
עַשְׁתָּרֹות ‘aštārôt Astarte
עַתָּי ‘attāj Attai
עֲתָיָה ‘ǎtājāh Ataja
עַתְלָי ‘atlāj Atlai
עֲתַלְיָהוּ ‘ǎtaljāhû Atalja
עָתְנִי ‘åtnî Otni
עָתְנִיאֵל ‘åtnî’el Otniël

פ Pe[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
פַּגְעִיאֵל pag‘î’el Pagiël
פְּדַהְאֵל pədah’el Pedahel
פְּדָהצוּר pədāhṣûr Pedazur
פְּדָיָה pədājāh Pedaja
פֻּוָּה puwwāh Puwa
פּוּט pût Put
פֹּוטִי פֶרַע pôtî færa‘ Potifera
פּוּטִיאֵל pûtî’el Putiël
פּוֹטִיפַר pôtîfar Potifar
פּוּל pûl Pul
פּוּעָה pû‘āh Pua
פֹּורָתָא pôrātā’ Porata
פַּחַת מֹואָב paḥat mô’āv Pachat-Moab
פִּיכֹל pîkhol Pichol
פִּינְחָס pînḥās Pinhas
פִּינֹן pînon Pinon
פֶּלֶג pælæg Peleg
פִּלְדָּשׁ pildāš Pildasch
פַּלּוּא pallû’ Pallu
פַּלְטִי paltî Palti
פַּלְטִיאֵל paltî’el Paltiël
פְּלַטְיָה pəlatjāh Pelatja
פְּלָיָה pəlājāh Pelaja
פֶּלֶת pælæt Pelet
פְּנוּאֵל pənû’el Penuel
פְּנִנָּה pəninnāh Peninna
פָּסַךְ pāsakh Pasach
פְּעֻלְּתַי pə‘ullətaj Pëulletai
פַּעֲרַי pa‘ǎraj Paarai
פֶּקַח pæqaḥ Pekach
פְּקַחְיָה pæqaḥjāh Pekachja
פִּרְאָם pir’ām Piram
פֻּרָה purāh Pura
פְּרוּדָא pərûdā’ Peruda
פַּרְמַשְׁתָּא parmaštā’ Parmaschta
פַּרְנָךְ parnākh Parnach
פַּרְעֹשׁ par‘oš Parosch
פֶּרֶץ pæræṣ Perez
פַּרְשַׁנְדָּתָא paršandātā’ Parschandata
פַּשְׁחוּר pašḥûr Paschhur
פְּתוּאֵל pətû’el Petuël
פְּתַחְיָה pətaḥjāh Petachja

צ Tzade[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
צִבְיָה ṣivjāh Zibja
צִבְעֹון ṣiv‘ôn Zibon
צָדֹוק ṣādōq Zadok
צִדְקִיָּהוּ ṣidqîjāhû Zidkija
צוּעָר ṣû‘ār Zuar
צוּף ṣûf Zuf
צֹופַח ṣôfaḥ Zofach
צֹופַר ṣôfar Zofar
צוּר ṣûr Zur
צוּרִיאֵל ṣûrî’el Zuriël
צוּרִישַׁדָּי ṣûrîšaddāj Zurischaddai
צֹחַר ṣôḥar Zohar
צִיבָא ṣîvāh Ziba
צִידֹן ṣîdon Sidon
צִיחָא ṣîḥā’ Ziha
צִלָּה ṣillāh Zilla
צַלְמֻנָּע ṣalmunnā‘ Zalmunna
צְלָפְחָד ṣəlåfḥād Zelofhad
צֶלֶק ṣælæq Zelek
צִלְּתַי ṣillətaj Zilletai
צְפֹו ṣəfô Zefo
צִפֹּור ṣipôr Zippor
צִפְיֹון ṣifjôn Zifjon
צְפַנְיָהוּ ṣəfanjāhû Zefanja
צָֽפְנַת פַּעְנֵחַ ṣāfnat pa‘neaḥ Zafenat-Paneach
צִפֹּרָה ṣipporāh Zippora
צְרוּיָה ṣərûjāh Zeruja
צְרוּעָה ṣərû‘āh Zerua
צְרֹור ṣərôr Zeror

ק Kof[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
קֵדְמָה qedmāh Kedma
קַדְמִיאֵל qadmî’el Kadmiël
קֵדָר qedār Kedar
קְהָת qəhāt Kehat
קֹוץ qôṣ Koz
קְטוּרָה qətûrāh Ketura
קַיִן qajin Kain
קֵינָן qênān Kenan
קִישׁ qîš Kisch
קִישִׁי qîšî Kischi
קְלִיטָא qəlîtā’ Kelita
קְמוּאֵל qəmû’el Kemuël
קְנַז qənaz Kenas
קְצִיעָה qəṣî‘āh Kezia
קָרֵחַ qāreaḥ Kareach
קֹרַח qorach Korach
קֶרֶן הַפּוּךְ qæræn happûkh Keren-Happuch

ר Resch[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
רְאוּבֵן rə’ûven Ruben
רְאוּמָה rə’ûmāh Rëuma
רֹאשׁ ro’š Rosch
רַב־סָרִיס rav sārîs Rabsaris
רַב־שָׁקֵה rav šāqeh Rabschake
רֶבַע ræva‘ Reba
רִבְקָה rivqāh Rebekka
רֶגֶם מֶלֶךְ rægæm mælækh Regem-melech
רוּת rût Rut
רְזֹון rəzôn Reson
רְחֹב rəḥov Rehob
רָחָב rāḥāv Rahab
רְחַבְיָה rəḥavjāh Rehabja
רְחַבְעָם rəḥav‘ām Rehabeam
רְחוּם rəḥûm Rehum
רָחֵל rāḥel Rahel
רַחַם raḥam Raham
רֻחָמָה ruḥāmāh Ruhama
רִיפַת rîfat Rifat
רֵכָב rekhāv Rechab
רָם rām Ram
רִמֹּון rimmôn Rimmon
רְמַלְיָהוּ rəmaljāhû Remalja
רְעוּ rə‘û Regu
רְעוּאֵל rə‘û’el Reguël
רֵעִי re‘î Reï
רַעְמָה ra‘māh Ragma
רַעַמְיָה ra‘amjāh Raamja
רָפָא rāfā’ Rafa
רָפוּא rāfû’ Rafu
רְצִין rəṣîn Rezin
רִצְפָּה riṣpāh Rizpa
רֶקֶם ræqæm Rekem

שׁ Schin , שׂ Sin[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
שָׁאוּל šā’ûl Saul
שָׁאוּל šā’ûl Schaul
שְׁאַלְתִּיאֵל šə’altî’el Schealtiël
שְׁאָר יָשׁוּב šə’ār jāšûv Schear-Jaschub
שְׁבָא šəvā’ Saba
שְׁבָא šəvā’ Scheba
שְׁבוּאֵל šəvû’el Schubaël
שֹׁבִי šovî Schobi
שֹׁבָי šovāj Schobai
שֶׁבְנָה šævnāh Schebna
שְׁבַנְיָהוּ šəvanjāhû Schebanja
שַׁבְּתַי šabbətaj Schabbetai
שְׂגִיב śəgîv Segub
שְׁדֵיאוּר šədê’ûr Schedëur
שַׁדְרַךְ šadrakh Schadrach
שֹׁובָב šôvāv Schobab
שֹׁובַךְ šôvakh Schobach
שֹׁובָל šôvāl Schobal
שׁוּחַ šûaḥ Schuach
שׁוּחָם šûḥām Schuham
שֹׂוכֹו śôkhô Socho
שׁוּלַמִּית šûlammît Schulammit
שׁוּנִי šûnî Schuni
שׁוּעַ šûa‘ Schua
שַׁוְשָׁא šawšā’ Schawscha
שָׂטָן śātān Satan
שֵׁיָא šejā’ Schewa
שִׁילֹה šîloh Schilo
שִׁישַׁק šîšaq Schischak I.
שְׁכֶם šækhæm Sichem
שֶׁכֶם šækhæm Schechem
שְׁכַנְיָה šəkhanjāh Schechanja
שֵׁלָה šelāh Schela
שַׁלּוּם šallûm Schallum
שֶׁלַח šælāch Schelach
שִׁלֵּם šillem Schillem
שְׁלֹמֹה šəlomoh Salomo
שַׂלְמֹון śalmôn Salmon
שְׁלֹמִי šəlomî Schelomi
שְׁלֻמִיאֵל šəlumî’el Schelumiël
שֶֽׁלֶמְיָה šælæmjāh Schelemja
שְׁלֹמִית šəlomît Schelomit
שַׁלְמַן šalman Schalman
שֶׁלֶף šælæf Schelef
שֵׁם šem Sem
שֶׁמְאֵבֶר šæm’evær Schemeber
שַׁמְגַּר šamgar Schamgar
שַׁמָּה šammāh Schamma
שַׁמָּה šammāh Schima
שְׁמוּאֵל šəmû’el Samuel
שְׁמוּאֵל šəmû’el Schemuël
שַׁמּוּעַ šammûa‘ Schammua
שָׁמוּר šāmûr Schamir
שַׁמַּי šammāj Schammai
שְׁמִידָע šəmîdā‘ Schemida
שְׁמִירָמֹות šəmîrāmôt Schemiramot
שַׂמְלָה śamlāh Samla
שֶׁמַע šæma‘ Schema
שִׁמְעוֹן šim‘ôn Simeon
שִׁמְעִי šim‘î Schimi
שְׁמַעְיָה šəma‘jāh Schemaja
שֹׁמֵר šomer Schomer
שִׁמְרֹֽון šimrôn Schimron
שִׁמְרִי šimrî Schimri
שְׁמַרְיָהוּ šəmarjāhû Schemarja
שִׁמְרָת šimrāt Schimrat
שִׁמְשׁוֹן šimšôn Simson
שִׁמְשַׁי šimšaj Schimschai
שִׁנְאָב šin’āv Schinab
שֵׂעִיר śe‘îr Seïr
שְׂעֹרִים śə‘orîm Seorim
שַֽׁעֲשְׁגַז ša‘ǎšgaz Schaaschgas
שְׁפֹו šəfô Schefi
שָׁפָט šāfāt Schafat
שְׁפַטְיָה šəfatjāh Schefatja
שִׁפְטָן šiftān Schiftan
שָׁפָן šāfān Schafan
שִׁפְרָה šifrāh Schifra
שַׂרְאֶצֶר śar’æṣær Sarezer
שֵׁרֵבְיָה šerevjāh Scherebja
שָׂרָה śārāh Sara
שְׂרוּג śərûg Serug
שָׂרָי śārāj Sarai
שְׂרָיָה śərājāh Seraja
שֶׁרֶשׁ šæræš Scheresch
שֵׁשְׁבַּצַּר šešbaṣṣar Scheschbazzar
שֵׁשַׁי šešaj Scheschai
שֵׁת šet Set
שֵׁתָר šetār Schetar
שְׁתַר בֹּוזְנַי šetar bôznaj Schetar-Bosnai

ת Taw[Bearbeiten]

Hebräisch Ausprache Deutsch
תֻּבָל tuvāl Tubal
תִּבְנִי tivnî Tibni
תֹּגַרְמָה togarmāh Togarma
תִּדְעָל tid‘āl Tidal
תּוּבַל קַיִן tuvāl qajin Tubal-Kain
תּוֹלָע tôlā‘ Tola
תֹּחוּ toḥû Tohu
תַּחְפְּנֵיס taḥpənês Tachpenes
תַּחַשׁ taḥaš Tahasch
תֵּימָא têmā’ Tema
תֵּימָן têmān Teman
תִּירָס tîrās Tiras
תַּלְמַי talmaj Talmai
תַּמּוּז tammûz Tammuz
תִּמְנַע timna‘ Timna
תָּמָר tāmār Tamar
תַּנְחֻמֶת tanḥumæt Tanhumet
תַּפֻּחַ tappuaḥ Tappuach
תְּקוֹעַ təqôa‘ Tekoa
תִּרְהָקָה tirhāqāh Tirhakah
תֶּרַח tæraḥ Terach
תִּרְצָה tirṣāh Tirza
תֶּרֶשׁ tæræš Teresch
תַּרְשִׁישׁ taršîš Tarschisch
תַּרְתָּן tartān Tartan
תַּרְתָּק tartāq Tartak
תַּתְּנַי tattənaj Tattenai