Vokabeltexte Chinesisch/ Vokabellektionen/ Lektion 625

Aus Wikibooks


Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
bo2 Zypresse wiktionary Etymologie:
yue4 glücklich machen, Freude machen, sich erfreuen, erfreut, etwas gut gefallen, sich ergötzen, entzücken, fröhlich, glücklich, heiter wiktionary Etymologie:
ta4 peitschen, schlagen, reißend, schnell wiktionary Etymologie:
liao2 Bürokrat, Beamter, (Amts)Kollege wiktionary Etymologie:
jiao3 (traditionelle Schreibweise von 脚), Bein, Fuß, Tritt, Ständer, Basis, Bodensatz, Rest wiktionary Etymologie:

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
柏市
bo2 shi4 Kashiwa
桐柏
tong2 bai3 Tongbai (Ort in Henan)
双柏
shuang1 bai3 Shuangbai (Ort in Yunnan)
雙柏
shuang1 bai3 (traditionelle Schreibweise von 双柏), Shuangbai (Ort in Yunnan)
柏图
bo2 tu2 Alexandre Pato
柏圖
bo2 tu2 (traditionelle Schreibweise von 柏图), Alexandre Pato
柏乡
bai3 xiang1 Baixiang (Ort in Hebei)
柏鄉
bai3 xiang1 (traditionelle Schreibweise von 柏乡), Baixiang (Ort in Hebei)
香柏
xiang1 bo2 Zedern
松柏
song1 bo2 Kiefer unf Zypresse, Nadelbaum, Nadelbäume
柏侯
bo2 hou2 Bohou
杜柏
du4 bo2 Durbuy
柏林
bo2 lin2 Berlin
柏树
bai2 shu4 Zypresse
柏樹
bai2 shu4 (traditionelle Schreibweise von 柏树), Zypresse
刺柏
ci4 bo2 Wacholder
柏杨
bo2 yang2 Bo Yang
柏楊
bo2 yang2 (traditionelle Schreibweise von 柏杨), Bo Yang
黄柏
huang2 bo2 gelb, Rinde der Korkeiche
黃柏
huang2 bo2 (traditionelle Schreibweise von 黄柏), gelb, Rinde der Korkeiche
柏油
bai3 you2 Asphalt
丝柏
si1 bo2 Zypresse
絲柏
si1 bo2 (traditionelle Schreibweise von 丝柏), Zypresse
柏拉图
bo2 la1 tu2 Platon (griech. Philosoph)
柏拉圖
bo2 la1 tu2 (traditionelle Schreibweise von 柏拉图), Platon (griech. Philosoph)
柏天尼
bo2 tian1 ni2 Michel Platini
柏卡殊
bo2 ka3 shu1 Pat Cash
柏林墙
bo2 lin2 qiang2 Berliner Mauer
都柏林
du1 bo2 lin2 Dublin
松柏港
song1 bo2 gang3 Sungaipinyuh
柏乡县
bai3 xiang1 xian4 Kreis Baixiang (Provinz Hebei, China)
柏鄉縣
bai3 xiang1 xian4 (traditionelle Schreibweise von 柏乡县), Kreis Baixiang (Provinz Hebei, China)
西柏林
xi1 bo2 lin2 West-Berlin
东柏林
dong1 bo2 lin2 Ost-Berlin
東柏林
dong1 bo2 lin2 (traditionelle Schreibweise von 东柏林), Ost-Berlin
阿古柏
a1 gu3 bo2 Jakub Bek
桐柏县
tong2 bai3 xian4 Kreis Tongbai (Provinz Henan, China)
桐柏縣
tong2 bai3 xian4 (traditionelle Schreibweise von 桐柏县), Kreis Tongbai (Provinz Henan, China)
双柏县
shuang1 bai3 xian4 Kreis Shuangbai (Provinz Yunnan, China)
雙柏縣
shuang1 bai3 xian4 (traditionelle Schreibweise von 双柏县), Kreis Shuangbai (Provinz Yunnan, China)
齐柏林
qi2 bo2 lin2 Zeppelin
齊柏林
qi2 bo2 lin2 (traditionelle Schreibweise von 齐柏林), Zeppelin
柏林版
bo2 lin2 ban3 Berlin-Ausgabe
柏克莱
bo2 ke4 lai2 Berkeley
嘉柏隆里
jia1 bo2 long2 li3 Gaborone
柏林围墙
bo2 lin2 wei2 qiang2 Berliner Mauer
柏林时间
bo2 lin2 shi2 jian1 MEZ
柏林時間
bo2 lin2 shi2 jian1 (traditionelle Schreibweise von 柏林时间), MEZ
柏威夏寺
bo2 wei1 xia4 si4 Prasat Preah Vihear
柏林条约
bo2 lin2 tiao2 yue1 Berliner Vertrag
柏林條約
bo2 lin2 tiao2 yue1 (traditionelle Schreibweise von 柏林条约), Berliner Vertrag
康柏电脑
kang1 bo2 dian4 nao3 Compaq(Wirtsch)
康柏電腦
kang1 bo2 dian4 nao3 (traditionelle Schreibweise von 康柏电脑), Compaq(Wirtsch)
柏柏尔人
bo2 bo2 er3 ren2 Berber
柏柏爾人
bo2 bo2 er3 ren2 (traditionelle Schreibweise von 柏柏尔人), Berber
柏林封锁
bo2 lin2 feng1 suo3 Berlin-Blockade
柏林肉饼
bo2 lin2 rou4 bing3 Boulette
柏雷素尔
bo2 lei2 su4 er3 Kashiwa Reysol
柏雷素爾
bo2 lei2 su4 er3 (traditionelle Schreibweise von 柏雷素尔), Kashiwa Reysol
柏林影展
bo2 lin2 ying3 zhan3 Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin
柏林晨报
bo2 lin2 chen2 bao4 Berliner Morgenpost
柏林晨報
bo2 lin2 chen2 bao4 (traditionelle Schreibweise von 柏林晨报), Berliner Morgenpost
柏油马路
bai3 you2 ma3 lu4 Asphaltstraße
柏油馬路
bai3 you2 ma3 lu4 (traditionelle Schreibweise von 柏油马路), Asphaltstraße
松柏节操
song1 bo2 jie2 cao1 rüstig ( im hohen Alter ), widerstandfähig, zäh
松柏節操
song1 bo2 jie2 cao1 (traditionelle Schreibweise von 松柏节操), rüstig ( im hohen Alter ), widerstandfähig, zäh
柏林赫塔
bo2 lin2 he4 ta3 Hertha BSC Berlin
万柏林区
wan4 bo2 lin2 qu1 Wanbailin
萬柏林區
wan4 bo2 lin2 qu1 (traditionelle Schreibweise von 万柏林区), Wanbailin
台湾扁柏
tai2 wan1 bian3 bo2 Hinoki-Scheinzypresse, Chamaecyparis obtusa
希柏里尔
xi1 bo2 li3 er3 Hyperborea
希柏里爾
xi1 bo2 li3 er3 (traditionelle Schreibweise von 希柏里尔), Hyperborea
日本花柏
ri4 ben3 hua1 bo2 Sawara-Scheinzypresse, Chamaecyparis pisifera
柏林电影节
bo2 lin2 dian4 ying3 jie2 Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin
柏林電影節
bo2 lin2 dian4 ying3 jie2 (traditionelle Schreibweise von 柏林电影节), Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin
亨利柏格森
heng1 li4 bo2 ge2 sen1 Henri Bergson
卓柏卡布拉
zhuo2 bo2 ka3 bu4 la1 Chupacabra
柏林晨邮报
bo2 lin2 zhen4 you2 bao4 Berliner Morgenpost
后柏原天皇
hou4 bo2 yuan2 tian1 huang2 Go-Kashiwabara
後柏原天皇
hou4 bo2 yuan2 tian1 huang2 (traditionelle Schreibweise von 后柏原天皇), Go-Kashiwabara
摩顿柏达臣
mo2 dun4 bo2 da2 chen2 Morten Gamst
齐柏林飞船
qi2 bo2 lin2 fei1 chuan2 Zeppelin
齊柏林飛船
qi2 bo2 lin2 fei1 chuan2 (traditionelle Schreibweise von 齐柏林飞船), Zeppelin
柏林电视塔
bo2 lin2 dian4 shi4 ta3 Berliner Fernsehturm ( 368 m hoch, höchstes Bauwerk Deutschlands )
柏林電視塔
bo2 lin2 dian4 shi4 ta3 (traditionelle Schreibweise von 柏林电视塔), Berliner Fernsehturm ( 368 m hoch, höchstes Bauwerk Deutschlands )
柏济力阿斯
bo2 ji4 li4 a1 si1 Jöns Jakob Berzelius (schwedischer Chemiker)
都柏林核心
du1 bo2 lin2 he2 xin1 Dublin Core
柏哥利亚湖
bo2 ge1 li4 ya4 hu2 Bogoriasee
柏哥利亞湖
bo2 ge1 li4 ya4 hu2 (traditionelle Schreibweise von 柏哥利亚湖), Bogoriasee
马丁埃柏兹
ma3 ding1 ai1 bo2 zi1 Martin Ebbertz
柏努力方程
bo2 nu3 li4 fang1 cheng2 Bernoullische Gleichung
柏拉图主义
bo2 la1 tu2 zhu3 yi4 Platonismus
柏拉圖主義
bo2 la1 tu2 zhu3 yi4 (traditionelle Schreibweise von 柏拉图主义), Platonismus
柏林电影展
bo2 lin2 dian4 ying3 zhan3 Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin
柏林電影展
bo2 lin2 dian4 ying3 zhan3 (traditionelle Schreibweise von 柏林电影展), Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin
法兰林柏特
fa3 lan2 lin2 bo2 te4 Frank Lampard
柏林大教堂
bo2 lin2 da4 jiao4 tang2 Berliner Dom
基斯比柏高美
ji1 si1 bi3 bo2 gao1 mei3 Giuseppe Bergomi
柏林博物馆岛
bo2 lin2 bo2 wu4 guan3 dao3 Berliner Museumsinsel
史帝芬史匹柏
shi3 di4 fen1 shi3 pi3 bo2 Steven Spielberg
精工的雅柏表
jing1 gong1 de5 ya3 bo2 biao3 ALBA
法兰兹云柏宾
fa3 lan2 zi1 yun2 bo2 bin1 Franz von Papen
埃克托柏辽兹
ai1 ke4 tuo1 bo2 liao2 zi1 Hector Berlioz
柏林自由大学
bo2 lin2 zi4 you2 da4 xue2 Freie Universität Berlin
柏林自由大學
bo2 lin2 zi4 you2 da4 xue2 (traditionelle Schreibweise von 柏林自由大学), Freie Universität Berlin
柏林州立银行
bo2 lin2 zhou1 li4 yin2 xing2 Berliner Landesbank
柏林州立銀行
bo2 lin2 zhou1 li4 yin2 xing2 (traditionelle Schreibweise von 柏林州立银行), Berliner Landesbank
柏林水务公司
bo2 lin2 shui3 wu4 gong1 si1 Berlinwasser
摩根史柏路克
mo2 gen1 shi3 bo2 lu4 ke4 Morgan Spurlock
亚历山大蒲柏
ya4 li4 shan1 da4 pu2 bo2 Alexander Pope
新柏拉图主义
xin1 bo2 la1 tu2 zhu3 yi4 Neuplatonismus
新柏拉圖主義
xin1 bo2 la1 tu2 zhu3 yi4 (traditionelle Schreibweise von 新柏拉图主义), Neuplatonismus
柏林注册公司
bo2 lin2 zhu4 ce4 gong1 si1 Berlin eG
柏林注冊公司
bo2 lin2 zhu4 ce4 gong1 si1 (traditionelle Schreibweise von 柏林注册公司), Berlin eG
柏林西非会议
bo2 lin2 xi1 fei1 hui4 yi4 Kongokonferenz
柏林西非會議
bo2 lin2 xi1 fei1 hui4 yi4 (traditionelle Schreibweise von 柏林西非会议), Kongokonferenz
柏林工业大学
bo2 lin2 gong1 ye4 da4 xue2 Technische Universität Berlin, TU Berlin
柏林爱乐乐团
bo2 lin2 ai4 le4 le4 tuan2 Berliner Philharmoniker
简柏特有限公司
jian3 bo2 te4 you3 xian4 gong1 si1 Genpact
柏林国际电影节
bo2 lin2 guo2 ji4 dian4 ying3 jie2 Berlinale, Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale)
柏林犹太博物馆
bo2 lin2 you2 tai4 bo2 wu4 guan3 Jüdisches Museum Berlin
柏林猶太博物館
bo2 lin2 you2 tai4 bo2 wu4 guan3 (traditionelle Schreibweise von 柏林犹太博物馆), Jüdisches Museum Berlin
柏克莱加州大学
bo2 ke4 lai2 jia1 zhou1 da4 xue2 University of California, Berkeley
柏林国家图书馆
bo2 lin2 guo2 jia1 tu2 shu1 guan3 Staatsbibliothek zu Berlin
柏林國家圖書館
bo2 lin2 guo2 jia1 tu2 shu1 guan3 (traditionelle Schreibweise von 柏林国家图书馆), Staatsbibliothek zu Berlin
1878年柏林会议
1 8 7 8 nian2 bo2 lin2 hui4 yi4 Berliner Kongress
1878年柏林會議
1 8 7 8 nian2 bo2 lin2 hui4 yi4 (traditionelle Schreibweise von 1878年柏林会议), Berliner Kongress
华西里柏拉仁诺教堂
hua2 xi1 li3 bo2 la1 ren2 nuo4 jiao4 tang2 Basilius-Kathedrale
柏林当代艺术双年展
bo2 lin2 dang1 dai4 yi4 shu4 shuang1 nian2 zhan3 Berlin Biennale, Internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst
国际旅游交易会柏林
guo2 ji4 lü3 you2 jiao1 yi4 hui4 bo2 lin2 Internationale Tourismus-Börse, ITB, Internationale Touristikbörse
柏林奥林匹克运动场
bo2 lin2 ao4 lin2 pi3 ke4 yun4 dong4 chang3 Berliner Olympiastadion, Olympiastadion Berlin
柏林奧林匹克運動場
bo2 lin2 ao4 lin2 pi3 ke4 yun4 dong4 chang3 (traditionelle Schreibweise von 柏林奥林匹克运动场), Berliner Olympiastadion, Olympiastadion Berlin
柏林国际旅游交易会
bo2 lin2 guo2 ji4 lü3 you2 jiao1 yi4 hui4 Internationale Touristikbörse, ITB, Internationale Tourismus-Börse
柏林赫塔足球俱乐部
bo2 lin2 he4 ta3 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4 Hertha BSC Berlin
柏林赫塔足球俱樂部
bo2 lin2 he4 ta3 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4 (traditionelle Schreibweise von 柏林赫塔足球俱乐部), Hertha BSC Berlin
德国柏林消费类电子展
de2 guo2 bo2 lin2 xiao1 fei4 lei4 dian4 zi3 zhan3 Internationale Funkausstellungin Berlin
永斯雅各布柏济力阿斯
yong3 si1 ya3 ge4 bu4 bo2 ji4 li4 a1 si1 Jöns Jakob Berzelius

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
喜悦
xi3 yue4 Spaß, Freude, freudig, froh
贺悦
he4 yue4 Heyue
悦纳
yue4 na4 annehmen
悦力
yue4 li4 Yueli
悦目
yue4 mu4 ästhetisch, schön für das Auge, schön anzuschauen
取悦
qu3 yue4 entzücken
欢悦
huan1 yue4 Viiv
悦耳
yue4 er3 das Ohr erfreuend, wohlklingend
不悦耳
bu4 yue4 er3 unschön zu hören
马悦然
ma3 yue4 ran2 Göran Malmqvist
喜悦地
xi3 yue4 de5 freudig
难以取悦
nan2 yi3 qu3 yue4 anspruchsvoll
和颜悦色
he4 yan2 yue4 se4 mit liebenswürdiger und freundlicher Miene
凯悦酒店
kai3 yue4 jiu3 dian4 Hyatt (eine Hotelkette)
令人喜悦
ling4 ren2 xi3 yue4 beglücken, charmant
赏心悦目
shang3 xin1 yue4 mu4 Herz und Auge erfreuen, eine Augenweide, sich ergötzen
心情喜悦
xin1 qing2 xi3 yue4 Heiterkeit
事前的喜悦
shi4 qian2 de5 xi3 yue4 Vorfreude
无上的喜悦
wu2 shang4 de5 xi3 yue4 höchstes Glück
悦耳的声音
yue4 er3 de5 sheng1 yin1 Wohlklang
东风悦达起亚
dong1 feng1 yue4 da2 qi3 ya4 Kia Motors
不和悦的样子
bu4 he2 yue4 de5 yang4 zi5 Bissigkeit
给与喜悦的东西
gei3 yu3 xi3 yue4 de5 dong1 xi5 Glück
北京东方君悦大酒店
bei3 jing1 dong1 fang1 jun1 yue4 da4 jiu3 dian4 Grand Hyatt Beijing

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
蛋挞
dan4 ta4 Torte
挺挞
ting3 ta4 ohne zu Zucken, die Strafe hinnehmen, trotz Prügel nicht gestehen
挞伐
ta4 fa1 eine Strafexpedition senden
葡挞
Pu2 ta4 custard tart
鞭挞
bian1 ta4 to lash, to castigate
大张挞伐
da4 zhang1 ta4 fa2 to launch an all-out attack, to roundly condemn, to castigate

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
宫僚
gong1 liao2 Beamte
官僚
guan1 liao2 Bürokrat, Amtsschimmel, Förmlichkeit, bürokratisch
幕僚
mu4 liao2 Beraterstab
同僚
tong2 liao2 Amtskollege
下僚
xia4 liao2 Kuli
官僚制
guan1 liao2 zhi4 Bürokratie
官僚政治
guan1 liao2 zheng4 zhi4 Bürokratie
官僚机构
guan1 liao2 ji1 gou4 Amtsschimmel, bürokratisch
官僚主义
guan1 liao2 zhu3 yi4 Bürokratie, bürokratisch
官僚主義
guan1 liao2 zhu3 yi4 (traditionelle Schreibweise von 官僚主义), Bürokratie, bürokratisch
官僚主义者
guan1 liao2 zhu3 yi4 zhe3 Bürokrat
官僚主義者
guan1 liao2 zhu3 yi4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 官僚主义者), Bürokrat
消灭官僚主义
xiao1 mie4 guan1 liao2 zhu3 yi4 Bürokratieabbau
消滅官僚主義
xiao1 mie4 guan1 liao2 zhu3 yi4 (traditionelle Schreibweise von 消灭官僚主义), Bürokratieabbau

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
前腳
qian2 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 前脚), Vorderbein
歇腳
xie1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 歇脚), Fußbett
腳痛
jiao3 tong4 Fußschmerzen
頁腳
ye4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 页脚), Fußzeile
床腳
chuang2 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 床脚), Kastenfuß
腳輪
jiao3 lun2 (traditionelle Schreibweise von 脚轮), castor, Kastor
腳尖
jiao3 jian1 (traditionelle Schreibweise von 脚尖), Zehen
有腳
you3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 有脚), füßig
裹腳
guo3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 裹脚), Einschnüren von Mädchenfüßen
腳面
jiao3 mian4 (traditionelle Schreibweise von 脚面), Spann (des Fußes)
桌腳
zhuo1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 桌脚), Tischbein
修腳
xiu1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 修脚), Pediküre
腿腳
tui3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 腿脚), Beine und Füße
手腳
shou3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 手脚), betrügen, hereinlegen
腳板
jiao3 ban3 (traditionelle Schreibweise von 脚板), Paneel
洗腳
xi3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 洗脚), ein Fußbad nehmen, sich die Füße waschen
腳口
jiao3 kou3 (traditionelle Schreibweise von 脚口), Fußweite
小腳
xiao3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 小脚), gebundene Füße
腳背
jiao3 bei4 (traditionelle Schreibweise von 脚背), Rist
腳掌
jiao3 zhang3 (traditionelle Schreibweise von 脚掌), Fußsohle
腳夫
jiao3 fu1 (traditionelle Schreibweise von 脚夫), Gepäckträger, Lastenträger
腳印
jiao3 yin4 (traditionelle Schreibweise von 脚印), Aufstandsfläche, Fußabdruck, Fußspur
腳凳
jiao3 deng4 (traditionelle Schreibweise von 脚凳), Schemel
大腳
da4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 大脚), Bigfoot
腳步
jiao3 bu4 (traditionelle Schreibweise von 脚步), Ablaufschritt, Schritt, Stufen
三腳
san1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 三脚), dreibeinig
雞腳
ji1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 鸡脚), Hühnerfuß, Hühnerfüße
腳心
jiao3 xin1 (traditionelle Schreibweise von 脚心), Fußsohle
拳腳
quan2 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 拳脚), Schläge und Tritte
腳燈
jiao3 deng1 (traditionelle Schreibweise von 脚灯), Rampenlicht
落腳
luo4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 落脚), sich aufhalten, sich einquartieren, Fuß fassen, bleiben
腳本
jiao3 ben3 (traditionelle Schreibweise von 脚本), Drehbuch, Handschrift
赤腳
chi4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 赤脚), barfuss
腳跟
jiao3 gen1 (traditionelle Schreibweise von 脚跟), Ferse, flitzen, Brotkanten
光腳
guang1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 光脚), barfuß
基腳
ji1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 基脚), Fundament
山腳
shan1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 山脚), Bergfuß
四腳蛇
si4 jiao3 she2 (traditionelle Schreibweise von 四脚蛇), Gecko ( lat. Gekkonidae ), kleine Eidechse ( lat. Gekkonidae )
摩腳石
mo2 jiao3 shi2 (traditionelle Schreibweise von 摩脚石), Bimsstein (wird genutzt um überflüssige Hornhaut an der Fußsohle zu entfernen)
腳後跟
jiao3 hou4 gen1 (traditionelle Schreibweise von 脚后跟), Ferse; Hacke, Hinterende des Hobels
腳雞眼
jiao3 ji1 yan3 (traditionelle Schreibweise von 脚鸡眼), Hühneraugen
腳氣病
jiao3 qi4 bing4 (traditionelle Schreibweise von 脚气病), Beriberi
六腳鄉
liu4 jiao3 xiang1 (traditionelle Schreibweise von 六脚乡), Liuchiao (Dorf in Taiwan)
下腳料
xia4 jiao3 liao4 (traditionelle Schreibweise von 下脚料), Abfall, Rückstand
在腳下
zai4 jiao3 xia4 (traditionelle Schreibweise von 在脚下), unten, am Fuß, zu Füßen, unten am Fuß, unter dem Fuß
高腳杯
gao1 jiao3 bei1 (traditionelle Schreibweise von 高脚杯), Becher, Kelch, Kelchglas, Weinglass, Weinkelch
腳底板
jiao3 di3 ban3 (traditionelle Schreibweise von 脚底板), Fußsohle
香港腳
xiang1 gang3 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 香港脚), Fußpilz
光著腳
guang1 zhuo2 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 光着脚), barfuß
底腳葉
di3 jiao3 ye4 (traditionelle Schreibweise von 底脚叶), Primings (Tabakblätter)
三腳架
san1 jiao3 jia4 (traditionelle Schreibweise von 三脚架), Dreibein, Stativ, dreibeinig
打腳掌
da3 jiao3 zhang3 (traditionelle Schreibweise von 打脚掌), Bastonade
腳手架
jiao3 shou3 jia4 (traditionelle Schreibweise von 脚手架), Armatur, Gerüst ( aus Meatall für Bau ), Inszenierung, Rüstung, inszenieren
洗腳禮
xi3 jiao3 li3 (traditionelle Schreibweise von 洗脚礼), Fußwaschung
站得住腳
zhan4 de2 zhu4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 站得住脚), haltbar
大手大腳
da4 shou3 da4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 大手大脚), verschwenderisch, grossen Aufwand betreiben, auf grossem Fuss leben
幼鹿的腳
you4 lu4 de5 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 幼鹿的脚), Spike
比手畫腳
bi3 shou3 hua4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 比手画脚), gestikulieren
從頭到腳
cong2 tou2 dao4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 从头到脚), von Kopf bis Fuß
手腳麻利
shou3 jiao3 ma2 li4 (traditionelle Schreibweise von 手脚麻利), geschäftig
站不住腳
zhan4 bu2 zhu4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 站不住脚), unbegründet
加快腳步
jia1 kuai4 jiao3 bu4 (traditionelle Schreibweise von 加快脚步), die Schrittgeschwindigkeit erhöhen, schneller gehen
手忙腳亂
shou3 mang2 jiao3 luan4 (traditionelle Schreibweise von 手忙脚乱), etwas ganz schnell tun wollen und dabei ganz durcheinander kommen
手腳勤快
shou3 jiao3 qin2 kuai4 (traditionelle Schreibweise von 手脚勤快), flink
拳打腳踢
quan2 da3 jiao3 ti1 (traditionelle Schreibweise von 拳打脚踢), wild um sich schlagen, mit Händen und Füßen strampeln
高腳酒杯
gao1 jiao3 jiu3 bei1 (traditionelle Schreibweise von 高脚酒杯), Kelch, Weinkelch
大腳怪物
da4 jiao3 guai4 wu4 (traditionelle Schreibweise von 大脚怪物), Bigfoot
指手劃腳
zhi3 shou3 hua4 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 指手划脚), herrisch an allem herumkritisieren, jemanden herumkommandieren
赤腳醫生
chi4 jiao3 yi1 sheng1 (traditionelle Schreibweise von 赤脚医生), Barfußarzt
腳制動器
jiao3 zhi4 dong4 qi4 (traditionelle Schreibweise von 脚制动器), Fußbremse
輕手輕腳
qing1 shou3 qing1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 轻手轻脚), sich so leise wie möglich bewegen
海馬支腳
hai2 ma3 zhi1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 海馬支脚), subiculum
四腳爬行
si4 jiao3 pa2 xing2 (traditionelle Schreibweise von 四脚爬行), robben
木腳行動
mu4 jiao3 xing2 dong4 (traditionelle Schreibweise von 木脚行动), Operation Hölzernes Bein
腳本語言
jiao3 ben3 yu3 yan2 (traditionelle Schreibweise von 脚本语言), Skriptsprache
七手八腳
qi1 shou3 ba1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 七手八脚), viele Leute machen geschäftig bei etwas mit
三腳鐵架
san1 jiao3 tie3 jia4 (traditionelle Schreibweise von 三脚铁架), Dreifuß
高腳玻璃杯
gao1 jiao3 bo1 li5 bei1 (traditionelle Schreibweise von 高脚玻璃杯), Pokal
前海馬支腳
qian2 hai2 ma3 zhi1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 前海馬支脚), presubiculum
傍海馬支腳
bang4 hai2 ma3 zhi1 jiao3 (traditionelle Schreibweise von 傍海馬支脚), parasubiculum
三腳火爐架
san1 jiao3 huo3 lu2 jia4 (traditionelle Schreibweise von 三脚火炉架), Dreifuß
腳背形的東西
jiao3 bei4 xing2 de5 dong1 xi5 (traditionelle Schreibweise von 脚背形的东西), Rist
天頭對地腳印刷
tian1 tou2 dui4 di4 jiao3 yin4 shua4 (traditionelle Schreibweise von 天头对地脚印刷), Kopf auf Fuss gedruckt
放置腳跟的部份
fang4 zhi4 jiao3 gen1 de5 bu4 fen5 (traditionelle Schreibweise von 放置脚跟的部份), Krücke

Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
他昨年去了柏林。
Er ist im letzten Jahr nach Berlin gegangen. (Mandarin, Tatoeba Lebensfreude )
当时包柏在洗碗。
Bob wusch gerade ab. (Mandarin, Tatoeba tsayng al_ex_an_der )
你是什麼時候搬到柏林的呀?
Wann bist du nach Berlin gezogen? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Pfirsichbaeumchen )
学习柏柏尔语也给了我结识新朋友的机会。
Learning Berber also gives me the chance to meet new people. (Mandarin, Tatoeba cxpadonis Amastan )
你是什麼时候搬到柏林的呀?
Wann bist du nach Berlin gezogen? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Pfirsichbaeumchen )
人类登上月球、柏林墙倒下,世界被我们的科学和想像被连接在一起。
Ein Mann ist auf dem Mond gelandet. Eine Mauer wurde in Berlin niedergerissen. Eine Welt wurde verbunden durch unsere eigene Wissenschaft und Vorstellungskraft. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 jerom )
當時包柏在洗碗。
Bob wusch gerade ab. (Mandarin, Tatoeba tsayng al_ex_an_der )
有些人将齐柏林飞船视为有史以来最伟大的乐团。
Einige Leute halten Led Zeppelin für die größte Band aller Zeiten. (Mandarin, Tatoeba egg0073 Zaghawa )
我現今住在都柏林。
Ich wohne gegenwärtig in Dublin. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
柏林是德国城市。
Berlin ist eine deutsche Stadt. (Mandarin, Tatoeba sadhen Sudajaengi )
柏拉图是我的朋友,但于我,真理比这更重要。
Platon ist mein Freund, aber die Wahrheit ist mir wichtiger. (Mandarin, Tatoeba sadhen Yorwba )
這條街鋪上了柏油。
Die Straße ist asphaltiert. (Mandarin, Tatoeba Martha Dejo )
欢迎来到柏林。
Herzlich willkommen in Berlin. (Mandarin, Tatoeba iiujik MarekMazurkiewicz )
这条街铺上了柏油。
Die Straße ist asphaltiert. (Mandarin, Tatoeba Martha Dejo )
这片森林的树主要是柏树。
The main type of tree in this part of the forest is the cypress. (Mandarin, Tatoeba sysko sharris123 )
阿拉柏柏尔人最伟大了。
Wir Amazigh sind die Besten. (Shanghai, Tatoeba U2FS Zaghawa )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
爱把喜悦带给所有的生命。
Love is what gives joy to all creation. (Mandarin, Tatoeba LeeSooHa )
凡美的事物就是永恒的喜悦。
A thing of beauty is a joy forever. (Mandarin, Tatoeba iiujik )
与人分享的喜悦是加倍的。
Geteilte Freude ist doppelte Freude. (Mandarin, Tatoeba jin1 samueldora )
取悦他很难。
He is rather hard to please. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
他的声音很悦耳。
Er hat eine angenehme Stimme. (Mandarin, Tatoeba sadhen Ole )
我又转念,见日光之下,快跑的未必能赢,力战的未必得胜,智慧的未必得粮食,明哲的未必得资财,灵巧的未必得喜悦,所临到众人的,是在乎当时的机会。
Ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Helden der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst; denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. (Mandarin, Tatoeba iiujik Pfirsichbaeumchen )
最后,他们感受到了胜利的喜悦。
At last, they experienced the joy of victory. (Mandarin, Tatoeba U2FS CK )
音乐悦耳。
Music gratifies the ears. (Mandarin, Tatoeba fucongcong )
据我所知,她很难被取悦。
To the best of my knowledge, she's hard to please. (Mandarin, Tatoeba Martha )
有些人很难取悦。
Manchen Leuten kann man es nie recht machen. (Mandarin, Tatoeba tsayng pne )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
你已经吃过香蕉挞了吗?
Hast du schon Bananenkuchen gegessen? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
Melissa喜欢吃桃子挞。
Melissa isst gerne Pfirsichtarte. (Mandarin, Tatoeba slo_oth Yorwba )
阿拉吃面包挞白挞油。
We eat butter on bread. (Shanghai, Tatoeba U2FS )
新鲜出炉的蛋挞味道一流。
Egg tarts, when freshly baked, are a real delicacy. (Mandarin, Tatoeba nickyeow )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
他几乎不和他的同僚友好相处。
He is hardly friendly with his fellow workers. (Mandarin, Tatoeba fucongcong )
阿尔及利亚需要摆脱官僚主义。
Algerien muss sich der Bürokratie entledigen. (Mandarin, Tatoeba slo_oth Yorwba )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
一隻貓有一條尾巴和四隻腳。
Eine Katze hat einen Schwanz und vier Beine. (Mandarin, Tatoeba egg0073 Luiaard )
他們在雪地裏找到了熊的腳印。
They found the track of a bear in the snow. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Dejo )
他終於露出馬腳了。
Er hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. (Mandarin, Tatoeba nickyeow wolfgangth )
她累得連腳也抬不起來了。
Sie war so müde, dass sie nicht mehr gehen konnte. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Wolf )
你可以看,可以聽,但手腳不要亂動。
Hear and see and be still. (Mandarin, Tatoeba nickyeow )
他把我從頭到腳打量了一番。
He stared at me from head to foot. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Dejo )
他走了那麼遠的路,腳力一定很不錯。
Since he was able to walk so far, he must have strong legs. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
他從頭到腳都是泥巴。
He was covered with mud from head to foot. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
她從頭到腳都濕透了。
She was soaked from head to foot. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
你的三腳架在我的辦公室裏。
Your tripod is in my office. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus nickyeow )
我一直在找我的三腳架。
I've been looking for my tripod. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus nickyeow )
突然,我停下腳步。
Suddenly, my feet stopped. (Mandarin, Tatoeba Martha )
看哪,年輕人赤腳走在水裡。
Schau, die Jungen laufen barfuß im Wasser. (Mandarin, Tatoeba Martha Hans_Adler )
這座城市位於山腳下。
Die Stadt liegt am Fuße eines Berges. (Mandarin, Tatoeba Martha Tamy )
我的腳起水泡了。
Ich habe Blasen an den Füßen. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
這雙鞋子不合我的腳。
Dieses Paar Schuhe passt mir nicht. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Espi )
我在按摩腳。
Ich massiere mir den Fuß. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen )
我的手和腳都腫了。
Meine Hände und meine Füsse sind angeschwollen. (Mandarin, Tatoeba Martha Tamy )
手甲的生長速度比腳甲快四倍。
Fingernails grow nearly four times faster than toenails. (Mandarin, Tatoeba nickyeow darinmex )

einzusortieren[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
一入禁庭,必生祸患
yi1 ru4 jin1/jin4 ting2 , bi4 sheng1 huo4 huan4 Once he enters the palace, it will surely become a catastrophe (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
A引兵突入宫庭
A yin3 bing1 tu1 ru4 gong1 ting2 A led his troops on an attack of the palace (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
A杀入内庭
A sha1 ru4 nei4 ting2 A fought his way into the inner palace (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
今日他孩儿即皇帝位,内外臣僚,皆其心腹
jin1 ri4 ta1 hai2 er2/er5 ji2 huang2 di4 wei4 , nei4 wai4 chen2 liao2 , jie1 qi2 xin1 fu4 Now that her son has become emperor, all of the ministers from inside and outside of the palace are her trusted confidents. (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第002回)
故成汤之时,有谷生于庭,昏而生,比旦而大拱
gu4 cheng2 tang1 zhi1 shi2 , you3 gu3 sheng1 yu2 ting2 ,昏 er2 sheng1 , bi4 dan4 er2 da4 gong3 Zur Zeit des Vollenders Tang wuchs eine Ähre vor dem Schloß. Abends kam sie hervor und am nächsten Morgen war sie so dick, daß man sie mit beiden Händen eben umfassen konnte. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
柏拉图是我的朋友,但于我,真理比这更重要。
bo2 la1 tu2 shi4 wo3 de5 peng2 you3 , dan4 yu2 wo3 , zhen1 li3 bi4 zhe4/zhei4 geng4 chong2/zhong4 yao4 。 Plato is my friend, but the truth is worth more to me. (Tatoeba sadhen Benjameno)
柏林是德国城市。
bo2 lin2 shi4 de2 guo2 cheng2 shi4 。 Berlin ist eine deutsche Stadt. (Tatoeba sadhen Sudajaengi)
當時包柏在洗碗。
dang1/dang4 shi2 bao1 bo2 zai4 xi3/xian3 wan3 。 Bob wusch gerade ab. (Tatoeba tsayng al_ex_an_der)
他昨年去了柏林。
ta1 zuo2 nian2 qu4 le5 bo2 lin2 。 He went to Berlin last year. (Tatoeba Lebensfreude)
人类登上月球、柏林墙倒下,世界被我们的科学和想像被连接在一起。
ren2 lei4 deng1 shang4 yue4 qiu2 、 bo2 lin2 qiang2 dao3 xia4 , shi4 jie4 bei4 wo3 men5 de5 ke1 xue2 he2/he4/huo2 xiang3 xiang4 bei4 lian2 jie1 zai4 yi1 qi3 。 Ein Mann ist auf dem Mond gelandet. Eine Mauer wurde in Berlin niedergerissen. Eine Welt wurde verbunden durch unsere eigene Wissenschaft und Vorstellungskraft. (Tatoeba zhouj1955 jerom)
最后,他们感受到了胜利的喜悦。
zui4 hou4 , ta1 men5 gan3 shou4 dao4 le5 sheng4 li4 de5 xi3 yue4 。 At last, they experienced the joy of victory. (Tatoeba U2FS CK)
音乐悦耳。
yin1 le4/yue4 yue4 er3 。 Music gratifies the ears. (Tatoeba fucongcong NekoKanjya)
他的声音很悦耳。
ta1 de5 sheng1 yin1 hen3 yue4 er3 。 His voice is pleasant to listen to. (Tatoeba sadhen sacredceltic)
你已经吃过香蕉挞了吗?
ni3 yi3 jing4 chi1 guo4 xiang1 jiao1 ta4 le5 ma5 ? Hast du schon Bananenkuchen gegessen? (Tatoeba fucongcong MUIRIEL)
他几乎不和他的同僚友好相处。
ta1 ji1 乎 bu4 he2/he4/huo2 ta1 de5 tong2 liao2 you3 hao3 xiang1/xiang4 chu4 。 He is hardly friendly with his fellow workers. (Tatoeba fucongcong)
我的家庭并不富有。
wo3 de5 jia1 ting2 bing4 bu4 fu4 you3 。 Meine Familie ist nicht reich. (Tatoeba notabene Pfirsichbaeumchen)
他有一個大家庭。
ta1 you3 yi1 ge4 da4 jia1 ting2 。 Er hat eine große Familie. (Tatoeba Martha MUIRIEL)
由于诸多不幸因素,单亲家庭在增长中。
you2 yu2 zhu1 duo1 bu4 xing4 yin1 su4 , dan1/shan2 qin1 jia1 ting2 zai4 zeng1 chang2/zhang3 zhong1/zhong4 。 Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase. (Tatoeba fucongcong)
你的家庭有多大?
ni3 de5 jia1 ting2 you3 duo1 da4 ? Wie groß ist deine Familie? (Tatoeba verdastelo9604 Peanutfan)
家庭作业是学习中很重要的一部分。
jia1 ting2 zuo4 ye4 shi4 xue2 xi2 zhong1/zhong4 hen3 chong2/zhong4 yao4 de5 yi1 bu4 fen1 。 Your homework is one important part of the learning experience. (Tatoeba trieuho)
因为我家庭还在工作,所以他们就去不了德克萨斯。
yin1 wei2/wei4 wo3 jia1 ting2 hai2/huan2 zai4 gong1 zuo4 , suo3 yi3 ta1 men5 jiu4 qu4 bu4 le5 de2 ke4 sa4 si1 。 My family is still working, so they can't go to Texas right away. (Tatoeba tarim222 CK)
我喜欢你的家庭。
wo3 xi3 欢 ni3 de5 jia1 ting2 。 I like your family. (Tatoeba CM)
家庭是社會的核心。
jia1 ting2 shi4 she4 hui4 de5 he2 xin1 。 The family is the fundamental unit of society. (Tatoeba egg0073 garborg)
多美好的家庭啊!
duo1 mei3 hao3 de5 jia1 ting2 a1 ! Was für eine wunderbare Familie! (Tatoeba fucongcong MUIRIEL)
不过,我从来没有在一个小气的英国家庭做过客。
bu4 guo4 , wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 zai4 yi1 ge4 xiao3 qi4 de5 ying1 guo2 jia1 ting2 zuo4 guo4 ke4 。 However, I've never been a guest in an English household that wasn't generous. (Tatoeba eastasiastudent)
汤姆想多把时间花在他的家庭上。
tang1 mu3 xiang3 duo1 ba3 shi2 jian1 hua1 zai4 ta1 de5 jia1 ting2 shang4 。 Tom wants to spend more time with his family. (Tatoeba verdastelo9604 CK)
植有松树的庭院。
zhi2 you3 song1 shu4 de5 ting2 yuan4 。 Ein mit Kiefern bepflanzter Garten. (Tatoeba zhouj1955 xtofu80)
电视限制家庭成员的沟通的事实已经广为人知。
dian4 shi4 xian4 zhi4 jia1 ting2 cheng2 yuan2 de5 gou1 tong1 de5 shi4 shi2 yi3 jing4 guang3 wei2/wei4 ren2 zhi1 。 The fact that television frequently limits communication within families is already well known. (Tatoeba mtdot)
你该知道你对家庭的责任。
ni3 gai1 zhi1 dao4 ni3 dui4 jia1 ting2 de5 ze2 ren4 。 Du musst dir deiner familiären Verantwortung bewusst sein. (Tatoeba fucongcong MUIRIEL)
我们必须保持家庭传统。
wo3 men5 bi4 xu1 bao3 chi2 jia1 ting2 chuan2/zhuan4 tong3 。 Wir müssen die Familientraditionen aufrechterhalten. (Tatoeba fucongcong al_ex_an_der)
他们给我们看他们全部的家庭图片。
ta1 men5 gei3 wo3 men5 kan4 ta1 men5 quan2 bu4 de5 jia1 ting2 tu2 pian4 。 We were shown all of their family photos. (Tatoeba eastasiastudent)
这个家庭热情地接待了我。
zhe4/zhei4 ge4 jia1 ting2 re4 qing2 de4/di4 jie1 dai1 le5 wo3 。 Diese Familie hat mich sehr herzlich empfangen. (Tatoeba fucongcong Zaghawa)
那么首先我们应该召开一次家庭会议。
na4/nei4 me5 shou3 xian1 wo3 men5 ying1/ying4 gai1 zhao4 kai1 yi1 ci4 jia1 ting2 hui4 yi4 。 Da mussten wir zuerst den Familienrat einberufen. (Tatoeba Gustav249 Esperantostern)
你很快就会习惯在大庭广众说话了。
ni3 hen3 kuai4 jiu4 hui4 xi2 guan4 zai4 da4 ting2 guang3 zhong4 shuo1 hua4 le5 。 You'll soon get used to speaking in public. (Tatoeba fucongcong CK)
您该知道您对家庭的责任。
nin2 gai1 zhi1 dao4 nin2 dui4 jia1 ting2 de5 ze2 ren4 。 Sie müssen sich Ihrer familiären Verantwortung bewusst sein. (Tatoeba fucongcong MUIRIEL)
丹的家庭电话被警察监听了。
dan1 de5 jia1 ting2 dian4 hua4 bei4 jing3 察 jian1/jian4 ting1 le5 。 Dan's home phone was tapped by police. (Tatoeba verdastelo9604 Amastan)
尤其是在中国北方,包饺子、吃饺子,已经成为大多数家庭欢度除夕的一个重要活动。
you2 qi2 shi4 zai4 zhong1/zhong4 guo2 bei3 fang1 , bao1 jiao3 zi5 、 chi1 jiao3 zi5 , yi3 jing4 cheng2 wei2/wei4 da4 duo1 shu3/shuo4 jia1 ting2 欢 du4 chu2 xi1/xi4 de5 yi1 ge4 chong2/zhong4 yao4 huo2 dong4 。 Especially in northern China, wrapping and eating dumplings has become an important activity for happily spending New Year's Eve in many households. (Tatoeba eastasiastudent)
百分之十五的房屋将是经济适用,所以低收入家庭会在这个地区买或者租房子。
bai3 fen1 zhi1 shi2 wu3 de5 fang2 wu1 jiang1/jiang4 shi4 jing4 ji4 di4/shi4 yong4 , suo3 yi3 di1 shou1 ru4 jia1 ting2 hui4 zai4 zhe4/zhei4 ge4 de4/di4 qu1 mai3 huo4 zhe3 zu1 fang2 zi5 。 Fifteen per cent of the housing will be affordable, so that low-income families will be able to buy or rent homes in the area. (Tatoeba eastasiastudent)
被告周五将会出现在法庭上。
bei4 gao4 zhou1 wu3 jiang1/jiang4 hui4 chu1 xian4 zai4 fa3 ting2 shang4 。 The accused is to appear before the court on Friday. (Tatoeba fucongcong)
法庭宣判被告无罪。
fa3 ting2 xuan1 pan4 bei4 gao4 wu2 zui4 。 The court declared the defendant innocent. (Tatoeba verdastelo9604 maaster)
这个家庭非常贫穷以至于无法偿还贷款。
zhe4/zhei4 ge4 jia1 ting2 fei1 chang2 贫 qiong2 yi3 zhi4 yu2 wu2 fa3 chang2 hai2/huan2 dai4 kuan3 。 Die Familie ist zu arm um die Schulden zurückzuzahlen. (Tatoeba mcq Vortarulo)
她对你们的家庭一无所知。
ta1 dui4 ni3 men5 de5 jia1 ting2 yi1 wu2 suo3 zhi1 。 Sie weiß nichts über eure Familie. (Tatoeba hsuan07 al_ex_an_der)
她有一個大家庭。
ta1 you3 yi1 ge4 da4 jia1 ting2 。 Sie hat eine große Familie. (Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen)
我有一个大家庭。
wo3 you3 yi1 ge4 da4 jia1 ting2 。 Ich habe eine große Familie. (Tatoeba popolady lilygilder)
大学里也有家庭作业吗?
da4 xue2 li3 ye3 you3 jia1 ting2 zuo4 ye4 ma5 ? Gibt es auch an der Universität Hausaufgaben? (Tatoeba rickjiang Pfirsichbaeumchen)
老师给我们布置了家庭作业。
lao3 shi1 gei3 wo3 men5 bu4 zhi4 le5 jia1 ting2 zuo4 ye4 。 Der Lehrer gab uns Hausaufgaben. (Tatoeba fucongcong Manfredo)
上星期天我的家庭去了动物园看熊猫。
shang4 xing1 ji1/qi1 tian1 wo3 de5 jia1 ting2 qu4 le5 dong4 wu4 yuan2 kan4 xiong2 mao1 。 My family went to the zoo to see pandas last Sunday. (Tatoeba sysko CK)
这个女孩正在做家庭作业。
zhe4/zhei4 ge4 nü3/ru3 hai2 zheng4 zai4 zuo4 jia1 ting2 zuo4 ye4 。 The girl is doing homework. (Tatoeba trieuho)
教育从家庭开始。
jiao1 yu4 cong2 jia1 ting2 kai1 shi3 。 Erziehung beginnt zu Hause. (Tatoeba fucongcong Espi)
我从一个大家庭来。
wo3 cong2 yi1 ge4 da4 jia1 ting2 lai2 。 I come from a large family. (Tatoeba verdastelo9604 CK)
当我们想到男女在社会中的传统角色时,我们认为丈夫养家,妻子照顾孩子和家庭。
dang1/dang4 wo3 men5 xiang3 dao4 nan2 nü3/ru3 zai4 she4 hui4 zhong1/zhong4 de5 chuan2/zhuan4 tong3 jue2 se4 shi2 , wo3 men5 ren4 wei2/wei4 zhang4 fu2 yang3 jia1 , qi1 zi5 zhao4 gu4 hai2 zi5 he2/he4/huo2 jia1 ting2 。 When we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children. (Tatoeba fucongcong)
他有个大家庭。
ta1 you3 ge4 da4 jia1 ting2 。 Er hat eine große Familie. (Tatoeba fucongcong MUIRIEL)
我家前面有个小庭院。
wo3 jia1 qian2 mian4 you3 ge4 xiao3 ting2 yuan4 。 Vor meinem Haus ist ein kleiner Garten. (Tatoeba ydcok MUIRIEL)
邮差送邮件到各个家庭。
you2 cha4/chai1 song4 you2 jian4 dao4 ge4 ge4 jia1 ting2 。 Der Postbote bringt die Post ins Haus. (Tatoeba Emmy Tamy)
你们庭院里有桌子吗?
ni3 men5 ting2 yuan4 li3 you3 桌 zi5 ma5 ? Do you have a table in the patio? (Tatoeba fucongcong Swift)
总要察验何为主所喜悦的事。
zong3 yao4 察 yan4 he2 wei2/wei4 zhu3 suo3 xi3 yue4 de5 shi4 。 indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. (Die Bibel - Epheserbrief)
一般胡:两人聚论:"《论语》一书,皆讲胡子。开章就说:'不亦悦乎','不亦乐乎','不亦君子乎',这三个都是好胡;'为人谋而不忠乎','与朋友交而不信乎','传不习乎',这三个是不好胡;'君子者乎','色壮者乎',这两个胡一好一不好。"或问:"使乎,使乎。"答曰:"上面的胡与下面的胡,总是一般。"
yi1 ban1 hu2 : liang3 ren2 ju4 lun4 :"《 lun4 yu3 》 yi1 shu1 , jie1 jiang3/jiang5 hu2 zi5 。 kai1 zhang1 jiu4 shuo1 :' bu4 yi4 yue4 乎',' bu4 yi4 le4/yue4 乎',' bu4 yi4 jun1 zi5 乎', zhe4/zhei4 san1 ge4 dou1/du1 shi4 hao3 hu2 ;' wei2/wei4 ren2 谋 er2 bu4 zhong1 乎',' yu3 peng2 you3 jiao1 er2 bu4 xin4 乎',' chuan2/zhuan4 bu4 xi2 乎', zhe4/zhei4 san1 ge4 shi4 bu4 hao3 hu2 ;' jun1 zi5 zhe3 乎',' se4 zhuang4 zhe3 乎', zhe4/zhei4 liang3 ge4 hu2 yi1 hao3 yi1 bu4 hao3 。" huo4 wen4 :" shi3/shi4 乎, shi3/shi4 乎。" da2 yue1 :" shang4 mian4 de5 hu2 yu3 xia4 mian4 de5 hu2 , zong3 shi4 yi1 ban1 。" Witze5
27.43他倚靠神,神若喜悦他,现在可以救他;因为他曾说:我是神的儿子。
27.43 ta1 yi3 kao4 shen2 , shen2 ruo4 xi3 yue4 ta1 , xian4 zai4 ke3/ke4 yi3 jiu4 ta1 ; yin1 wei2/wei4 ta1 ceng2 shuo1 : wo3 shi4 shen2 de5 er2/er5 zi5 。 27.43 Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt; denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. - (Die Bibel - Matthäusevangelium)
娶了妻的,是为世上的事?虑,想怎样叫妻子喜悦。
qu3 le5 qi1 de5 , shi4 wei2/wei4 shi4 shang4 de5 shi4 ? lü4 , xiang3 zen3 yang4 jiao4 qi1 zi5 xi3 yue4 。 der Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie er dem Weibe gefallen möge. (Die Bibel - Korintherbrief1)
原来,各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。
yuan2 lai2 , ge4 guo2 zhong1/zhong4 na4/nei4 jing4 wei4 zhu3 、 hang2/xing2 yi4 de5 ren2 dou1/du1 wei2/wei4 zhu3 suo3 yue4 na4 。 35 sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. (Die Bibel - Apostelgeschichte)
因为人若有愿做的心,必蒙悦纳,乃是照他所有的,并不是照他所无的。
yin1 wei2/wei4 ren2 ruo4 you3 yuan4 zuo4 de5 xin1 , bi4 meng2 yue4 na4 , nai3 shi4 zhao4 ta1 suo3 you3 de5 , bing4 bu4 shi4 zhao4 ta1 suo3 wu2 de5 。 Denn wenn die Geneigtheit vorliegt, so ist einer annehmlich nach dem er hat, und nicht nach dem er nicht hat. (Die Bibel - Korintherbrief2)
3.17从天上有声音说:这是我的爱子,我所喜悦的。
3.17 cong2 tian1 shang4 you3 sheng1 yin1 shuo1 : zhe4/zhei4 shi4 wo3 de5 ai4 zi5 , wo3 suo3 xi3 yue4 de5 。 3.17 Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. (Die Bibel - Matthäusevangelium)
因为蒙悦纳的,不是自己称许的,乃是主所称许的。
yin1 wei2/wei4 meng2 yue4 na4 de5 , bu4 shi4 zi4 ji3 cheng1 xu3 de5 , nai3 shi4 zhu3 suo3 cheng1 xu3 de5 。 Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern den der Herr empfiehlt. (Die Bibel - Korintherbrief2)
我们各人务要叫邻舍喜悦,使他得益处,建立德行。
wo3 men5 ge4 ren2 wu4 yao4 jiao4 lin2 she3 xi3 yue4 , shi3/shi4 ta1 de2/de5/dei3 yi4 chu4 , jian4 li4 de2 hang2/xing2 。 Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. (Die Bibel - Römerbrief)
26.8门徒看见就很不喜悦,说:何用这样的枉费呢!
26.8 men2 tu2 kan4 jian4/xian4 jiu4 hen3 bu4 xi3 yue4 , shuo1 : he2 yong4 zhe4/zhei4 yang4 de5 wang3 fei4 ne5 ! 26.8 Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? (Die Bibel - Matthäusevangelium)
有几个人心中很不喜悦,说:何用这样枉费香膏呢?
you3 ji1 ge4 ren2 xin1 zhong1/zhong4 hen3 bu4 xi3 yue4 , shuo1 : he2 yong4 zhe4/zhei4 yang4 wang3 fei4 xiang1 gao1 ne5 ? 14.4 Es waren aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist dieser Verlust der Salbe geschehen? (Die Bibel - Markusevangelium)
又说:我实在告诉你们,没有先知在自己家乡被人悦纳的。
you4 shuo1 : wo3 shi2 zai4 gao4 su4 ni3 men5 , mei2/mo4 you3 xian1 zhi1 zai4 zi4 ji3 jia1 xiang1 bei4 ren2 yue4 na4 de5 。 4.24 Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, daß kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. (Die Bibel - Lukasevangelium)
在这几样上服事基督的,就为神所喜悦,又为人所称许。
zai4 zhe4/zhei4 ji1 yang4 shang4 fu2 shi4 ji1 du1 de5 , jiu4 wei2/wei4 shen2 suo3 xi3 yue4 , you4 wei2/wei4 ren2 suo3 cheng1 xu3 。 Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. (Die Bibel - Römerbrief)
我们坚固的人应该担代不坚固人的软弱,不求自己的喜悦。
wo3 men5 jian1 gu4 de5 ren2 ying1/ying4 gai1 担 dai4 bu4 jian1 gu4 ren2 de5 ruan3 ruo4 , bu4 qiu2 zi4 ji3 de5 xi3 yue4 。 Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. (Die Bibel - Römerbrief)
若寡妇有儿女,或有孙子孙女,便叫他们先在自己家中学着行孝,报答亲恩,因为这在神面前是可悦纳的。
ruo4 gua3 妇 you3 er2/er5 nü3/ru3 , huo4 you3 sun1 zi5 sun1 nü3/ru3 , bian4 jiao4 ta1 men5 xian1 zai4 zi4 ji3 jia1 zhong1/zhong4 xue2 zhao2/zhe2 hang2/xing2 xiao4 , bao4 da2 qin1 en1 , yin1 wei2/wei4 zhe4/zhei4 zai4 shen2 mian4 qian2 shi4 ke3/ke4 yue4 na4 de5 。 Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, gegen das eigene Haus fromm zu sein und den Eltern Gleiches zu vergelten; denn dieses ist angenehm vor Gott. (Die Bibel - Timotheusbrief1)
所以,无论是住在身内,离开身外,我们立了志向,要得主的喜悦。
suo3 yi3 , wu2 lun4 shi4 zhu4 zai4 shen1 nei4 , li2 kai1 shen1 wai4 , wo3 men5 li4 le5 zhi4 xiang4 , yao4 de2/de5/dei3 zhu3 de5 xi3 yue4 。 Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. (Die Bibel - Korintherbrief2)
因为基督也不求自己的喜悦,如经上所记:辱骂你人的辱骂都落在我身上。
yin1 wei2/wei4 ji1 du1 ye3 bu4 qiu2 zi4 ji3 de5 xi3 yue4 , ru2 jing4 shang4 suo3 ji4 :辱 ma4 ni3 ren2 de5 辱 ma4 dou1/du1 la4/lao4/luo4 zai4 wo3 shen1 shang4 。 Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht: "Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen." (Die Bibel - Römerbrief)
又有声音从天上来,说:你是我的爱子,我喜悦你。
you4 you3 sheng1 yin1 cong2 tian1 shang4 lai2 , shuo1 : ni3 shi4 wo3 de5 ai4 zi5 , wo3 xi3 yue4 ni3 。 1.11 Und eine Stimme geschah aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. (Die Bibel - Markusevangelium)
在至高之处荣耀归与神!在地上平安归与他所喜悦的人(有古卷作:喜悦归与人)!
zai4 zhi4 gao1 zhi1 chu4 rong2 耀 gui1 yu3 shen2 ! zai4 de4/di4 shang4 ping2 an1 gui1 yu3 ta1 suo3 xi3 yue4 de5 ren2 ( you3 gu3 juan3 zuo4 : xi3 yue4 gui1 yu3 ren2 )! 2.14 Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen! (Die Bibel - Lukasevangelium)
他从父神得尊贵荣耀的时候,从极大荣光之中有声音出来,向他说:"这是我的爱子,我所喜悦的。"
ta1 cong2 fu4 shen2 de2/de5/dei3 zun1 gui4 rong2 耀 de5 shi2 hou4 , cong2 ji2 da4 rong2 guang1 zhi1 zhong1/zhong4 you3 sheng1 yin1 chu1 lai2 , xiang4 ta1 shuo1 :" zhe4/zhei4 shi4 wo3 de5 ai4 zi5 , wo3 suo3 xi3 yue4 de5 。" Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe". (Die Bibel - Petrusbrief2)
并且我们一切所求的,就从他得着;因为我们遵守他的命令,行他所喜悦的事。
bing4 qie3 wo3 men5 yi1 qie1 suo3 qiu2 de5 , jiu4 cong2 ta1 de2/de5/dei3 zhao2/zhe2 ; yin1 wei2/wei4 wo3 men5 zun1 shou3 ta1 de5 ming4 ling4 , hang2/xing2 ta1 suo3 xi3 yue4 de5 shi4 。 und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. (Die Bibel - Johannesbrief1)
以诺因着信,被接去,不至於见死,人也找不着他,因为神已经把他接去了;只是他被接去以先,已经得了神喜悦他的明证。
yi3 nuo4 yin1 zhao2/zhe2 xin4 , bei4 jie1 qu4 , bu4 zhi4 yu2 jian4/xian4 si3 , ren2 ye3 zhao3 bu4 zhao2/zhe2 ta1 , yin1 wei2/wei4 shen2 yi3 jing4 ba3 ta1 jie1 qu4 le5 ; zhi3 shi4 ta1 bei4 jie1 qu4 yi3 xian1 , yi3 jing4 de2/de5/dei3 le5 shen2 xi3 yue4 ta1 de5 ming2 zheng4 。 Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, daß er Gott wohlgefallen habe. (Die Bibel - Hebräerbrief)
我愿你们无所?虑。没有娶妻的,是为主的事?虑,想怎样叫主喜悦。
wo3 yuan4 ni3 men5 wu2 suo3 ? lü4 。 mei2/mo4 you3 qu3 qi1 de5 , shi4 wei2/wei4 zhu3 de5 shi4 ? lü4 , xiang3 zen3 yang4 jiao4 zhu3 xi3 yue4 。 Ich will aber, daß ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge; (Die Bibel - Korintherbrief1)
这是好的,在神我们救主面前可蒙悦纳。
zhe4/zhei4 shi4 hao3 de5 , zai4 shen2 wo3 men5 jiu4 zhu3 mian4 qian2 ke3/ke4 meng2 yue4 na4 。 Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heilandgott, (Die Bibel - Timotheusbrief1)
所以弟兄们,我以神的慈悲劝你们,将身体献上,当作活祭,是圣洁的,是神所喜悦的;你们如此事奉乃是理所当然的。
suo3 yi3 弟 xiong1 men5 , wo3 yi3 shen2 de5 ci2 bei1 quan4 ni3 men5 , jiang1/jiang4 shen1 ti3 xian4 shang4 , dang1/dang4 zuo4 huo2 ji4 , shi4 sheng4 jie2 de5 , shi4 shen2 suo3 xi3 yue4 de5 ; ni3 men5 ru2 ci3 shi4 奉 nai3 shi4 li3 suo3 dang1/dang4 ran2 de5 。 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. (Die Bibel - Römerbrief)
你们作儿女的,要凡事听从父母,因为这是主所喜悦的。
ni3 men5 zuo4 er2/er5 nü3/ru3 de5 , yao4 fan2 shi4 ting1 cong2 fu4 mu3 , yin1 wei2/wei4 zhe4/zhei4 shi4 zhu3 suo3 xi3 yue4 de5 。 Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. (Die Bibel - Kolosserbrief)
好叫你们行事为人对得起主,凡事蒙他喜悦,在一切善事上结果子,渐渐的多知道神;
hao3 jiao4 ni3 men5 hang2/xing2 shi4 wei2/wei4 ren2 dui4 de2/de5/dei3 qi3 zhu3 , fan2 shi4 meng2 ta1 xi3 yue4 , zai4 yi1 qie1 shan3/shan4 shi4 shang4 jie1/jie2 guo3 zi5 , jian1/jian4 jian1/jian4 de5 duo1 zhi1 dao4 shen2 ; um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend, und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, (Die Bibel - Kolosserbrief)
赏心悦目
赏 xin1 yue4 mu4 (Wiktionary en)
门庭若市
men2 ting2 ruo4 shi4 (Wiktionary en)
分庭抗礼
fen1 ting2 kang4 li3 (Wiktionary en)
GP 是 general practitioner 的 缩写。它 是 英国 的 家庭 医生。
GP shi4 general practitioner de5 suo1 xie3 。 ta1/tuo2 shi4 ying1 guo2 de5 jia1 ting2 yi1 sheng1 。 ( English-Hanzi von Efex3)
径庭历级,非礼也
jing4 ting2 li4 ji2 , fei1 li3 ye3 Quer über den Hof zu gehen und die Treppen emporzuspringen widerspricht der feinen Sitte. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
我 有 一个 幸福 的 家庭,有 5个 人,其中 包括 我 父亲,母亲,祖父,姐姐 和 我。我 的 父亲 是 一个 工人,可以 满足 我 的 一些 要求,比如 为 我 买 一些 小 玩具。我 的 母亲 陪伴 我 每天 学习。我 的 爷爷 是 数学 老师,他 要求 我 非常 严格。我 的 妹妹 是 学生。我 必须 努力 学习,并 获得 良好 的 成绩 来 报答 他们。
wo3 you3 yi1 ge4 xing4 fu2 de5 jia1 ting2 , you3 5 ge4 ren2 , qi2 zhong1/zhong4 bao1 kuo4 wo3 fu4 qin1 , mu3 qin1 , zu3 fu4 , jie3 jie3 he2/he4/huo2 wo3 。 wo3 de5 fu4 qin1 shi4 yi1 ge4 gong1 ren2 , ke3/ke4 yi3 man3 zu3 wo3 de5 yi1 xie1 yao4 qiu2 , bi4 ru2 wei2/wei4 wo3 mai3 yi1 xie1 xiao3 wan2/wan4 ju4 。 wo3 de5 mu3 qin1 pei2 ban4 wo3 mei3 tian1 xue2 xi2 。 wo3 de5 ye2 ye2 shi4 shu3/shuo4 xue2 lao3 shi1 , ta1 yao4 qiu2 wo3 fei1 chang2 yan2 ge2 。 wo3 de5 mei4 mei4 shi4 xue2 sheng1 。 wo3 bi4 xu1 nu3 li4 xue2 xi2 , bing4 huo4 de2/de5/dei3 liang2 hao3 de5 cheng2 ji1 lai2 bao4 da2 ta1 men5 。 ( English-Hanzi von Efex3)
大相径庭
da4 xiang1/xiang4 jing4 ting2 (Wiktionary en)
門庭若市
men2 ting2 ruo4 shi4 (Wiktionary en)

Lückentexte[Bearbeiten]

Wikijunior: 太阳系/月球 Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: 太阳系/月球 Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
每 个 月, Jeden Monat
月亮 圆 的 时候 称为 满月, wenn der Mond rund ist heißt er Vollmond
也 称为 “望”。 und wird auch als "Wang" bezeichnet.
接下来 的 几 天 里 月亮 会 越来越 “瘦”, In den folgenden Tagen wird der Mond immer dünner
但 还是 比较 接近 圆 形, aber er hat immer noch eine vergleichsweise runde Form.
称为 “凸月”。 Dies wird als "konvexer Mond" bezeichnet.
大概 过了 七 八 天 后, Nach etwa 7 bis 8 Tagen
月亮 会 变成 半圆 形, verändert sich der Mond zu einer halbrunden Form
称为 abnehmende Mondsehne。 und wird als abnehmende Mondsehne bezeichnet.
这 时 的 月亮 从 半夜 升起, Der Mond steigt zu dieser Zeit ab Mitternacht auf.
到 清晨 才 落下。 Erst am frühen Morgen steigt er wieder herab
再 接下来,月亮 继续 “变瘦”, In den folgenden Tagen fährt der Mond fort sich zu "verdünnen"
它 的 样子 像 一只 Haken, Seine Erscheinung ähnelt jetzt einem Haken.
或者 是 像 一把 弯弓。 oder ähnlich einem gekrümmten Bogen.
这 时 的 月亮 称为 残月。 Der Mond wird zu dieser Zeit als ruinierter (abnehmender) Mond bezeichnet.
满月 的 十五 天 之 后, Fünfzehn Tage nach Vollmond
月亮 会 细 得像 丝 一样, wird der Mond so dünn wie ein Seidenfaden
甚至 看不到了, so dass man ihn praktisch nicht mehr sehen kann
这就是 农历 所 说 的 “朔”。 Dies wird im Mondkalender der "Beginn" genannt.
然而,一 两 天 之 后,月亮 又 会 出现。 Aber ein, zwei Tage später wird der Mond wieder erscheinen
这时 的 月亮 仍然 很 dünn, In dieser Zeit des Mondes ist er immer noch sehr dünn
但 弯 的 方向 反了 过来。 jedoch ist seine Krümmung entgegengesetzt der Früheren.
(zu 3/4) abnehmenden Mondes 时, zur Zeit des (zu 3/4) abnehmenden Mondes
月亮 向 东边 凸出, wölbt sich der Mond in östlicher Richtung.
现在 则 是 朝向 西边 凸出了。 anschließend wölbt er sich in westliche Richtung
这 时 的 月亮 叫做 新月。 zu dieser Zeit wird der Mond Neumond genannt
几 天 过后, Nach einigen Tagen
月亮 会 越来越 “胖”, wird der Mond immer "dicker"
变得 像 “残月” 时 一样 了, Er verändert sich ähnlich wir zur Zeit des abnehmenden Mondes
但 方向 仍然 是 反 的。 aber seine Richtung ist jetzt umgedreht.
这 时 的 月亮 叫做 "wundervoller zunehmender 月"。 Diese Zeit des Mondes heißt "wundervoller zunehmender Mond"
七 八 天 之 后, Nach 7 bis 8 Tagen
月亮 又 会 变成 半圆形, wird der Mond wieder halbrundförmig
只 不过 这次 是 朝 西边 凸出 的 了, nur dass er sich dieses Mal nach Westen wölbt.
叫做 "auf der Mondsehne" (erstes Viertel)。 Er heißt "auf der Mondsehne" (erstes Viertel)
"auf der Mondsehne" (erstes Viertel) 与 "abnehmende Mondsehne" 不同 的 地方 还在于: "Auf der Mondsehne" (erstes Viertel) und "abnehmende Mondsehne" (drei Viertel) sind unterschiedliche Regionen
"auf der Mondsehne" (erstes Viertel) 是 从 黄昏时 就 升起, "Auf der Mondsehne" ist von steigt zur Abendzeit auf,
半夜 就 落下了。 und sinkt ab Mitternacht
所以 说, 黄昏 时 看到 的 是 "auf der Mondsehne" (erstes Viertel), so dass man sagt, zur Abendzeit sieht man das erste Mondviertel
早晨 时 看到 的 是 "abnehmende Mondsehne"。 zum frühen Morgen das dritte Mondviertel
"auf der Mondsehne" (erstes Viertel) 在 接下来 的 几 天 里 会 继续 “长胖”, In den folgenden Tagen nach dem ersten Mondviertel wird er "weiter wachsen"
而 变回 “凸月”, und wird wieder zum "gewölbten Mond"
再过了 七 八 天 以后, Wiederum nach 7 bis 8 Tagen
就 又 会 变回 满月了, wird er wiederum zurück zum Vollmond werden
而 下一 轮 变化 又 会 开始。 und die nächste Runde der Veränderung wird wieder beginnen.
这 个 Zyklus 一共 进行 的 时间 是 一个 月 Die Zeit, die er insgesamt für diesen Zyklus benötigt ist ein Monat.

the marco polo project: Walmart 故事(二) Walmart 是家什么样的公司?[Bearbeiten]

Walmart 在这个美丽的小岛一共开设了九家店,而我一直到第五家才应聘成功。刚开始我把这件事情看得很简单,但碰了两回钉子后我开始静下心来仔细研究这件事。在网上 suchen 外企应聘一般都会提出什么问题,怎样算合理的回答。随着对 Walmart 的了解我发现自己越来越喜欢这家公司,你知道我一直都在 suchte 一个归宿,我发现它和我梦想的地方很相似。那些美好的理念,原则,信仰。我以为我在这个 dreckig 的国家找到了一片净土。

第五次应聘的那天阳光 glitzern,这个小岛素来被称为阳光之岛。我来到位于市中心的这家店里,看着里面 kommen und gehen 的员工感觉很亲切。你能从她们身上感觉到安详和善意,人一般在见到和自己有相似价值观的人才会感到亲切。接待我的是部门主管建勇,他的态度非常 freundlich,只是给人感觉有些多疑。他对我非常的肯定,说他自己从事这个职业很久了,一见我就觉得我非常适合这份工作,我身上有这个职业所需要的特质。他说的我心花怒放,要知道我这几天可是连连遭受挫折呀。心里不禁对他有些 Dankbarkeit。建勇身上有一种气质,我当时不能清楚的判断这种气质代表着什么,但又似乎有些熟悉,后来才明白那是权力的气息。准确的说是以权力为核心价值观的人身上特有的气息,在政府官僚身上最能感觉到。

我这个人是有点2,顺利一点马上忘乎所以,放松下来后和建勇 unterhalten 的时候 brüsten 起自己看人的眼光很准,建勇问我你看我是个什么样的人?不知怎的我心 rutschte mir in die Hose,kniff mein 眼睛 zusammen um 观察他的面容。随后说了一句绝对不会错的话,你是个正直的人。建勇笑了,说不正直的人是当不了ap的。我能感觉他一直在观察我,他始终都没有放松。

接下来人事部的面试很顺利,基本只是走个过场。走到外面阳光洒在脸上,心情 glücklich 啊,有一种 lange Zeit 的幸福感。

...

Ah Gang


Übersetzung

Wal-Mart story 2: what kind of company is Wal-Mart?

In total Walmart has opened nine stores on this beautiful isle. I was only successful in my job application at the fifth one. At the outset I thought it would be very simple, but after coming across a couple of snags, I calmed myself and started to do some more detailed research. Searching and applying for jobs at foreign enterprises on the internet generally will pose a few problems of which one has to find a reasonable way to address them. The more I understood Walmart, the more I discovered I liked the company. I’ve always been looking for the perfect place, and I found that it was very close to my ideal – having good ideas, principles, and beliefs. I thought I had found an oasis in this filthy country.

On the day of my fifth application, the sun was shining magnificently. This island has always has been known as the isle of sunshine. When I arrived at the store in the city centre, watching the staff coming and going gave me a feeling of intimacy. You can feel their quiet and kindness from their body language. Generally, people only get a feeling of familiarity when meeting people who share a similar system of values. The person who received me was called Jianyong, and he was the branch manager. He had an extremely amicable attitude, but made me feel a little paranoid. He was very assertive with me, saying that he had been in his role for a very long time, and that as soon as he saw me, he felt that I would suit this job as I had all the qualities that this role required. After he said this I was elated. After all in the previous few days I had suffered disappointment after disappointment. I couldn’t help but feel gratitude towards him. Jianyong’s temperament seemed familiar, though at the time I couldn’t clearly decipher what it represented. Only later on did I understand that it had the smell of power. Precisely speaking it was the smell that is specific to people who have power at the core of their system of values, something you be feel most among government officials.

Sometimes, I can be a bit dumb: as soon as things started going smoothly, I got carried away. After I had loosened up, while chatting with Jianyong, I started to brag that my appraisal of others was very accurate. Jianyong then asked me what sort of person I thought he was. Somehow my heart sank, and I narrowed my eyes to observe his face. Then I said something that absolutely couldn’t go wrong; that he was an upstanding citizen. Jianyong smiled, and said that people who weren’t upstanding couldn’t become an ap. I could feel that he was observing me incessantly, never loosening up.

The following interview with human resources went without a hitch, basically being a mere formality. Walking outside the sun shone on my face, and I felt entirely at ease. I felt a kind of happiness that one doesn’t feel often.

...

Julien Leyre website

Bibel: Apostelgeschichte Kapitel 10[Bearbeiten]

Chinese Union Version Übersetzung Rudolf Brockhaus (1856-1932)
在该撒利亚有一个人,名叫哥尼流,是义大利营的百夫长。 1 Ein gewisser Mann aber in Cäsarea, mit Namen Kornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, 
他是个 frommer 人,他和全家都敬畏神,多多周济百姓,常常 betete zu 神。 2 fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke viele Almosen gab und allezeit zu Gott betete- 
有一天,约在申初,他在异象中明明看见神的一个使者进去,到他那里,说:哥尼流。 3 sah in einem Gesicht ungefähr um die neunte Stunde des Tages offenbarlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Kornelius! 
哥尼流定睛看他,惊怕说:主阿,什么事呢?天使说:你的 Gebete 和你的周济达到神面前,已蒙记念了。 4 Er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. 
现在你当打发人往约帕去,请那称呼彼得的西门来。 5 Und jetzt sende Männer nach Joppe und laß Simon holen, der Petrus zubenannt ist; 
他住在海边一个硝皮匠西门的家里,房子在海边上。 6 dieser herbergt bei einem gewissen Simon, einem Gerber, dessen Haus am Meere ist. 
向他说话的天使去後,哥尼流叫了两个家人和常 bei 他 waren 的一个 frommer 兵来, 7 Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht von denen, die beständig bei ihm waren; 
把这事都述说给他们听,就打发他们往约帕去。 8 und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. 
第二天,他们行路将近那城。彼得约在午正,上房顶去 um zu beten, 9 Des folgenden Tages aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. 
觉得饿了,想要吃。那家的人正预备饭的时候,彼得魂游象外, 10 Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Entzückung über ihn. 
看见天开了,有一物降下,好像一块大布,系着四角,herniedergelassen 在地上, 11 Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß, gleich einem großen leinenen Tuche, herabkommen, an vier Zipfeln gebunden und auf die Erde herniedergelassen, 
里面有地上各样四足的走兽和昆虫,并天上的飞鸟; 12 in welchem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und das Gevögel des Himmels. 
又有声音向他说:彼得,起来,宰了吃! 13 Und eine Stimme geschah zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iß! 
彼得却说:主阿,这是不可的!凡俗物和不洁净的物,我从来没有吃过。 14 Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr! Denn niemals habe ich irgend etwas Gemeines oder Unreines gegessen. 
第二次有声音向他说:神所洁净的,你不可当作俗物。 15 Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Male zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein! 
这样一连三次,那物随即收回天上去了。 16 Dieses aber geschah dreimal; und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. 
彼得心里正在猜疑之间,不知所看见的异象是什么意思。哥尼流所差来的人已经 hatten erfragt 到西门的家,站在门外, 17 Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Kornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tore; 
und als sie gerufen hatten,问:有称呼彼得的西门住在这里没有? 18 und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon, der Petrus zubenamt sei, daselbst herberge. 
彼得还思想那异象的时候,圣灵向他说:有三个人来找你。 19 Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. 
起来,下去,和他们同往,不要疑惑,因为是我差他们来的。 20 Stehe aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. 
於是彼得下去见那些人,说:我就是你们所找的人。你们来是为什么缘故? 21 Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommet? 
他们说:百夫长哥尼流是个义人,敬畏神,为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示,叫他请你到他家里去,听你的话。 22 Sie aber sprachen: Kornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. 
彼得就请他们进去,住了一宿。次日,起身和他们同去,还有约帕的几个弟兄同着他去; 23 Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Des folgenden Tages aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und etliche der Brüder von Joppe gingen mit ihm; 
又次日,他们进入该撒利亚,哥尼流已经请了他的亲属密友等候他们。 24 und des folgenden Tages kamen sie nach Cäsarea. Kornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. 
彼得一进去,哥尼流就迎接他,fiel 在他脚前拜他。 25 Als es aber geschah, daß Petrus hereinkam, ging Kornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. 
彼得拉他,说:你起来,我也是人。 26 Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf! Auch ich selbst bin ein Mensch. 
彼得和他说着话进去,见有好些人在那里聚集, 27 Und sich mit ihm unterredend, ging er hinein und findet viele versammelt. 
就对他们说:你们知道,犹太人和别国的人亲近来往本是不合例的,但神已经指示我,无论什么人都不可看作俗而不洁净的。 28 Und er sprach zu ihnen: Ihr wisset, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen; und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. 
所以我被请的时候,就不推辞而来。现在请问:你们叫我来有什么意思呢? 29 Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun: Aus welchem Grunde habt ihr mich holen lassen? 
哥尼流说:前四天,这个时候,我在家中守着申初的 Gebet,忽然有一个人穿着光明的衣裳,站在我面前, 30 Und Kornelius sprach: Vor vier Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und um die neunte betete ich in meinem Hause; und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleide 
说:哥尼流,你的 Gebet 已蒙垂听,你的周济达到神面前已蒙记念了。 31 und spricht: Kornelius! Dein Gebet ist erhört, und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. 
你当打发人往约帕去,请那称呼彼得的西门来,他住在海边一个硝皮匠西门的家里。 32 Sende nun nach Joppe und laß Simon holen, der Petrus zubenamt ist; dieser herbergt in dem Hause Simons, eines Gerbers, am Meere; der wird, wenn er hierhergekommen ist, zu dir reden . 
所以我立时打发人去请你。你来了很好;现今我们都在神面前,要听主所 befohlen 你的一切话。 33 Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, daß du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. 
彼得就开口说:我真看出神是不偏待人。 34 Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, daß Gott die Person nicht ansieht, 
原来,各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。 35 sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. 
神 durch Jesum 基督(他是万有的主)传和平的福音,将这道 gesandt den 以色列人。 36 Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigend durch Jesum Christum, dieser ist aller Herr 
这话在约翰宣传洗礼以後,从加利利起,传遍了犹太。 37 kennet ihr: das Zeugnis, welches, anfangend von Galiläa, durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe, die Johannes predigte: 
神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人 Jesum,这都是你们知道的。他周流四方,行善事,医好凡被魔鬼压制的人,因为神与他同在。 38 Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 
他在犹太人之地,并耶路撒冷所行的一切事,有我们作见证。Indem 他们 把他挂在木头上杀了。 39 Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat; welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. 
第三日,神叫他复活,显现出来; 40 Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, 
不是显现给众人看,乃是显现给神预先所 erwählt 为他作见证的人看,就是我们这些在他从死里复活以後和他同吃同喝的人。 41 nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. 
他 befahl 我们传道给众人,证明他是神所立定的,要作 richten 活人、死人的主。 42 Und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, daß er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. 
众先知也为他作见证说:凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。 43 Diesem geben alle Propheten Zeugnis, daß jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. 
彼得还说这话的时候,圣灵降在一切听道的人身上。 44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. 
那些奉割礼、和彼得同来的信徒,见圣灵的 Gabe 也 ausgegossen 在外邦人身上,就都希奇; 45 Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, daß auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war; 
因听见他们说方言,称赞神为大。 46 denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. 
於是彼得说:这些人既受了圣灵,与我们一样,谁能禁止用水给他们施洗呢? 47 Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, daß diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? 
就 befahl er 奉 Jesus 基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。 48 Und er befahl, daß sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. 

Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache[Bearbeiten]

第七十七課[Bearbeiten]

第七十七课

dì qī shí qī kè

Siebenundsiebzigste Lektion

Eine Variante des Textes findet man auch im Buch der Sui-Dynastie.


尚武

尚武

Shàng wǔ

Die Kriegskunst schätzen


Xue 世雄幼時與_ Gleichaltriger 游_

Xue 世雄幼时与群 Gleichaltriger 游戏

xuē shì xióng yòu shí yǔ qún bèi yóu xì

Xue Shiyong spielte in seiner Kindheit mit einer Gruppe Gleichaltriger


Variante

世雄為兒童時,與群 Gleichaltriger __

世雄为儿童时,与群 Gleichaltriger 游戏

Shì xióng wèi ér tóng shí, yǔ qún bèi yóu xì

Zur Zeit als Shiyong ein Kind war, spielte er mit einer Gruppe Gleichaltriger


畫地為城郭

画地为城郭

huà dì wèi chéng guō

Er zeichnete auf die Erde (eine Stadt mit) innerer und äußerer Stadtmauer.


令諸兒為攻守之_

令诸儿为攻守之势

lìng zhū er wéi gōng shǒu zhī shì

Er ließ alle anderen Kinder Angriffs- oder Verteidigungspositionen einnehmen.


無不用命

无不用命

Wú bù yòng mìng

Es gab keinen, der nicht seinen Befehlen gehorchte.


有不從令者

有不从令者

Yǒu bù cóng lìng zhě

Gab es einen, der nicht seinem Befehl folgte,


世雄 sofort 挞之

Shì xióng zhé tà zhī

so schlug Shiyong ihn sofort.


諸兒畏 und fürchteten ihn

诸儿畏 und fürchteten ihn

zhū er wèi dàn

Alle Kinder zitterten vor ihm und fürchteten ihn


皆甚齊整

皆甚齐整

jiē shén qí zhěng

Alles war sehr ordentlich angeordnet.


其父見之

其父见之

qí fù jiàn zhī

Sein Vater sah dies.


大喜

大喜

dà xǐ

Er freute sich sehr.


知其後必為名將

知其后必为名将

zhī qí hòu bì wèi míng jiàng

Er erkannte, dass dieser (Shixiong) später gewiss ein berühmter General werden würde.


Variante

其父見而奇之

其父见而奇之

Qí fù jiàn ér qí zhī

Sein Vater sah dies und war überrascht.


謂人曰

谓人曰

Wèi rén yuē

Er sagte zu den Menschen:


此兒當興吾家矣

此儿当兴吾家矣

Cǐ er dāng xìng wú jiā yǐ

Dieser Junge wird meine Familie erblühen lassen


後世雄果立_功

后世雄果立战功

hòu shì xióng guǒ lì zhàn gōng

Später vollbrachte Shixiong Kriegserfolge第八十一課[Bearbeiten]

第八十一课

dì bā shí yī kè

Einundachtzigste Lektion

Eine Variante des Textes findet man im Yánxíng guī jiàn.


愛_

爱邻

Ài lín

Den Nachbarn mögen


Es handelt sich um eine Geschichte über Zhao Bian.

後人多稱為_清_

后人多称为赵清献

Hòu rén duō chēng wèi zhào qīng xiàn

Später nannten ihn die Menschen oft Zhào Qīngxiàn.


_清_公_厚長者

赵清献公宽厚长者

Zhào qīng xiàn gōng kuān hòu zhǎng zhě

Fürst Zhao Qingxian war sehr großzügig.


赵 Bian 居室朴 und ärmlich

zhào biàn jū shì pǔ lòu

Das Haus, in dem Zhao Bian lebte, war schlicht und ärmlich.


弟侄有欲悦公意者.

dì zhí yǒu yù yuè gōng yì zhě.

Seine jüngeren Brüder und Neffen hatten den Wunsch, den Fürsten zu erfreuen.


以厚值易邻 alter Mann 之居.

Yǐ hòu zhí yì lín wēng zhī jū.

Mit einem hohen Preis kauften sie das Haus des benachbarten (alten) Manns.


用_花園

用构花园

Yòng gòu huā yuán

Sie wollten es nutzen, um einen Blumengarten anzulegen.


公聞之不樂.

公闻之不乐.

gōng wén zhī bù lè.

Als der Fürst dies hörte, war er nicht erfreut.


曰.

曰.

Yuē.

Er sagte:


吾與此 alter Mann 三世為_矣.

吾与此 alter Mann 三世为邻矣.

Wú yǔ cǐ wēng sān shì wéi lín yǐ.

Ich bin mit diesem alten Mann seit drei Generationen benachbart.


忍弃之乎.

Rěn qì zhī hū.

Wie kann ich die Trennung ertragen?


命速還 alter Mann 居.

命速还 alter Mann 居.

Mìng sù hái wēng jū.

Er befahl, schnell das Haus dem alten Mann zurückzugeben.


不追其值.

不追其值.

Bù zhuī qí zhí.

aber nicht dessen (gezahlten) Preis zurückzufordern


Variante:

命 unverzüglich 還 alter Mann,而不追其直

命 unverzüglich 还 alter Mann,而不追其直

Mìng jí hái wēng, ér bù zhuī qí zhí

Er befahl unverzüglich (das Haus) dem alten Mann zurückzugeben, aber nicht dessen (gezahlten) Preis zurückzufordern.


Texte[Bearbeiten]

Yangzi Fayan -> Zhong and Li[Bearbeiten]

或问:“南正重司天,北正黎司地,今何僚也?”曰:“近羲近和。”“孰重?孰黎?”曰:“羲近重,和近黎。”

Englische Übersetzung siehe ctext.org

Yangzi Fayan -> Zhong and Li (traditionell)[Bearbeiten]

或問:"南正重司天,北正黎司地,今何僚也?" 曰:"近羲近和。" "孰重?孰黎?" 曰:"羲近重,和近黎。"

Englische Übersetzung siehe ctext.org

弟子规[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
谏不入、悦复谏
Wird dem Rat nicht zugestimmt, warte, bis sie sich beruhigt haben(freudlich sind) und rate es erneut.
号泣随、挞无怨
(Wird dem Rat immer noch nicht zugestimmt) folgt Jammern und Weinen; Schläge sollen ohne Beschwerde hingenommen werden.

德语 Kapitel 介绍[Bearbeiten]

Text[Bearbeiten]

德语方言

德语是德国和周围国家使用的一些方言的统称。 德国方言一般分为低地德语和高地德语两种。(某些语言学家认为,不宜把低地德语作为德语的一部分。)

现代德语方言分为中部德语和上德语两部分,标准德语以中部德语为基础。奥地利和瑞士的方言属于上德语。 德语语言区南部有比较多的方言如奥地利方言、施瓦本方言、巴伐利亚方言、黑森方言、科隆方言、柏林方言等。一般来说越向南方方言的发音越强硬,多短音,多a音。


高地德语

高地德语是西[日尔曼语],主要通用于德国、奥地利、列支敦士登、瑞士和卢森堡,也用于一些临近的地区,是现代德语的主体。高地指[阿尔卑斯山]和临近的德国南部山区, 在瑞士和卢森堡,“高地德语”一词特指标准德语。


Übersetzung(shilfe)[Bearbeiten]

Deutsche Dialekte

Deutsch ist der gemeinsame Name der in Deutschland und den umgebenden Ländern gesprochenen Dialekte Die deutschen Dialekte werden gewöhnlich in Niederdeutsch und Hochdeutsch unterteilt. (Manche Linguisten meinen, dass es nicht passend ist, Niederdeutsch als Teil des Deutschen zu betrachten) Die modernen deutschen Dialekte unterteilen sich in mitteldeutsche und oberdeutsche. Hochdeutsch nimmt mitteldeutsch als Grundlage. Die österreichischen und Schweizer Dialekte gehören zum Oberdeutschen. Die deutsche Sprache hat im südlichen Gebiet vergleichsweise viele Dialekte, zum Beispiel den österreichischen Dialekt, Schwäbisch, Bayerisch, den Schwarzwälder Dialekt, den Kölner Dialekt, Berlinerisch etc. Generell gesagt gilt, das je südlicher man kommt, so wird die Aussprache der Mundart umso härter, kürzer und hat mehr a-Lauten.

Hochdeutsch

Hochdeutsch ist eine westgermanische Sprache. Ihre wichtigste Nutzung erfolgt in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Luxemburg. Sie wird auch in angrenzenden Gebieten verwendet. Sie bildet den Hauptbestandteil des modernen Deutsch. Der Teil "Hoch" weist auf die Alpen und benachbarte Bergregionen Süddeutschlands hin. In der Schweiz und in Luxemburg bezieht sich der Begriff "Hochdeutsch" auf das Standarddeutsch.