Zum Inhalt springen

Tschechisch: Grammatik zum Nachschlagen: Numeralien

Aus Wikibooks

Grund- und Ordnungszahlen, Vervielfältigungszahlen[Bearbeiten]

Grundzahlwörter Ordnungszahlwörter Vervielfältigungszahlwörter
arabische
Zahl
Numerale, Zahlwort arabische
Zahl
Ordnungszahlwort Verviel-
fältiger
Vervielfältigungs-
zahlwort
1 jeden/jedna/ jedno 1. první
1x
jedenkrát, jednou
2 dva/dvě/ dvě 2. druhý/ druhá/ druhé
2x
dvakrát
3 tři 3. třetí
3x
třikrát
4 čtyři 4. čtvrtý
4x
čtyřikrát
5 pět 5. pátý
5x
pětkrát
6 šest 6. šestý
6x
šestkrát
7 sedm 7. sedmý
7x
sedmkrát
8 osm 8. osmý
8x
osmkrát
9 devět 9. devátý
9x
devětkrát
10 deset 10. desátý
10x
desetkrát
11 jedenáct 11. jedenáctý
11x
jedenáctkrát
12 dvanáct 12. dvanáctý
12x
dvanáctkrát
13 třináct 13. třináctý
13x
třináctkrát
14 čtrnáct 14. čtrnáctý
14x
čtrnáctkrát
15 patnáct 15. patnáctý
15x
patnáctkrát
16 šestnáct 16. šestnáctý
16x
šestnáctkrát
17 sedmnáct 17. sedmnáctý
17x
sedmnáctkrát
18 osmnáct 18. osmnáctý
18x
osmnáctkrát
19 devatenáct 19. devatenáctý
19x
devatenáctkrát
20 dvacet 20. dvacátý
20x
dvacetkrát
21 dvacet jeden, jednadvacet 21. dvacátý první, jedenadvacátý
21x
jedenadvacetkrát
22 dvacet dva 22. dvacátý druhý
22x
dvaadvacetkrát
23 dvacet tři 23. dvacátý třetí
23x
třiadvacetkrát
30 třicet 30. třicátý
30x
třicetkrát
31 třicet jeden 31. třicátý první
31x
jedenatřicetkrát
40 čtyřicet 40. čtyřicátý
40x
čtyřicetkrát
50 padesát 50. padesátý
50x
padesátkrát
60 šedesát 60. šedesátý
60x
šedesátkrát
70 sedmdesát 70. sedmdesátý
70x
sedmdesátkrát
80 osmdesát 80. osmdesátý
80x
osmdesátkrát
90 devadesát 90. devadesátý
90x
devadesátkrát
99 devadesát devět 99. devadesátý devátý
99x
devětadevadesátkrát
100 sto 100. stý
100x
stokrát
101 sto jeden 101. stý první
101x
stojedenkrát
123 sto dvacet tři 123. stý dvacátý třetí
123x
stodvacettřikrát
200 dvě stě 200. dvoustý
200x
dvěstěkrát
300 tři sta 300. třístý
300x
třistakrát
400 čtyři sta 400. čtyřstý
400x
čtyřistakrát
500 pět set 500. pětistý
500x
pětsetkrát
600 šest set 600. šestistý
600x
šestsetkrát
700 sedm set 700. sedmistý
700x
sedmsetkrát
800 osm set 800. osmistý
800x
osmsetkrát
900 devět set 900. devítistý
900x
devětsetkrát
1.000 tisíc 1000. tisící
1.000x
tisíckrát
2.000 dva tisíce 2000. dvoutisící
2.000x
dvoutisíckrát
3.000 tři tisíce 3000. třítisící
3.000x
třítisíckrát
4.000 čtyři tisíce 4000. čtyřtisící
4.000x
čtyřtisíckrát
5.000 pět tisíc 5000. pětitisící
5.000x
pětitisíckrát
1.000.000 milion, milión 1.000.000. milióntý
106x
milionkrát

Deklination der Zahlwörter[Bearbeiten]

Ordnungszahlwörter[Bearbeiten]

Die Ordnungszahlwörter werden nach den adjektivischen Mustern dekliniert.
Beispiele:
Existuje šestý smysl? (Akkusativ, männlich) - Gibt es den sechsten Sinn?
17 minut po sedmé hodině (Präposition mit Lokativ, weiblich) - 17 Minuten nach sieben Uhr
být v sedmém nebi (Präposition mit Lokativ, sächlich). - im siebten Himmel sein

Bestimmte Grundzahlwörter[Bearbeiten]

Die bestimmten Grundzahlwörter werden unterschiedlich dekliniert.
  • jeden, jedna, jedno ("eins") nach dem Muster ten, ta, to.

Deklination

Singular Plural
  Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Nominativ jeden jedna jedno jedni jedny jedna
Genitiv jednoho jedné jednoho jedněch
Dativ jednomu jedné jednomu jedněm
Akkusativ jednoho jeden jednu jedno jedny jedna
Lokativ (o) jednom (o) jedné (o) jednom (o) jedněch
Instrumental jedním jednou jedním jedněmi


  • dva, dvě ("zwei") (oba, obě) ("beide")

Deklination

Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ dva (oba) dvě (obě) dvě (obě)
Genitiv dvou (obou) dvou (obou) dvou (obou)
Dativ dvěma (oběma) dvěma (oběma) dvěma (oběma)
Akkusativ dva (oba) dvě (obě) dvě (obě)
Lokativ (o) dvou (obou) (o) dvou (obou) (o) dvou (obou)
Instrumental dvěma (oběma) dvěma (oběma) dvěma (oběma)


  • tři ("drei"), čtyři ("vier")

Deklination

Nominativ tři, čtyři
Genitiv tří, (třech); čtyř (čtyřech)
Dativ třem; čtyřem
Akkusativ tři; čtyři
Lokativ (o) třech; čtyřech
Instrumental třemi; čtyřmi


  • pět ("fünf") bis 99 (Besonderheit bei devět → devíti)

Deklination

Nominativ pět
Genitiv pěti
Dativ pěti
Akkusativ pět
Lokativ (o) pěti
Instrumental pěti


Beispiele:
pro děti ve věku od jednoho do čtyř (Präposition mit Genitiv). - für Kinder im Alter von eins bis vier.
Vrátil se po dvou dnech (Präposition mit Lokativ). - Er kam nach zwei Tagen zurück.
Guláš se sedmi knedlíky (Präposition mit Instrumental (s)). - Gulasch mit sieben Knödeln.


Unbestimmte Grundzahlwörter[Bearbeiten]

  • všichni ("alle")

Deklination

Nominativ všichni (Mb)
všechny (Mu, F)
všechna (N)
Genitiv všech
Dativ všem
Akkusativ všechny (M,F)
všechna (N)
Lokativ (o) všech
Instrumental (se) všemi
  • všechno ("alles")
Deklination
Nominativ
všechno

Genitiv všeho
Dativ všemu
Akkusativ všechno
Lokativ (o) všem
Instrumental (se) vším