Sprak/ Wortschatz/J

Aus Wikibooks

Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZJ[Bearbeiten]

 • jacere < jaceră < LA iacere (DE werfen)(EN to throw)
  • adjacere < adjaceră [ad + jaceră] …
   • adjacent < adjacent [adjaceră + nt] … (DE adjazent)
    • adjacenc < adjacenc [ajacent + ia] … (DE Adjazenz)
   • adjekt < adjäct [adjaceră + t] …
    • adjektiv < adjäctiv [adjäct + iv] (DE Adjektiv)
  • ejicere < ejȧceră [ex + jaceră] < LA eicere (DE auswerfen)(EN to eject, to throw out)
   • ejekt < ejäct [ejȧceră + t] (DE Auswurf)(EN eject)
    • ejekte < ejectă (DE auswerfen)(EN to eject)
     • ejektion < ejäction [ejäct + tion] (DE Ejektion, Auswurf)(EN ejection)
   • ejaculere < ejaculeră [ejȧceră] < LA eiaculari (DE ejakulieren, ausgeworfen werden)
    • ejaculat < ejaculat [ejaculeră] (DE Ejakulat, Ausgeworfenes)
     • ejaculate < ejaculată [ejaculat] (DE ejakulieren)(EN to ejaculate)
     • ejaculation < ejaculation [ejaculat + ion] (DE Ejakulation)(EN ejaculation)
  • injicere < injȧceră [in + jaceră] (DE injizieren)(EN to inject)
   • injekt < injäct [injicȧră + t] …
    • injekte < injäctă [injäct + a] (DE injizieren)(EN to inject)
    • injektion < injäction [injäct + ion] (DE Injektion)(EN injection)
  • objicere < objȧceră < LA obicere (DE entgegenwerfen)(EN to object)
   • objekt < objäct [objȧceră + t] < LA obiectus (DE Objekt, Davorliegendes)(EN object)
    • objekte < objäctă [objäct + a] < LA obiectare (DE entgegenwerfen, entgegenhalten)(EN to object)
    • objektion < objäction [objäct + ion] (DE Einspruch)(EN objection)
    • objektiv < objäktiv [objäkt + iv] (DE objektiv)(EN objective)
     • objektivität < objäktivitȁt [objäktiv + itat] (DE Objektivität)(EN objectivity)
  • projicere < projȧceră < LA proicere (DE projizieren)(EN to project)
   • projekt < projäct [projȧceră] < LA proiectus (DE Project)(EN project)
    • projekte < projäctă [projäct] (DE projizieren)(EN to project)
    • projektion < projäction [projäct + ion] (DE Projektion)(EN projection)
  • subjicere < subjȧceră [!] < LA subicere (DE unterwerfen)(EN to make subject to)
   • subjekt < subjäct (DE Subjekt, Unterworfenes)(EN subject)
    • subjektiv < subjäctiv [subjäct + iv] (DE subjektiv, zum Subjekt gehörig)(EN subjective)
     • subjektivität < subjäctivitȁt [subjäctiv + itat] (DE Subjektivität)(EN subjectivity)
 • jar < jær < jær-an (DE Jahr)(NL jaar)(EN year)(DA år)
  • hijar < ħijær [ħi + jær] (DE heuer)(EN in this year)
 • ji < ji < WG ji-z (DE ihr)(NL gij)(EN ye)
  • jor < jůr [!][ji] (DE euer)(EN your)
  • ju < ju [!][ji] < WG iu-w-iz (DE euch)(NL u)(EN you)
   • gudwesmidju (EN good-bye)
 • jo < ja < ja (DE ja)(EN yee, yeah, yes)(DA jo)(NO jo) [-ae|o]
 • jong < jůng < jung-as (DE jung)(NL jong)(EN young)(DA ung) [-u|o]
  • jongling < jůngling [jůng + ling] (DE Jüngling)
  • jowund / jogund < jůwunđ / jůgunđ [jůng + ith] < PG juwunth-i, WG jugunth-i (DE Jugend)(EN youth)
 • jücke < ? (DE jucken)(NL jeuken)(EN to itch)
 • jud < jud < ARAM jedudhai, HE y'hudi, GR Ioudaios, LA Judaeum (DE Jude)(EN jew)
 • jul < jul < [?] (DE Jul-)(EN yule)(DA jul)
 • jus < jus < LA ius, iuris (DE Saft, Brühe)(EN juice)
 • jus < jus < LA ius, iuris (DE Gesetz, Recht)(EN law)


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z