Zum Inhalt springen

Sprak/ Wortschatz/Q

Aus Wikibooks

Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZQ[Bearbeiten]

 • quadrat < quadrat < LA quadratum (DE Quadrat)(NL kwadraat)(EN quadrate)(DA kvadrat)(NO kvadrat)(SV kvadrat)
  • quadratisch < quadratisk [quadrat + isk] (DE quadratisch)
 • qualität < qualitȁt < LA qualitas (DE Qualität)(NL kwaliteit)(EN quality)(DA kvalitet)(NO kvalitet)(SV kvalitet)
  • qualitativ < qualitativ [qualitȁt + iv] (DE qualitativ)
 • quantität < quantitȁt < LA quantitas (DE Quantität)(NL kwantiteit)(EN quantity)(NO kvantitet)(SV kvantitet)
  • quantitativ < quantitativ [quantitȁt + iv] (DE quantitativ)
 • quart < quart < LA quartus (DE Quarte)(EN quart)
  • quartal < quartal [quart + al] (DE Quartal)
  • quarter < quarter [?][quart] < ROM, LA quartarius sts (DE Quartier)(EN quarter)(NL kwart)(DA kvarter)(NO kvarter)(SV kvarter)


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z